Dijksma “versnelt” aanpak vuile lucht

  18
  341

  Leestijd: 1 minuten.

  Staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu) moet stevig aan de bak. De rechter heeft bepaald dat maatregelen om luchtverontreiniging tegen te gaan geen enkel uitstel meer dulden. De Staat moet binnen twee weken beginnen aan plannen die wel voldoen aan een Europese Richtlijn, want de huidige doen dat niet, en mag ook geen maatregelen treffen die de lucht verder vervuilen.

  Het is de uitkomst van een kort geding dat Milieudefensie had aangespannen tegen de Staat. Milieudefensie juicht terecht dat het deze rechtszaak heeft “gewonnen”. Ze krijgt op alle punten gelijk van de rechter. Dat wordt onderstreept doordat de Staat de kosten van Milieudefensie voor dit geding voor zijn rekening moet nemen. Dijksma kon donderdag dus  weinig anders doen dan in een reactie zeggen dat het demissionair kabinet plannen gaat “versnellen” om de luchtkwaliteit te verbeteren.

  Het gaat om knelpunten in ons land waar de lucht zo vuil is dat de gezondheid van mensen wordt aangetast, waaronder drukke binnensteden en regio’s met veel veehouderijen. Daar wordt teveel stikstofdioxide en fijnstof uitgestoten. Volgens een Europese Richtlijn mogen deze stoffen met ingang van 2010 bepaalde grenswaarden niet overschrijven. Ons land vroeg, en kreeg, uitstel. De verplichting werd voor stikstofdioxide uitgesteld naar 2011 en voor fijnstof naar 2015. Op veel plaatsen in ons land worden die grenswaarden nog steeds overschreden en er is vaak geen uitzicht dat de situatie in 2020 veel beter zal zijn.

  De aanpak van het probleem is dus zwaar onvoldoende. Om de Richtlijn na te leven kwam het ministerie van VROM (milieu) in 2009 met het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. De Rijksoverheid zou samen met de provincies en de gemeenten de knelpunten aanpakken. De rechter heeft nu bepaald dat het om meer moet gaan dan goede bedoelingen en er “resultaatsverplichtingen” zijn. Bovendien is de Staat verantwoordelijk voor het programma en kan die zich niet verschuilen achter onvoldoende medewerking van gemeenten of provincies.

  De Staat voerde in het kort geding aan dat de luchtkwaliteit in ons land in tientallen jaren niet zo goed is geweest als nu en dat die positieve trend  doorzet. Maar daar heeft de rechter geen boodschap aan. De vergelijking van de huidige luchtverontreiniging met die van vroeger is in deze zaak niet relevant.  Wel is het relevant om de huidige luchtverontreiniging te leggen langs de maatstaf van de grenswaarden uit de Richtlijn. Het  uiterste tijdstip voor naleving daarvan is verstreken.

  18 REACTIES

  1. Bert, je hebt gelijk dat in de steden zelf de luchtvervuiling het grootst is. Een ander meldde de smerige uitstoot van vooral brommers en scooters en inderdaad vervuilen deze voertuigen soms nog meer dan vrachtwagens!!!
   Daar waar auto’s steeds schoner werden, is er niets gedaan aan de vervuiling door brommers en scooters.
   Blijft staan dat het terugbrengen van de snelheid van 130 km per uur naar 100 km per uur een van de eenvoudigste maatregelen is die vrijwel direct kunnen worden ingevoerd. Dat premier Rutte het fijn vindt om hard te rijden, schaar ik onder het Trumpiaans gedachtegoed. Rutte zou eens even op bezoek moeten bij mensen die dichtbij de snelweg wonen en waarvan een kind lijdt aan astma-aanvallen. Dan krijgt hij waarschijnlijk het schaamrood op de kaken. En terecht, want hij wilde zelf premier zijn van ALLE Nederlanders en niet allen van de hardrijders in dure Mercedessen.

