Kroonjuweel verdwijnt in de prullenbak

  6
  487

  Leestijd: 1 minuten.

  Echt verrassend is het misschien niet meer, maar we mogen niettemin spreken van verheugend nieuws: de vier partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet zijn van plan het raadgevend referendum af te schaffen. Dat hebben althans ‘ingewijden’ aan De Telegraaf verteld.

  PVV-leider Geert Wilders was er als de kippen bij om het bericht te twitteren. “Einde referendum, einde D66,” luidde zijn boodschap. D66 is immers de partij die al sinds haar oprichting de invoering van volksraadplegingen bepleit. Eigenlijk wilde ze correctieve, bindende referenda, waarbij kiezers een al aangenomen wet zouden kunnen terugdraaien. Daarvoor bleek (gelukkig) geen parlementaire meerderheid, maar twee jaar terug kwam er wel een raadgevend (dus niet bindend) referendum. Kabinet en Tweede Kamer kunnen de uitslag daarvan weliswaar naast zich neerleggen, maar dat zouden ze toch niet durven als het Volk eenmaal gesproken had, was de verwachting.

  D66 blij, PvdA, SP, GroenLinks en PVV ook blij, want die partijen waren allemaal warm voorstander van het raadplegen van het Volk. Het toppunt immers van democratie!

  Maar na het Oekraïnereferendum en de Brexit, waarbij bleek dat een door populisten opgehitste meerderheid in staat is zeer domme besluiten te nemen, sloeg de twijfel bij veel voorstanders toe. De meeste beleidskwesties zijn te ingewikkeld om ze in een simpele ja/nee-vraag aan de bevolking voor te leggen. Bovendien blijken referenda in de praktijk vaak te gaan over heel andere onderwerpen dan waarvoor ze bedoeld waren, zoals de populariteit van het zittende kabinet of de machtspositie van de ‘elite’. Daar komt nog bij dat volksraadplegingen moeilijk te rijmen zijn met een parlementaire democratie. Want wat als het Volk iets anders wil dan het parlement dat het zelf heeft gekozen?

  GroenLinks en PvdA lieten de afgelopen maanden het referendum al los. Ook D66 begon terug te krabbelen en is nu kennelijk definitief om. Het zal misschien even slikken zijn voor de democraten om hun kroonjuweel in de prullenbak te kieperen, maar soms moet je kunnen toegeven dat je je vergist hebt. Bovendien schijnt de partij er iets voor terug te krijgen, lezen we in De Telegraaf. Aan de formatietafel zou gesproken worden over het laten kiezen van de burgemeester door de bevolking. Ook dat behoort tot de ‘kroonjuwelen’ van D66. Waarmee nog niet automatisch gezegd is dat het een verstandig idee betreft.

  6 REACTIES

  1. Beste Anne Lise,

   Goed verwoord, ben het helemaal mee eens!
   Persoonlijk denk ik dat die goede oude EEG, puur samenwerking op handelsgebied, zo slecht niet was. Natuurlijk: er zal ivm (illigale) migratiedruk, toch grensbewaking moeten komen.
   De overbevolking in Nederland wordt milieutechnisch gewoon een probleem.
   Vol, voller, volst..
   Je kan wel blijven groeien en bouwen, maar dan ga je die klimaatdoelstellingen nooit halen.
   Afrika moet aan bevolkingsbeperking doen, zo niet is het dweilen met de kraan open.
   Humaan zijn houdt op bij een menselijke sprinkhanenplaag. Alles wordt kaalgevreten..
   Het is niet ons probleem dat ze zoveel kinderen blijven nemen. Het vereist een cultuuromslag, die daar nooit van de grond gaat komen.

  2. In Zwitserland werkt het referendum goed. Dat men echter zeer moet oppassen met referenda is gebleken in Californië waar de rechtse gouverneur over van alles en nog wat het volk liet stemmen. Belastingverhoging of – verlaging? Men koos, niet zo onverwachts, altijd voor verlaging (zoals heel dwaas wordt voorgesteld door FvD van Baudet o.a.). Op een gegeven moment was er geen geld meer voor de salarissen van leerkrachten, politiemensen, brandweer; de vuilnisophaal stopte; de ambtenaren die rijbewijzen e.d. uitgaven mochten nog maar af en toe op het werk verschijnen enz. Eén grote puinbak. Het kostte een vermogen om Californië weer leefbaar te maken.
   Dus ik sta heel ambivalent tegenover referenda.

