Wie knippert eerst

  0
  187

  Leestijd: 2 minuten.

  Minister Wopke Hoekstra zoekt naar ‘wettelijke of niet wettelijke’ maatregelen om ING ervan te weerhouden om topman Ralph Hamers een salarisverhoging van een dikke miljoen in aandelen te geven.

  “ING is geen koekjesfabriek maar een financiële instelling,” aldus Hoekstra voor aanvang van een vergadering met zijn Europese collega’s in Brussel.

  De situatie is bekend, vlak na de crisis en het redden van de banken met belastinggeld wil de raad van commissarissen van ING topman Hamers bovenop zijn salaris van een kleine twee miljoen nog een miljoen in aandelen toewijzen. Natuurlijk gaat het beter met ING, maar dat komt toch vooral op het conto van economisch herstel en verminderde dotaties aan de stroppenpot, het zwarte gat van de banken waar oninbare leningen in verdwijnen.

  GroenLinks-voorman Jesse Klaver wil een wetsontwerp maken om dergelijke beloningen te blokkeren, maar dan grijp je wel in de autonomie van een privaat geleid bedrijf. Dat is niet niks en kan internationaal grote schokgolven geven. Klaver wil een spoedadvies van de Raad van State, want als die groen licht geeft, staat hij veel sterker. De oppositie ziet zijn plan wel zitten, de regeringspartijen zijn terughoudender, juist vanwege de juridische impact.

  Hoekstra wacht dat spoedadvies af, maar duidelijk is dat de regeringspartijen niet zitten te wachten op het schrijven van wereldgeschiedenis door een wet aan te nemen die de politiek een doorslaggevende stem geeft in de kamers van raden van bestuur en commissarissen van private ondernemingen.

  Dus wat doen we dan, we gaan er verbaal tegen aan om het onheil te keren. “Het kabinet wil echt dat ING dit van tafel haalt. Dit ondermijnt het vertrouwen in de banken in zijn geheel en ING in het bijzonder,” aldus Hoekstra. De hakken in het zand, ING en haar commissarissen moeten nu wel duidelijk begrijpen hoe politiek Den Haag over het royale gebaar aan Hamers denkt.

  Het wetsvoorstel van Klaver ligt dreigend op de achtergrond, de tegenpartij weet dat er veel haken en ogen aan zitten om het te realiseren en dat de regeringspartijen niet echt zitten te wachten om de daad bij het woord te voegen.

  Wie knippert eerst, ING onder druk van de brede verontwaardiging en de politieke druk.  Of hebben de commissarissen van ING daar maling aan,  ‘callen’ de bluf en blijven staan bij hun beslissing. Het is bijna ‘the gunfight at the OK Corral’, wie ‘blinks first’.

  Een interessante situatie. De politiek blaast behoorlijk hoog van de toren, maar heeft de handboeien niet klaar. ING heeft wat opzeggingen, maar de wet aan haar kant en kan dus gewoon doorzetten. De schade is dan een hoop negatieve imago en ongetwijfeld wordt nu berekend wat dat gaat kosten. Zeker meer dan enkele miljoenen, een bedragje waar de commissarissen niet van schrikken om bij hun besluit te blijven.

  En zo zijn we toch echt bij een moreel gevecht aangeland, waarbij alleen verliezers dreigen. Als de politiek bakzeil moet halen betekent dat schade voor de regeringspartijen die niet doorbijten en zich daarmee in de hoek van de zakkenvullers plaatsen. Leuk vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen.

  Als de commissarissen van ING inbinden krijgen ze een kras over de neus, maar is de imagoschade weg en daarmee is het weer ‘business as usual’. Voor de winstgevendheid van ING en dus de bedrijfsvoering waar de commissarissen voor staan is dat beter. Ook is de discussie dan van tafel of er wettelijk moet worden ingegrepen met alle mogelijke schade voor de BV Nederland. Maar je moet wel door het stof.

  Klaver heeft een spelletje kleur bekennen uitgelokt met een behoorlijke inzet.