  2. @ Piet 11 september
   nauwelijks Piet – ik heb geen data van regendagen wel van hoeveelheid neerslag –
   de natste jaren waren: (aflopende volgorde)
   1998-1965-1966-2001-1912-1994-1981-1974-1950-2007-2000-1960 (zwakke trend)
   de jaren met de meeste zonuren waren: (aflopende volgorde)
   2003-1959-1947-2015-2009-1949-1995-1976-2016-2005-2011-2014 (duidelijke trend)
   als u statistieke gegevens heeft over regendagen, hou ik me aanbevolen

  3. Gisteren reed ik op mijn fiets langs de weilanden heerlijk fris, tot er midden in het boerenland een oude Volvo met een enorme rookpluim langs kwam. Waag je ook eens in de stad op het het fietspad je wordt links en rechts gepasseerd door opgevoerde scooters die vervuilender zijn dan de Trabantjes van het toenmalige Oostblok.
   Hoezo gezond bewegen ?
   En is het niet ook zo dat de vervuiling toeneemt met de toename van de bevolking ?
   Allemaal punten die aandacht verdienen.
   Maar zo oud als de wereld is, er waren altijd warme en koude perioden, denk aan de ijstijd.
   De vraag is in hoeverre het menselijke gedrag het klimaat kan beinvloeden ?

  4. Deze week hoorde ik op de radio dat het milieu er al heel veel bij gebaat zou zijn als de snelheid van 130 km per uur teruggebracht zou worden naar 100 km per uur. Dat scheelt zo’n 40% uitstoot (over het exacte percentage valt te twisten. Niet doen, dan mis je het punt).

   Wel jammer dat de VVD meer dan 100 miljoen had uitgetrokken om nou juist de snelheid te verhogen naar 130 km per uur. Hoewel ze dit bedrag voor een deel wel terugverdienden omdat veel automobilisten geen bal begrepen van het systeem waarbij je het ene moment 130 km per uur mag en het volgende weer 100 km per uur. Ik weet niet wat de opbrengst aan bekeuringen is, maar dat zal een lieve som zijn. Aan de andere kant is het aantal ongevallen wel toegenomen.

   Helaas hebben we een minister-president die dol is op snel rijden. Hij zei hierover zelf: ‘het is schoner want je bent sneller op de plaats van bestemming’. Later begreep hij dat hij een beetje een domme opmerking had gemaakt maar ach… een kniesoor die daarop let.

   • Hier wil ik wel even op reageren, lieve Petra.
    Ja, de discussie over 100 of 130 km op onze
    rijkswegen is al heel oud. Dat 130 km meer
    vervuiling oplevert zal niemand kunnen en ook
    willen ontkennen. Maar nu toch het volgende:
    ik vind de luchtvervuiling in de bebouwde kom
    echt veel zorgelijker. Vanmiddag ben ik binnen-
    door naar Eindhoven gereden. Hoevaak moest
    ik (bijna) stoppen en weer optrekken voor de
    verkeersdrempels, onderbreking door palen
    midden op de rijbaan, echt volstrekt onnozele
    rotondes, waar je alleen rechtdoor kunt gaan.
    Al dat afremmen weer optrekken, in een meer
    lage versnelling levert veel benzinekosten, maar
    erger, heel veel vervuiling op, nog los van de
    geluidsoverlast in de woonwijken. Bovendien, dat
    verkeersdrempels en ook palen op de weg echt dus
    veiliger zou zijn voor het langzame verkeer als de
    fietsers en voetgangers, daar is mij nog niets van
    gebleken. Volgens mij dus een domme hobby van
    de plaatselijke politici en misschien Rijkswaterstaat.
    Bert.

    • Bert, ik ben het nu eens een keer met je eens. Ik kom heel veel in het buitenland, vooral Europese landen. Die trend om rotondes te bouwen zie je overal, en regelmatig ook als een soort obstakel tegen te hard rijden, dus met één oprit en één afrit. Drempels zijn volgens mij meer een NL-hobby, die volgens mijn garagehouder veel autoveren kost, o.m. eerder deze week bij mij. Langzamer rijden, op de snelweg en in de stad, vind ik geen enkel probleem, maar wel graag op een acceptabele manier, die beter voor auto en milieu is. Het is m.i. vooral een kwestie van nieuw rijgedrag en dan zijn rotondes en drempels niet meer nodig.

