68 procent: memo dividendbelasting openbaar

  0
  964

  Leestijd: 1 minuten.

  Uit een nieuwe peiling van Maurice de Hond blijkt dat veel kiezers willen dat het ‘memo over de dividendbelasting’ naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Dit schrijft hij erover:

  “Ook deze week zien we weinig verschuivingen. Maar als we op basis van het onderzoek van gisteren kijken over het onderwerp ‘memo over afschaffing van de dividendbelasting’ dan lijkt dat een onderwerp te zijn, wat de kiezers wel beroert en – afhankelijk van hoe dat verder zal gaan met deze kwestie- tot electorale bewegingen kan gaan leiden.

  Van de Nederlanders is 26 procent voor afschaffing van die dividendbelasting en 61 procent tegen. Alleen bij kiezers van de VVD is een meerderheid voor (55 procent), maar bij kiezers van CDA en D66 is rond de 60 procent tegen (en bij de oppositiepartijen nog beduidend meer). 68 procent van de Nederlanders vindt dat het bewuste document aan de Tweede Kamer moet worden gestuurd, 19 procent vindt dat niet. Dat lijkt behoorlijk parallel te lopen met of men tegen of voor die afschaffing is. Dat houdt o.a. in dat onder CDA- en D66 er meer kiezers zijn die vinden dat dit document moet overhandigd worden dan bij de VVD.

  Maar 21 procent van de kiezers gelooft Premier Rutte en de fractievoorzitters als ze aangeven dat ze zich niet herinneren dat dit document er was. Bij de VVD is dat nog 47 procent, maar bij CDA 29 procent en bij D66 zelfs maar 20 procent. (Bij de kiezers van de andere partijen is het 5 procent of minder). Dit laat goed zien hoe het mogelijke verdere verloop van dit onderwerp met name CDA en D66 electorale schade kan berokkenen.

  Het voorstel van de PvdA over vertraging van de verhoging van de AOW-leeftijd wordt door 43 procent van de kiezers positief beoordeeld en 27 procent negatief. Naast de kiezers van de PvdA, zien we bij kiezers van 50PLUS, SP, GroenLinks en CDA meer positieve dan negatieve reacties.

  72 procent van de kiezers denkt bij dit soort voorstellen wel ‘waarom hebben jullie dat niet gedaan toen jullie nog in de regering zaten’. Bij de (kleine) groep PvdA-kiezers van maart 2017 denkt 50 procent dat. Tegelijkertijd denkt 45 procent wel dat de PvdA in de toekomst weer een stuk groter zal worden. Kiezers van PvdA, GroenLinks en D66 zijn daar het meest mee eens.”