Alleen wonder kan klimaatakkoord redden

  44
  700

  Leestijd: 1 minuten.

  De milieubeweging en de FNV zijn donderdag, daags voor de beoogde presentatie van het klimaatakkoord, uit het overleg gestapt. Alleen een godswonder kan nu het akkoord nog redden, aldus Greenpeace. Kern van de  bezwaren: De grote industrie draagt met een enorme uitstoot van het broeikasgas CO2 veel te weinig bij aan de oplossing van het klimaatprobleem. Niet de vervuiler betaalt, maar de gewone burger.

  Meer dan honderd partijen zaten aan vijf “klimaattafels” om tot een oplossing te komen. Ze waren tot elkaar gekomen wat betreft de verduurzaming van de productie van elektriciteit, inclusief het omstreden inzetten van biomassa daarbij en van het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Maar milieubeweging en vakbeweging kwamen niet tot overeenstemming met de grote bedrijven over de uitstoot van de industrie.

  De milieubeweging had het liefst een algemene CO2-heffing gezien, maar dat zat er niet in. Aan het einde van het overleg lag op tafel dat bedrijven afzonderlijk met een plan moeten komen om de uitstoot terug te dringen. Een bedrijf dat dit goed doet krijgt een beloning. Een bedrijf dat ondermaats presteert een boete, die dan in de pot van de beloningen moet worden gestort. Volgens Greenpeace biedt zo’n systeem onvoldoende garantie dat de uitstoot in voldoende mate wordt teruggedrongen. Bovendien betalen gewone burgers en kleinere bedrijven het grootste deel van deze subsidiepot.

  Het Planbureau voor de Leefomgeving moet de resultaten van de onderhandelingen doorrekenen. Daarna is het aan het kabinet en de Tweede Kamer om met concrete maatregelen te komen. Vermoedelijk gebeurt dat na de verkiezingen voor de provinciale staten, die bepalend zijn voor de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer. Het ziet ernaar uit dat de coalitie dan de meerderheid verliest en dat premier Mark Rutte steun zal moeten zoeken bij de linkse oppositie. Milieubeweging en FNV ontkenden donderdag dat ze stiekem zaken hebben gedaan met PvdA, GroenLinks of SP.

  PvdA-leider Lodewijk Asscher stookte donderdag, vóór het bekendmaken van het uitstappen van milieubeweging en FNV, het vuurtje op: “Zolang de vervuilers niet gaan betalen is een breed gedragen akkoord ver weg”. Regeringspartij VVD nam ook een voorschot op de uitkomst van het overleg: “Zomaar roepen dat een CO2-heffing de oplossing is, is naïef”.

  Na het mislukken van het pensioenoverleg heeft ook nu dus de polder, na tien maanden van overleg, niet de oplossing gebracht waarop gehoopt werd.

   

   

  44 REACTIES

  1. @Herman Degenhart 26
   Het enige wat ik u vroeg was enkele wetenschappers of hun onderzoeken te noemen die uw bijzondere visie onderschrijven. U komt o.m. met de Noorse Nobelprijswinnaar Ivar Giaever, specialist supergeleiding. Een collega schreef over hem, dat vertrouwen op zijn deskundigheid op klimaatgebied hetzelfde is als een briljant neuroloog een openhartoperatie laten uitvoeren. Ook de visies van uw idolen Thoenes en Berkhout worden in veel publicatie bestreden met argumenten door even hoog gewaardeerde collega’s. Uiteindelijk zijn de klimaatsceptici, en zeker de deskundigen onder hen, heel ver in de minderheid en zijn er geen erkende onderzoeken die hun visie bevestigen.

   Met mijn reactie laat ik m.i. zien naar iedereen te luisteren en met argumenten te reageren. Dat die reacties u niet bevallen is niet mijn schuld, ze zijn in ieder geval fatsoenlijk en onderbouwd. Ik verzin niets. Zie ook mijn vandaag bevestigde kritiek op de jaarkosten van de energietransitie.

  2. En wat de temperatuur betreft, in de late middeleeuwen was het hier subtropisch. Daarna een kleine ijstijd gehad. En nu dan weer een kleine opwarming. Althans zo lijkt het, want ik kan mij nog 1976 herinneren. Dat was ongeveer een jaar als 2018, toen wij nog dachten dat de aarde aan het afkoelen was. Dus ook hier geen nieuws onder de zon. Verder wens ik je prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. Het ga je goed. En struin zo nu en dan het Internet eens af. Zeer leerzaam.

