Afbakenen van zware beroepen is heidense klus

  10
  354

  Leestijd: 2 minuten.

  Sinds 2013 gaat de AOW-leeftijd in stapjes van een paar maanden omhoog. De tijd dat iedereen op zijn 65e met werken kon stoppen, is voorbij (behalve dan als je dat op eigen kosten doet). Over een jaar of vijf moet je al tot na je 67e doorpezen en voor de jongere generaties is een pensioenleeftijd van 68 jaar of nog ouder een reëel vooruitzicht.

  De AOW-leeftijdsverhoging was nodig omdat mensen steeds ouder worden en het dus niet meer betaalbaar is iedereen op zijn 65e met pensioen te laten gaan. Bovendien verkeren veel pensioenfondsen door de lage rentestand in financiële nood, dus de hogere AOW-leeftijd komt voor hen als geroepen.

  Maar sinds de pensioenleeftijd stijgt, is er ook kritiek. Voor iemand met een kantoorbaan is het misschien niet zo’n ramp om wat langer aan de slag te blijven, maar bouwvakkers, huisschilders en anderen met zware lichamelijke beroepen houden dat niet vol. En het is ook niet eerlijk. Want iemand met een zwaar beroep begint veel eerder met werken dan een hoger opgeleide en hij of zij verdient bovendien een stuk minder. Geld opzij leggen om wat eerder met pensioen te kunnen is er dus niet bij.

  De praktijk lijkt deze critici gelijk te geven. Steeds meer beoefenaren van een zwaar beroep raken namelijk arbeidsongeschikt nu ze langer moeten doorwerken, zegt het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT). Volgens voorzitter Jan Berghuis ‘stijgt de pensioenleeftijd zo snel dat ouderen met een zwaar beroep dat niet kunnen bijhouden’. Sinds de verhoging van de AOW-leeftijd is het aantal arbeidsongeschikten bij PMT verdubbeld, laat hij in de Volkskrant weten. En het einde is nog lang niet in zicht. Berghuis verwacht een verdere, ‘explosieve’ stijging.

  Partijleider Henk Krol van 50PLUS was er vandaag als de kippen bij om het Volkskrantbericht te twitteren. Zijn partij ‘roept dit al tijden, tijdens de verkiezingscampagne schreeuwden we het van de daken, de Volkskrant publiceert nu het bewijs’.

  Het valt allemaal niet te ontkennen. Maar wat is de oplossing? Volgens Berghuis is het simpel: mensen met zware beroepen moeten eerder met pensioen kunnen. Het vervelende is alleen dat je dan moet bepalen wat een zwaar beroep is en dat valt niet mee. Waarschijnlijk vindt zowat iedereen zijn eigen beroep zwaar. Heeft bijvoorbeeld een leraar, die op oudere leeftijd een klas met lawaaiige en ongeïnteresseerde pubers bij de les moet zien te houden, het niet ook moeilijk? Of een medewerker van een telefonische hulpdienst die de godganse dag wordt afgesnauwd door boze klanten?

  Maar zelfs als je je beperkt tot beroepen die zware lichamelijke inspanning vereisen, is het een heidense klus deze groep af te bakenen. Goed, een bouwvakker doet zwaar lichamelijk werk en een stratenmaker ook. Maar een verpleegster dan, die met gehandicapten moet sjouwen? Of een magazijnbediende? Of een vrachtwagenchauffeur?

  Het opstellen van een lijst met zware beroepen leidt altijd tot arbitraire keuzes en dus zullen de verwijten van willekeur niet van de lucht zijn. Bovendien kost het maken van uitzonderingen op de AOW-leeftijdsverhoging geld.

  Met andere woorden: simpele oplossingen bestaan niet. Maar de boel de boel laten en accepteren dat het aantal arbeidsongeschikten weer pijlsnel gaat stijgen (wat trouwens ook geld kost) kan evenmin. Misschien kunnen hierover in de kabinetsformaties eens wat metertjes gemaakt worden. Desnoods centimeters.

