Belofte maakt schuld

  7
  598

  Leestijd: 2 minuten.

  De regeringspartijen vinden al langer dat de gewone man te weinig profiteert van de economische groei. Het wordt tijd dat ook de “middenklasse” in de portemonnee gaat voelen dat het beter gaat. Het kabinet voegt nu de daad bij het woord. In de miljoenennota wordt drie miljard extra uitgetrokken om de inkomens, vooral die van de werkenden, te laten stijgen door lastenverlichting. Dat geld gaat dus niet naar de vermindering van onze staatsschuld.

  Toch doen we er goed aan om niet nu al een dure vakantie te boeken. Het kan allemaal best tegenvallen. Minister Wopke Hoekstra komt in zijn voorwoord bij de miljoenennota met een forse disclaimer:  “Het kabinet kan de koopkracht niet garanderen”. Hij doelt daarmee op

  koopkrachtgrafiek in het AD

  onzekerheden. Nederland is als exportland sterk afhankelijk van ontwikkelingen in de wereldeconomie. En die hebben we niet in de hand. Hoekstra noemt de ongewisse gevolgen van de brexit en van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China.

  De zogeheten koopkrachtplaatjes laten dit keer een “gemiddelde stijging” van de besteedbare inkomens zien van 2,1 procent. Werkenden gaan er gemiddeld 2,4 procent op vooruit, gepensioneerden 1,1 procent. Eerst zien en dan geloven, zullen veel ouderen denken, want veel pensioenfondsen stellen hen een lagere uitkering in het vooruitzicht.

  Scepsis over de koopkrachtplaatjes is alleszins gerechtvaardigd. Dat blijkt uit cijfers die het CBS deze week publiceerde. De cijfers over 2018, die inmiddels bekend zijn, werden gelegd naast die van Prinsjesdag 2017. Toen werd in de miljoenennota een gemiddelde stijging van de koopkracht van 0,6 procent in 2018 genoemd. De stijging van het besteedbare inkomen bedroeg vorig jaar gemiddeld slechts de helft daarvan.

  Het kabinet zei er alles aan te doen om de lusten en lasten eerlijk te verdelen over de verschillende bevolkingsgroepen, maar ook daar kwam weinig van terecht. De helft van de bevolking ging er op vooruit en de andere helft niet, met een aanzienlijke spreiding in de koopkrachtontwikkeling tussen personen onderling. Werknemers hadden een koopkrachtstijging van in doorsnee 1,8 procent, terwijl gepensioneerden een koopkrachtdaling van 0,5 procent kenden.

  De verklaring is simpel. De rekenmeesters van het kabinet, het Centraal Planbureau, kunnen niet de toekomst voorspellen, zelfs niet op de zeer korte termijn. Zo maken ze bij hun

  Infografiek van de Telegraaf

  prognoses, om maar een voorbeeld te noemen, een inschatting van de stijging van de CAO-lonen, want ze weten niet de uitkomst van de onderhandelingen tussen bonden en werkgevers. Bovendien kunnen ze onmogelijk voorzien in hoeverre werknemers in een krappe arbeidsmarkt promotie maken, en daar houden ze dus geen rekening mee.

  Anders gezegd: Het CPB maakt “statische” koopkrachtplaatjes. Die kloppen alleen voor individuele Nederlanders als er helemaal niets verandert in hun persoonlijke leven. Het CBS komt met “dynamische” koopkrachtplaatjes, die niet zijn gebaseerd op inschattingen, maar op metingen. En die cijfers weerspiegelen het echte leven van elke dag. Ze laten ook de meevallers zien, zoals opslag die we krijgen van de baas, of tegenvallers zoals ontslag of als er iets verandert in de samenstelling van de huishoudens.

  Daarom doet het kabinet er goed aan om geen juichtoon aan te heffen bij de mooie cijfers van Prinsjesdag, maar een flink voorbehoud te maken. Belofte maakt schuld.

   

   

  7 REACTIES

  1. Vandaag is Prinsjesdag en dus krijgen we weer allerlei onware juichverhalen voorgeschoteld die nooit zullen uitkomen.
   Ik ben Bosschenaar, Brabander en ik heb 100% lak aan Den Haag en Brussel. Ik leef zoals ik wil, denk wat ik wil en doe wat ik wil en ik zal me van alle politieke hotemetoten en betweters niets aantrekken.

  2. Vreemd dat niemand vraagtekens zet bij het beleid om hogere inkomens
   (>€56.000) 2,4% extra koopkracht te beloven en de laagste inkomens (<€24.000) slechts 1,4%.
   Iemand met een ton inkomen gaat er dus € 2.400 op vooruit en iemand met €20.000 (1/5) slechts €280 (1/9).
   En dat terwijl de meeste kostenstijgingen te maken hebben met eten (BTW) en verwarming (energieverdwazing), waar iedereen in gelijke mate behoefte aan heeft. Je hoeft geen communist te zijn om hierbij je wenkbrauwen op te trekken. Toevallig horen Kamerleden bij de eerste categorie🤣

  3. Als je de berekende zogenaamde koopkrachtstijging tegenover de inflatie zet, dan gaan we er niet op vooruit. Kortom ik geloof niets van de zogenaamde koopkrachtverbetering. Ik hou rekening met een spoedige economische crisis en daardoor een forse verlaging van onze koopkracht, met name werkzoekenden en ouderen zullen dit het meest voelen.

  4. Je kan nog zoveel gewerkt hebben tot je er bijna het leven aan geeft, de onrendabelen staan onderaan het kopje “inkomensbron”. Maar ja, de oudjes hebben niets meer nodig met een gemiddelde rijkdom van 120.000 euro, dus, geen indexatie de laatste keer was 2008 en een fikse korting op het pensioen.
   De overheid begrijpt nog steeds niet dat je huis oneetbaar is en stenen niet te vreten zijn.

  5. Belofte maakt schuld. HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH! Belofte maakt schuld geldt alleen voor brave mensen zonder macht. Hoe meer macht des te meer beloften je mag schenden. Klokkenluiders weten daar alles van. Belofte maakt schuld vanuit de politiek klinkt net zo vals en onecht als toentertijd uit de mond van mijn Dries: Wij buigen niet naar links en niet naar recht. HAHAHAHAHAHA.

  Comments are closed.