   • @Herman Degenhart,
    Hierbij een aanvullende link voor u en voor de echt geinteresseerde lezers met een werkelijk open visier… over het thema klimaat en het klimaatdebat.
    https://opiniez.com/2018/12/26/klimaatdebat-gekenmerkt-door-gebrek-aan-inzicht-en-spraakverwarring/dick-thoenes/

    Deze info is wat ingewikkelder, maar geeft ons een inzicht wat er feitelijk aan CO2-reductie moet worden gedaan / wordt gedaan en wat de transitiekosten zijn en… het effect daarvan.
    Groet, Ronaldo
    https://www.destaatvanhet-klimaat.nl/2018/10/30/overpeinzingen-bij-de-klimaatwet-tijd-voor-bezinning/

    • Heer Haasnoot, zeer bedankt voor uw bijval. Een wetenschapper is in de eerste plaats bezig zijn eigen hypotheses en theorieën te ontkrachten. Pas als dat niet lukt, komt hij ermee naar buiten. Ik vrees dat dit een wijsheid is die aan onze vriend Gerald niet is besteed.

     • @Degenhart
      Een kleine correctie, als u het mij toestaat. U schrijft: “Een wetenschapper is in de eerste plaats bezig zijn eigen hypotheses en theorieën te ontkrachten. Pas als dat niet lukt, komt hij ermee naar buiten.” Ik ben het daarmee eens, maar in deze context is het beter te schrijven (u zult er geen bezwaar tegen hebben): “Een GOEDE wetenschapper is in de eerste plaats bezig zijn eigen hypotheses en theorieën te ontkrachten. Pas als dat niet lukt, komt hij ermee naar buiten.” De deskundigen die hier worden geciteerd, m.n. de heren Thoenes, Berkhout en Giaever, zijn beunhazen die op een conferentie of in een artikel wat uitspraken doen over een vakgebied waarop ze beslist geen deskundigen zijn die zelfstandig en onafhankelijk onderzoek hebben gedaan.

      • Beste Gerald, u gaat te ver. Ik geloof er niets van dat Thoenes, Berkhout en Giaever beunhazen zijn. Het mag zijn dat zij uitspraken doen buiten hun eigenlijke vakgebied, maar iedereen leert bij en ontwikkelt zich meestal op meerdere al dan niet aanverwante gebieden. Dat gaat zogezegd vanzelf, belangstelling gestuurd, al moet je er wel je best voor doen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ook u doet op dit forum uitspraken over financiën, hoewel u op dat terrein volgens mij geen opleiding heeft genoten. Dus wie garandeert mij dat u geen beunhaas bent? Of heeft u van alles verstand?

      • Ik heb inderdaad van heel veel onderwerpen verstand. Ik heb twee academische studies afgerond met een ir-titel. Één daarvan was bedrijfskunde, dus met een sterk sterk financieel economische inhoud. Ik wil me daar niet op laten voorstaan. Maar ik heb wel het vermoeden, dat veel schrijvers hier gepensioneerd zijn en dus lang geleden hun opleiding genoten hebben en wellicht in heel andere vakgebieden. Dat wil niet alles zeggen, omdat menigeen zich voortdurend zal hebben ontwikkeld. Ik heb dat in ieder geval ook gedaan en ben nog steeds daarmee bezig, want ik heb nog veel jaren te gaan. Juist daarom gaat het klimaat me zeer ter harte. Ouderen hebben zeker recht van spreken, maar de jongeren moeten het er nog heel lang mee doen.

      • Gerald, u mag dan wel aan veel studies hebben deelgenomen, maar discussiëren heeft u duidelijk niet geleerd. Mensen die een andere mening dan de uwe hebben zijn beunhazen en anderen zijn te oud om hun mening aan de huidige stand van de wetenschap aan te passen. Zijn in de standpunten van hun jeugd blijven steken. Weigeren zich bij te scholen, want gaan toch spoedig dood. Dus wat zal het hun kunnen schelen. Dit geeft duidelijk aan dat u niet van plan bent om andersdenkenden serieus te nemen en daarom is een serieuze discussie met u niet mogelijk, zoals ik al eerder heb opgemerkt. Ik kan ook heel onvriendelijk opmerken dat u alleen maar uw (wijs)neus achterna loopt. Overigens, de huidige stand van de wetenschap? Nog niet zolang geleden was De Wetenschap van mening dat de aarde aan het afkoelen was. Nu is diezelfde wetenschap van mening dat de aarde opwarmt. Waarom had men het toen mis en welke garantie hebben wij dat De Wetenschap het nu niet weer mis heeft?

