Faites vos jeux

  22
  268

  Leestijd: 1 minuten.

  Commissie-voorzitter Jean-Claude Juncker ruikt zijn moment. Anders dan een dik jaar geleden staat de Europese Unie er veel beter voor. De dreigingen van buitenaf hebben het saamhorigheidsgevoel versterkt, de Britten zijn een puinhoop aan het maken van de Brexit, een voorbeeld voor anderen om niet die weg op te gaan.

  De werkloosheid is gedaald, de economie groeit harder dan de VS en er komen steeds meer nieuwe banen bij. De Griekse crisis lijkt bezworen.

  In Junckers ‘State of the Union’,  zijn jaarlijkse tafelrede waarbij hij de toekomst van de EU uiteenzet zoals hij die ziet, pleit hij voor meer integratie. Hij nodigt alle niet-eurolanden uit om de eenheidsmunt in te voeren, ook de armere lidstaten als Bulgarije en Roemenië. Beide landen moeten ook lid worden van Schengen, zodat grenscontrole aan hun buitengrenzen kan plaatsvinden volgens de Schengen-normen. In 2025 zou de EU uit 30 lidstaten moeten bestaan, eerst te denken aan Servië, Macedonië en Albanië. Een lidmaatschap van Turkije sluit hij voorlopig uit.

  Verder wil hij nieuwe handelsakkoorden, onder meer met Australië en Nieuw-Zeeland.

  Juncker prees Italië dat een cruciale rol speelt in het opvangen van vluchtelingen en hij wees de overige landen, in het bijzonder de voormalige Oostbloklanden, nog eens op hun verantwoordelijkheid asielzoekers op te nemen. Illegale en kansloze migranten moeten versneld terug.

  Volgens Juncker is nu het moment om het ijzer te smeden, die kans zal zich niet snel weer voor doen. We moeten niet vergeten dat Juncker aan zijn laatste termijn bezig is, hij is niet bereid tot een volgende. De geschiedenis ingaan als de commissievoorzitter onder wie de EU voor het eerst kleiner is geworden, en dan nog wel door het verlies van een vooraanstaand en goed betalend lid als het Verenigd Koninkrijk, is natuurlijk niet leuk. Aan het eind van de rit moeten er natuurlijk ook wat wapenfeiten op het conto staan. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Juncker hoog inzet.

  Maar de Europese Unie is traditioneel een veelkleurig en veelkoppig gevaarte, dat alleen in beweging komt als het echt niet anders kan. In dat licht bezien mogen we Junckers ‘State of the Union’ als redelijk ambitieus betitelen. Je moet wat…

  22 REACTIES

  1. Ronaldo 19 September

   Ik ben het weer met jou eens.
   je leest wel vaker dat mensen om wat voor’n reden dan ook , graag extra geld willen doneren voor mensen/doelen buiten Nederland. Prima.
   Zou het niet mooi zijn om dat nou eens via de belasting te regelen. De gulle gevers kunnen dan aangeven dat ze iets meer belasting willen betalen voor hun nobele doel ! De belasting doet dat ‘ in de goede doelenpot ‘ iedereen blij !
   Anderen die daar niet voor kiezen betalen dan niet meer voor de door anderen gekozen doelen.
   Ik ben benieuwd hoeveel mensen de bereidheid gaan tonen om meer belasting te betalen voor hun goede doel.

   • “Je leest wel vaker dat mensen om wat voor’n reden dan ook, graag extra geld willen doneren voor mensen/doelen buiten Nederland”???? Het klinkt, alsof jou dat nog nooit is overkomen en het klinkt ook, met alle respect, een beetje cynisch, maar dat kan aan de interpretatie van mij liggen. Ik hoop, maar zie ook regelmatig, dat dat voor lang niet alle Nederlanders geldt.

