Geen verschuivingen bij De Hond

  0
  87

  Een nieuwe peiling van De Hond. Geen verschuivingen, ondanks ontwikkelingen rond het Oekraïneverdrag, CPB-cijfes en gedoe binnen de SP.

  Dit schrijft De Hond over de peiling:

  “Zowel de ontwikkelingen rondom het verdrag met de Oekraine, als de positieve verwachtingen voor de economie van het CPB en het gedoe binnen de SP, veroorzaken geen verschuivingen in de electorale voorkeuren van deze week. Je zou kunnen zeggen dat die informatie al ingecalculeerd was door de kiezers in de electorale scores van de verschillende partijen.

  In de bijlage treft u o.a. een grafiek aan van de electorale ontwikkelingen over het kalenderjaar 2016.

  Per saldo kende 50PLUS de grootste toename (7) in het jaar en het CDA de grootste daling (-6).

  In de bijlage staat ook uiteengezet hoezeer door de keuze van de NOS om zich alleen op de Peilingwijzer te baseren, degenen die zich met name daarop baseren enerzijds achter de feiten aanlopen en anderzijds geen goed beeld krijgen van belangwekkende verschuivingen. (Zo hebben de 5 betrokken peilingbureaus in de afgelopen 6 weken gemiddeld de PVV 10 zetels zien uitlopen op de VVD, maar geeft de Peilingwijzer op dit moment slechts een verschuiving van 5 aan).

  Bij de laatste 4 verkiezingen verschoven in de laatste weken voor de verkiezingen de electorale voorkeuren fors. Zoals bij de snelle verandering van het verschil tussen PVV en VVD van de afgelopen maand blijkt, is de PeilingWijzer te traag en te conservatief als instrument om te laten zien wat er actueel onder de kiezers aan de gang is. De NOS volstaat ten aanzien van het weer toch ook niet met alleen eens per maand weer te geven hoe warm of koud het gemiddeld in de afgelopen maand is geweest!

  Door de jaren heen zijn via Peil.nl alle relevante verschuivingen in de trends onder het electoraat als eerste en juist weergegeven. Mede omdat we wekelijks meten en per week gemiddeld meer mensen ondervragen t.a.v. de politieke voorkeur dan de andere 4 bureaus bij elkaar. Zo is de peiling van vandaag gebaseerd op 5708 ondervraagden.

  Kiezers reageren op de aanpak van de regering t.a.v. de ratificatie van het verdrag met Oekraine, zoals je zou kunnen verwachten in relatie tot hun stemgedrag bij het referendum en t.a.v. hun politieke voorkeuren. Er zijn grote verschillen tussen kiezers van PVV, SP en 50PLUS aan de ene kant en VVD, PvdA, D66 en GroenLinks aan de andere kant.  42% van alle kiezers vindt dat het parlement moet instemmen met de ratificatie en 47% moet afwijzen.

  Ook hierbij is sterk de tweedeling binnen het electoraat te zien en tekent de aankomend tweestrijd tussen Wilders en Rutte zich scherp af.

  De vraag is in welke mate een andere lijsttrekker in die strijd nog een echte rol kan spelen. Kan Asscher zich onttrekken aan de zwakke electorale positie van de PvdA? Profiteert Jesse Klaver van het “new kid on the block” fenomeen? Of dringen Pechtold, Buma of Roemer zich er toch nog tussen?

  Besef echter wel dat als 50PLUS, DENK en de overige kleinere partijen samen tussen de 20 en 25 zetels zouden halen (nu staan ze op 28) en PVV+VVD samen tussen de 60 en 65 (nu staan ze op 59) de partijen CDA, D66, SP, GroenLinks en PvdA gemiddeld per partij nog maar 13 (!) zetels kunnen halen.

  Er zijn er echt maar 150 zetels te verdelen.

  Uit het onderzoek blijkt trouwens dat er geen meerderheid onder de SP-kiezers is voor een wisseling van de wacht bij de SP.

  Ten aanzien van de positieve prognoses over de economie van het CPB blijkt dat 65% van de kiezers aangeven niet in hun eigen omgeving te merken dat de economie aantrekt. Dat is het minst het geval bij de kiezers van de VVD en D66 en het meest bij kiezers van PVV, SP en 50PLUS.

  Onder huidige kiezers van VVD, D66 en PvdA treffen we de meeste kiezers aan die zeggen dat hun eigen financiele situatie de laatste 12 maanden is verbeterd. Onder kiezers van 50PLUS, SP en PVV bevinden zich de meeste kiezers die zeggen dat hun eigen financiele situatie de laatste 12 maanden is verslechterd.

  En ook hierbij zien we weer de sterke tweedeling onder het electoraat. Men leeft als het ware in twee gescheiden werelden.

  Het kan haast niet anders dan in de komende maanden zullen we dat terugzien in de campagne en verkiezingsuitslag. De volgende twee weken zal er geen peiling van electorale voorkeur zijn.”

  alle-standenbij

   

  bij2oek

   

  oek2

  Bekijk hier het volledige overzicht van alle peilingen

  Volg Frontbencher op twitter

  Like Frontbencher op Facebook