Dag 176

  4
  337

  Leestijd: 2 minuten.

  De formatie voltrekt zich met de snelheid van een manke slak die afremt voor elke bocht. Maar nu komt dan toch de eindfase in zicht. Het verdelen van de poppetjes.

  Formeren met vier partijen, en dus niet met twee zoals bij de vorming van het vorige kabinet, betekent haast onvermijdelijk dat er wat ministeries bijkomen. We gaan van dertien naar zestien ministers. Er zou een minister komen voor klimaatbeleid en een voor landbouw. Dat zal door ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken met argusogen worden gevolgd. Nu nog gaat hun minister Henk Kamp over het energiebeleid, dat nauw verbonden is met het klimaatbeleid, en Economische Zaken gaat nu ook nog over de landbouw.

  De vier partijen die nu werken aan de vorming van een nieuw kabinet gaan niet alleen onderhandelen over het verdelen van de ministersposten, ze vergaderen vooral over het verdelen van de buit. Het gaat goed met de economie en dat betekent meer belastingen en minder uitkeringen. Kortom, de schatkist loopt vol. Er wordt weer volop geld verdeeld dat we in dit land nog met ons allen nog moeten gaan verdienen. Het gaat weer zo goed met ons land, dat we het vooral hebben over het verdelen van de koek, maar niet over het bakken van de koek. Maar gelukkig is er dan nog altijd de minister van Economische Zaken. Het is zijn rol om de bedrijven draaiende te houden, en volgens veel critici de schoorsteen te laten roken. Hij ziet erop toe dat ons kleine landje, dat sterk afhankelijk is van export,  in de globaliserende wereld bij de tijd blijft.

  Daarvoor zet de minister zakken met geld klaar om bedrijven te helpen met de uitvoer naar verre markten, en om bedrijven te stimuleren bij de tijd te blijven met innovatie. Daar blijft het niet bij. De minister van Economische Zaken kijkt ook over de schouder mee van de andere ministers. Hij grijpt in, of probeert dat althans, als naar zijn mening het onderwijs onvoldoende aansluit op de arbeidsmarkt, of als we door nieuwe arbeidsvoorwaarden zoveel vrije tijd krijgen dat de productiviteit in het geding komt. Dit gaat zo ver dat één keer per jaar de hoogste ambtenaar van Economische Zaken in een nieuwjaarsartikel zijn gedachten de vrije loop mag laten. Niet zelden wordt er dan gretig tegen heilige huisjes geschopt en vaak komt het erop neer dat de belastingdruk de bedrijven remt in de noodzakelijke investeringen.

  Als het gaat om de hoofdlijnen van het sociaal-economisch beleid, schuift de minister aan bij de zogeheten vierhoek. Hij bereidt dan met de premier, de minister van Financiën en met de minister van Sociale Zaken de besluiten van het kabinet voor. Als het kabinet bestaat uit vier partijen ligt het voor de hand dat ze alle vier vertegenwoordigt zijn in de vierhoek. De minst belangrijke van deze vier ministers, die van Economische Zaken, zou dan wel eens kunnen komen van de kleinste regeringspartij, de ChristenUnie.

   

   

   

  4 REACTIES

  1. Dag 174, er is te weinig geld voor de volkgezondheid dus, ondanks verkiezingsbeloften moet de ziektekostenpremie en eigen risico omhoog. Dag 175: “… ze vergaderen vooral over het verdelen van de buit. Het gaat goed met de economie en dat betekend meer belastingen en minder uitkeringen. Kortom de schatkist loop vol. Er wordt weer volop geld verdeelt…”
   Kan de redactie of iemand anders mij uitleggen waarom er dag 174 te weinig geld is en de mensen meer moeten gaan betalen, terwijl dag 175 vermeld dat diezelfde mensen zoveel meer belastingsopbrensten binnenbrengen dat de schatkist overloopt en er zelfs sprake is van geld verdelen (weggeven dus…)
   Ben ik nu dom of klopt er iets niet?
   Verlaag de premie en het eigenrisico, klaar, het geld is er dus gewoon…
   Wellicht is de AOW naar 65 jaar ook betaalbaar…
   Maar ja, ik ben geen politicus, slechts een simpele belastingsbetaler, er is vast iets logisch dat ik kompleet over het hoofd ziet.
   Piet, jij bent nogal politiek onderlegt, kan jij je verhelderend licht hier over laten schijnen?
   Ik snap het niet…

   • Beste Ronaldo,
    Ik begrijp dat dus ook geheel niet. Laat dat echt
    duidelijk zijn. Als onze overheid tekorten heeft
    moeten de belastingen, premies en eigen risico
    omhoog. Kan ik begrijpen. En als de overheid
    meent “overschotten” te hebben gaan de belas-
    tingen, premies en eigen risico ook omhoog. En
    dat begrijp ik dus ook totaal niet. Maar ik ben ook
    geen neo-liberaal. Ik kan je geen antwoord geven.
    Gaat ons nieuwe kabinet voor nieuwe dure hobby’s?
    Misschien dat Piet het begrijpt en het ons kan uit-
    leggen? Ik weet het niet. Helaas.
    Bert.

    • De overheid heeft helemaal geen geld. Alleen een grote staatsschuld. Als de overheid geld uitgeeft, heeft ze dat bij de burgers opgehaald dmv belastingen. Dat politici nu verwachten dat er kan worden “uitgedeeld” komt deels door (te) hoge belastingen en verder omdat de economie na 10 jaar eindelijk weer redelijk draait. Uiteraard kan het eigen risico en de premie worden verlaagd, maar dan wordt het geld ervoor bij andere burgers opgehaald. De schatkist loopt echt niet vol – het tekort is wat lager geworden en als men nu meer gaat uitdelen, wordt het tekort weer hoger.

  Comments are closed.