    Dergelijke donaties innen via de belastingen vind ik een waanzinnig idee en, ook met alle respect, een prachtig voorbeeld van populisme. Het lijkt eenvoudig en eerlijk, terwijl het in de praktijk onuitvoerbaar zal blijken. Wie beslist en hoe wordt dat geregeld: weer een leger ambtenaren erbij en wie betaalt die dan?

    Wat jij voorstelt wordt in Nederland via verkiezingen geregeld. Een coalitie mag een paar jaar doen wat hun kiezersmandaat toestaat en daarna beslist de meerderheid van de burgers daarover. Dat werkt m.i. prima, al hou je altijd ontevreden groepen ter linker of ter rechter zijde.

    • Beste Piet,

     Daarin – in dat politieke systeem – kan ook venijn komen te zitten. Als vanwege coalitiebelangen 1 partij met zeg 5 zetels vanuit een boek beslist dat niemand in heel Nederland iets mag doen (op het gebied van eigen lichaamssoevereiniteit) en zeg 80% van de bevolking wil dat wel, blokkeert zo’n partij – een kleine minderheid van de bevolking vertegenwoordigend – een grote meerderheid.
     Dat zo’n minderheid vanuit een geloof (= voor mij een niet te bewijzen idee) en een boek, geschreven ver voor de middeleeuwen, wettelijk gezien eigen zeggenschap over de soevereiniteit van mijn persoonlijke lichaam en leven kan beönvloeden of ontzeggen, vind ik een ondraaglijke gedachte, idee en werkelijkheid.
     Het maakt mij meer dan boos.
     En ik vind het een grote onrechtvaardigheid.
     Volstrekt onacceptabel ook.
     Hierbij een voorbeeld over een gesuggeerde middengroep, niet ter linker- of rechterzijde, die niet klein is maar groot.
     Dat is de keerzijde van dit politieke systeem.
     Ook dat kan gezegd worden…

      • @ Piet,
       Ok,
       “Een coalitie mag een paar jaar doen wat hun kiezersmandaat toestaat”
       Door te kiezen geeft men een mandaat aan een partij. Men kiest niet voor een coalitie. De coalitie heeft m.i. geen kiezersmandaat, maar een partijenmandaat. Dat is een groot verschil.
       Stel ik kies voor D66, specifiek omdat ik het voor het zelfbeschikkings recht op levensbeëindiging ben en een meerderheid van de bevolking is daar voor (kiezersmandaat) maar vanwege coalitieperikellen zegt CU nee en geven de andere partijen daar aan toe. Dan wordt mijn kiezermandaat ondergeschikt gemaakt aan het partijmandaat, immers D66 ruilt om partij- en coalitieredenen mijn mandaat en onderwerp uit.
       Bovendien: 80% van de bevolking is voor (volgens mijn voorbeeld/suggestie). Dan wordt in dat geval het kiezersmandaat van een meerderheid toch door een minderheidsmandaat overruled.
       Dat vind ik dus niet prima werken.
       Jij zegt Piet, “Dat werkt m.i. prima, al houdt je altijd ontevreden groepen ter linker of ter rechter zijde
       In mijn voorbeeld is er een ontevreden groep ter midden zijde die door toedoen van een Christelijke zijde een wet krijgt opgelegd – of geblokkeerd ziet in weerwil van een bevolkingsmeerderheid die daar niet voor gekozen heeft.
       Dat die situatie zich kan zich voordoen in dit politieke systeem, vind ik dus helemaal geen prima werking.
       Vandaar ik voor referendum ben…

      • Ik ben het inhoudelijk wel eens met je voorbeeld, maar trek een andere conclusie. De uiteindelijke beslssing die je schetst is er niet één waarin de CU eindbeslist. Zoiets is altijd een complexe afweging van voors en tegens en dat kan inderdaad zo uitpakken zoals je schetst. Ik vind dan, dat dat dan maar zo moet. Kennelijk wegen andere belangen zwaarder. Als je heel erg zw3aar hecht aan het verworpen standpunt, in je voorbeeld het zelfbeschikkings recht op levensbeëindiging, kan dat inderdaad voelen als verraad aan kiezers, maar anderen zullen daar dan weer anders over denken. Je kunt nooit iedereen tevreden stellen. Ik heb er geen moeite mee om dit als consequentie van ons systeem te accepteren, in ieder geval beter dan een reeks van referenda. In Zwitserland functioneert dat ook veel verder van ideaal dan hier en daar wordt voorgesteld.

