“Aantal zwevers helemaal niet zo groot”

  2
  1725

  Leestijd: 2 minuten.

  In tegenstelling tot wat de laatste tijd wordt beweerd, is het aantal zwevende kiezers helemaal niet zo groot. Dat blijkt althans uit een onderzoek van bureau Ipsos.

  In recente mediaberichten werd steevast geschreven dat het aantal zwevende kiezers nog nooit zo groot zou zijn geweest. Het zou zelfs gaan om 70 procent van het electoraat. Onzin, zo wijst onderzoek van Ipsos uit.

  Allereerst toont de studie aan dat bijna de helft (47 procent) van de mensen die verwachten te gaan stemmen er al uit zijn: ze hebben een sterke voorkeur voor één partij en andere partijen maken nauwelijks kans. Deze groep is ook veel groter dan bij de vorige verkiezingen in 2012. Toen gaf slechts 25 procent van de stemmers aan te weten op wie te gaan stemmen.

  Verder wijst de rondvraag uit dat bij een deel van de kiezers (43 procent) andere partijen ook nog een kans maken. Echter, binnen die groep stellen de kiezers dat één partij wel degelijk hun voorkeur heeft. Voor het grootste deel van deze groep kiezers is die voorkeur vrij duidelijk (32 procent) en voor het overige slechts licht (11 procent).

  Slechts één op de tien is wel van plan om te gaan stemmen, maar zegt nog echt geen idee te hebben wat. Deze kiezers tasten feitelijk nog echt in het duister. Daarmee stellen de onderzoekers dat de ‘stemzekerheid’ bij deze verkiezingen nu groter, zo niet veel groter is dan in 2012. Destijds waren slechts twee op de tien Nederlanders zeker van hun partijkeuze. Ook was het aandeel kiezers dat toen nog volledig in het duister tastte tweemaal zo groot als nu.

  Verder blijkt dat huidige kiezers met een voorkeur voor de PVV het meest zeker zijn van hun stem op die partij. Twee op de drie huidige PVV-stemmers heeft een unieke voorkeur voor deze partij en acht andere partijen kansloos. Het overige deel heeft een duidelijke of lichte voorkeur voor de partij van Geert Wilders.

  Het minst overtuigd van hun keuze zijn GroenLinks-stemmers. De helft van deze groep heeft een duidelijke voorkeur voor deze partij, maar geeft aan dat meer partijen kans maken op hun stem.

  Ipsos stelt dat het voor de partijen dé uitdaging is om de zwevende kiezer de komende weken nog in hun kamp zien te krijgen. Voor hen zou het dan ook van belang zijn te weten waar de zwevende kiezer de komende maanden zijn informatie vandaan haalt. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat Nederlanders gemiddeld genomen politiek nieuws veelal ontvangen via nieuws en actualiteitenprogramma’s op tv. Van de kiezers die nog helemaal niet weten op wie ze gaan stemmen, zegt 40 procent zich de komende tijd te laten informeren via internet, door middel van het lezen van krantensites en blogs. Dit is de hoogst scorende categorie onder deze groep stemmers. Voor kiezers met een lichte voorkeur voor één partij, zijn dat tv-nieuws en actualiteitenprogramma’s (70 procent).

  Uit de huidige Frontbencher-poll komt ook het beeld naar voren dat er minder zwevende kiezers zijn dan wel eens wordt gesuggereerd. Van de lezers van Frontbencher zegt liefst 78 procent heel goed te weten op welke partij te gaan stemmen. Slechts 14 procent is zwevende en zegt te vrezen pas in het stemhokje de definitieve stemkeuze te maken. 5 procent kiest voor de optie: Ik ga een stemtest doen en volgen wat daar uitkomt. Terwijl 3 procent zegt überhaupt niet te gaan stemmen.

  In totaal brachten bijna 1400 Frontbencher-lezers hun stem uit.

  2 REACTIES

  1. Ook hierbij hangt het weer van de opiniepeiler af wat de percentages zijn. Bij het LISS-panel (bestaande uit een willekeurige steekproef uit het bevolkingsregister, dus geen vertekeningen door zelfselectie of toegang tot moderne technologie) zijn 27% van de mensen zeker van hun keuze, en ongeveer net zoveel twijfelt er tussen twee partijen. 21% tussen drie en 12% tussen vier. Wellicht maakt het uit dat deze peiling drie weken geleden gedaan werd. Zie hier: https://verkiezingen.lissdata.nl/resultaten

  2. Wat een vreemde conclusie aan het einde van het artikel. Je kunt toch niet meten hoeveel zwevende kiezers er zijn door een poll op Frontbencher? Het publiek van frontbencher zijn mensen die de politiek volgen en goed geïnformeerd willen zijn. Van die mensen is slechts 14% zwevend.
   Dat is een hele specifieke groep en heel wat anders dan de samenleving.

   naschrift redactie: waarom zouden mensen die de politiek volgen en goed geïnformeerd zijn niet zwevende kunnen zijn?

  Comments are closed.