  3. Je vraagt je af hoe deskundig onze deskundigen in werkelijkheid zijn. Co2 is een essentieel deel van de atmosfeer, zonder welke geen leven op aarde mogelijk zou zijn. Desondanks maakt het maar minder dan een half procent van de atmosfeer uit. De toename van dit gas valt dan ook eerder te te juichen dan te betreuren, want doordat het toeneemt, neemt ook het aantal bomen en planten op onze aarde toe. Is dat slecht? Neen, want die toename aan groen levert ook meer zuurstof op en dat is weer goed voor ons. U zult het niet weten, maar om het brandgevaar te verminderen, hebben Amerikaanse atoomonderzeeërs 10 keer meer Co2 in de atmosfeer van hun boten dan bovengronds wordt aangetroffen. Deze boten kunnen maanden achtereen onder water blijven, wat ze dan ook regelmatig doen. Nog nooit heeft iemand schade ondervonden van deze toename aan Co2 in zijn leeflucht. Ik zou zo zeggen, zolang glastuinbouwers nog extra Co2 in de lucht van hun kassen moeten blazen om de boel te laten groeien, zolang kan er ook in de buitenlucht nog wel wat Co2 bij.

   • @Herman Degenhart
    Een heel bijzondere opvatting over CO2, de gewenste toename ervan en de effecten daar weer van. Kunt u onderzoekers noemen die dit ondersteunen? U bent vast geen aanhanger van milieuactivisten als Watson of milieupolitici als Al Gore. Nog afgezien van de grote aantallen wetenschappers die unaniem de CO2-uitstoot als heel schadelijk voor het voortbestaan van mensheid en aarde beschouwen. Over de maatregelen daartegen zijn ze het nog lang niet eens, over de noodzaak van actie wel. Daarom, alstublieft, verwijs mij naar wat wetenschappers die uw visie ondersteunen, want dat zou een boel onderzoekswerk en transitie-ellende schelen.

    • Gerald, als u weet dat Co2 een noodzakelijk gas is, zonder welke er geen leven op aarde mogelijk is, noch dierlijk, noch vegetarisch, en u zou zich wat breder informeren, dan heeft u mij helemaal niet nodig. U weet waarschijnlijk ook niet dat er perioden zijn geweest waarin het Co2 gehalte van de atmosfeer aanzienlijk hoger lag dan nu. En dat zonder industrie of aanverwante menselijke activiteiten. Op dit moment bevat onze atmosfeer ongeveer 0,04% aan Co2 en 21% aan zuurstof. Dat gaat zo; wij en alle dieren op aarde ademen stikstof (Co2) uit en zuurstof in. De hele vegetatie op aarde neemt stikstof op en geeft zuurstof af. Zo houden wij elkaar in stand. Mooi toch, of niet?

    • En wat die broeikas betreft, ook zonder broeikaseffect was er geen leven op aarde mogelijk, want veel te grote temperatuurverschillen. U moet dan aan schommelingen denken van honderden graden Celsius in korte tijd. Nu houdt de broeikas de gemiddelde temperatuur op aarde op zo’n 15 graden Celsius. Daar valt goed bij te leven. De oceanen beslaan 70% van het aardoppervlak. Alleen al die oceanen hebben een veel grotere invloed op het Co2 gehalte in de atmosfeer dan wat wij met z’n allen uitvreten. Trouwens, die Co2 komt uit fossiele brandstoffen. Dus uit gas en olie dat in het verleden gevormd is en waarin de Co2 van al die eeuwen in is opgeslagen. Door verbranding brengen wij dat oude Co2 weer in de atmosfeer, waar het ooit aan is onttrokken. Dus ook hier een kringloop. Maar ja, zolang er aan klimaatalarmisme geld kan worden verdiend, zolang zullen wij met klimaatalarmisten te maken hebben. Maar, beste Gerald, als je je nu eens niet gek liet maken, dan slaap je straks vast een stuk beter.

    • @Herman Degenhart
     Ik ben meer dan de gemiddelde Nederlander op de hoogte van de onderliggende chemie en biologie bij klimaatverandering. Juist daarom ben ik zeer geïnteresseerd welke wetenschappers uw visie bevestigen. Ik ken ze namelijk niet. Als u hen of een wetenschappelijke publicatie niet weet te noemen ga ik ervan uit, dat die wetenschappers er niet zijn. Ik ken wel wetenschappelijke publicaties die bijvoorbeeld de rol van de oceanen op het CO2-gehalte heel andere zien dat u dat doet.