  2. Weten jullie wat ik me nu realiseer? Dat teruggaan naar vroeger, toen Nederland nog volledig zelfstandig was, (of moet je met een nuanceverschil zeggen, toen Nederland er helemaal alleen voor stond), dat spreekt me dus helemaal niet aan. De EU functioneert niet ideaal en niet zoals dat eigenlijk zou moeten en m.i. ook kunnen. Maar terug naar de oude situatie voelt voor mij echt als een heel grote stap terug, capitulatie eigenlijk. Ik ben meer voor de voortdurende verandering en verbetering, want dat zijn mij aansprekende uitdagingen. M.i. betekent dat namelijk een oplossen van de EU-problemen, gericht op hetzelfde doel als de EU-tegenstanders, als ik ze tenminste goed begrijp: creëren van voorspoed en welvaart. Als we daaraan toevoegen, zoals ik graag zou zien, voor alle Europeanen en daarbuiten, is Nexit en vervolgens Dexit, Bexit en wat je maar wilt, m.i. geen oplossing. En dan ga ik nog voorbij aan de risico’s die voorspeld worden bij uittreden of opheffen voor de betrokken landen zelf. Zie de eerste rimpels in Engeland.
   Daarom: niet tergstappen, maar vooruitkijken en de problemen aanpakken. Ik ben een ras-optimist en geloof daar heilig in.

   • @Piet,

    Problemen oplossen voor alle Europeanen en daar buiten, zeg je…
    Daarmee creëer je juist geen voorspoed en welvaart voor de Nederlanders maar geef je die weg aan anderen die het minder hebben. Gedeelde armoede is in dit geval voor het ‘rijkere Nederland’ beslist geen voorspoed.
    Dat we het beter hebben komt door hard werken, sparen en pijnlijke bezuinigingen.
    Als andere landen dat niet doen, wil ik daar beslist niet voor opdraaien met mijn belastingsgeld (salaris) of pensioen.
    Als jij ‘onze welvaart en voorspoed’ wil delen wat ik als euforisme beschouw voor weggeven, is dat jouw goed recht, als het jouw geld en welvaarr zou zijn. Best, denk ik, betaal jij het dan maar…
    Van mijn geld moet je dan wel afblijven!
    Helaas kan dat niet, dat is politiek, dus vind ik dat denkbeeld van jou ronduit (financieel) zeer gevaarlijk!
    De EU-tegenstanders – de verdere integratie daarvan – hebben niet hetzelfde doel als jij voor ogen hebt Piet. Voorspoed ligt niet in het delen… Voorspoed ligt in het behouden van wat je hebt.
    Jouw caputulatie gevoel is mijn overwinningsgevoel.
    Jouw overwinning mijn rampspoed.
    En daar liggen onze denkwerelden mijlenver uit elkaar.
    Zo ver, dat jij en ik van andere planeten komen.

    • @Ronaldo
     Dat is een heel duidelijke verwoorden van ons verschil in visie. Ik deel graag en vaak, ook al ben ik niet vermogend. Ik beschouw dat als een teken van beschaving en doe daar zoveel mogelijk aan mee. Dat doe ik aan de voordeur, op straat, bij acties en in mijn keuze voor een politieke partij. En, goed beschouwd, ik ben daar de afgelopen jaren nog nooit slechter van geworden, als ik tenminste niet alleen naar mijn spaarrekening kijk.
     Voorspoed gaat veel verder dan die centjes en ligt m.i. zeker niet in het behouden van wat je hebt (aan centjes?). Het levert een positieve en optimistische kijk op de toekomst op en dan volgt voorspoed .
     Ik hoop, dat we dit vanuit Nederland nog heel lang kunnen en zullen doen.

