Dag 174

  14
  525

  Leestijd: 1 minuten.

  Tegen 1 oktober zou er een nieuw kabinet zitten, beloofde informateur Gerrit Zalm onlangs. 1 oktober, dat is over minder dan vier weken. Gaat dat werkelijk lukken?

  Gisteren gebeurden er twee dingen die niet optimistisch stemmen over het tempo in de formatie. Om te beginnen strandde de poging van werkgevers en vakbonden om het eens te worden over een hervorming van de arbeidsmarkt definitief. Een zware tegenvaller voor VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Zij hadden gehoopt dat de sociale partners een panklaar akkoord op tafel zouden leggen, dat dan automatisch zou kunnen rekenen op een breed maatschappelijk draagvlak. Nu moeten de vier partijen de ‘knelpunten’ zelf zien op te lossen. Maar daar maken ze geen haast mee. Vandaag mogen de voorzitters van FNV en VNO-NCW nog eens langs komen in de Stadhouderskamer om uit te leggen hoe het zo gekomen is. En hoogstwaarschijnlijk gaan de onderhandelaars dan een poging doen die twee toch weer met elkaar in gesprek te krijgen. De kans dat dat lukt is zo goed als afwezig, nadat de sociale partners veertien maanden vergeefs geprobeerd hebben overeenstemming te bereiken. Maar in de kabinetsformatie nemen ze overal de tijd voor, zoals we inmiddels weten.

  En dan CDA-leider Sybrand Buma. Die hield maandagavond de jaarlijkse H.J. Schoo-lezing , waarin hij uitvoerig uiteenzette dat er in zijn ogen te veel waarde wordt gehecht aan vrijheid en gelijkheid. Cultuur, identiteit en omgangsvormen komen er volgens hem bekaaid van af in het ‘in zijn grondslag nog steeds christelijke’ Nederland. Buma toonde in één moeite door nog maar eens alle begrip voor de ‘boze burger’, die dat allemaal niet meer pikt.

  Het waren geen nieuwe standpunten van de CDA-leider en in kringen van de ChristenUnie zullen ze ongetwijfeld met warme instemming zijn aangehoord. Maar D66, een partij waarmee hij al bijna 175 dagen aan de onderhandelingstafel zit, zal minder blij zijn. Bij de democraten staan vrijheid en gelijkheid immers wel heel hoog in het vaandel en met het ‘wij willen ons Nederland terug’ van de boze burgers hebben ze weinig op. Dat Buma zijn normen-en-waarden-retoriek er op dit moment in de kabinetsformatie nog eens zo stevig inwrijft zal door menige D66’er als een provocatie zijn ervaren. Door een enkele VVD’er vermoedelijk ook trouwens.

  Rond 1 oktober een nieuw kabinet? We wachten bang af.

  14 REACTIES

  1. @Ronaldo Haasnoot 8 september 2017 at 11:56
   Met alle respect, ik vind je opsomming iets als appels en peren vergelijken. Ik ga niet op alle punten reageren. Je punt A is inderdaad persoonlijke inschatting. Maar je punt B wordt weersproken op de site Rijksoverheid.nl: “Vergunninghouders krijgen sinds 1 juli 2017 niet meer automatisch voorrang bij een sociale huurwoning. Ook al heeft de gemeente een huisvestingsverordening.” Zullen we het erop houden, dat dit een recente wijziging die nog niet bij iedereen bekend is?
   Voor de genoemde inrichtingskosten wil ik alleen maar de bijzondere bijstand noemen waar een Nederlander een beroep kan doen. Die kan onder meer worden aangevraagd voor verhuis- en inrichtingskosten in uitzonderlijke situaties.

   In het algemeen kan ik me oprecht niet voorstellen, dat er veel Nederlanders zijn die met migranten zouden willen ruilen, als ze inzicht zouden hebben in hun leefomstandigheden.

   Maar ik noemde veel meer punten van Anne Lise die niet overeenkomen met mijn beeld van de werkelijkheid. Laten we vaststellen, zoals je zelf terecht al eerder deed, dat die werkelijkheid door verschillende mensen heel verschillend wordt beleefd.