  10 REACTIES

  1. Je zou kunnen vaststellen dat de grens tussen hoger en lager opgeleiden hier toch wel duidelijk wordt.
   Lager opgeleiden beginnen al jong met hun zware beroep, hun salarissen zijn / waren in verhouding laag. Hierdoor zijn er niet voldoende reserves opgebouwd om vroeger te stoppen. Als ze ‘ versleten ‘ zijn moeten ze toch door.
   Hoger opgeleiden kunnen wel reserves opbouwen, zij kunnen het zich permitteren om eerder met pensioen te gaan. Ze zullen een gezonde oude dag hebben, de lager opgeleiden halen dat niet. Dat is een trieste constatering.
   Dit terwijl er een enorm leger mensen zonder werk langs de kant staat. Daar moet toch echt naar worden gekeken.
   De vraag is ook waarom we niet gewoon met 65 jr mogen stoppen met werken. In welk land in de EU wordt er tot 70 jarige leeftijd gewerkt ?
   Financieel zou dat niet haalbaar zijn ?
   Misschien zouden de regeringen dat geld ergens anders vandaan kunnen halen. Wie hebben het geld opgehoest, en wie maken het op ?
   Nog maar eens goed kijken wie er met al die miljarden aan de haal gaan/zijn gegaan.
   En bindende referenda invoeren.

  2. Chapeau Petra, helder verhaal waar geen speld tussen te krijgen is of je moet een politicus zijn die handig de waarheid verdraait en daarmee het vertrouwen in de politiek helemaal uitholt.
   We worden door veel politici voor de gek gehouden maar gaan toch als makke schapen naar de slachtbank. Ik ben het vertrouwen al jaren kwijt, pas als oprechte mensen als Petra het voor het zeggen hebben, zou dit hersteld kunnen worden. Helaas zie ik dat niet snel gebeuren.
   Als je 40 jaar gewerkt hebt zou je m.i. AOW gerechtigd moeten zijn. Zou veel eerlijker zijn en zeker wel betaalbaar. Hiermee zou je ook draagvlak creeeren, maar men gaat liever voor het eigenbelang.
   Nederland is totaal verziekt, helaas maar het is niet anders.

   • Beste Henk,

    Hartelijk dank! Zo’n compliment doet me blozen.
    Nee, ik ben geen politicus. Al moet ik wel aangeven dat er onder de politici natuurlijk ook mensen zitten die wél oprecht met het welzijn van mensen bezig zijn. Al vind ik wel dat de politiek in zijn geheel fors is opgeschoven naar rechts en het ikke, ikke – denken. Helaas vind je ook in de linkse hoek steeds meer van dit soort denken. Zo kan ik met de beste wil van de wereld geen linkse agenda ontdekken in het stemgedrag van de PvdA of D66 in de laatste jaren.

  3. Oplossing: Een 45-jarig werkzaam leven (ander jaartal is denkbaar).
   Je begint te tellen vanaf je 18e jaar als je een baan hebt, of vanaf 20 als je werkloos bent/uitkering krijgt; of zoveel later als je je studie hebt afgerond. Een bouwvakker die vanaf z’n 18e werkt kan op z’n 63 met pensioen. Een student die pas op z’n 25 begint, moet dan door tot z’n 70ste.
   Voor laatbloeiers die pas op hun 20e of zo gaan studeren en voor mensen die een jaar sabbatical o.i.d. nemen ligt het ’45-jarig werkzame leven’ gewoon even stil tot ze weer gaan werken.

   • Ha EH,

    Op zich een zinnig voorstel zou ik zeggen. Nog wel wat haken en ogen: Bijvoorbeeld, hoeveel moet je werken voor iets als gewerkt jaar meetelt? Een student die tien uur per week een bijbaantje in de horeca heeft: telt dat als werken?