     Verdelen van rijkdom veroorzaakt nog lang geen gedeelde armoede, al wordt dat in populistische prietpraat door politici in de Tweede Kamer wel heel gemakkelijk gesuggereerd. Delen is geen eufemisme voor weggeven. Delen kan heel goed betekenen het zorgvuldig beheren van wat je hebt en welk deel je daarvan verantwoord aan anderen kunt geven, met zorg voor wat je zelf dan nog overhoudt.

     • @ Piet,

      Laten we eens een praktijkvoorbeeld nemen mbt het solidariteitsprincipe dat de Europese Commissie zo graag aanhangt. Graag jouw visie daarover…
      ‘Men’ is bezig met het probleem van de vergrijzing in de EU. Bijna alle landen kennen een pensioensysteem gebaseerd op het omslagstelsel – de hedendaagse werkende betaald voor het volledige pensioen van de gepensioneerden –
      ‘Ze’ zien dat dit – door de vergrijzing – een probleem gaat worden voor de toekomstige begrotingen van veel landen (en nu heb ik het over wat jij de ‘centjes’ noemt).
      De oplossing die de Europese Cie voorstelt is: mensen in de EU moeten zelf voor hun pensioen gaan sparen ( om het omslagstelsel – lees de begrotingen – ’s land centjes – te ontlasten ).
      De EU beweegt zich in gedachten richting een EU pensioenpot voor alle Europeanen. Wellicht is dit in jouw ogen een nobel doel.
      Maar Nederland heeft als een van de weinige landen dit systeem al tientallen jaren. En heeft 1200 tot 1400 miljard in de pensioenpot zitten. Wellicht speelt de EU-Cie met de gedachte dit tegoed op te laten gaan in een gezamelijke EU-pensioenpot.
      Deze ‘centjes’ – uitgesteld loon waar 40 of meer jaren voor gewerkt is – kunnen dan mooi de basis vormen van een solidairpensioenssysteem in de EU. Beste Piet, vindt jij dat ook niet een nobel streven? Hierbij wordt toch mooi een pensioenintegratie voorgesteld geschroeid op het solidairiteitsprincipe van het Nederlandse systeem, dat – terecht – als goed voorbeeld dient en daarom ook overgenomen wordt door de EU.
      Ben jij het met zo’n verdergaande EU-integratie voorstel eens?

      • @Ronaldo
       Even onder ons en s.v.p. niet verder vertellen. Ik begrijp helemaal niets van pensioenen en wil dat graag zo houden. Ik heb straks een pensioen, opgebouwd uit allerlei fragmenten, ik weet ongeveer hoeveel dat zal zijn en ik heb een pensioenadviseur die dat allemaal netjes volgt. Dat hoop ik tenminste. Jij en ik worden het op deze punten niet eens, vooral omdat ik de kennis maar ook de interesse mis.