  3. Een kleine correctie: temperaal gezien en dan moeten we teruggaan naar 1999, was er wel een kamermeerderheid voor het correctieve referendum. Men dacht zelfs dat er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor zou zijn, ware het niet dat 1 senator zijn kont in de wind gooide en niet met zijn partij meeging. Het werd in de parlementaire geschiedenis de nacht van Wiegel genoemd.
   Ik begrijp dat u die dit stuk schreef daarom wel blij zal zijn, anders was dat correctieve referendum er al lang geweest. Duidelijk is echter wel, dat steeds meer partijen een versterking van onze democratie niet zien zitten. Zelfs het raadgevend referendum willen ze nu afschaffen.
   Links die aanvankelijk voor was, draait..
   D66, die in de jaren 60 zijn bestaansrecht ontleende voor de hoop meer democratie te bewerkstelligen, draait…
   Betrouwbaarheid is ver te zoeken tegenwoordig. Principes worden net zo makkelijk verlaten als het politiek even niet uitkomt. Zie hier: firma list en bedrog vol op aan het werk.
   Dat zou voorkomen kunnen worden door referenda.
   Het zijn tenslotte volksvertegenwoordigers, in principe – voor wat dat nog waard is tegenwoordig.
   Maar ze willen helemaal niet dat volk vertegenwoordigen, slechts een klein deel ervan en dan nog als het hun uitkomt.
   U mag blij zijn, ik ben droevig gestemd.
   Het vertrouwen in deze pseudo-democratie neemt alleen maar af.
   Voortaan stem ik alleen nog maar op Thierry Baudet!
   En als hij bij een bepaalde verkiezing niet te verkiezen is, uit pure pissigheid hieromtrent, Wilders.
   Polarisatie ten top, dat laatste evenwel, maar goed ze vragen er om.
   En ergens moet ik denken, temperaal, aan de gebroerders de Wit. Een geschiedkundig voorbeeld van regenten ten top…
   Want dat is deze pseudo-democratie weer geworden – als het referenda afgeschafd wordt – een regentendemocratie ten top.
   Persoonlijk vermoed ik dat er Europese veranderingen aan komen met grote soevereiniteitsoverdracht en financiële consequenties. Er zullen keuzes gemaakt dienen te worden ten nadele van de Nederlandse belastingbetaler die garant mag staan voor de financiele shit van het Zuiden en nog meer…
   De eerste voorzet is nu het uitschakelen van referenda.
   Verder bevreemd het mij dat er eerst doodse stilte was en nu vanuit de fomerende partijen dit onderwerp het nieuws in wordt gegooid. Wellicht een proefballonetje om te zien hoe de reacties zijn en… hoe groot de weerstand zal zijn (bij voorbeeld onder D66 stemmers/leden).
   Thierry Baudet heeft al een speciale lijn opgezet voor ontevreden D66 leden om zich bij zijn partij aan te sluiten. Ik denk dat deze verdemocratiseringsoorlog nu slechts begint en dat uw juigstemming wellicht nog te voorbarig blijkt te zijn.
   In maart 2019 zijn er weer verkiezingen, dat is vrij snel…
   Provinciale Staten – Eerste Kamer….
   Ondertussen, in 2018 gaat er veel, veel Europa spelen, nog zo’n ondemocratisch moloch…
   Afschaffing van referenda wakkert het verlangen er naar alleen maar toe.
   Ik denk persoonlijk eerder dat dit de laatste stuiptrekkingen zijn van een versleten ouderwets politiek systeem dat weigert te innoveren en zich flexibel op te stellen in een veranderende digitale nieuwe wereld – waarbij zij overigens dit wel van het volk eist…
   We zullen zien..
   Volgens mij is de geest die uit de fles is niet meer terug te stoppen. In ieder geval, en daar ben ik wel blij om, laten deze partijen door hun angst voor democratische veranderingen hun ware aard en bedoelingen zien. Met de billen bloot, gaat D66 nu…
   En Thierry Baudet nodigt haar leden uit..
   Om die billen rood van klappen te laten zien…
   Ik ben benieuwd.
   Het laatste woord is hierover volgens mij nog niet geschreven.