     Uw definitie van CO2-kringloop is wel een heel creatieve. Als ik u goed begrijp, is het vrijkomen van heel veel CO2 tegelijk geen probleem, omdat het immers uit dezelfde bron komt, namelijk uit organische stof die in een ver verleden in miljoenen jaren is omgevormd tot olie en gas. Dat kunnen we vandaag dan ook weer heel eenvoudig in een paar jaar verwerken? Dat kunt u toch niet serieus menen???

     • Hier dan een link naar een artikel, https://www.climategate.nl/2018/12/de-onmisbare-rol-van-co2-bij-het-leven-op-aarde/ Hieruit blijkt o.a. dat opwarming van de atmosfeer helemaal niet door Co2 wordt veroorzaakt, want of het nu warm of koud is, overal zit er ongeveer evenveel Co2 in de lucht. Wat wel uitmaakt, is de hoeveelheid waterdamp in de lucht. Verder ben ik ooit eens op You Tube een filmpje van een Nobelprijswinnaar tegengekomen die op dezelfde lijn zat. Als u zich op de hoogte houdt, zoals u zelf zegt, dan moet u dat filmpje kennen. Ook herinner ik me het jaar 1976. Dat verliep net zo als 2018, maar met dit verschil dat we toen dachten dat de aarde aan het afkoelen was en nu dat de aarde aan het opwarmen is.

      • In 1976 zocht men naar een verklaring dat de hoeveelheid schadelijke stoffen in de atmosfeer maar niet toenam, terwijl de vervuilende activiteiten van de mens wel toenamen. Men dacht de verklaring gevonden te hebben in het gat in de ozonlaag. Dat werkte als een soort schoorsteen, waardoor alle schadelijke stoffen in de ruimte werden afgefakkeld. Ook zou de natuur op den duur aan zure regen bezwijken, totdat bleek dat in de 20er jaren aangeplante bomen (das Waldsterben) gewoon in de verkeerde grond stonden. Nu verklaren dezelfde geleerden dat de natuur zich wel redt, wat de mens ook doet. Tja, zo lust ik er nog wel een paar. Overigens, weet u waarom dat gat in de ozonlaag boven het enige niet geïndustrialiseerde continent ligt en niet boven een zwaar geïndustrialiseerd gebied?

      • @Degenhart
       Uw eerdere tip om nu en dan internet “af te struinen” volg ik al jaren. Maar dat doe ik wetenschappelijk, dus door vooral ook te zoeken naar elkaar tegensprekende visies. De visies op het effect van oceanen ken ik, maar ik heb heel veel meer visies gevonden die deze theorie weerleggen. Eigenlijk geldt dat voor alle theorieën die de klimaatverandering ontkennen of sceptisch benaderen.

       Daarom steeds mijn vraag, o.m. aan u, welke klimaatwetenschappers of onderzoeken een bepaalde klimaatsceptische visie ondersteunen.

       Climatgate is voor mij geen serieuze infobron, die ik daarom meestal negeer. Ze publiceren te vaak onjuiste info; zie mijn discussie elders met Haasnoot over de transitiekosten.

       Met die Nobelprijswinnaar bedoelt u waarschijnlijk Ivar Giaever, (specialist in supergeleiding!). Ook zijn wordt door heel veel collega-wetenschappers bestreden.

      • Beste Gerald, ik ga niet verder met u. U heeft een plaat voor uw kop en wenst die niet af te zetten. De auteurs van het door mij aangehaalde artikel zijn beide wetenschappers en ook de Amerikaanse Noor Ivar Giaever weet donders goed waar hij het over heeft. Maar u wenst niet te luisteren naar iedereen die iets anders vertelt dan wat u graag wilt horen. Dat maakt elke discussie al bij voorbaat zinloos. Ik hou er dan ook mee op.

      • @Herman Degenhart,
       Dank u uw gedegen bijdrage en informatievoorziening aan het lezerspubliek. En uw oprechte bedoelingen om het publiek een wetenschappelijk standpunt te laten zien die ook bestaat.

       Uw psychologisch inzicht betreffende een tegenstander van dat standpunt die niet geïnteresseerd is in wetenschappelijke waarheden maar puur op de site is om politieke partijstandpunten te propaganderen – en niet er is om echt te discusseren – was snel geanalyseerd door u.
       Mijn complimenten. ??