  3. Ronaldo

   Denk jij dat Macron de strijd aangaat met de vakbonden ? Hij kijkt wel uit.
   Hij weet dat die strijd niet is te winnen. Staken zit de Fransen nou eenmaal in het bloed.
   Voorlopig lijkt het erop dat hij meer van feesten houdt. En van zijn voor veel belastinggeld opgewaardeerde uiterlijk.
   Als het fout gaat vertrekt hij gewoon zelf naar Elba. Als ’t even kan per regeringsvliegtuig. Bij Napoleon ging dat iets minder comfortabel.
   Mutti Merkel is nog niet op weg naar de uitgang, omdat er daar weinig te kiezen is.
   De Oostbloklanden zullen hun eigen koers blijven volgen, daar gaat het nog flink botsen.
   Prima, wellicht zijn zij het breekijzer dat we nodig hebben.
   Want de alleen heerschappij van de EU brengt Europa steeds verder in de problemen. Het is een ondemocratisch gedrocht dat zichzelf steeds verder ingraaft.
   En waar alleen de club van ‘boven ons gestelden’ in Brussel beter van wordt.
   Juncker, is een hoofdstuk apart, in eigen land nooit een uitblinker geweest maar via via aan de macht. Dik bevriend met ons aller Timmermans, dus veel goeds is er uit die hoek niet te verwachten.
   Voorlopig kunnen we ‘onze borst nat maken.’ Ik word er niet vrolijk van.
   Zie net op de tv dat de Russen aan ’t provoceren zijn. Hopen dat het niet escaleert.

   • @Anne Lise,

    Macron zal wel moeten anders krijgt hij op Europees niveau Merkel niet mee.
    Overigens: in Frankrijk zijn de stakingen al begonnen en daarmee de Franse strijd!

  4. Even serieus.
   Juncker kan dat wel willen, iedereen weet dat ondertussen wel..
   Voorlopig ligt de Commissie zwaar in de clinche met Oost-Europa. Die strijd zal eerst gestreden moeten worden. Me dunkt, je kan wel verder willen integreren, maar zoals het zich nu laat aanzien onstaat er eerder een verwijdering.
   De strijd om soevereiniteit wordt nu al in het Oosten gestreden.
   Oost tegen het machtige Centraal (de Commisie).
   Dat Duitsland een flinke vinger in de pap heeft achter de coulissen maakt het voor Oost alleen maar erger! Als een rode doek voor een stier.. Polen eist al herstelbetalingen aan Duitsland voor de verwoesting in WO II.
   Die juncker, zal Rutte denken, zit er nog maar 18 maanden..
   Tijdrekken, de rit uitzitten, dat is mijn moraal.
   Liever geen moeilijke en lastig liggende besluiten.
   Want ja, binnen die 18 maanden zijn er wel Provinciale Statenverkiezingen. Stel je voor dat we daar onze krappe minderheid verliezen?
   En dan hebben we nog Macron. De moderne Bonaparte. Kan hij net als Napolion het Europese strijdtoneel betreden? Europa veroveren via de Commissie? Wellicht met Duitsland aan zijn zijde. Die heeft dat ook al eens geprobeert.
   Maar laat hij eerste, als eerste Franse president in de geschiedenis, het maar eens van de stakende arbeiders winnen… Ook dat is – voor de voortgang van de integratie – een belangrijke vraag.
   Boneparte moet eerst nog Frankrijk winnen.
   En niet te vergeten, het referenda in oktober waar de media zo over zwijgt!
   1.000.000 mensen liepen laatst te protesteren.
   Catalonië..
   Wil onafhankelijk worden van Spanje – en zich daarna aansluiten bij de Unie…
   O ja, Brexit, ik zou het bijna vergeten.
   En natuurlijk volgend jaar – niet onbelangrijk – verkiezingen in Italie.
   Wat als de populisten daar nu eens wel winnen? Het zou zo kunnen keren..
   Ik denk persoonlijk dat Juncker en de Commissie het te druk krijgen om de huidige situatie te consollideren. En ik denk dat Rutte en zijn kabinet daar heel stilletjes ook op hoopt.