  5. Naar aanleiding van mijn onderstaande
   reactie vroeg iemand via mijn prive-email-
   adres hoe ik het “in mijn hoofd haalde”, de
   Duitse auto de smerigste ter wereld te noemen.
   Hierbij mijn toelichting, zodat alle Frontbenchers
   die kunnen lezen en graag becommentariëren :
   Ik heb geen rapporten of onderzoeken nodig! Ik
   zie het dagelijks op de weg. Uit de uitlaten van
   Duitse auto’s komt stank en zwarte roetpluimen,
   zelfs zichtbaar bij snelheden van 120 km op onze
   rijkswegen. Bij stoplichten, door minder kwalitatieve
   motoren is het gas bij stationair draaien veel te hoog
   afgesteld. Anders slaat de motor af! Een enorme ver-
   vuiling ontstaat daardoor, met name in de steden.
   Mijn advies aan alle automobilisten luidt daarom:
   rijdt of sta je achter een Duitse auto, zet dan onmid-
   delijk je ventilator van jouw auto uit ……………..en
   koopt uit protest niet (meer) een Duitse auto.
   Dan zal lieve Merkel en de Duitse auto-industrie echt
   wel eens serieus achter hun oren moeten krabben.
   Bert.

    • Neen Petra,
     Ik bedoel niet alleen de dieselauto’s. Echt, ook de
     Duitse benzine-auto’s zijn zeer, zeer vervuilend.
     Ik zie dat elke dag weer in het verkeer, en dat is
     toch meer dan triest. Zeker als je de vervuiling
     in de steden wil bestrijden. Zoals nu besloten is.
     Als dus iedere Nederlandse automobilist zou
     besluiten om bijvoorbeeld in een Toyota te
     gaan rijden, zou dat enorm schelen in lucht-
     verontreiniging. Toyota heeft geen sjoemel-
     software nodig om vuile motoren te verbloemen.
     Een voorbeeld: mijn vader heeft een Toyota Paseo,
     nu 20 jaar oud. Vorig jaar kreeg hij van de Duitsers
     een groene milieusticker, vanwege een “schone auto”.
     Ja, de Duitsers weten het best wel. Een Toyota van 20
     jaar geleden, is schoner dan de huidige Duitse auto.
     En daarom moet gesjoemeld worden om door de steeds
     strengere milieukeuringen te komen. En reken maar, dat
     dat niet alleen om de dieselauto’s gaat. Nogmaals, ik zie
     die viespeuken, ook benzineauto’s dagelijks voor mijn ogen.
     Maar nog even dit. De consument,die zich maar een klein
     beetje verantwoordelijk voelt voor een schoon milieu in de
     toekomst heeft wel een verantwoordelijkheid. Nu geen Duitse
     auto kopen en zo de Duitse auto-industrie dwingen tot het
     vervaardigen van veel schonere auto’s. En dan bedoel ik niet
     elektrische auto’s die van stroom worden voorzien door kolen-
     centrales. Dat maakt alles macro nog veel erger.
     Bert.

  6. De lucht in ons land wordt al steeds schoner. En daardoor wordt het ook steeds warmer; niet echt natuurlijk maar de gemiddeld gemeten temperatuur stijgt er wel door, omdat de zon langer schijnt. Als overheden, NGO’s en vooral rechters zich nergens mee bemoeien gaat het allemaal goed komen. Maar ik vrees dat men modaal Nederland nog verder wil afromen met belastingverhogingen.

   • Het wordt warmer omdat de zon a.g.v. schonere lucht langer schijnt??? Je gaat voorbij aan de visies van 99% van de ter zake kundige wetenschappers over de hele wereld.

  7. Korte reactie, en bondig:
   Met rechtszaken krijg je geen schonere
   lucht. Toch toont eea weer aan dat onze
   overheid op alle fronten weer eens tekort
   schiet. Net zoals in Duitsland waar Merkel
   op grote schaal het klimaatakkoord bepleit,
   zonder enige maatregelen te nemen tegen
   de meest vervuilende automobiel ter wereld
   ja, lezer: de Duitse auto in 2017. Helaas.
   Ik word hier alleen maar verdrietig van.
   Bert.

  Comments are closed.