   • @Piet,

    “Maar je punt B wordt weersproken op de site van de Rijksoverheid.nl: vergunninghouders krijgen sinds 1 juli 2017 niet meer automatisch voorrang bij een sociale huurwoning”
    Heel goed Piet!
    Hier zien we wat ik noem de Piet-truc plaatsvinden. Een mooi voorbeeld hoe jij – mijn complimenten overigens dat je dit ‘belangrijke’ detail gevonden hebt (ik wist het inderdaad niet) – de camouflage tactiek toepast.
    Je suggereert nu het volgende. Ze hebben die rechten niet, ik zit fout!
    Maar, beste Piet, de Rijkssite weerspreekt niet dat ze het al die jaren wel gekregen hebben!
    En dat is de kern van mijn betoog, dus bagatelliseer mijn bewering nu niet als ware het een onwaarheid!
    Als, zeg de laatste 4 jaar, pakweg 100.000 statushouders wel een woning kregen (met voorrangsrecht) en Nederlanders niet, dan zit een stad Nederlanders bijna zo groot als Zoetermeer, te wachten op een huis!
    Laten we over de kosten (grof in verhouding genomen) van de bouwwaarde van zo’n hele stad, maar niet spreken. Want behalve het feit dat de geschatte kosten per asielzoeker ( dus ook zij die geen recht op asiel = status hebben) het eerste jaar geschat wordt op 25.000 euro, en als statushouders daarna elk jaar, zolang ze niet werken 10.000, bezetten ze ook het vermogen dat zo’n stad kost…
    Een vermogen – ik wil het bij benadering niet eens uitrekenen – dat in de tientallen – zo niet honderden – miljarden beloopt!
    En zie je doet het weer Piet.
    In detail heb je gelijk ‘ze krijgen sinds slechts 2,5 maand die voorrangsrechten niet meer’.
    Maar in de context van mijn verhaal spreek ik over de extra rechten van statushouders tov Nederlanders. En die voorrechten hebben ze al die jaren gekregen – en die zijn nu net afgeschaft, dus doe nu niet alsof ze die niet gekregen hebben door te stellen: maar je punt B wordt weersproken op de site van de Rijksoverheid!
    Je poging om het met bovenstaande temperaal detail te verzwakken is een schijnbeweging in detail en in de context van mijn bewering van marginale betekenis, terwijl jij het presenteert als mijn ongelijk in feiten!
    Overigens: “niet automatisch meer voorrang” zegt nog niet “geen voorrang”, over details gesproken.
    Dus beste Piet, jouw bewering: punt B wordt weersproken door de site van de Rijksoverheid, vind ik in de context van mijn verhaal, gotspe! Onzin. Je rukt alles uit zijn verband hier! De website weerspreek niet dat statushouders die rechten tot 1 juli 2017 wel gekregen hebben, en dat al die tijd de statushouders weldegelijk op Nederlanders voorgetrokken werden…
    En dat is het grote onrecht waar ik en Anne Lise het over hebben!

  2. @ Bert. 8 september 2017 at 01:27
   Ik herken in mijn reacties geen extreme standpunten. Ik probeer te bouwen op feiten en koppel daaraan iets wat je een menign kunt noemen. Misschien kun je aangeven op welke punten mijn tekst extreem is.

   @ Anne Lise 7 september 2017 at 19:16
   Ik reageer op jouw bijdragen zoals ik dat doe, omdat je in mijn ogen heel vrij met feiten omgaat. In mijn reactie heb ik geprobeerd om die feiten de juiste interpretatie te geven en dat zal ik blijven doen, zolang ik daar tijd voor heb. Maar toegegeven, ik doe ook mijn uiterste best om niet bij elk ongewenst verschijnsel de migranten de schuld te geven; vaak zijn er (ook) andere oorzaken. En ook: onder de migranten zijn zonder twijfel mensen die hier niet horen en voor die subgroep moeten we oplossingen bedenken die effectief zijn, en die ons toch als beschaafd land presenteren.

   • Beste Piet, en Anne Lise,
    In mijn opvatting liggen jullie meningen
    wel redelijk extreem uit elkaar. In ieder
    geval heeft de ene begrip, de andere niet.
    Dat is niet erg. Alleen het vervelende is
    dat er zo nooit een commutatieve, opbou-
    wende discussie mogelijk is om de reëele
    problemen op te lossen, ben ik bang.
    Piet stelde voor eens met elkaar een bor-
    reltje te gaan drinken. Vind ik nog steeds
    een geweldig plan. Moeten we doen! Maar
    dat wordt in mijn ogen alleen leuk, gezellig
    en een succes als we waardering en respect
    kunnen opbrengen voor onze waarschijnlijk
    wel zeer tegengestelde mening over vele.
    Ik zou zeggen, op naar de borrel. Anne Lise,
    Piet, Ronaldo, HaSt, Petra en ikzelf. Toppie.
    Wie neemt het initiatief? Leuk toch, politieke
    intellectuelen onder elkaar. Ik zie ernaar uit.
    Bert.