   • En het gedonder in Catalonië is begonnen. In een land met de geschiedenis van een burgeroorlog. En ook hier wordt de wens om een referendum te kunnen houden om zeep geholpen. Wat is het toch met regenten, dat ze het volk niet gunnen, uit te spreken wat het wenst…
    Democratie staat toch zo hoog in het vaandel…
    Toch is ware democratie steeds maar niet gewenst.
    Moet er dan weer (burger)oorlog of revolutie komen?
    De Spaanse regering zou, gezien ’s lands geschiedenis met Franco, wijzer moeten zijn.
    Het spagaat van oude machten is immer weer hetzelfde…
    Dit kan niet anders worden dan geweld.
    Dus Europa, Macron, Mutti Merkel en de Europese ‘wereld’ leiders, aanschouw en leer…

  5. De ECB besloot 1.140 miljard euro bij te drukken. Ze kochten staatsobligaties maar toen die op waren ook aandelen van bedrijven. Dat betekent dat u meebetaalt aan het financieren van grote bedrijven die uw hulp helemaal niet nodig hebben.
   Vorig jaar organiseerde Arnold Merkies van de SP een avond waarop deskundigen werden uitgenodigd o.a. een econoom van de Rabobank; een vertegenwoordiger van Ons Geld e.a. Ook de bekende econoom Professor Kleinknecht bevond zich onder het publiek. In het publiek sprak ik met stemmers van o.a. D66, GL en de SP. Of er ook mensen van andere partijen waren, kon ik zo snel niet ontdekken.
   Al snel bleek dat alle deskundigen het over één ding roerend eens waren: bloedlink, wat de ECB daar uithaalde én we kunnen er helemaal niets tegen doen. Onze regering heeft die zeggenschap (ondanks protesten van o.a. de SP) uit handen gegeven.
   Dit houdt tevens in dat de opleving van de economie vooral schijn is. We hebben immers met zijn allen gedaan aan een enorme afwaardering van ons geld. Alleen weten de meeste mensen dit nog niet! Dat betekent dat uw pensioen bijv. straks echt geen bal meer waard is.
   En dan wil die Junckers (ik moet me vreselijk inhouden om niet beledigend te worden) er ook nog eens een uitbreiding van de EU bovenop gooien. Landen met kansloze economieën wil hij wel toevoegen. Alsof er niet al genoeg landen in de problemen zijn!
   Wie stopt de grootheidswaan van de EU-top?

   • Thierry Baudet!
    Referenda!
    Laat het volk beslissen!
    Helaas, D66, GL en PvdA willen niet…
    50plus wel…
    En nog iemand natuurlijk…
    Brengt alvast 20 zetels in…
    En de rest van de partijen? Ach, die willen sowieso niet.
    Pffff.. Regenten..
    De EU het moderne VOC en haar mentaliteit..
    Balkende had het er al over…
    Tijden kunnen verkeren..
    Nederland als EU-kolonie..
    Zo’n rijke plantage heeft de EU-VOC nog nooit gehad!
    Er moet dus opstand komen!
    Vanuit het volk..
    Dat deze plantage bevolkt..
    Een legale revolte!
    Dat zijn recht herneemt, bij verkiezingen, maart 2019…
    Dan is het al zo ver..
    Kunnen we misschien met zijn allen dit moderne VOC-schip nog keren..
    Terug naar huis..
    De vertrouwde haven..
    Van eigen soevereiniteit!

  6. Er valt genoeg aan te merken op de EU, maar ik moet er niet aan denken hoe Europa er uit zou zien zonder de EU.

   • Ach, zo moelijk is dat niet…
    Dat heeft de goede oude EEG wel bewezen.
    Met eigen munten in waarde gezamelijk draaiend om een spil, 10% naar boven of naar beneden, als planeten rond een gemeenschappelijke zon, ieder zijn eigen cultuur, genietend van het gemeenschapelijke Europese licht…
    Maar zie, hier kwam de zonsverduistering er aan..
    Geen ster, geen planeet, maar een elitaire maan…
    Het licht opslokkend, voor haar eigen machtsgenoegen, moeten de Europese planeten nu gedeeltelijk in duisternis voort zwoegen!
    Dus terug, zeg ik, naar oude gemeenschappelijke waarden…
    Terug naar wat goed is, een EEG vol eigenwaarde…
    De elitaire maan, ach zij zal zich weer moeten voegen..
    Naar een simpele planetaire baan.

