Een vonnis dat meer is dan het lijkt

  8
  320

  Leestijd: 1 minuten.

  Hongarije en Slowakije hebben bot gevangen bij het Europese Hof. Deze landen hadden weinig trek in het opnemen van (moslim)-vluchtelingen die aankwamen in Griekenland en nog steeds aankomen in Italië. Ze spanden dan ook een procedure aan tegen een met gekwalificeerde meerderheid genomen Europees besluit. Helaas pindakaas.

  Het Europese Hof oordeelt echter dat het Europese spreidingsplan om Griekenland en Italië te ontlasten, geheel volgens de democratische regels tot stand is gekomen.

  Samen met Tsjechië en Roemenië stemden Hongarije en Slowakije in september 2015 tegen de beslissing van de Europese Raad van regeringsleiders om 160.000 migranten op te nemen die destijds vastzaten in Italië en Griekenland. In dat laatste geval werd situatie extra nijpend toen Macedonië de grens dichtgooide en de Balkan-route werd afgesloten.

  Hongarije en Slowakije voerden een reeks bezwaren aan en wezen op procedurefouten. Daarom zou het niet nodig zijn zoveel migranten te ‘herverdelen’.  Het EU-Hof veegde hun argumentatie van tafel. Een dergelijk besluit kan worden genomen met gekwalificeerde meerderheid, unanimiteit is niet vereist. Bovendien is het zonneklaar dat er limieten zijn aan de opneemcapaciteit van Italië en Griekenland.

  In het eerste jaar werden slechts enkele duizenden migranten overgenomen door andere EU-landen, inmiddels zijn dat er 28.000, nog altijd ver verwijderd van 160.000 en de stroom gaat door.

  Nu is er altijd nog een groot verschil tussen gelijk krijgen en gelijk hebben, het zal nog een hele toer worden om Hongarije en Slowakije te bewegen om meer vluchtelingen op te nemen. We zullen ter plekke eens een nieuw spreekwoord bedenken, ‘met onwillige paarden is het slecht kersen eten’.

  En dan de vluchtelingen zelf. Die willen helemaal niet naar de voormalige oostblok-landen maar naar Duitsland, Nederland, Engeland en Zweden. Er zit derhalve wel een voordeeltje voor de EU aan het besluit van het EU-Hof, als kansloze economische vluchteling bedenk je je nu wel twee keer voordat je op een wankel bootje stapt.  Voor je het weet zit je ergens midden in de winter in een ijskoud opvangkamp in Centraal-Europa.

  8 REACTIES

  1. De buitengrenzen worden niet beschermd, hoewel dat in het verdrag van Schengen een verplichting is. Italië en Griekenland voeren die verplichting niet uit. Hulporganisaties gaan vervolgens bijkans de mensen ophalen in Libië… Italië laat het toe – dan is dat zijn verantwoordelijkheid..
   Vervolgens stromen de migranten toe – velen uit economische redenen die op de voorhand qua asiel afgewezen worden, maar niet uitgezet. Die kunnen zonder geld door Europa gaan dwalen of in de (criminele) illegaliteit hun geld gaan verdienen…
   Dan is de maat vol en moet een land als Hongarije – dat een hek bouwde en daarmee netjes aan de grensbewakingsverplichtingen voldoet – meedoen en die mensen opnemen en van geld en woning voorzien.
   Klopt niets van..
   Bij meerderheid wordt vervolgens besloten puin te ruimen bij twee lidstaten die hun (Schengen) verdragsverplichtingen niet nakwamen. Democratisch, ja. Terecht en rechtvaardig, nee.
   Hongarije claimt vervolgens geld bij de EU vanwege hekwerk en grensbewaking van die EU.
   Antwoord EU, nee.
   Rechtvaardig?
   Wettelijk juist?
   En Merkel nodigde ze uit – het verdrag van Dublin schendend…
   Nu zitten ze vast in Griekenland..
   Rechtsgeldig gedrag van een staatshoofd?
   Indien nee, waarom moeten andere landen opdraaien voor landen die zich niet houden aan hun EU verdragsverplichtingen?
   Het gerechtshof mag dan wel zeggen, het besluit is democratisch..
   Maar dat wil niet zeggen dat het (moreel) rechtvaardig is!
   En daar zit de clou…
   Victorie roept de Europese Commissie met dat vonnis, victorie ook de landen die voor stemden..
   Nu is de vraag, wat als vanuit dat onrechtvaardigheidsgevoel, Oost-Europa, dat EU-hof vonnis naast zich neerlegt? Waar is de victorie dan?
   Het vonnis is niet afdwingbaar, de EU heeft geen leger…
   Financiële middelen als dwang dan?
   Ik denk dat het probleem nu alleen maar groter gaat worden.
   Ja, roepen de voorstanders en de Europese Commissie!
   Hongarije antwoordt: ik wil geld voor het grenshek..
   Polen antwoordt: ik wil geld (herstelbetalingen) van Duitsland, ivm verwoestingen WO-II.
   Tja, deze splijtzwam, veroorzaakt door ongebreidelde migratie en geen grensbewaking, gaat echt niet even bij democratische meerderheid of een rechtsgang met uitspraak opgelost worden.
   Dit zou vast eens het begin van een einde kunnen inluiden.
   Een einde die in eerste instantie niet voorzien was.
   Hoe dan ook, naast een Noord- en Zuid-tegenstelling, is er nu in Europa ook een Oost- en Centrale (Europese Commissie) tegenstelling ontstaan.
   Brexit wordt wellicht een makkelijker probleem dan wat zich nu ontwikkeld.
   Victorie voor wie, is voorlopig met dit vonnis nog een onuitgesproken vraag…
   De geschiedenis gaat het ons binnenkort leren!

