The world according to Rutte

  18
  511

  Leestijd: 2 minuten.

  Premier Mark Rutte blijkt weldegelijk over een visie wat betreft Europa te beschikken. Alleen is die pragmatisch van aard en past die de noordelijke lidstaten die hun zaakjes op orde hebben als een handschoen. In de zuidelijke zal minder applaus klinken.

  De rede van Rutte vandaag, voor de Bertelsmann denktank in Berlijn over de toekomst van Europa, was niet echt verrassend. De onderhandelingen over een nieuwe meerjarenbegroting zijn maar net begonnen en natuurlijk gaf Rutte geen duimbreed weg van de Nederlandse inzet.

  Door het vertrek van de Britten wordt er een gat van tenminste 10 miljard geslagen in de begroting en Rutte wil niet dat andere landen (en natuurlijk Nederland) daarvoor gaan opdraaien. “We moeten niet meer gaan betalen, maar betere resultaten boeken met een kleiner budget.” Dat zou kunnen door geld weg te halen bij de landbouw-  en regionale subsidies en dat te besteden aan betere grensbewaking, defensie en klimaat-maatregelen.

  Rutte pleitte vooral voor samenwerking: geen trein die blind op weg is naar het federalisme. Alle lidstaten houden hun eigen verantwoordelijkheden, zeker wat betreft het op orde houden van het staathuishoudboekje. “Anders krijg je een transfer-unie waar de sterke landen de zwakke overeind houden.” Een Europees Monetair Fonds mag wel, maar alleen als laatste redmiddel en de beslissing tot steun moet bij de lidstaten zelf liggen en niet bij de Europese Commissie.

  En private investeerders die gokken dat zwakke banken toch wel worden geholpen, moeten er niet op rekenen dat de Europese belastingbetaler bijspringt. Als schulden afgeboekt moeten worden, moet dat maar.

  Tot zo ver muziek in de oren van de noordelijke landen die tot op heden de rekening van Griekenland, Spanje, Portugal en Ierland hebben opgepikt. De zuidelijke, waaronder Frankrijk, zouden maar al te graag eurobonds zien, Europese obligaties uitgegeven en gedekt door de gezamenlijke landen. Maar zo wordt voor de zwakke broeders toch weer een mogelijkheid geschapen aan goedkoop geld te komen en dat is geen aansporing tot bezuinigen. Dat past niet in Rutte’s  visie. Die betoogde dat juist alle landen die fors hebben ingegrepen tijdens de crisis er nu economisch het best voor staan.

  Verder hield Rutte een pleidooi voor verdere uitbouw en verdieping van de interne markt, vooral op het digitale vlak en de dienstensector. Ook dienen lidstaten zich aan afspraken te houden, een voorbeeld is de onwil van de Oosteuropese landen om hun quotum van vluchtelingen op te nemen.

  Volgens Rutte moet Europa alleen aankaarten wat ze kan leveren, anders brokkelt het draagvlak bij de kiezer voor een gezamenlijk Europa alleen maar verder af.

  Tot zover een aardige samenvatting van de stand van zaken en hoe het zou moeten.  Een vergezicht met een niet al te ver uitgezoomd focus. Mocht Rutte ergens diep van binnen nog Europese aspiraties hebben, diskwalificeert hij zich met dit verhaal zeker niet.

  Kortom, een mooie momentopname. Vanaf nu gaan we weer over tot de orde van de dag. Hard onderhandelen met de 27 om je punt binnen te krijgen, de onzekerheden rond de Brexit en welke kant gaat Italië op, het euroland met een staatsschuld van 2100 miljard. Creëert Donald Trump met zijn importheffingen een nieuwe handelsoorlog en ga zo maar door. Politiek lijkt tegenwoordig steeds meer op een spelletje squash, de bal komt snel en je weet niet altijd uit welke richting.

  Met zoveel verschillende kikkers in de kruiwagen hoeft Rutte voor één ding niet bang te zijn: een federalistisch Europa komt er echt niet.

