Bussemaker geeft Asscher van Jetje

  2
  436

  Leestijd: 2 minuten.

  Arme Lodewijk Asscher. Hij is nou nog vicepremier, maar binnenkort wacht hem een bescheiden rol in de politiek. Als fractieleider van de PvdA mag hij met zijn negen zetels de komende jaren achteraan aansluiten in de rij van sprekers in de Tweede Kamer, na zijn politieke concurrenten op links, Jesse Klaver en Emile Roemer.

  Begrijpelijk dus dat de politiek leider van de PvdA zijn kans greep om nog één keer te vlammen. Bij de dreiging van een staking van leerkrachten in het basisonderwijs koos hij parmantig hun kant. De leraren verdienden het om er fors wat bij te krijgen. Asscher maakte zich sterk om dat nog op Prinsjesdag, dus voor het aantreden van het nieuwe kabinet, voor elkaar te krijgen, evenals een eerlijke verdeling van de koopkracht in het komende jaar.

  Over die koopkracht hoorde je niemand, maar foei, hoe durfde Asscher! Het kabinet is demissionair en dan mag je niet zomaar over je graf heen regeren. Dat staat nergens, maar het zou gewoon niet horen in de Nederlandse politiek. Asscher hield zich taai. De kwestie zou hem een crisis waard zijn, en dat zou dan weer betekenen dat het kabinet Rutte II het in de laatste dagen van zijn bestaan zou moeten doen met louter VVD-bewindslieden.

  De crisis is inmiddels afgewend met een boterzachte toezegging van premier Mark Rutte, dat de leraren er alsnog iets bij krijgen. Einde verhaal? Nee. Terwijl Tweede Kamerlid Henk Nijboer in Groningen mooie sier maakt met de toezegging aan de leraren, geeft zijn partijgenote PvdA-minister Jet Bussemaker een interview aan NOS-radio.

  Het dreigement van Asscher past, aldus Bussemaker, niet bij de constructieve sfeer in het kabinet van PvdA en VVD. En voor het aanzien van de politiek zou het slecht zijn als het anders was afgelopen deze week. Naast kritiek op Asscher heeft Bussemaker lof voor VVD-premier Rutte. Onder diens leiding hebben de regeringspartners VVD en PvdA de afgelopen jaren geen politieke spelletjes gespeeld. “Rutte weet zijn kwaliteiten als voormalig HR-manager goed te gebruiken, en het is moeilijk om boos op hem te worden”.

  We weten nu dus dat Asscher zijn dreigement uitte zonder rugdekking van de andere PvdA-ministers. Volgens Bussemaker is de sfeer tussen VVD en PvdA goed. Maar hoe zit het met de sfeer binnen de PvdA? Die partij heeft er al langer een handje van om de interne tegenstellingen rijkelijk te etaleren aan de buitenwacht. Als je vrienden bij de PvdA zitten, heb je aan vijanden geen gebrek. Asscher moet ermee leven. Bussemaker niet. Haar toekomst is onduidelijk, maar ligt niet in de Haagse politiek.

  2 REACTIES

  1. Ronaldo
   Zoals altijd weer een helder betoog. Chapeau !
   Het eigen volk laatst beleid van de PvdA is duidelijk , mensen voelen het elke dag. Al heeft het wat lang geduurd, de reactie kwam in maart. Negen zetels !
   Typisch voor de PvdA is ook de opportunistische houding : zij zijn de avant garde, de rest is dom. Zie de laatste manipulaties ook van Asscher, de man denkt dat hij alles kan flikken. Commentaar op anderen ? Begin eens met het aanpakken van de pensioen leeftijd, bijv. na veertig jaar werken kunnen stoppen. Waarom is dat niet aangepakt ? En zo kunnen we nog wel even doorgaan.
   En het voortdurende demoniseren van andere partijen/ politici, kom eens met eerlijke argumenten.
   Dat komt de geloofwaardigheid ten goede.

  2. Jet Bussemaker: “Het dreigement van Asscher past niet in de constructieve sfeer in het kabinet van PvdA en VVD”. Typisch een PvdA bewindsvrouw. Je ziet je partijlid als bedreiging en de VVD als constructief. Aan deze verradelijke houding is de PvdA onder Samson ten onder gegaan.
   De VVD, verdiepte de crisis door per se het beste jongetje in de Europese klas te zijn. Begrotingstekort omlaag brengen en onder de 3% norm uitkomen werd de heilige graal, ten koste van de bevolking. De PvdA deed daar gretig aan mee en noemde dat constructief.
   De sociale voorzieningen zag zij – net als de VVD – als bedreigend voor het begrotingstekort.
   Wel kwam zij op voor de asielzoekers, die bij tienduizenden per jaar binnen gehaald werden, en op voorrang, zelfs met straffe van hoge boete aan de gemeentes, verplicht woningen toegewezen kregen. Maar de eigen bevolking kreeg een regen van bezuinigingen (vooral in de zorg) en lastenverzwaringen (verhuurdersheffing) met gevolg tienduizenden ontslagen extra in de crisis en een bijna totale bouwinvesteringsstop. Mensen die we nu, einde regeerperiode, tekortkomen in diezelfde zorg.
   Nog een gevolg nu: schrijnende woningnood, het gevolg van niet investeren in huizenbouw – terwijl het ECB geld gratis was – en het dumpen van asielzoekers in overvolle steden. Nu de economie aantrekt komt ook die bouw de vakmensen tekort die allemaal juist ontslagen waren.
   Als regeren vooruit zien is, zijn ze op deze gebieden stekeblind geweest.
   Ergo, dit kabinet heeft constructief naar Europa zijn prioriteit gemaakt boven constructief naar de Nederlandse bevolking. De VVD heeft zelfs zijn principes daarvoor verraden, door immense belastingverzwaring door te voeren die, wederom midden in een crisis, de koopkracht ernstig aantastte, weer (vooral voor het MKB) de crisis versterkend.
   De PvdA hielp een handje door de gepensioneerden extra aan te pakken en regelgeving mbt pensioenfondsen over te hevelen naar Europa. Ze was met recht een heel constructieve partner…
   En dat was belangrijker, boven alles, en alles wat niet volgens dit plaatje is: is bedreigend…
   Zelfs Asscher wordt nu nog op de valreep als bedreigend gezien..
   Waarom?
   Omdat hij voor de salaris van arbeiders opkomt en dat doet de VVD niet dus als constructief PvdA bewindsvrouwe doe je dat ook niet.
   Zelfs als je eigen partijleider dat doet…
   Dan nog is de VVD belangrijker, althans, anders gezegd in PvdA jargon; constructief zijn is belangrijk. Het klinkt demagogisch mooi, dat constructief. Het zal vast veel stemmen opleveren, was de gedachte denk ik.
   Vooral als je beweerd dat dankzij dit constructieve kabinet Nederland mooi uit de crisis gekomen is en de sociale voorzieningen toekomstbestendig zijn gemaakt.
   Of is het zo dat ondanks dit kabinetsbeleid Nederland toch uit de crisis is gekomen?
   Of is dit een dreigende stelling en stel je je niet constructief op?
   De Nederlandse bevolking mocht het oordeel vellen in maart.
   Tja, en de huidige PvdA vraagt het zich maar af hoe het mogelijk is dat dit constructieve gedrag slechts beloond is met 9 zeteltjes.
   Is het volk dan zo blind?
   Of zijn de tienduizenden ontslagen vakmensen die we nu ineens tekort hebben in bouw en zorg een teken van grove mismanagement?
   U mag het zeggen..

  Comments are closed.