       Zijn bedoelingen alhier zijn van een heel wat minder oprecht dan die van u. Dat zal menigeen wel duidelijk wezen. ☝?
       D.m.v. negatieve kwalificaties – van personen of aangeleverde data – probeert hij anderen van deze site te weren. Of hun thematiek belachelijk te maken.
       Iets waar hij bij nieuwkomers redelijk vaak in slaagt.
       Anderen blijft hij psychologisch stalken en zwaar irriteren. Da’s een lelijke hebbelijkheid – of psychologische tik – van hem die weinigen onder ons kunnen waarderen.

     • Heer Gerald, nog een laatste opmerking. Dat het klimaat verandert, is iets dat niemand zal bestrijden. Het klimaat verandert namelijk al zolang het klimaat bestaat. De vraag is wat die verandering in onze tijd veroorzaakt. U wilt maar een oorzaak horen; Co2. In het bijzonder de door de mens veroorzaakte Co2. Het Co2 gehalte op dit moment wereldwijd is ongeveer 0,04%. Dat is dus na anderhalve eeuw industrialisatie, gemechaniseerd en gemotoriseerd verkeer, twee wereldoorlogen en nog zo het een en ander. De brandende olievelden in Koeweit tijdens de eerste Golfoorlog b.v. Desondanks maar 0,04%. Dat is erg weinig. Als dat beetje door een ramp uit de atmosfeer zou verdwijnen, dan zou dat het einde betekenen van alle leven op aarde, zowel menselijk als dierlijk als plantaardig. Die 04% zou zonder meer kunnen vertienvoudigen zonder dat wij daar last van zouden hebben, zie het voorbeeld van het leefklimaat aan boord van Amerikaanse en wellicht ook Britse atoomonderzeeërs en misschien ook wel de Nederlandse onderzeeërs.

      • Voor de goede orde, dat het klimaat verandert is algemeen bekend. Dat is een vaststaand feit. Wordt door niemand bestreden. De vraag is welke invloed het menselijk handelen op dat veranderingsproces heeft. Ook het Co2 gehalte van onze atmosfeer (0,04%) is niet schrikbarend hoog en zelfs lager dan in veel periodes toen er nog geen sprake was van verbranding door mensen van fossiele brandstoffen. Dus ook zonder industrialisatie wijzigt het Co2 gehalte van de atmosfeer voortdurend. Weet u hoe groot de door mensen veroorzaakte component daarvan is? En waarom dachten wetenschappers als u nog niet zo lang geleden dat menselijk handelen afkoeling veroorzaakte?

     • In het verleden, dus ver voor alle industrialisatie, was het Co2 gehalte van de atmosfeer ook behoorlijk hoger dan nu, ondanks dus onze industrialisatie. Wat daar de oorzaak van was, weten we niet. Om het huidige Co2 gehalte te begrijpen, zouden we kunnen beginnen met dat te onderzoeken. Maar ja, daar heeft u natuurlijk geen zin in, want dat levert geen subsidie op. Op het door de mens geproduceerde Co2 gedijt de natuur uitstekend. Zo is het bosareaal op aarde na de oorlog al met ruim 10% toegenomen en ook de Co2 die de glastuinbouwers in hun kassen spuiten komt van fabrieken. Tenzij u een hekel heeft aan bomen, zou ik zo zeggen; laat dat Co2 rustig in de lucht zitten. Goed voor de plantjes, zal ik maar zeggen.

      • @Degenhart
       U maakt het veel te simpel. Een tip: leest u de links van mij naar klimaatverandering.wordpress.com eens. Daar staat boeiende uitleg over de CO2 door de eeuwen heen. Het onderschrijft uw visie niet, maar zal in ieder geval de blik verbreden. En misschien vindt u er argumenten die uw visie ondersteunen. Laat mij dat dan weten, want ook van tegengestemde visies wordt ik beter.

  4. Ik geef onmiddellijk toe dat ik geen deskundige ben. Toch vraag ik me af of machthebbers, zoals politici en bazen van de grote industrie wat zijn bedoelen met: wij zijn dol op hun onze kinderen en kleinkinderen? Je zou denken iedereen en alles zet zich in koste wat kost, juist vanwege onze kinderen en kleinkinderen waar we helemaal dol op zijn en ten koste van alles een veilige wereld willen achterlaten. Ik ben geen baas van een groot industrieel bedrijf en geen politicus en kan dus gemakkelijk met het vingertje wijzen. Maar toch blij fik met de vraag zitten hoeveel houden machthebbers en wij allemaal werkelijk van onze kinderen en kleinkinderen. Concreter: Hoeveel mag het kosten?

