Dag 175

  4
  412

  Leestijd: 1 minuten.

  Nu de kabinetsformatie haar einde nadert, begint er steeds meer te lekken uit onderhandelingen. Maandenlang hoorden we zo goed als niets, maar sinds kort is dat anders. Zo wordt ‘voltooid leven’, aldus de media, een min of meer vrije kwestie, gaat een commissie nog eens goed studeren op het meervoudig ouderschap, moet het Wilhelmus straks uit volle borst worden meegezongen in het onderwijs, verdwijnt het raadplegend referendum in de prullenbak en komt de verkiezing van de burgemeester een stap dichterbij.

  Ook over de gezondheidszorg konden we vanochtend een en ander in de krant lezen. Het eigen risico stijgt volgend jaar naar 400 euro. Het demissionaire kabinet zal dat op Prinsjesdag bekendmaken, maar het besluit is ongetwijfeld genomen in nauw overleg met de formerende partijen.

  Een hoger eigen risico dus.  In de verkiezingscampagne bepleitten CDA en ChristenUnie nog heel iets anders (de PvdA ook trouwens), maar ja, dat was toen. Bovendien gaat de zorgtoeslag ook flink omhoog, zodat de lagere inkomens niet moeten zeuren.

  Dat de formatie er bijna op zit, wordt door diverse betrokkenen bij het proces niet ontkend. Eind deze maand, zo verwachten ‘ingewijden’, moet er een regeerakkoord kunnen liggen. Tel daarbij nog een dag of tien voor de ‘poppetjes’ en ergens begin oktober kan het nieuwe kabinet aantreden. Het wordt nog spannend of dat vóór 9 oktober lukt. Verschijnt Rutte III pas na die datum op het bordes, dan heeft deze formatie het record uit 1977 (208 dagen) gebroken en is ze de langste ooit.

  Helemaal zeker van hun zaak zijn bovengemelde ingewijden overigens niet. Zo moet er over de hervorming van de arbeidsmarkt nog snel even een deal worden gesloten, nadat vakbonden en werkgevers het daar ondanks langdurige pogingen niet over eens konden worden. Ook over een grootscheepse vernieuwing van het belastingstelsel schijnt nog geen akkoord op de formatietafel te liggen.

  Niettemin houdt eigenlijk niemand meer echt rekening met een mislukking. “Dit kabinet komt er,” zei ChristenUnieleider Gert-Jan Segers gisteren in een debatje met Emile Roemer van de SP. Segers verklapte ook dat het regeerakkoord langer wordt dan een A4tje. Tja, daar waren we al een beetje bang voor.

  4 REACTIES

  1. Moet natuurlijk ook vermelden: typisch constructieve opstelling weer van de PvdA. Snap niet dat Lodewijk hieraan mee blijft werken. VVD beleid: Rijkskosten afwentelen = buiten normale belastinginkomsten, de uitgaven via andere wegen op de burger afwentelen. Doen ze behalve wat de zorgkosten betreft ook met milieu-investeringen, via zogenaamde indirecte belastingen.
   Dank zij de VVD krijgen we steeds meer soorten belastingen.
   Verlagen ze voor de bühne de inkomstenbelastingen, verhogen ze vervolgens de andersoortige belastingen (waarschijnlijk om de koopkrachtplaatjes zogenaamd mooi te houden).
   Sluwe boekhoudkundige trucs, die m.i. vooral bedoeld zijn de middenklasse te misleidden, en via omwegen haar toch te belasten.
   Opmerkelijk gedrag voor een partij die beweerd voor lastenverlichting te strijden.
   Goed de PvdA werkt constructief mee. Zorgt er hoogstens er voor dat de aller armsten – die van uitkeringen leven – gecompenseerd worden in de toeslagen sfeer.
   De arbeider echter, mag daarvoor dus extra opdraaien (hij vergoedt namelijk die uitkeringstoelage in zijn premie-afdracht)
   Die arme arbeider wordt hier dus 2x gepakt met lastenverzwaringen.
   Van de VVD kunnen we dat verwachten..
   Maar zie hier wat een partij doet die in zijn partij naam suggereert voor de arbeider op te komen.
   Ze verzacht het VVD-beleid voor de uitkeringstrekkers, ten koste van die arbeider die daar voor mag opdraaien, want dit versterkt de verhoging van de premie.
   Ik raad de PvdA dan ook ernstig aan, te overwegen haar naam te veranderen!
   Ik stel voor PvdU (uitkeringen).
   Verder raad ik arbeider aan goed op haar belangen te letten.
   De bestaande constructie VVD/PvdA doen beslist beiden hun – het lijkt wel een wedstrijd – uiterste best uw portemonnaie leeg te graaien!
   Je kan hoogsten als arbeider nog opmerken: de VVD ontziet het bedrijfleven, de PvdA de uitkeringen, maar grosso modo ze laten u beiden hiervoor financieel opdraaien.

  2. Bert
   Het werkt inderdaad een beetje als de Efteling, het scheepje van de Fata Morgana schuift tergend langzaam door het schemergebied. Begeleid door magische ketelmuziek.
   Aan ’t eind stapt iedereen uit, en alles blijft hetzelfde. De enige verandering is het kostenplaatje.
   Volgend jaar weer meer betalen.
   Daarna gaan we weer braaf in de rij staan, daar zijn we in ons land aan gewend. Ook aan de lange files op de weg naar de bestemming. De onderhandelaren zijn op de hei of met reces, dus het kan nog even duren.
   Op de derde dinsdag van september worden er sprookjes voorgelezen, waarvan iedereen weet dat de werkelijkheid anders is.

  3. Ja hoor, voor de verkiezingen verlaging van eigen risico beloven, na de verkiezingen het toch verhogen?
   Christelijke partijen inclus, wie kan je nog op hun woord geloven??
   Snap wel: twee partijen zijn voor verhoging, twee zijn voor verlaging dus…
   Compromis, het blijft hetzelfde…
   Maar nee, toch verhogen, christenbroeders, dit geloof ik niet!!

  4. Tsja, een “fata morgana” zal ons nieuwe kabinet
   blijken te zijn. Er komt straks een regeerakkoord
   dat nauwelijks door een meerderheid in de Eerste
   en Tweede kamer wordt gesteund. Onbegrijpelijk
   dat men dat niet ziet in Den Haag. Ik zeg: bah!!
   Ja, en dan de rijksbegroting binnenkort. Een ver-
   hoging van het eigen risico en een verhoging van
   de ziektekostenpremie , ondanks alle beloften tijdens
   de verkiezingscampagnes. Hoezo “technische begro-
   ting”? Hier worden toch duidelijk keuzes gemaakt.
   En de oppositiepartijen kunnen niet ageren, want de
   “heren” hebben besloten de Algemene Beschouwingen
   maar uit te stellen; liever gezegd: af te blazen.
   Den Haag, neem je verantwoordelijkheid en stop nu
   onmiddelijk met al deze flauwekul. Alsjeblieft!
   Nogmaals, nieuwe verkiezingen en zo snel mogelijk!
   Bert.

  Comments are closed.