  18 REACTIES

  1. PIET: Pakistan, India, Bangladesch: vroeger een land, is hier een federatie mogelijk ?
   Israël en de Palestijnse gebieden, is hier een federatie mogelijk.
   Joegoslavië, vroeger een federatie, is dit weer mogelijk ?
   Soms gaan dromen de realiteit te boven en is de EU net zo n droom als de onmogelijkheid dat de EU een federatie gaat vormen met Europees Rusland.

   • Je mag mijn feitelijk onderbouwde stelling, dat er heel succesvolle federaties zijn, niet omdraaien. Een federatie is zeker moeizaam of onmogelijk als landen met oorlog uit uit elkaar zijn gegaan. Israël en de Palestijnse gebieden zijn nooit land of federatie geweest, maar altijd vijanden. Ik wilde alleen laten zien dat het idee van een federatie de moeite van het onderzoeken waard is. Meteen afwijzen is een conservatieve actie waarmee je meteen ook eventuele kansen laat liggen.

    • En waarom mag dat niet omgedraaid worden? Dhr. Bruinsma heeft gelijk. Natuurlijk zijn er ook federaties die werken. Het zijn vooral gebieden met dezelfde cultuur, economie, arbeidsethiek en dezelfde taal. Gezamelijke factoren.
     Zwitserland heeft meer talen, maar daar beslist het volk en niet een overkoepelde regering… Dat is redelijk geborgd.
     Dat vinden we niet in Europa.
     Alles is juist in contradictie. Ook de politieke systemen, het recht etc. Als je een ramp wil veroorzaken, schep dan een contradictie in terminus. Zo’n federatie is gedoemd te mislukken…
     Tel je zegeningen met het Europa zoals het nu is. Samenwerken op intergouvernementeel niveau, is de beste borgstelling die er is. De Unie zelf is trouwens ook geen lieverdje. Welhaast een technocratisch ondemocratisch iets met de neiging tot dictatoriale overheersing… (zie link)
     Dat moeten we niet willen. Vooruitgang ja. Afgang nee.
     Ik zeg: de Unie en haar 27 staten zijn er nog lang niet klaar voor. Wat we hebben nu, is zo slecht nog niet. Beter dan dat zal het echt niet worden.
     https://www.telegraaf.nl/nieuws/1750859/vvd-en-sp-willen-af-van-nepnieuwswaakhond-eu

     • Je begrijpt me verkeerd. Lees mijn teksten over federaties nog maar eens.

      Je voorlaatste zin vind ik prachtig en om in lijsten: “Wat we hebben nu, is zo slecht nog niet.”

      • Fijn, vooral zo houden dan… (wat je hebt) en dan ook tevreden blijven Piet. En geen rare avonturen scheppen uit ideologische vergezichten waarvan je de complicaties volstrekt niet kan overzien.
       Je weet wel, domme dingen die veel geld kosten en veel onvrede veroorzaken – en populisme veel kracht geven…
       Een Federatie Contradictie in Terminus…
       Wellicht ook iets om in te lijsten?

      • @ Ronaldo Haasnoot 6 maart 2018 at 14:35
       Ronaldo, ik ben heel tevreden. Kan doen en laten wat ik wil. Maar, nu volgt citaat van jou, ik heb mijn natje dan ook niet op het droge en dan kun je de complicaties juist heel goed zien. Ik heb overigens mijn schaapjes, d.w.z. de meeste dan, wel op het droge, zodat mijn natje en droogje met voldoende zekerheid straks voor mij geregeld zijn.

       Lezers, wat flauw hè. Maar Ronaldo begon met nieuwe Nederlandse zegswijzen, heel beeldende trouwens. Maar nu wordt het me te ingewikkeld en begrijp ik mezelf niet meer.