  5. En toch wordt steeds weer massaal gestemd op die VVD. Ik begrijp daar helemaal niets van. Komt ie met een levensgrote prietpraat advertentie over een vaasje in een landelijk dagblad en het gesprek van de dag gaat dáár weer over. Zucht. Waar moet dat heen met “dat mooie land van ons”.

  6. De linkse milieu-maffia heeft al een hoop voor elkaar gekregen in deze tijden van klimaatgekte, maar het is goed dat het niet helemaal de spuigaten uit loopt.
   Indien er een CO2-heffing voor bedrijven zou komen dan verplaatsten deze bedrijven hun activiteiten simpelweg naar het buitenland.
   Weg werkgelegenheid en lekker in het buitenland verder uitstoten. Dus hoezo CO2-reductie dan?

   • De bedrijven kunnen zowel verplaatsen naar een ander land als de kosten afwentelen op de Nederlandse bevolking; volop mogelijkheden dus. Daarom heeft het weinig nut voor de overheid om het bedrijfsleven te belasten met zgn klimaatkosten.

    • @HaSt,
     Als je mijn link goed leest – heb je dat wel gedaan? – zie je dat de elektriciteitsprijs in NL voor de grote bedrijven al 20% goedkoper is. Dus het motto concurrentie-vervalsing door CO2-beprijzing is een gotspe! Bovendien is de waarde van alle fossiele subsidies 7,6 miljard euro per jaar!
     Overigens beste lezers als je dan nagaat dat de energietransitie door onze regering wordt berekend op 4 miljard per jaar – zegt zij – dan is het schrappen van deze subsidies dus al genoeg om de volledige transitiekosten te betalen! – Als de regering de waarheid spreekt –
     Overigens aan een schrijver op deze site: In genoemde link staat dat de regering momenteel al 12 miljard per jaar uitgeeft aan de energietransitie! (En da’s niet gezegd door Baudet). Via belasting op de energierekening. SDE+. Dus waarom de regering nu verzint dat het maar 4 miljard per jaar gaat kosten lijkt mij ondertussen een wereldvreemd verhaal. Daarvan akte. ☝?
     HaSt, ik verwijs je naar de tekst onderin het artikel van de link. Daarin staat dat in een geheim rapport van CE Delft in opdracht van min. EZK wordt bevestigd dat bedrijven door een CO2-heffing niet naar het buitenland zullen gaan!

   • @Jaap Jooijman
    Overbevolking is inderdaad een probleem, maar ook heel goed en met oog voor menselijke rechten op te lossen met drie maatregelen:
    1. Zorg voor lagere kindersterfte, want er is wetenschappelijk aangetoond, dat minder kindersterfte leidt tot veel minder geboortes van nog veel meer kinderen.
    2. Zorg voor ontwikkeling (met scholen, universiteiten, cursussen) van volken waar de geboorteaantallen te hoog zijn, want er is wetenschappelijk bewezen, dat hogere ontwikkeling leidt tot lagere geboortecijfers.
    3. Economische ontwikkeling, omdat in ontwikkelde volken minder kinderen geboren worden.

    Zo simpel is het. De te verwachten effecten van deze maatregelen zijn bewezen en schreeuwen dus om meer ontwikkelingshulp als lagere geboortecijfers het doel is. Snijden in de centen is daarentegen fataal.

    • Misschien heeft u gelijk met uw taboe. Maar het verschijnsel, overbevolking, volgt in ieder ook nauwkeurig geaccepteerde demografische wetten. “Mijn” maatregelen maken gebruik van die wetten en zou daarom die taboes kunnen doorbreken.

     • Ik ga nog verder. “Mijn maatregelen’, die dus demografische wetten volgen, dragen ook bij aan de oplossing van het migratievraagstuk. Want zorgen voor lagere kindersterfte, beter onderwijs en economische ontwikkeling maken dat minder mensen zich gedwongen zien om naar rijkere landen te vertrekken.

      Het allerslechtste wat een land in dir verband kan doen is zich uit allerlei landen terugtrekken en het eigen land volledig afsluiten. Dat is olie op het migratievuur. Ik zal Trump eens informeren.

