Bij een formatie zijn alle standpunten wisselgeld

  4
  266

  Leestijd: 2 minuten.

  In een brief aan hun onderhandelaars schrijft een groepje verontruste D66’ers: “We begrijpen dat er compromissen moeten worden gesloten om samen te kunnen regeren. Maar dit zou geen wisselgeld moeten zijn in de formatie. Velen hebben op jullie gestemd om onze vrijheden te vergroten, niet te laten inperken door een kleine minderheid.”

  Deze brief gaat over meervoudig ouderschap: familievormen waarbij meer dan twee ouders voor een kind zorgen. Bijvoorbeeld twee lesbische vrouwen en één man, de natuurlijke vader.

  Afgelopen week lekte uit dat de vier onderhandelende partijen in de kabinetsformatie de noodzaak van het meerouderschap willen laten onderzoeken door een commissie. De D66-briefschrijvers vinden dat flauwekul. Een eerdere commissie heeft de boel immers al onderzocht. Waarom moet dat werk nog eens worden overgedaan?

  Rationeel gezien hebben de briefschrijvers gelijk. Nieuw onderzoek is nergens voor nodig. Maar het is ook helemaal niet de bedoeling van de vier partijen om via onderzoek nieuwe inzichten te verkrijgen in de materie. Het onderzoek is uitsluitend bedoeld om een vervelende kwestie, waarover politiek geen overeenstemming te bereiken valt, te ‘parkeren’. De commissie die het meervoudig ouderschap opnieuw gaat bestuderen, moet daar zo lang over doen dat het nieuwe kabinet er geen knopen meer over hoeft door te hakken. Zodat er de komende jaren geen ideologische conflicten over zullen ontstaan in de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

  De briefschrijvers zeggen: we begrijpen dat er compromissen nodig zijn, maar niet hierover. Maar die stelling kun je bij elk compromis aanvoeren. D66 is voorstander van meerouderschap, de VVD vermoedelijk ook. Maar die twee partijen hebben samen geen meerderheid in de Tweede Kamer. Ze moeten daarom samenwerken met CDA en ChristenUnie, die van nieuwlichterij met gezinsvormen weinig tot niets willen weten. Dat betekent dat D66 en VVD niet op elk punt hun gelijk kunnen binnenhalen, net zomin als CDA en ChristenUnie dat kunnen.

  Bij een samenwerking van vier ideologisch sterk uiteenlopende partijen zullen af en toe Salomonsoordelen geveld moeten worden: die partij krijgt hierin zijn zin en de andere daarin. Of: op dit punt krijgt geen enkele partij helemaal zijn zin.

  Bepaalde onderwerpen uitsluiten van compromisvorming maakt het opstellen van een regeerakkoord onmogelijk. Je kunt wel zeggen: we hebben niet op jullie gestemd om onze vrijheden te laten inperken door een kleine minderheid, maar dan moet je ook niet met die kleine minderheid willen regeren. Als je dat wel wilt, zijn in principe al je standpunten wisselgeld.

  De briefschrijvers van D66 doen er dan ook verstandig aan even te wachten tot ze het hele regeerakkoord hebben kunnen lezen. Dan pas kunnen ze beoordelen of er te veel wisselgeld is ingeleverd. Gelet op wat er tot dusver is uitgelekt over medisch-ethische onderwerpen, zou dat best nog eens mee kunnen vallen.

  4 REACTIES

  1. Persoonlijk heb ik er moeite mee dat er beslissingen worden genomen vanuit een religieus standpunt. Laten zij dit binnen hun eigen religieuze groep bepalen!
   Stel je voor dat Jehova’s Getuigen een politieke partij zouden starten, dan zouden bloedtransfusies kunnen worden verboden als ze zouden meeregeren. Of een moslimpartij wordt groot en zij zetten bijvoorbeeld vrouwen weer in hun rechten achteruit (daarin zouden ze steun kunnen krijgen van de SGP!)
   Het moet er niet toe doen dat deze groepen nu nog te klein zijn om echt een bedreiging te zijn. Ik geef aan wat er zou kunnen gebeuren.
   Want wie had bij de komst van de PVV nou verwacht dat die partij zo groot zou worden terwijl deze partij, door het niet toestaan van leden, zo ondemocratisch is als binnen ons bestel maar mogelijk is.

  2. Beste Piet,
   Ik verwijs naar mijn reactie op Formatiedag-
   boek Dag 154. Heb jij kennelijk niet gelezen.
   Vrolijke groet,
   Bert

  3. Beste Fons,
   Alweer een sterke beschouwing van jou.
   Maar wat toon je hierbij aan?
   Eigenlijk dat deze coalitie met zoveel
   principiële verschillen eigenlijk dus com-
   pleet niet mogelijk is. En dat ben ik vol-
   ledig met jou eens. Wat gaat het regerings-
   akkoord, als dat er ooit komt ons nu opleveren?
   Allerlei afspraken, waar de achterbannen van
   de vier onderhandelende partijen zich niet
   in kunnen vinden. Toch te triest voor woorden.
   Laten we met dit alles ophouden. Het werkt
   al niet bij een formatie; laat staan bij een ka-
   binet Rutte III van VVD, CDA, D66 en CU.
   Dat vinden jullie bij de redactie van Frontbencher
   toch ook? Al hoor ik jullie dat niet zeggen.
   Bert.

   • Bert, zo kun je in elke tekst wel de bevestiging vinden van je eigen gelijk. De redactie schrijft inderdaad niet dat de formatie of een nieuw kabinet tot mislukken gedoemd zijn. Ze schrijft alleen, dat een afgewogen oordeel pas mgelijk is nadat de afspraken definitief en compleet zijn. Dat wachten we dus af.
    Overigens vind ik de vier onderhandelende partijen wel fraai. Zo zit NL ook in elkaar en een kabinet zou dus een mooie afspiegeling zijn van ons land, al had ik liever ook GL erbij gezien. En helaas plaatste de PVV met haar jarenlange compromisloze houding zichzelf buiten spel. We moeten het samen doen en dat gaat dan nu geprobeerd worden, via geven en nemen. En Rutte als regeringsleider acht ik hiertoe in staat. Zijn manier van leiden, met zijn voortdurende zoeken naar verbinding en samenwerking, spreekt mij erg aan. Jammer genoeg is hij van een partij waar ik heel veel minder mee heb. Rutte en Samsom was een fraai koppel, waarvan de één werd afgestraft en de ander onvoldoende werd beloond, terwijl NL als bijna geen ander land uit de crisis is gekomen.

  Comments are closed.