  2. Mij valt nu op, dat vaak heel angstig wordt gereageerd als een toekomstig federaal georganiseerd Europa wordt gesuggereerd. Waarom eigenlijk deze bange houding. Is een federatie per definitie iets wat je niet moet willen. Ik vraag me af of men zich realiseert, dat meer dan 1/7 van de landen in feite federaties zijn. En dat zijn niet de minste. natuurlijk het ook hier vanwege zijn referendum vaak zo geroemde Zwitserland, maar ook de USA, Duitsland, Canada, België en de wat minder als federatie bekende landen als Russische Federatie, Oostenrijk, Australië, India, Maleisië en de Verenigde Arabische Emiraten. Niet allemaal landen waar je graag wilt wonen, maar federaties blijken in ieder geval geen ten dode opgeschreven staatsvormen. Je kunt ook concluderen, dat federale staatsvormen veel hebben opgeleverd, als je tenminste niet alleen naar de financiële affecten kijkt. En juist dat gebeurt bij de beoordeling van de EU vrijwel uitsluitend. Afdrachten en ontvangen subsidies worden opgeteld en afgetrokken en dan blijft er iets positief of negatiefs over. Alle andere effecten (vrede, solidariteit, gezien worden als grote handelspartner, faciliteren van de nterne handel, een rol van betekenis spelen), vaak de reden waarom iets als de EU ooit is gestart, worden voor het gemak vergeten. Natuurlijk ook omdat ze moeilijk becijferbaar zijn. Maar dan kom je nooit tot realistische beelden en tot succesvolle samenwerking.

   Mijn visie: geld zou nooit het doel moeten zijn; dat geldt voor bedrijven en net zo goed ook voor landen. Het gaat erom wat je met al dat geld wilt doen. Daar zou de discussie over moeten gaan. Alleen kortzichtige kiezers kijken niet verder dan de eigen portemonnee.

   • Alleen naïeve kiezers laten hun portemonnee open bij politici van andere landen. Je verwart rationaliteit met angst Piet. De ervaring leert hoe ‘goed’ de zuiderlijke staten zich aan de afspraken houden – dus niet, al jaren. Bovendien, het is hun angst – voor de aankomende schuldencrisis waarin zij door hun politieke wanbeleid tot hun nek in zitten, dat ze naar voren vluchten in het idee, dat samen schulden delen hen behoed voor de aankomende faillissement van hun systeem.
    Met iemand die niet met zijn geld om kan gaan, diep in de schulden zit en corrupt is moet je niet willen samenwonen. De kans op een ramp is levens groot.
    In een ideale wereld met ideale mensen is dat geen probleem.
    Maar het fundament Europa is rot Piet. Duizenden miljarden weggemoffelde schulden staan op exploderen. Waarom denk je dat ze om noodfondsen staan te springen?
    Waarom toch de Nederlandse welvaartstaat opofferen?
    Angst is niet het juiste woord.
    Het is gewoon weg dom om in het diepe te springen terwijl je als land eindelijk je natje op het droge heb. Je hebt geen enkele zicht op de complicaties…
    Rutte heeft gelijk. Alles rustig in stapjes. En eerst eens je afspraken nakomen. Dan pas praten we eventueel over vergezochte idealen…
    Zonder federatie hebben we tenslotte ook een Unie.

    • Er is een heel groot verschil tussen de zuidelijke en noordelijke manier van met EU en geld omgaan. Noorderlingen zijn serieus en nadenkend, zuiderlingen leven graag bij de dag, tekenen niet eerst een toekomst uit en doen maar wat (in onze ogen tenminste). Maar …………. het functioneert ook, alleen anders. Ik zie dat daarginds regelmatig. Wij als noorderlingen gaan dat nooit helemaal begrijpen, terwijl er heel veel van te leren valt. Waarom is de Italiaanse manier van leven en werken hier zo populair? Omdat wij dat gemakkelijke, ogenschijnlijk zorgeloze (dat is inderdaad maar schijn) ook wel zouden willen. Maar we durven niet.

