31 partijen leveren kandidatenlijst in voor Tweede Kamerverkiezing

  0
  579

  Leestijd: 1 minuten.

  Op maandag 30 januari hebben 31 partijen hun kandidatenlijsten ingeleverd bij de Kiesraad voor deelname aan de Tweede Kamerverkiezing. Op dinsdag 31 januari heeft de Kiesraad, centraal stembureau, deze kandidatenlijsten in een besloten zitting onderzocht. Er zijn bij verschillende partijen verzuimen geconstateerd – het gaat dan bijvoorbeeld om het ontbreken van voldoende ondersteuningsverklaringen. Deze partijen hebben nog tot vrijdag 3 februari 15 uur om de geconstateerde verzuimen te herstellen. Op vrijdag 3 februari om 16 uur maakt de Kiesraad bekend welke kandidatenlijsten geldig zijn.

  De volgende partijen hebben hun kandidatenlijst ingeleverd:

  • VVD
  • Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
  • PVV (Partij voor de Vrijheid)
  • SP (Socialistische Partij)
  • CDA
  • Democraten 66 (D66)
  • ChristenUnie
  • GROENLINKS
  • Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
  • Partij voor de Dieren
  • 50PLUS
  • DENK
  • MenS en Spirit/Basisinkomen Partij/V-R
  • Forum voor Democratie
  • Vrijzinnige Partij
  • Ondernemers Partij
  • GeenPeil
  • Niet Stemmers
  • Lokaal in de Kamer
  • VNL (VoorNederland)
  • Vrouwen Partij (VP)
  • Libertarische Partij (LP)
  • Respect
  • NIEUWE WEGEN
  • De Burger Beweging
  • StemNL
  • Vrije Democratische Partij (VDP)
  • Trots op Nederland (TROTS)
  • Piratenpartij
  • JEZUS LEEFT
  • Artikel 1

  Alle partijen zijn van plan om in 20 kieskringen deel te nemen aan de verkiezing, behalve JEZUS LEEFT, deze partij wil in 7 kieskringen deelnemen.

  Op vrijdag 3 februari om 16.00 uur beslist de Kiesraad in een openbare zitting over de geldigheid van de kandidatenlijsten, de daarop voorkomende kandidaten en de daarboven geplaatste partijnamen. Ook beslist de Kiesraad in deze zitting over de geldigheid van de lijstencombinaties en nummert de kandidatenlijsten. De openbare zitting vindt plaats in de Thorbeckezaal, ingang Lange Poten 4, van de Tweede Kamer. Bezoekers moeten zich legitimeren en moeten rekening houden met de beveiligingsmaatregelen in het Tweede Kamergebouw. De zitting is ook via livestream te volgen. Het proces-verbaal van de zitting over de kandidatenlijsten wordt ter inzage gelegd en gepubliceerd op deze website. Dit proces-verbaal bevat alle kandidatenlijsten.

  Belanghebbenden hebben hierna 4 dagen de tijd om in beroep te gaan tegen de beslissingen van het centraal stembureau (de lijstnummering uitgezonderd). De Raad van State doet maximaal 6 dagen later een uitspraak over beroepszaken. Na deze termijn zijn de kandidatenlijsten onherroepelijk vastgesteld. De definitief vastgestelde kandidatenlijsten worden zo spoedig mogelijk openbaar gemaakt.

  bron: Kiesraad