  2. Als je de berichten volgt zie je toch echt dat er geen Afrikaanse migrant minder naar Europa zal komen.
   Deze mensen weten via hun communicatie middelen waar er in Europa iets te halen valt.
   Stel dat ze verplicht in een land worden opgenomen dat niet aan hun wensen voldoet.
   Dan verhuizen ze met behulp van de nieuw verworven verblijfsvergunning toch gewoon wat later naar het land van melk en honing. Dat betekent dat de landen die al veel hebben opgenomen alsnog de volle laag kunnen verwachten. Ook ons land !
   Brussel meent mensen marionetten zijn waarbij politici gerechtigd zijn om aan de touwtjes te trekken. Dat is ’n illusie, het verzet tegen de dwang van de EU is begonnen, en dat zal alleen maar toenemen. In alle landen zal men pro EU politici gaan wegstemmen. Laten wij er in maart alvast aan beginnen.

   • Als je echt de berichten volgt, zou ik ze wel correct citeren. Juist de migrantenstroon uit Afrika, m.n. via Libië, is de laatste maanden extreem afgenomen, tot 15% van de aantallen vorig jaar.
    Verder ben ik verbaasd over je heel romantische kijk op het migrantenleven als een soort back-packer die voor z’n lol op reis is.

  3. Beste Rob,
   Nu moet je mij eens iets uitleggen. Eerst
   spreek je in jouw artikel over het Europese
   hof. Later twee keer over het EU-Hof. Is dit
   dezelfde club?? Dat er in een Europees hof
   nog enigzins onpartijdigheid zal zijn, kan ik
   mij nog wel voorstellen; maar bij een EU-Hof
   geenszins. Maak jij deze woordspeling expres
   dan begrijp ik jouw grapje wel. Of toch niet?
   Ik hoor graag van jou.
   Bert.

   • Het EU-Hof bestaat niet onder die naam. En de term Europees Hof is onvoldoende om aan te geven waarom het gaat, want dan komen er twee in aanmerking. Het Europees Hof van Justitie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De eerste is een EU-instelling, de tweede hoort bij de Raad van Europa. Het hierboven genoemde EU-hof is hetzelfde als het Europees Hof van Justitie, dat onderdeel is van de EU. Maar dat zegt natuurlijk niets over afhankelijkheid van de EU, zoals je lijkt te suggereren. Het is niet anders dan Nederlandse overheidsinstellingen als een Nederlandse Rechtbank, Gerechtshof of Hoge Raad die ingeschakeld kunnen worden om tegen bijvoorbeeld de NL-staat te procederen.

   • Beste Bert, het gaat natuurlijk over het Europese Hof. De term EU-hof heb ik kortheidshalve gebruikt en om wat variatie in de tekst te krijgen, al is die afkorting niet officieel. Het Europese Hof kan worden ingeroepen voor geschillen tussen of met de EU-lidstaten en haar instellingen en heeft niet te maken met het Hof in Straatsburg dat alleen gaat over mensenrechten. Dat jij er een woordspeling in ziet vind ik eigenlijk wel grappig, meestal wint “Brussel” namelijk in dit soort akkefietjes. Zo is het echter niet bedoeld. Ik zal het Europese Hof voortaan voluit schrijven om iedere verwarring te voorkomen. Groet, Rob.

  Comments are closed.