   • Beste Jeroen,

    Zeker een betere oplossing dan de huidige manier van werken. Toch zijn er nog wel wat problemen. Docenten, zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs, houden het veelal ook niet vol tot 65, laat staan tot ouder. Het is de beroepsgroep met relatief de meeste burn-outs (volgens UWV).
    De kinderen én hun ouders zijn behoorlijk goed gebekt vandaag de dag; er wordt veel gevraagd aan docenten (extra tijd aan leerlingen met een ‘rugzakje’ – zij gingen voorheen naar het speciaal onderwijs; extra tijd voor hoogbegaafde leerlingen; extra tijd aan bijscholen op het gebied van ICT enz. ) grote klassen; weinig tijd voor het voorbereiden van lessen; veel lesuren per docent enz.
    Ook docent wordt hierdoor tot de zware beroepen gerekend. Ook al is dit vooral geestelijk zwaar in plaats van fysiek.

  4. Beste Bert,

   Dank voor je reactie! Ik heb ook nog een antwoord op je vraag: ‘Waarom doen we dit?’
   Het antwoord is eigenlijk nogal weerzinwekkend. Natuurlijk weet men dat stratenmakers, docenten etc. het veelal niet volhouden tot 65, laat staan tot nog ouder. En het verhogen van de pensioenleeftijd werd doorgevoerd op een moment dat er honderdduizenden werkelozen waren, dus ging het argument dat het nodig was om de vergrijzing op te vangen ook bepaald niet op. Waarom dan toch doorvoeren?
   Lees mee en huiver.
   Een stratenmaker die arbeidsongeschikt wordt voor zijn werk als stratenmaker wordt afgekeurd als stratenmaker maar krijgt te horen dat hij nog ‘verdienkracht’ heeft als bijvoorbeeld medewerker in de supermarkt of als taxichauffeur. Het geld wat hij op deze manier ‘zou kunnen verdienen’ wordt dan afgetrokken van zijn arbeidsongeschiktheidsuitkering want voor het ‘verdienkracht’ deel is hij immers niet arbeidsongeschikt maar werkeloos! Dus keldert hij in inkomen achteruit want niemand zit te wachten op een sollicitant van boven de 50 met een slechte rug!
   Het ging dus om een zeer gemene bezuiniging, verpakt in een mooi jasje. En de mensen hebben het veelal pas door als ze zelf in deze afschuwelijke situatie verzeild zijn geraakt. En terwijl ze hun hele leven keihard hebben gewerkt, worden ze door een partij als de VVD ook nog eens als ‘parasieten’ weggezet, werkschuw tuig waarop best bezuinigd mag worden… Maar ach, zolang mensen rechts kiezen (VVD, D66, CDA en PVV) zal er helaas niets veranderen.

  5. Van meet af aan was duidelijk dat mensen met zware beroepen het niet zouden volhouden tot 67 of ouder want stratenmakers hielden het al niet vol tot 65. Voor die tijd halen ernstige rug- en knieklachten een stratenmaker al uit het arbeidsproces.
   Ik weet nog dat, in een interview in het blad van de Onderwijsvakbond AOb Pechtold (D66) dit kreeg voorgelegd. Hij antwoordde hierop: ‘Een stratenmaker moet zich hierop voorbereiden door zich om te laten scholen op zijn veertigste.’
   Hij ging er volkomen aan voorbij dat een stratenmaker meestal niet uit pure passie voor het beroep stratenmaker heeft gekozen maar omdat hij niet zo heel erg goed is in leren. Want als je kunt leren voor boekhouder, ga je echt niet kiezen voor het zware beroep stratenmaker.
   Is Pechtold zo dom dat hij dit niet beseft of is de man gewoon totaal niet begaan met mensen in de lagergeschoolde sector? Ik vrees het laatste. Hij heeft een hoogopgeleide achterban dus kan hij zonder stemmenverlies krankzinnige maatregelen opleggen aan de bouwvakkers.