  4. Opiniebericht of niet: iemand die zowel, journalist alsmede opiniemaker pretendeert tezijn moet niet zo opzichtig metzijn voor- en afkeuren te koop lopen: wat boeien mij zijn nergens onderbouwde breed uitgemeten onderbuikgevoelens waaruit uitsluitend leedvermaak, zelfs haat, naar voren komt over zaken die blijkbaar nooit( ook niet als journalist)zijn sympathie of instemming hebben gehad triomfantelijk uit te trompetteren voor wie ngo e t masr horen wil: wat een lozers die Engelsen mddg hun brexit, wat een losers zijn diegenen die een echte democratie willen…etc, efc. Wat zijn we gered van deze onnozelaars, idealisten die zoals nu blijkt nog liever hun moeder aan de duivel verkopen om hun eigen hachje in de Haagse kaasstolp zeker tdcstellen door vooral en alleen nog maar te kunnen en mogen navelstaren: een gitzwarte dag voor de echte democraten in dit land waartoe deze opiniemaker zeker niet tod behoort miijns insziens.ook de door u kunstmatig gecreerde scheiding tussen opiniemaker en journalist lijkt op een vlucht naar voren zij het in een doodlopende straat, zinloos dus.er zijn functies zoals die van integere journalist die je niet, nooit niet naar believen aan de kapstok kan hangen zoals deze meneer die morgen weer de serieuze objectieve journalist zou moeten zijn, laat me niet lachen alhoewel het mij daar helemaal niet aan toe is: het is om te huilen, elke dag neemt het vertrouwen in de politiek zelf maar ook in diegenen die daar hun brood mee verdienen zienderogen af en nadert het absolute nulpunt.(_272 graden Kelvin wel te verstaan)Misschien is mijn vertrek naar Zwitserland weer een groot stuk dichterbij gekomen.mijn tijd als stemmer van D66 ( meer dan 40 jaar)is voorgoed cq voor eeuwig voorbij. Ik ga dus nooit meer stemmen , hiep, hiep hoera om in de termen van deze opiniemaker te blijven, weer een democraat( populist wellicht ook nog in zijn ogen) minder…, eem kniesoor die daarover valt

  5. Ik heb dit stuk met groeiend ongeloof gelezen.
   Vooral het deel waarin het gaat over de door populisten opgehitste meerderheid, die zeer domme besluiten zouden kunnen nemen. Wat een arrogante stellingname!
   Hieruit spreekt een grove minachting richting de kiezer.
   Misschien is het goed om even te kijken naar Zwitserland, waar de bindende referenda een uitstekende vorm van democratie blijken. Het bewijs dat het volk de verantwoordelijkheid zeker kan dragen. Wie het volk muilkorft is bezig om de democratie om te vormen tot de communistische “heilstaat” , waar menigeen nog nachtmerries van heeft.
   Of de Brexit een dom besluit is zal nog blijken, mede gezien het nieuwste dictaat van de EU om enorme aantallen Afrikaanse migranten naar Europa te halen. Er zijn nu al grote problemen om de migranten, want dat zijn het, onder te brengen. Het zal erop neer komen dat landen zoals Nederland overspoeld zullen worden. Nog meer files, nog meer volle treinen, een nu al schier onoplosbaar woningtekort. Ons sociale systeem is al aan ’t imploderen. Veel landen zijn n.l. niet bereid om die mensen te huisvesten. En het is een bekend fenomeen dat migranten zelf al jaren met voorkeur naar landen komen met een genereus sociaal systeem zoals het onze. Kortom, de Brexit betekent mede het terugkeren naar de eigen soevereiniteit. Waarin men ingrijpende beslissingen niet langer aan Brussel overlaat. Is dat dom? De economische teruggang zal waarschijnlijk tijdelijk zijn. Wat mij betreft : aansluiten bij de Britten. Samen met andere netto betalende landen. Nexit! Laten we ons verlies nemen, ons geld zien we toch nooit meer terug. De teruggang kunnen we deels compenseren doordat de geldstroom naar de EU wegvalt. Liever economische teruggang dan het totale verlies van onze soevereiniteit. Het verlies van onze referenda is zo ingrijpend dat ik mensen wil oproepen om de partijen die deze beslissing nemen bij de volgende verkiezingen te boycotten.

  6. Mijnheer Kockelmans
   Duidelijker kan uw voorkeur of beter gezegd uw afkeer duidelijker doorklinken dan in dit bericht van u. Ik verwacht van een journalist of iemand die dat probeert te zijn uitsluitend een objectieve weergave van nieuws en niet een weergave van uw uitgesproken subjectieve negatieve mening. Dat kan iedereen doen en daarmee verlaag je jezelf tot het niveau van linkse vertegenwoordiger van de zittende elite. Deze mening kan zo in de prullenbak de enige plek overigens waarzo iets thuishoort, een journalist onwaardig en dan druk ik me nog heel netjes uit.

   NASCHRIFT REDACTIE: Dit is geen nieuwsbericht maar een opinieartikel, zoals er heel duidelijk bijstaat.

  Comments are closed.