SGP-top loopt liever niet te koop met de doodstraf

Zaterdag wordt een belangrijke dag voor de SGP. Het partijcongres van de bijna honderdjarige staatkundig gereformeerden vergadert dan in Hoevelaken over het verkiezingsprogramma. En op zeker twee punten dreigt dan een aanvaring tussen het partijbestuur en de doorgaans zo gezagsgetrouwe achterban.

geloof-SGP-bijbel-doodstraf-kerk-696x477 nieuw

De afgelopen jaren ontwikkelde de SGP zich van een extreem flankpartijtje met uitgesproken Bijbelse standpunten tot een steunpilaar van het kabinet. Als bevriende oppositiepartner hielp zij Rutte II overeind te houden in de Eerste Kamer. Zo’n rol kan er de komende regeerperiode weer inzitten en wie weet wel meer. De partijtop wenst dit vooruitzicht niet te verpesten door te koop te lopen met al te orthodoxe opvattingen. Waarom zou je slapende mediahonden onnodig wakker maken?

Het is echter de vraag of de leden deze pogingen tot verdoezeling van het gedachtegoed zullen pikken. Zo zal er zaterdag een amendement worden ingediend over het homohuwelijk. Daar is de SGP, zich baserend op de Schrift, natuurlijk mordicus tegen. Maar in het verkiezingsprogramma staat er niets over. Fout, vindt de afdeling Apeldoorn. Zij zal tijdens het congres voorstellen om expliciet te vermelden dat het homohuwelijk wat de partij betreft onmiddellijk dient te verdwijnen.

Het bestuur acht dit amendement overbodig. In het verkiezingsprogramma staat immers wel dat de waarde van “het klassieke gezin van vader, moeder en kinderen” in de grondwet opgenomen dient te worden. Daarmee sluit je het homohuwelijk vanzelf uit. Of een meerderheid van de congresgangers met deze redenering genoegen neemt, zal moeten blijken.

Zo mogelijk nog interessanter wordt de discussie over de doodstraf. Die is in Nederland al in 1870 afgeschaft, maar de SGP bepleit sinds haar oprichting in 1918 herinvoering. Tot dusver stond dat ook steeds in het verkiezingsprogramma, maar deze keer niet. En dat vinden de afdelingen Zwartewaterland en Zaanstad niet kunnen. Zij komen met een amendement om de doodstraf alsnog tot verkiezingsitem te verheffen.

Het partijbestuur ontraadt ook dit voorstel omdat (ik citeer diverse media) een pleidooi voor de doodstraf te veel “negatieve aandacht” oproept, en dus afleidt van de politiek wél haalbare programmapunten. In het beginselprogram van de partij blijft herinvoering van de doodstraf onder verwijzing naar de Schrift gewoon staan, onderstreept het bestuur. Want vanuit “de hoge waardigheid van de mens als beelddrager van God volgt dat de overheid gerechtigd is” om deze straf bij ernstige delicten toe te passen.

Wie gaat dit winnen: de tot de “realpolitik” bekeerde partijtop of de Bijbelvaste mannenbroeders uit Zwartewaterland en Zaanstad? Het wordt spannend.

 

Advertentie

4 reacties

 1. Joop van Aartrijk

  Hoe is het mogelijk dat juist een christelijke politieke partij als de SGP vóór de doodstraf is. Welk mens dan ook heeft het recht te beschikken over het leven van een ander mens. Niemand. Dus ook niet een minderheid van zogenaamde barmhartige mensen die maar één waarheid willen horen, die van hun.

 2. Jan de Vos

  Geen enkel mens heeft het recht te beschikken over het leven van een ander, maar de overheid zou dat recht wel moeten hebben. Maar gezien het standpunt van Joop van Aartrijk ga ik er van uit dat hij een duidelijk pleidooi zal voeren om abortus niet toe te staan, want immers geen enkel mens heeft toch het recht te beschikken over het leven van een ander mens. En dat nog wel een mens die weerloos is. Of zijn ongeboren mensen geen mensen? Een misdadiger zou – in het uiterste geval – de doodstraf niet mogen ondergaan, maar het ongeboren leven in de moederschoot zou wel mogen worden afgeslacht? Ik hoop niet dat Joop leidt aan selectieve verontwaardiging.

 3. Harmen

  In Nederland heeft de overheid het geweldsmonopolie, hetgeen tot gevolg heeft dat er af en toe mensen (al dan niet verdacht van delicten) omkomen door bijv. politiegeweld, al dan niet uit noodweer. In die zin van “geweldsmonopolie” kent Nederland thans wel degelijk een vorm van doodstraf, die echter altijd wel zeer kritisch getoetst moet worden aan de wet en aan maatstaven van zorgvuldigheid. De doodstraf “met voorbedachten rade”, bij wijze van gerechtelijk vonnis, vind ik echter niet kunnen. Juist vanuit de Bijbel en het geloof ben ik daarop tegen. Niet alleen uit barmhartigheid, maar ook is het risico op gerechtelijke dwalingen daarvoor te groot. Dat soort dwalingen kun je doorgaans nog wel enigszins herstellen of compenseren, maar dat gaat niet met de doodstraf. Van mensenlevens moet je daarom in vonnissen afblijven.
  Overigens vind ik het niet netjes dat op deze website uitgerekend het kruis van Jezus Christus als illustratie aan dit item is toegevoegd. Dan worden er echt twee dingen door elkaar gehaald. De dood van Jezus aan het kruis is echter wel een treffend voorbeeld van wat voor misser de overheid met de doodstraf kan aanrichten. Hij stierf immers onschuldig, onder druk van de publieke opinie.

 4. Roel

  Vraag eens rond of types zoals Holleeder de doodstraf zouden moeten hebben. 9 van 10
  mensen die ik ontmoet zeggen doodstraf.
  En intussen maar juridische kosten maken voor meneer

Reageer