   Maar er is meer. Want we gaan er veel te vanzelfsprekend van uit dat we ouder en ouder worden. Echter, onze ouders zijn nog opgegroeid in een tijd dat er geen frisdrank werd geschonken, een koekje een uitzondering was, drugs nog niet gemeengoed waren geworden en alcohol meestal alleen op een feestje werd geschonken. Obesitas is van de huidige generatie. We zitten te veel achter de computer of de buis. Nu al zie ik veel overlijdensadvertenties van mensen die zelfs de 60 niet halen.

   De gemiddelde leeftijd is ook omhoog gegaan omdat Nederland de kindsterfte omlaag wist te brengen.

   Ja, we worden ouder, maar het is nog maar de vraag of de rek er nu niet uit is. En met de vluchtelingenstroom komen ook weer kleine kinderen mee en dat corrigeert ook de balans oud en jong weer wat.

   En dan die pensioenen. Absurd dat ze moeten rekenen met die lage rekenrente. De pensioenen hebben zelfs in de crisisjaren goed geboerd. Hun inkomsten komen maar voor een klein deel uit die rente. Er is genoeg geld in de pot om de komende 25 jaar probleemloos uit te betalen zelfs als er geen cent zou binnenkomen. Gelukkig komt er wél geld binnen! Er is geen probleem maar haaien als Goldman & Sachs en Aegon liggen op de loer met een aanbod ‘om de pensioenen voor ons te gaan beheren’. Als dit gebeurt, dan pas kunnen we fluiten naar ons geld. Aegon heeft met Sprintplan ik weet niet hoeveel mensen gedupeerd en weigert tegemoetkoming uit te keren voor de geleden schade en Goldman & Sachs manipuleerde de cijfers van Griekenland waardoor we nu jaarlijks miljarden kwijt zijn om de schulden van Griekenland beheersbaar te houden.

   Nu er een volkomen rechts kabinet lijkt te komen (D66 heeft VVD op punten rechts ingehaald en onder Buma is het CDA behoorlijk rechts geworden) is het zaak om zeer waakzaam te zijn.

   • Beste Petra, steengoed artikel van jou vandaag.
    Blijf schrijven; doe ik ook, in de hoop dat meerdere
    mensen onze opvattingen lezen. Goede zaak!
    Misschien komt er dan een objectieve maatschappe-
    lijke discussie op gang; wie weet??
    Bert.

  6. Beste Fons,

   Al maanden lees ik met zeer grote interesse jouw artikelen.
   In bijna 100 procent ben ik het met jouw stellingnames eens.
   Ook nu weer. Het is volstrekt waanzin om mensen die hun hele
   leven hard gewerkt hebben, door te laten ploeteren tot hun 68e.
   Dat werkt dus ook niet, zoals nu blijkt door de enorme toename
   van de arbeidsongeschikten. Zelf ben ik werkzaam geweest in het
   onderwijs. Kijk maar eens hoeveel werknemers daar boven de zestig
   nog een volledige baan hebben. Of in de ziektewet, of gedeeltelijk af-
   afgekeurd of vrijwillig hun baan hebben verkleind.
   Toch eigenlijk zielig dat we met zo veel werklozen in Nederland, de nu
   werkende stand “uitmergelen”. Dat ziektekosten zouden stijgen bij het
   verhogen van de AOW/pensioenleeftijd was natuurlijk voorspelbaar.
   Je vraagt je af: waarom doen we dit? Waar is de wijsheid in Den Haag
   gebleven als iedere doorsnee Nederlander dit kan voorspellen?
   Wat is de winst voor de Nederlandse staat. Of worden alle lasten en ook
   narigheid weer afgewenteld op de gewone burgers. Je zal maar een goed-
   willende werkende Nederlander zijn. Een reactie zou leuk zijn, groet,
   Bert.

  Comments are closed.