50PLUS 2 zetels omhoog, PVV 2 omlaag

  0
  120

  Leestijd: 2 minuten.

  50PLUS stijgt 2 zetels bij Maurice de Hond. De presentatie van het verkiezingsprogramma door de partij, afgelopen maandag, lijkt daarvoor de aanleiding te zijn. De PVV zakt juist 2 zetels.

  ‘Voor het eerst sinds enkele maanden zien we weer bewegingen binnen het electoraat. 50PLUS, de partij die maandag jl. de aftrap van het verkiezingsseizoen heeft gedaan, stijgt 2 zetels naar 8. De hoogste score in 3 jaar. D66 en VVD gaan er ook 1 omhoog (naar resp. 14 en 25). PVV daalt er 2 naar 33 (de laagste score in 1 jaar) en de SP daalt er 2 naar 13 (de laagste score in 6 jaar).

  In 2012 werd er door de tweestrijd tussen Rutte en Samsom door een kwart van de kiezers strategisch gestemd. De VVD zou anders rond de 34 zetels gehaald hebben en de PvdA rond de 26 (zie http://bit.ly/TK2012analyse) . Van de 16 zetels die de VVD sindsdien is kwijtgeraakt zijn er 13 naar de PVV gegaan.
  Op de vraag of men wil dat Mark Rutte na de verkiezingen weer Premier wordt, geeft 31% aan dat wel te willen en 60% wil dat niet. Om als VVD groter te kunnen worden dan de PVV zal Rutte met name de “overgelopen” kiezers naar de PVV moeten proberen terug te halen. Van die groep ex-VVD-kiezers geeft 71% aan Rutte niet meer als premier te willen en 26% wel. Alleen bij een tweestrijd, zoals die in 2012 is geweest met een linkse premierkandidaat, heeft Rutte een kans om een deel van de kiezers die naar de PVV zijn overgelopen weer terug te halen en daarmee (net) de grootste partij te worden.
  De dynamiek van de aanstaande verkiezingen zal vooral bepaald worden wie voor de kiezers, realistisch gezien, de tegenkandidaat voor het premierschap zal worden van Mark Rutte. De lijsttrekkerskeuze van de PvdA zal daar een belangrijke factor bij zijn. Als Samsom die lijsttrekker wordt dan vergroot dat de kans voor Rutte om weer als premier terug te keren. Als de PVV namelijk niet in de regering wordt opgenomen, zou die 25 zetels voldoende kunnen zijn om de grootste partij te worden van de 4 of 5 partijen die de nieuwe regering gaan vormen. Met Aboutaleb of Asscher als lijsttrekker bij de PvdA gaat het onderlinge electorale krachtenveld tussen de partijen ten opzichte van vandaag duidelijk veranderen.
  Dus ondanks dat maar 31% van de kiezers aangeeft Mark Rutte als premier na de verkiezingen terug te willen hebben, is de kans dat hij het weer wordt zeker niet klein te noemen.
  11 programmapunten uit de 3 verkiezingsprogramma’s die deze week bekend werden, zijn voorgelegd aan de kiezers. 72% is er voor om de marktwerking in de zorg te beeindigen. 58% voor het terugbrengen van de AOW-leeftijd naar 65 jaar. 46% om geen asielzoekers meer toe te laten.
  Er zijn grote verschillen in beantwoording tussen de huidige kiezers van de diverse partijen. Maar ook blijken de factoren leeftijd en opleidingsniveau tot grote verschillen in beantwoording. Zo wordt door de kiezers van PVV, SP en 50PLUS het terugbrengen van de leeftijd van de AOW naar 65 jaar sterk gesteund. Terwijl de huidige kiezers van VVD, PvdA en D66 daar juist in grote mate op tegen zijn. De factor opleiding speelt daar nog een sterkere rol dan de factor leeftijd. Van de laag opgeleiden wil 81% de AOW-leeftijd naar 65 jaar terugbrengen. Van de hoog opgeleiden is dat 38%. Degenen die ouder dan 50 jaar zijn voor 69% voor het verlagen van die AOW-leeftijd. Bij de groep onder de 35 jaar is dat 36%.

  peil (2)

  Bekijk hier het volledige overzicht van alle peilingen

  Volg Frontbencher op twitter

  Like Frontbencher op Facebook