   • @Jaap Jooijman en HaSt,
    Gerald weet het leuk te brengen maar zit met zijn aannames de werkelijkheid zoals gewoonlijk compleet in de weg. ?‍? Wetenschappelijk onderzoek (zie link) bevestigd dat de huidige wereldbevolking met haar consumptie al 1,7 maal de Aarde gebruikt. De wereldbevolking bereikt in 2050 de 10 miljard mensen waardoor de milieubelasting met 50 tot 90% zal toenemen. De CO2-uitstoot is slechts 1 probleem. Drinkwater en voedselvoorziening worden problematisch. De ontbossing voor landbouwgebied, waarmee we de natuurlijke CO2-opname slopen zal massaal zijn. Armoedebestrijding zorgt voor welvaart en paradoxaal dus voor een enorme toename in consumptie. Als iedereen vegetariër wordt kunnen we net in 2050 nog 10 miljard monden voeden. Maar het is een groei die echter nooit stopt! Daar zorgt de cultuur en de geloven wel voor.
    En… willen we allemaal vegetariër worden? En dan nog…
    We groeien door..
    https://blendle.com/i/de-volkskrant/zo-voeden-we-10-miljard-monden-in-2050-met-behoud-van-de-aarde/bnl-vkn-20181229-10433564?sharer=eyJ2ZXJzaW9uIjoiMSIsInVpZCI6InJvbmFsZG9yb2RpbnNreSIsIml0ZW1faWQiOiJibmwtdmtuLTIwMTgxMjI5LTEwNDMzNTY0In0%3D

    • @Haasnoot
     Knap, dat u er steeds weer in slaagt om mijn berichten te negeren en er toch commentaar op te leveren. U realiseert zich toch, dat u tegenover de lezers vooral de boodschapper, mij dus, veroordeelt en niet zijn bron?

     Ik haal mijn informatie over die demografische wetten niet uit mijn duim, maar uit erkende bronnen. Trouw, door u gelezen, publiceerde hier onlangs over en verder is de Zweed Hans Rosling één van de belangrijkste denkers uit de afgelopen decennia die hierover schreef, sprak (zijn 6! TED-optredens van harte aanbevolen) en onderzocht. Rosling schat o.m. in, dat met “zijn” maatregelen de wereldbevolking in 2050 op plm. 9 miljard zal stabiliseren. Hij is helaas in 2017 overleden.

     Alles wijst erop, dat betere medische zorg, onderwijs en economische ontwikkeling veel van de huidige wereldproblemen oplost. Dat kost geld, veel geld, maar dat geld heeft het rijke deel van de wereld de afgelopen eeuwen ruimschoots aan de Derde Wereld verdiend. Nu zou een soort terugbetaling moeten volgen.

     • Gerald, die terugbetaling is al decennia lang aan de gang, maar heeft tot nu toe nog niets opgeleverd. Het meeste geld komt via corrupte politici terug en wordt in het Westen op de beurzen belegd.

      • Die tientallen jaren wat terugbetalen staat in geen enkele verhouding tot de bedragen die eeuwen lang zijn verdiend. En dan wordt nog afgezien van de ellende die dat lokaal heeft veroorzaakt. natuurlijk verdwijnt er geld in verkeerde zakken. Maar stellen, dat dat het meeste geld betreft is gewoon niet waar. Er verdwijnt slechts een fractie, aldus een onderzoek bij een aantal grote donorlanden. U verspreidt misleidende informatie.

       Overigens ben ik blij, dat u wel direct en correct op mij reageert, want dat geeft mij, en u trouwens ook, de kans om een reactie toe te lichten. Meningsverschillen mogen blijven bestaan, als de feiten maar gehonoreerd worden.

      • @Herman Degenhart,
       Daar heeft u helemaal gelijk in. Gerald zal het niet met u eens zijn, maar da’s geen verbazing maar gewoon een feit. Hij is pro immigratie, Afrika en de schuld leggen bij een westerse bevolking die zelf ook arm was en geen enkele schuld draagt voor wat rijken en multinationals daar flikten. Toch wil hij er zoveel mogelijk (ons) belastinggeld heen sturen.
       Ik reageer niet meer op zijn onzin. ‘T is selectief en alleen wat in zijn linkse straatje past. Bovendien schuwt hij de leugen niet en gebruikt hij die te pas en te onpas, weet ik uit ervaring.
       Dat zelfs een olierijk land met veel geld als Nigeria juist een enorme bevolkingsexplosie kent zegt alles over Afrika! Tegen 2050 zijn daar bijkans 1 miljard mensen. ☝?(Zie link) Daar komt alleen honger en oorlog van. Het is een corrupt dom continent vol (religieuze) stammenstrijden!
       https://www.trouw.nl/home/nigeria-wordt-het-nieuwe-china~a1cbbf79/