  3. Beste Piet

   Daal eens af van je ivoren toren.
   En kijk eens naar de realiteit, de statistieken erbij en mogelijk wordt e.e.a. dan duidelijk.
   De bevolking bijv. groeit al jaren fors door de immigratie, niet door het aantal geboorten.
   En immigratie is niet gratis. Wie denk je dat de kosten betaalt ?
   Bij binnenkomst in de maatschappij gaat het overal recht op in werking. In het azc zijn ze nog adspirant. Ook niet gratis trouwens.
   Verder kun je er bij halen wat jouw het beste uitkomt. Vrijheid van meningsuiting, geldt voor iedereen.

  4. Ronaldo

   Iedere generatie zorgt ( betaalt ) voor de generatie van hun ouders. Op zich een goed systeem.
   Maar sinds de massale instroom van migranten is wordt ons sociale systeem flink verstoord. Steeds meer mensen die volop kunnen profiteren hebben niets bijgedragen. Geen premies, geen belastingen niets. Vaak gaan ze ook nooit of te weinig aan ’t werk, zie de statistieken. En deze mensen hebben bij binnenkomst voorrang op woonruimte en allerlei uitkeringen.
   Voor de werkende Nederlander betekent dat hogere premies, hogere belastingen en jarenlang wachten op een huurwoning en andere voorzieningen.
   Ook bomvol OV en overal in de file.
   En helaas ook doorwerken tot 67 jr.
   Dat is de realiteit die niet mag worden besproken.
   En het eind is nog lang niet in zicht als de oude politiek blijft zitten.
   Wat Lubbers betreft, hij heeft niet alleen grote bedragen uit de pensioenpotten gehaald, maar ook ons aardgas voor een appel en ’n ei verkocht aan het buitenland. Onze spaarpotten zijn/worden weggegeven.
   Momenteel gaat ons geld met bakken tegelijk naar de geld verslindende EU.
   In Noorwegen gaan ze daar slimmer mee om.
   Het komt er voor ons op neer dat we straks aardgas moeten importeren !
   We waren een rijk land, maar de verarming zal straks voelbaar worden, zeker als de rente gaat stijgen. De staatsschuld is ook nog torenhoog.Dat alles door jarenlang onverantwoord bestuur.
   Wat mij betreft heeft de oude politiek afgedaan.

   • @Anne Lise,

    Je hebt helemaal gelijk. Het is diep en diep treurig..
    Viel mij overigens erg tegen dat zo weinig 50plussers op die partij stemden, laatst. Ze zijn net als FvD nog voor referenda naar Zwitsers model ook.
    Had van de oudere garde toch iets anders verwacht, ze zijn ondertussen goed voor 30 zetels. Met zo’n zetelaantal kunnen ze hun politieke lot in eigen handen nemen.
    Maar ja…
    Wellicht willen de meesten toch graag langer doorwerken. En wat betreft de gepensioneerden, misschien hebben ze geld zat. Denken ze een beetje minder, ach dat is goed te doen.
    T’ zou kunnen.
    Doen ze het gewoon beter dan ik.

   • Vreemde redeneringen. Een paar reacties:

    * “Maar sinds de massale instroom van migranten is wordt ons sociale systeem flink verstoord.” Dit lijkt op het bewijs dat baby’s van de ooievaar komen, omdat het geboortecijfer daalde toe ook de ooievaarsstand terugliep. We hadden een crisis, weet je nog, en toen moest de broekriem worden aangehaald en kwam er minder geld beschikbaar voor zorg, defensie, veiligheid.

    * “En deze mensen hebben bij binnenkomst voorrang op woonruimte en allerlei uitkeringen.” Migranten hebben bij binnenkomst nauwelijks rechten. Die krijgen ze pas na lange tijd in beperkte mate als ze toegelaten zijn als asielzoeker. Als ze een status hebben komen er weer wat rechten bij. Er zijn niet veel Nederlanders die daarvan de negatieve gevolgen ondervinden. Maar toegegeven, ze zijn er wel in heel beperkte mate.