    • Beste Ronaldo,
     Wat lees ik nu waarachtig. Er schuilt
     een goede dichter in jou. En dat over
     dit onderwerp! Knap door: deze com-
     binatie van cultuur en politiek.
     Bert.

  7. Lieve Anne Lise,
   Ga maar niet “eindeloos door”, ik begrijp
   de strekking van jouw reactie. En “helaas”
   voor de vele goedwillende Europeanen, moet
   ik jou helemaal gelijk geven. Ons werelddeel
   wordt vakkundig naar de knoppen geholpen.
   En als de gevolgen later dramatisch blijken,
   zijn de “hoge heren” daar in Brussel zeker niet
   op aanspreekbaar. Met pensioen of al overleden.
   Arme bewoners van Europa. Ik schreef al eerder:
   ik ben op mijn leeftijd blij dat ik het niet meer
   zal meemaken. Toch triest, dit wrange gevoel
   dat we onze wereld zo nalaten aan onze kinderen.
   Bert.

  8. De EU, als je Juncker en zijn vrienden mag geloven is het een en al rozegeur en maneschijn.
   De realiteit verraadt iets anders neem de ongeremde immigratie ,de onbeschermde open grenzen en de totale falen van de EU om de problemen adequaat aan te pakken. Mensensmokkelaars en NGO ’s halen ongehinderd dag in dag uit schepen vol migranten uit Noord Afrika op. De Spanje route ligt vrijwel open. Aanslagen met vele doden en gewonden terugkerende jihadisten, allemaal van de laatste decennia ! Voorheen kenden we deze problemen nauwelijks of helemaal niet.
   Mevr. Merkel deed er nog ’n schepje bovenop ze nodigde honderduizenden migranten uit .I p.v. er zelf voor op te draaien legt ze de problemen ‘ ongevraagd bij anderen ‘ op de stoep ‘. En wie het waagt om commentaar te leveren , is een ‘ rascist ‘. De linkse gedachtenpolitie bepaalt op straffe van uitsluiting en laffe actie’s , de norm waaraan alle anderen moeten voldoen. Hoezo democratie ?Aan die macht wordt nu fors ‘ geknabbeld’ zie het zetelverlies van links in de Nederlandse polls. Een veelzeggend signaal !
   De ellende in Griekenland,waar we nog jaren voor kunnen opdraaien. Het mislukte manipuleren van Draghi om de inflatie te laten oplopen. Waardoor wij in rap tempo verarmen, spaargeld en pensioengelden leveren geen rente meer op.
   De oproep van Juncker om landen te bewegen om de Euro in te gaan voeren, zal voor ons nog meer sores opleveren. Nog meer probleemlanden . Je kan er boeken mee vol schrijven, maar voorlopig lijkt het er voor ons niet beter op te worden. De roep voor ’n Nexit zal toenemen, eurofiele politici zullen worden weggestemd. Degenen die het daar niet mee eens zijn zullen zich zeker luid laten horen, en ontspoorde figuren op links zullen weer met verf en vuiligheid gaan smijten maar ze kunnen de trend niet meer tegenhouden. Uiteindelijk is het de kiezer die bepaalt.

   Als klein land worden we voortdurend overruled door de zuidelijke en de balkanlanden die andere belangen hebben dan wij.
   En we worden nog steeds, gedwongen om in elk jaar tienduizenden migranten te accepteren. ( de nareizigers verviervoudigen vaak dat getal )
   Dat loopt uit zwaar uit de pas vergeleken met de andere lidstaten, wij wonen in het dichtst bevolkte land van Europa. Daar wordt geen rekening mee gehouden. Onze soevereiniteit wordt weggegeven. En zo kunnen we nog eindeloos doorgaan, al met al het is om moedeloos van te worden. Ik vraag me af of er behalve onze politici in Den Haag nog mensen zijn die deze ontwikkelingen toejuichen ?

  Comments are closed.