    • Vervolg… (mijn schrijven d.d. 2 jan. 2019 at 11.11)
     Vanuit die optiek – de overbevolking – doen we het in Europa dus juist heel goed. ? Tensotte, ook Nederland, zijn we krimpgebieden. En we lossen het arbeidsvraagstuk technologisch op. Door automatisering en robotisering van werkzaamheden.
     M.a.w. gooi Europa op slot!
     Want zoals HaSt zegt – juist die gebieden met de meest fundamentalistische geloven hebben last van de grootste bevolkingsexplosies. Importeren of exporteren van deze mensen of het ‘voeden en financieren’ van hun wensen – Geralds keuze – zal alleen maar onheil brengen.
     De vermenigvuldiging is immers een geestelijke heilige plicht! Het is juist een strategische manier om geloofsmatig EN getalsmatig de wereld te veroveren!

     Dus Europa wees gewaarschuwd en gooi die grenzen potdicht.
     U bent als enig continent in de wereld met een bevolkingskrimp nog het juiste voorbeeld der mensheid!
     Open uw grenzen en dan is dat voor altijd weg. ☝?

     • U lijkt door mij genoemd Trouw-artikel en publicatie of presentaties van Hans Rosling niet gelezen te hebben. Betekent dat, dat u niet geïnteresseerd bent in andersluidende visies? M.a.w. wilt u uw visie niet verder ontwikkelen, zoals gelukkig de meeste Nederlanders graag doen? Of heeft u ze wel gelezen of bekeken en geconcludeerd dat het onzin betreft. Ook dat is voor de discussie hier interessant om te lezen.

      En voor alle duidelijkheid, ik bedenk het voeden of financieren van wie dan ook niet zelf. Ik citeer mensen die er voor doorgeleerd hebben en een breed geaccepteerde visie uitdragen. Die visie spreekt me aan en verdient serieuzer behandeling dan slechts overschreeuwd te worden.

  7. Ik ben geen fan van dat heel holland bakt groepje daar in den haag.

   En nee ik moet niets hebben van Rutte! Want bij hem weet ik zeker als hij lacht krijg ik kiespijn!

   En toch? Moet ik ook soms wel mijn pet voor hem afnemen en heb ik respect voor hem (lastig).

   Tot nu toe moet ik ook bekennen dat mijn energierekening niet omhoog gaat (6 panelen).

   En de CAK-rekening fors naar beneden.

   Nu afwachten wat de belasting doet?

   Tot nu toe! Zette ik neer?

   Maar zal hij dan aan het einde van zijn rit toch nog eens proberen de waarheid te verkopen?

   Ik twijfel nog? Petje af? Of kiespijn

  8. Denkt de VVD nu werkelijk dat zij de bevolking kan laten opdraaien voor de CO2-vervuiling die de rijke bedrijven in Nederland veroorzaken? U mag betalen voor de rijke stinkers die ons klimaat uit winstbejag letterlijk kapot maken. DAT is de opzet en opstelling van de VVD! ☝?
   Het is toch ronduit schandalig beste lezers dat slechts 10 bedrijven verantwoordelijk zijn voor 50% van de totale CO2-vervuiling in Nederland. (Zie link)
   Shell, een van de grootste en verdorie de rijkste, betaald 0 euro winstbelasting in Nederland. Da’s NUL euro bijdrage aan de maatschappij!! Dankzij de VVD! Die MOET mimimaal de kosten van haar eigen energietransitie en CO2-opslag zelf betalen.
   Totaal!
   Maar wedden dat u dat gaat betalen, via uw energierekening, dankzij deze VVD. Ik vind dit niet kunnen. Da’s een houding uit het jaar 0. Over naieviteit gesproken.
   Geen wonder dat de milieubeweging en FNV wegloopt van deze (misselijk makende) onderhandelingen. De kiezer moet heel goed opletten!
   Die VVD gaat haar arm maken…
   https://joop.bnnvara.nl/opinies/klimaatbeleid-is-klassenstrijd

   • We kunnen natuurlijk terecht wijzen naar de VVD, maar hoe zit het dan met name het CDA, de partij die niet zal buigen naar rechts noch naar links (de van Agtdoctrine). Zij buigt evenals de ChristenUnie alleen voor Gods Woord. Als ik het dus goed begrijp voert de VVD een waar christelijke politiek en wel zo, zoals God dat geopenbaard heeft in de Bijbel. Volgens mij valt ook het CDA en de ChristenUnie het een en ander te verwijten. Ook D66 die zou het kabinet naar huis moeten sturen bij zo’n belangrijk item.

  Comments are closed.