    * “Voor de werkende Nederlander betekent dat hogere premies, hogere belastingen en jarenlang wachten op een huurwoning en andere voorzieningen.” Ik ken tenminste één werkende Nederlander die dit allemaal niet merkt, namelijk IK. Alles wordt duurder en moeilijker, maar we hadden ook een crisis, weet je nog? Dat komt niet door die paar honderdduizend niet werkende allochtonen. Ruim 1% van de bevolking dus en daar merk je echt heel weinig van. Dat kunnen we gemakkelijk opbrengen en is een mooi voorbeeld van wat een beschaafd land voor anderen kan doen.

    * “Ook bomvol OV en overal in de file. En helaas ook doorwerken tot 67 jr.”. Feitelijk klopt de waarneming, maar de relatie leggen met migranten is nonsens, door geen enkele politicus gesignaleerd en door geen enkele onderzoeker aangetoond.

    * “Het komt er voor ons op neer dat we straks aardgas moeten importeren !”Zo kun je er alles wel bijhalen. We importeren nu ook al veel, juist om aan die buitenlandse verplichtingen te voldoen. Maar de export zelf is afgenomen. Volgens mij gaan we straks vooral meer gas importeren, omdat we zelf minder oppompen. En dat doen we, omdat de Groningers daar de laatste jaren onredelijk veel last van hebben. Ik kan niet verzinnen, met welk ander maatschappelijk verschijnsel dat te maken heeft. Zonder bodemdaling waren we vrolijk doorgegaan met oppompen. Over de beslissingen van Lubbers kun je inderdaad twisten, maar van die bodemdaling had toen niemand enig idee.

    * “Momenteel gaat ons geld met bakken tegelijk naar de geld verslindende EU.” Inderdaad, er gaat veel geld naar de EU, maar met zo’n oordeel ga je voorbij aan het geld dat EU-lidmaatschap oplevert. Maar ik geef toe, dat is een politieke discussie die je niet met keiharde feiten kunt onderbouwen. In UK krijgen ze er nu wel een beetje beeld bij.

    * “De staatsschuld is ook nog torenhoog.” vergeleken met andere landen is de staatsschuld keurig en lager dan de Europese norm. Jouw politieke idool, Baudet, beweert zelfs, dat de staatskas uitpuilt. Dus volgens hem valt het allemaal per saldo reuze mee. Minder belasting heffen is daarom zijn oplossing. Hoe kan het nu slecht gaan in een land, dat zich een belastingvermindering kan veroorloven, omdat er teveel geld in de staatskas zit???

    • Beste Piet, beste Anne Lise,
     In jullie beide beschouwingen lees ik
     alleen meningen. Ook bij jou Piet, zonder
     enige onderbouwing, wat jij altijd graag
     ziet. In mijn politieke ogen hebben jullie
     allebei gelijk. Alleen Anne Lise ziet het
     extreem van de ene kant en jij, Piet ziet het
     extreem van de andere kant. De waarheid
     zal dan wel enigszins in (links of enigzins rechts
     van) het midden liggen, denken jullie ook niet?
     Het blijft in mijn ogen een zinnige discussie;
     alleen als we allen in extremen blijven denken
     is een oplossing ver te zoeken. Zo denk ik daar
     steeds meer over. Met veel groet,
     Bert.

    • Beste Piet,

     Anne Lise heeft een punt.
     * migranten hebben nauwelijks rechten… krijgen ze pas na lange tijd.. als ze asielstatus krijgen.. in beperkte mate..
     Sorry hoor, dit is werkelijk de vreemdste stellingname die ik ooit gehoord heb.
     A – lange tijd is betrekkelijk en hoe je het ziet: rond 1 1/2 jaar nu, door de drukte, de bedoeling is geloof ik 6 maanden.
     B – iedere statushouder krijgen direct urgentie – het hoogste voorrangsrecht – voor een woning, een hier geboren Nederlander niet – of zelden.
     In dit geval heeft de statushouder vergeleken de woningzoekende Nederland het hoogst mogelijke voorrangsrecht!
     Dat jij spreekt over dat ze weer wat rechten erbij krijgen, alsof dat amper iets voorstelt, is een werkelijk een gotspe. Een Nederlander mocht willen dat hij dat kreeg!
     D – inrichtingsgeld, gratis of geleend – wederom een Nederlander krijgt dit niet.
     C – als klap op de vuurpijl krijgen gemeenten van het rijk een boete per statushouders boete als ze niet op tijd gehuisvest worden, nou dat doet het Rijk voor de Nederlander niet – zelfs niet voor de Nederlander met urgentieverklaring.
     Me dunkt, over feiten gesproken, die mensen hebben veel en veel meer rechten dan hier geboren Nederlanders.
     En zo kan ik wel doorgaan.
     Dat jij er geen last van heb, dat is fijn, maar die velen duizenden Nederlanders die daarvoor jaren langer op zelfstandige woonruimte moeten wachten hebben die luxe niet en voelen zich vast, in rechten, ver achtergesteld…
     Daar hou ik het maar bij..