     Leuke uitdrukking trouwens, “Het is gewoon weg dom om in het diepe te springen terwijl je als land eindelijk je natje op het droge heb. Je hebt geen enkele zicht op de complicaties”. Daar krijg ik allerlei vermakelijke beelden bij. Als je je natje op het droge hebt, kun je wel gaan duiken, maar dat is dan levensgevaarlijk, want het bad is leeg, omdat al het water op het droge is, …………… of zoiets. Volgens mij zijn dat de complicaties, die je zo niet ziet? Daar ben ik het dan wel 100% mee eens,…….. geloof ik. Met jouw goedvinden ga ik die uitdrukking in mijn lezingen en workshops gebruiken.

     • Dat is prima. Maar je vergeet wel te vertellen dat Italië ondertussen het nieuwe Griekenland is. Dat de werkloosheid, armoe en uitzichtloosheid enorm is. Dat er 600.000 illigalen – geen vluchtelingen – stelend en prostituerend rondtrekken. Dat het facisme daardoor enorm toeneemt. Dat de politiek een vastgelopen corrupte bende is. Dat de staatschuld in 10 jaar euro nooit afgenomen is en alleen maar toeneemt. Dat de mensen hun pensioen op zombie-banken hebben staan die meer de 300 miljard kwijt zijn – aan oninbare leningen – maar die gewoon op de balans hebben staan. Etc, etc…
      Je kent de uitdrukking je huis staat onder water? Nou, neem die dan mee in je workshop, de Staat Italie staat onder water. Met een groeiende schuld van 130% van het BBP.
      Geniet van Italië, zolang het nog kan…
      Ik blijf liever droog in mijn soeverein Nederland!
      En dan hebben we het nog niet over Spanje en Frankrijk. Landen zonder pensioenfondsen, sterk vergrijzend. Gek genoeg, zeker die levenlustige mentaliteit, gaan ze wel eerder met pensioen…
      Mogen wij straks zeker in een federatie voor gaan betalen…
      Nou, dan ben je toch harstikke dom?
      Waarom moet het toch perse een transfer federatie zijn. Omdat de Italianen, Spanjaarden en Fransen straks geld naar Nederland overmaken opdat wij ook eerder met pensioen mogen gaan??
      Keep on dreaming….

      • @Ronaldo
       Boeiend betoog, maar toch een paar correcties. Er trekken geen 600.000 vluchtelingen stelend en zich prostituerend rond. Dan zou ik ze moeten zien. In “ons” plattelandsdorp, 250 inwoners, wonen 25 (10% dus) immigranten (vluchtelingen, dat wel), rustig en zonder er ook maar iets abnormaals aan te ontdekken. Ze zijn nu legaal in de opvang, maar zijn “kandidaat-illegalen”. Andere dorpen in de omgeving zijn niet anders. Van toenemend fascisme is helemaal niets te merken, ook niet in de dichtstbijzijnde grote stad.

       Ik geef je toch een tip, Ronaldo. Doe geen uitspraken over vraagstukken die je niet uit de praktijk kent. Ik heb er een deel van het jaar dagelijks mee te maken. Natuurlijk zijn er grote problemen, maar de veerkracht en vindingrijkheid van de Italianen is enorm en niet te vergelijken met die van ons bedachtzame noorderlingen. Ik heb in NL mijn verplichtingen, waardoor verhuizen onpraktisch is. Maar zo gauw het kan, weet ik wat te doen. Dan ga ik profiteren van de niet aflatende geldstroom uit Nederland. ………………….. Grapje!!!

