Dag 170

  1
  200

  Leestijd: 1 minuten.

  In de regel vinden kort na Prinsjesdag de Algemene Politieke Beschouwingen plaats. De Tweede Kamer debatteert dan twee dagen lang met de premier over de nieuwe rijksbegroting, die op Prinsjesdag verschijnt. Maar dit jaar wordt het ‘belangrijkste politieke debat van het jaar’ waarschijnlijk uitgesteld. Een Kamermeerderheid van VVD, D66, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA en SGP wil dat, en het CDA overweegt zich daarbij aan te sluiten, meldt BNR.

  De wens om de Algemene Beschouwingen voorlopig maar niet te houden, is begrijpelijk. Op Prinsjesdag zit er immers nog geen nieuw kabinet. Daarom verschijnt er op die dag een ‘technische’ begroting die nauwelijks extra geld en nieuw beleid bevat. De echte plannen voor 2018 worden pas zichtbaar als de vier formerende partijen eindelijk klaar zijn met hun onderhandelingen en een regeerakkoord hebben gepresenteerd. Het is daarom beter de Algemene Beschouwingen te laten samenvallen met het debat over de regeringsverklaring die het nieuwe kabinet na zijn beëdiging zal afleggen. Zoiets is diverse keren eerder gebeurd; voor het laatst vijf jaar geleden. Want het zittende kabinet trad ook pas in het najaar aan.

  Toch brengt het uitstel een zeker risico met zich mee. Want stel nu dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het op het laatste moment toch niet eens worden. Dan komt er geen nieuw kabinet, dus ook geen debat over de regeringsverklaring. Wat gebeurt er in dat geval? Worden de Algemene Beschouwingen dan nog snel op de agenda gezet, als mosterd na de maaltijd?

  Mocht een Kamermeerderheid besluiten de Algemene Beschouwingen uit (in feite af) te stellen, dan komen daarmee de onderhandelende partijen toch enigszins onder druk te staan. De gesprekken mogen dan eigenlijk niet meer mislukken. En bovendien wordt het formerende viertal op die manier aangemaand tot extra haast. Want anders krijgen ze voortdurend van de oppositie te horen: opschieten jullie, we hebben de Algemene Beschouwingen niet voor niets op de lange baan geschoven.

  1 REACTIE

  1. Beste redactie van Frontbencher,
   Goed artikel, alleen vergeten jullie
   wel iets in dit verhaal. Op Prinsjes-
   dag wordt dan misschien wel een
   “technische begroting” gepresen-
   teerd zonder nieuw beleid, maar
   daar zullen oppositiepartijen als de
   PVV, FvD, SP en PvdD best wel hun
   mening over willen laten horen, denk
   ik. Kan een meerderheid in de Tweede
   Kamer zo’n belangrijk debat met meer-
   derheid van stemmen gewoon afblazen?
   Ik zou dat schandalig vinden. Dan is in
   mijn ogen ook de democratie in politiek
   Den Haag om zeep geholpen. Waar of
   niet? Graag een reactie, alsjeblieft.
   Bert.

   NASCHRIFT REDACTIE: In 2012 werden de Algemene Beschouwingen ook uitgesteld, zoals in het stuk staat. Dat gebeurde overigens ook in 2010 en diverse malen eerder.

  Comments are closed.