Het gaat wel/niet de goede kant op

  2
  161

  Leestijd: 1 minuten.

  De uitstoot van broeikasgas was vorig jaar één procent hoger dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers die het CBS maandag heeft uitgestoten. Criticasters wijzen erop dat het de doelstelling van de regering is om de emissie terug te dringen, maar dat het tegendeel gebeurt. De minister zegt dat we de goede kant opgaan.

  Wie heeft er gelijk? Dan helpt het CBS ons niet verder. De statistici zeggen niet dat we de doelstelling gaan halen, maar ze sluiten dat ook niet uit.

  Waar iedereen het over eens is: De toegenomen uitstoot heeft vooral te maken met de groei van onze economie. Minister Henk Kamp van Economische Zaken verliest niets van zijn optimisme na de publicatie van het CBS. Hij kijkt naar de meest recente cijfers. In het tweede kwartaal van dit jaar groeide de economie met 3 procent ten opzichte van een jaar eerder, terwijl de uitstoot steeg met ‘slechts’ 1 procent. Een ‘trendbreuk’ die volgens de minister bewijst dat onze economie kan groeien zonder het klimaat te schaden.

  Dat neemt niet weg dat het juist de grootste vervuilers zijn, die naar verhouding weinig bijdragen aan de economie. Vorig jaar zorgden de chemische, aardolie- en basismetaalindustrie samen voor 78 procent van de uitstoot van broeikasgassen door de industrie. Deze bedrijfstakken, zegt het CBS, genereren maar 17 procent van de toegevoegde waarde in de industrie. De zogeheten emissie-intensiteit is zeven keer hoger dan die van de Nederlandse economie als geheel.

  Minister Kamp baseert zijn optimisme vooral op de groei van de duurzame energie. Hij kwam maandag met cijfers en meldde  een ‘verdubbeling’ van duurzame energieprojecten dankzij de miljarden aan subsidie voor zon- en windenergie. Mooie cijfers, maar bij  het doorzetten van de economische groei zal de uitstoot van de industrie blijven toenemen. Niet alleen subsidies kunnen de uitstoot van broeikasgas terugdringen, ook heffingen op de uitstoot van broeikasgas door de industrie kunnen dat. Het zou bijdragen aan de door Kamp gesignaleerde trendbreuk.

  2 REACTIES

  1. Beste lezer,
   Wat een idioot vergelijk! De economie
   groeit met 3% en het broeikasgas slechts
   met 1%. En dan constateren dat we echt
   goed bezig zijn. Wat een onbenulligheid!!
   Renaldo wordt hier terecht verontwaardigd
   over. Hij en ik constateren dat de grootste
   vervuilers (rijkelijk) financieel worden ont-
   zien. Zij betalen veel te weinig belasting voor
   hun omvangrijke vervuiling van onze aarde.
   Neen, de rekening wordt op de mat van de
   gewone burger (en het mkb) gegooid.
   Maar nog even ter aanvulling. Wie denkt u,
   door wie alle subsidie’s moeten worden op-
   gehoest voor duurzame energie, zoals wind-
   molens? Ja, ja de belastingbetaler. Dus alweer
   de gewone burger. Via indirecte belasting dus
   met milieubelasting. Via de directe belastingen
   dus de subsidie’s. En de grote industrieën worden
   ontzien. Goed voor onze concurrentie, heet dat.
   Ronaldo, je hebt een punt. Dit is walgelijk.
   Bert.

  2. Een steengoed artikel, mijn complimenten.
   Dat de drie genoemde basisindustrieen goed zijn voor 78% van de uitstoot van industriele broeikasgassen en in verhouding ‘maar’ goed zijn voor 17% toegevoegde waarde…
   Dat wist ik niet. Geeft je toch te denken. Vooral ook omdat de voorgaande regering de totale transitiekosten naar schone energie hoofdzakelijk bij de huishoudens en het mkb legt, de echte vervuilers worden (rijkelijk) ontzien.
   Hoe oneerlijk kan het zijn. Sluw overigens ook, door het in zogenaamde indirecte belastingen te verpakken.
   Het artikel maakt wel duidelijk waar de komende regering echt moet zijn om klimaatdoelstellingen te behalen.

  Comments are closed.