     • @Piet, 5 maart 2018 at 17.43
      Je spreekt jezelf nogal eens tegen, maar ziet dat zelf schijnbaar niet….
      Hierbij een voorbeeld….
      De contradictie van je betoog:
      Je zegt: “Noordelingen zijn serieus en nadenkend, zuiderlingen leven graag bij de dag, tekenen niet eerst een toekomst uit….. Maar het werkt…. Maar wij durven niet.”
      Vervolgens (zie link) je betoog op 7 maart at 14.33
      Je zegt: “Als je namelijk niets doet maar in de waan van de dag blijft leven kun je nooit doelgerichte acties uitrichten. En dat wordt altijd chaos omdat je geen idee hebt wat je aan doen bent.”
      Volkomen tegenstrijdig…
      https://frontbencher.nl/glazen-bol-cpb/#comment-4623

      • Noorderlingen blijven noorderlingen en zuiderlingen blijven zuiderlingen. Ieder met hun eigen aanpak van besturen en managen. Dat moet je niet willen veranderen. Met veel interesse kennis van de andere aanpak nemen en incidenteel toepassen kan heel verhelderend zijn, voor noorderlingen net als voor zuiderlingen. Ik probeer niet vast te zitten in een specifieke benadering. Flexibiliteit werkt echt!

      • Dan geef jij precies antwoord waarom we niet met zijn tweeen in een federatie moeten gaan zitten. Ieder apart en toch in samenwerking op een intergouvernementele (raak) vlak. Dat is op zijn flexibelst… Anders krijgen we oorlog…
       Een federatie contradictie terminus gaat niet samen. Dat heb jij hier wel bewezen…
       Overigens…
       Ben niet onder de indruk van je antwoord. Je spreekt je met je betogen gewoon jezelf tegen. Noem het maar ontwijkend, flexibel. Maar jij en ik weten wel beter….

  3. Klonk inderdaad redelijk ? maar nu de SPD ja zegt ? Mevr. merkel is niet meer die die ze eerst was ze lijkt steeds meer op een bange oude vrouw die ja zegt uit angst om dat ze anders niet aan de thee tafel mee mag praten ?
   Die man die Rutte introduceerde herhaald meermaals dat NL gehoord werd maar de dagen daarna niets in de internationale kranten niets op ARD/ZDF of welk andere nieuws zender .
   Als je buiten de triade rode lijn denkt Brussel/Berlijn /Parijs ben je niet gehoord, ben je geen kolenman voor de trein die door moet en moet genegeerd of gestraft worden.

   • @Bruinsma,
    Ach ja, dan maar een veto….
    Je gaat toch als land niet toestaan dat anderen over je belastingsgeld beslissen? Dan wil ik net als de Fransen eerder met pensioen gaan… Anders stemmen we maar allemaal op Thierry Baudet om ons geld mooi in Nederland te houden.
    Over precies 1 jaar kunnen we deze waanzin mooi in de Eerste Kamer tegenhouden!
    Maar denk u dan echt dat Rutte het toestaat, en met hem de VVD, dat we ons belastingsgeld zomaar wegsmijten? Over de grens kieperen richting Frankrijk en Italië?
    Dan zijn al die hardvochtige bezuinigingen toch helemaal voor niets geweest?
    Zo gek kan je het toch niet maken?
    De VVD is dan wel listig, maar zo’n bedrog verwacht je alleen van D66…

  4. Als Rutte voet bij stuk houdt klinkt het in mijn oren prima. “Een Europees Monetair Fonds mag wel, maar alleen als laatste redmiddel en de beslissing tot steun moet bij de lidstaten zelf liggen en niet bij de Europese Commissie.” Daar kan ik zelfs mee leven.
   Of de Italianen en de Fransen (met Spanje, Portugal en Grienkenland in ‘t gevolg) met die visie kunnen leven, betwijfel ik. Slim dat hij het in Berlijn verkondigd. Want wat doet Duitsland?
   Toch zal hij er een harde dobber aan krijgen. Er staat immers gigantisch veel (macht en geld) oo het spel. Maar een EMF met een Nederlands veto, waarin zij zelf beslist of zij meedoet aan Europese steunoperaties of niet – zou een sluwe tussenoplossing wezen…
   Althans, ik neem aan dat Nederland de bevoegdheid heeft zelfstandig over haar eigen belastinggeld te beslissen. Dat is zelfs beter dan geregeld dan in het huidige ESM.
   Een pluim voor Rutte…
   In de eerste ronde..

  Comments are closed.