Van Bommel had heel wat voorgangers

  8
  643

  Leestijd: 1 minuten.

  Harry van Bommel wil de SP, waarvoor hij bijna twintig jaar Kamerlid was, verlaten omdat hij zich niet langer kan vinden in de koers van deze partij. Opmerkelijk, maar zeker niet uniek. Want politici die een partij de rug toekeerden waarvoor ze jarenlang actief waren, zijn er eerder geweest. In ruime mate zelfs. Meestal vonden ze in zo’n geval snel elders politiek onderdak.

  Neem in de huidige Tweede Kamer partijleider Geert Wilders. Van 1998 tot 2004 was hij Kamerlid voor de VVD. Neem het DENK-duo Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk. Zij zaten van 2012 tot 2014 voor de PvdA in de Kamerbankjes. Neem de complete fractie van 50PLUS. Allemaal afkomstig van elders: Henk Krol uit de VVD, Martin van Rooijen uit het CDA, Corrie van Brenk uit de PvdA en Leonie Sazias uit een lokale partij in Hilversum. Trouwens: partijoprichter Jan Nagel was ooit PvdA-senator en stond daarna aan de basis van Leefbaar Nederland.

  Andere bekende voorbeelden (maar er zijn er veel meer): Jet Bussemaker tot voor kort onderwijsminister voor de PvdA, maakte ooit deel uit van GroenLinks. Femke Halsema, jarenlang GroenLinks-leider, kwam oorspronkelijk uit de PvdA. Ayaan Hirsi Ali, tussen 2003 en 2006 Kamerlid voor de VVD, werkte voor die tijd bij de PvdA. We zouden ook Jan Pronk, vele jaren minister voor Ontwikkelingssamenwerking voor de PvdA nog kunnen noemen. Hij verliet in 2013 deze partij. Of Jim Janssen van Raaij: langdurig Europarlementariër voor het CDA, maar in 2002 Kamerlid voor de LPF.

  Een heel prominente VVD’er was Joris Voorhoeve. Van 1986 tot 1990 partijleider van de VVD. Van 1994 tot 1998 minister van Defensie voor diezelfde partij. In 2010 zegde hij zijn VVD-lidmaatschap op. Hij was inmiddels lid geworden van D66.

  Maar het beroemdste geval van een partijverlater is wel Willem Drees senior. Dit PvdA-boegbeeld was van 1948 tot 1958 premier van maar liefst vier kabinetten. Wie PvdA zei, zei Drees en omgekeerd. In 1971 zegde hij, inmiddels ver in de tachtig, zijn partijlidmaatschap op uit onvrede met de nieuw-linkse koers van de sociaaldemocraten. Toetreden tot de rechtse PvdA-afsplitsing DS’70, waarvan zijn zoon Willem Drees junior de partijleider was, deed hij niet. Maar hij heeft er vermoedelijk wel op gestemd.

  8 REACTIES

  1. Mooi overzicht, meneer Kockelmans. Een ander mooi voorbeeld is Dries van Agt, voormalig KVP/CDA-minister en premier, die onlangs op TV aangaf tegenwoordig GroenLinks te stemmen en de huidige CDA-fractievoorzitter de “oppernationalist” te noemen (Kijken in de Ziel, bij de NPO).

   • Beste heer Degenhart,

    Wat een vreemde causaliteit! Dus tenzij hij geld blijft overmaken aan een partij met wiens standpunten hij het niet eens is, gaat hij weg om het geld meent u? Hij is niet eens volksvertegenwoordiger meer… ik maak ook geen inkomen aan de SP over, u wel?

    • Volksvertegenwoordigers van de SP hebben zich verplicht om een aanzienlijk deel van hun inkomen aan de partij over te maken. Iets van de helft tot drie kwart. Dat was voorwaarde voor plaatsing op de kieslijst. Hielden ze zich niet aan die voorwaarde, dan zouden ze worden geroyeerd. De SP had het zich makkelijk gemaakt doordat alle bronnen waaruit deze vertegenwoordigers betaald werden, dat geld naar de partij overmaakte. Daar moesten de betreffenden mee instemmen. De partij betaalde vervolgens een deel, dus de helft tot een kwart, aan de vertegenwoordiger uit. Tenminste als hij zich die maand aan de partij-richtlijnen had gehouden en conform de partij-voorschriften had gestemd. Zo niet, dan kreeg hij/zij die maand helemaal niets. Sinds kort worden er geen gelden meer naar de partij overgemaakt, krijgen alle SP-vertegenwoordigers hun geld op hun eigen rekening gestort. De partij eist nu dat ze de helft tot driekwart van die gelden aan de partij overmaken. Maar daartoe kunnen ze alleen partijleden verplichten, want niet-leden zijn uiteraard niet te royeren en uit hun functie te zetten. Dus leden die aan het einde van hun carrière zijn, zoals Harry van Bommel, kunnen hun inkomen aanzienlijk opkrikken door met een smoesje hun partij-lidmaatschap op te zeggen. Het gaat daarbij om zulke hoge bedragen, dat dit wel eens de hoofdreden voor hun opzegging kan zijn. Maar dat zeg je natuurlijk niet.

     • Uw (cynische) vermoeden zou nog wel te begrijpen zijn als het om een SP-volksvertegenwoordiger ging. Maar van Bommel is nu al ca. tien maanden géén volksvertegenwoordiger meer, maar werkt bij gemeente Zwolle als ambtenaar. Hij maakt derhalve al tien maanden geen inkomen meer over aan de SP, behalve misschien de contributie die alle SP-leden betalen.

      • Precies Jeroen, dat was nu juist mijn punt. Als niet-lid en niet-afgevaardigde hoeft hij niet het grootste deel van zijn inkomen aan de partij af te dragen, waar iedereen zich toe verplicht had die op een verkiezingslijst was gezet. Door ambtenaar te worden en zijn lidmaatschap op te zeggen, heeft Harry zich aan die verplichting onttrokken, zonder dat de partij hem iets kan aandoen. Dat is niet cynisch, dat is heel verstandig.

  2. Wat een zure reactie van dhr. Degenhart. Iedereen weet hoeveel het Kamerlidmaatschap oplevert. 20 jaar heeft van Bommel kunnen uitrekenen hoeveel hij daarvan overhield en wat aan de partijstrijkstok bleef hangen, niettemin bleef hij lid.
   Zou het bijv. niet gewoon kunnen zijn dat hij de nieuwe leider Ron Meijer niet kan pruimen?

  3. Dat Harry van Bommel na al die jaren de SP verlaat kan ook een praktische reden hebben. Vroeger kreeg Harry zijn geld door het SP-partijkantoor uitbetaald, want vergoedingen voor SP-volksvertegenwoordigers werden door de overheid in de partijkas van de SP gestort. Nu dat niet meer mag en Harry zijn geld rechtstreeks van de overheid krijgt, ziet Harry pas goed hoeveel de SP hem al die jaren gekost heeft. Dus in plaats van elke keer de helft van zijn betaling in de SP-partijkas te storten, wat hij geacht wordt te doen, laat hij dat nu na. De consequentie is wel dat je dan de partij verlaat. Maar wat kan Harry winnen door in de partij te blijven?

  Comments are closed.