30 januari 2017: Dag van kandidaatstelling

30 januari is de zogenoemde dag van kandidaatstelling. Dit schrijft de Kiesraad over deze dag:

Op de dag van kandidaatstelling leveren politieke partijen hun kandidatenlijsten en andere stukken in bij het centraal stembureau (de Kiesraad). Op deze lijsten staan namen van personen die zich kandidaat stellen voor de Tweede Kamerverkiezing. Het inleveren van de kandidatenlijsten moet tussen 09.00 en 17.00 uur gebeuren.

De kandidatenlijst en de bijbehorende stukken kunnen in veel gevallen al vóór de dag van de kandidaatstelling worden gecontroleerd door het centraal stembureau. Dit wordt voorinlevering genoemd. Ook als bij voorinlevering blijkt dat alle stukken in orde zijn, moeten de stukken alsnog op de dag van de kandidaatstelling worden ingeleverd. Voor informatie over voorinlevering kunnen partijen contact opnemen met het centraal stembureau.

Kieskringen
Op de kandidatenlijst staat ook voor welke kieskring(en) deze wordt ingeleverd. Ons land kent 20 kieskringen, waarvan één wordt gevormd door de Caribische eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Stel gelijkluidende lijsten en lijstengroep
Een politieke partij kan ervoor kiezen in alle kieskringen met dezelfde lijst uit te komen. Staan op alle lijsten van een partij dezelfde namen van kandidaten en staan ze in dezelfde volgorde, dan vormen die lijsten samen een ‘stel gelijkluidende lijsten’. Zie Kieswet art. H 11. Een partij kan ook (in alle of een aantal) kieskringen verschillende lijsten inleveren. Zijn de lijsten van een partij (gedeeltelijk) verschillend, dan vormen die samen een ‘lijstengroep’.

Kameragenda