  5. Ik ben alleen maar boos omdat ik straks 50 jaar AOW-premie afgedragen heb en daar boven op nog eens 2 jaar en 9 maanden langer door moet werken. Ik betaalde voor mijn voorgangers (AOW’ers) die nota bene (VUT) 10 extra jaren er bij kregen. Dhr. Lubbers (CDA) onteigende uit de ABP-pot even voor begrotingsdoeleinden 25 miljard!
   Dat is gespaard en uitgesteld loon, in mijn ogen pure diefstal.
   Ondertussen werden er talloze mensen binnengehaald, die een Nederlands paspoort kregen en op voorrang een huis, zelfs op straffe van een boete naar de gemeente, als die niet snel genoeg was en een uitkering (zelfs vaak inrichtingsgeld – een Nederlander kan er alleen maar van dromen!)
   De eeuwig betalende Nederlander heeft het nakijken!
   Krijgt wachtlijsten of door de ontstaande krapte (want er werden geen extra woningen gebouwd) peperdure koophuizen.
   De AOW naar 65 jaar is onbetaalbaar, is nu het mantra!
   No way!
   Nu gaat dhr Buma ook nog eens verklaren waarom ik boos ben.
   Nou, niet om zijn idiologische redenen.
   Ik voel mij bestolen en gediscrimineerd.
   Geef die 25 miljard terug (kan je tegenwoordig gratis bij de ECB lenen) en de bijna 3 jaar die van mijn pensioentijd nog onteigend gaat worden.
   Dat is geen christelijk moraal.
   Dat is rechtvaardigheid!
   Dan is mijn boosheid weg..
   Heb daar geen idiologisch maatschappelijk betoog voor nodig. Voel mij totaal niet aan gesproken wat dhr Buma over de boze burger schrijft.
   Ergo, het irriteert mij mateloos dat hij beweerd te weten waarom ik boos ben en na het bovenstaande CDA-beleid ( en dat van andere, ook huidige regeringspartijen ) ook nog eens dat (mis) gebruikt voor CDA politieke propaganda doeleinden.

  6. Geen noemenswaardig nieuws gemeld
   vanuit de formatieonderhandelingen,
   mislukt polderoverleg, zonder kans op
   overeenkomst; een technische begroting,
   Prinsjesdag alleen maar folklore, geen
   Algemene Beschouwingen, Buma weer
   op de Christelijke toer, met normen en
   waarden, waar D66 van gruwelt. Waar
   wacht onze bevolking eigenlijk nog op?
   Den Haag blijkt volledig vleugellam. Ik
   herhaal mijn eerdere advies: stoppen met
   deze flauwekul, en gewoon nieuwe ver-
   kiezingen uitschrijven en zo snel mogelijk.
   Bert.

   • Gewoon referenda uitschrijven naar Zwitsers model. De bevolking beslist – dat geeft dus duidelijkheid in/voor de politiek waaraan het nu schijnbaar vaak ontbreekt – en de heren en dames politici kunnen voortvarend gaan doen waarvoor ze betaald worden: wetgeving vormen die de ambtelijke en maatschappelijke uitvoering mogelijk maken van wat het volk in meerderheid beslist heeft. Heb je gelijk een (brede) maatschappelijk draagvlak (afhankelijk van hoe groot die meerderheid is).
    Hoe simpel zou het toch kunnen zijn?

    • Ik verwijs graag naar mijn reactie bij Dag 172, Piet 6 september 2017 at 15:00. Je hebt een iets te rooskleurig beeld bij het Zwitserse model.

  Comments are closed.