Bronsgroen, maar niet GroenLinks

  5
  667

  Leestijd: 1 minuten.

  Het programma van het nieuwe provinciebestuur van Limburg schijnt zo goed als rond te zijn. Zoals het er nu naar uitziet wordt dit het enige college van gedeputeerden waaraan FvD een kandidaat levert. Er zal ook een PVV’er in vertegenwoordigd zijn, net als twee CDA’ers, een VVD’er, een representant van een lokale partij en iemand van GroenLinks (waarover verderop meer).

  Aan het Limburgs college ligt echter geen meerderheidscoalitie ten grondslag. Er is wel onderhandeld tussen de Statenfracties, behoorlijk langdurig zelfs. Maar een akkoord bleef uit. De linkse partijen weigerden samen te werken met FvD en/of PVV. Ook een rechts college kwam niet tot stand. Dus dan maar een zogeheten extraparlementair provinciebestuur, dachten de formateurs.

  Extraparlementair wil zeggen dat het college niet regeert op basis van afspraken met de partijen in Provinciale Staten. Het gaat proberen zijn voorstellen met wisselende meerderheden aangenomen te krijgen. Een soort zakencollege dus, waarvan FvD-leider Thierry Baudet zo’n groot voorstander is. Als het aan Baudet had gelegen was het huidige kabinet ook volgens dat model samengesteld, met CDA’er Pieter Omtzigt als premier.

  Dat is niet gebeurd, zelfs nooit overwogen. En dat was niet voor niets. Het nadeel van extraparlementaire, los van de gekozen volksvertegenwoordigers opererende bestuursorganen is dat ze hun plannen door een wél gepolitiseerd parlement moeten zien te krijgen. Dat is vragen om moeilijkheden, en die zullen vermoedelijk ook niet uitblijven. Al zou het op provinciaal niveau, waar voornamelijk technische, politiek weinig spannende besluiten worden genomen, nog kunnen meevallen.

  Een bijzondere complicatie in Limburg is de deelname van een lid van GroenLinks aan dat extraparlementaire college. Het gaat om Carla Brugman. Zij was jarenlang Statenlid in Limburg en is nu wethouder in Venray. Brugman is op persoonlijke titel toegetreden tot het provinciebestuur, zonder overleg met haar politieke geestverwanten. Maar volgens haar partij wekt haar deelname de indruk dat GroenLinks het college steunt. “Daaraan willen wij niet meewerken,” zegt de Limburgse GroenLinks-fractievoorzitter Pepijn Baneke. De partij is nu van plan Brugman te royeren. Maar Brugman denkt er vooralsnog niet aan zich als kandidaat-gedeputeerde terug te trekken.

  Waarmee het Limburgse provinciebestuur niet alleen het enige is met vertegenwoordigers van populistisch rechts, maar ook het enige waar al voor de start gedonder is ontstaan.

  5 REACTIES

  1. Het mag dan handig zijn als de uitvoerende macht wordt gesteund door de controlerende macht, maar in een echte democratie worden uitvoerende macht en controlerende macht afzonderlijk gekozen en hebben daardoor een eigen mandaat. In Nederland wordt de uitvoerende macht gekozen door de controlerende macht, een vorm van incest, waar de burger buiten blijft. In Nederland doen we dat al eeuwen zo en dus denkt iedereen, zelfs studenten staatsrecht, dat dat normaal is. De USA begon zonder feodale voorgeschiedenis en heeft de ideeën van de Verlichting zuiverder toegepast. Trump mag dan in veler ogen een een joker zijn, hij is volgens hun systeem door het volk gekozen en dus hun eigen joker. In absolute zin niet, maar volgens de stem der Staten. Niet goed? In Nederland zijn we toch ook blij dat we 26 stemmen zelf mogen inbrengen als het om Europa gaat?
   Kortom, laten de bestuurders zo min mogelijk hun oren naar de partij laten hangen! Zonder last of ruggespraak, weet u nog?🦉🦉🦉

  2. Ronaldo durft in moeizaam Nederlands art.1 van de Grondwet aan te halen om aan te tonen dat Carla Brugman slachtoffer is geworden van discriminatie. Dat belangrijkste artikel dat altijd doelwit is of was van de “GroteSterkeLeider”, die het nota bene wilde afschaffen. Natuurlijk is bij Carla geen sprake van discriminatie maar terechte ontzetting bij het bestuur omdat zij wilde samenwerken met partijen die links en vooral Groen Links haten en die het liefste spreken van klimaat-gekkies. Natuurlijk kan niemand haar tegenhouden maar royeren kan en mag wel en dat heeft met discriminatie niets te maken. Ronaldo haalt alles doorelkaar. Zelfs Asscher wordt in een warrige alinea nog gelinkt aan schandelijke uitspraken van een ex-krijgsheld die daarna wel 2 x excuus heeft aangeboden omdat hij het record van onze premier wilde breken die dat voor zijn aantreden nog niet had gepresteerd.

   • Als men nu eens ophoudt excuses aan te bieden voor zijn uitspraken, dan worden alle meningen veel duidelijker. Of je zegt niets, of je blijft bij je uitspraak. Ook al mag iemand niet zeggen wat hij denkt, denken is tot nu toe vrij en als men zijn gedachten uitspreekt, dan weten we waar iedereen staat.

    Als iemand valt over “als makke schapen naar de vernietigingskampen gedreven” dan is dat zijn probleem. Een treffender beschrijving van wat er met de Joden gebeurde is moeilijk te geven en het betreft hier een beeldspraak. Iedereen zal begrijpen dat er altijd uitzonderingen zijn op de regel en iedereen kan er verklaringen voor bedenken. Het moet in Nederland niet zo zijn dat je de waarheid moet verzwijgen omdat anderen die niet willen horen. Het tegendeel beweren zou een vorm van nepnieuws zijn.

  3. Ik zag artikel laatst artikel 1 van de grondwet, gebeiteld in het steen voor het Tweede Kamer gebouw. Geen discriminatie naar politieke gezindheid, staat er…
   Wel GroenLinks, eens horen hoe de partijleiding dit nu vindt. En Asscher die zo graag heel snel reageert als een FvD-senator in een interview reageert: het leken wel zwakke lammeren….
   Ik las laatst dat veel PVV mensen geen werk kunnen vinden omdat PVV’ers niet aangenomen worden.
   Volgens mij gaat hier in Nederland het e.e.a. helemaal verkeerd. Is men stekeblind. Discriminatie is geheel correct gewordend. Nu dus duidelijk ook op links.
   Dus als je normaal democratisch wil samenwerken met partijen wordt je als lid geroyeerd? Van een politieke partij? Hier in Nederland?
   Foei, in-correct links. Ga eens naar buiten uit het Tweede Kamer gebouw en aanschouw wat er in het steen gebeiteld staat. Artikel nummer 1 uit de grondwet zegt het heel duidelijk. U zult niet discrimineren naar politieke gezindheid.

  4. Dan zijn er nog mensen die denken dat provinciale politiek saai is.Dat de zachte g sprekers altijd vriendelijk en voorkomend zijn en tot voor kort werkelijk niemand geloofde dat er in Venray , ik heb daar mijn diploma gehaald als B verpleegkundige, een ondeugend GroenLinkse dame helemaal weg is van GroteSterkeLeider uit Venlo. Wat is er veel verandert sinds 1967 (toen verhuisde ik naar Amsterdam).

  Comments are closed.