Buma loopt niet te hard

  7
  486

  Leestijd: 2 minuten.

  Het wil niet vlotten met het klimaatakkoord, waarbij zo’n honderd organisaties betrokken zijn. Ze onderhandelen in de achterkamertjes, maar het is geen geheim dat de grote bedrijven en de milieubeweging recht tegenover elkaar staan. Het klimaatakkoord zou er voor Kerstmis moeten zijn. Het wordt gezien als een mijlpaal voor het kabinet, dat het meest groene wil zijn in de hele geschiedenis. En het zou maar wat slecht uitkomen als na het mislukken van het pensioenakkoord ook dit polderoverleg sneuvelt.

  In de politiek bestaat grote overeenstemming dat het bestrijden van de opwarming van de aarde voortvarend aangepakt moet worden. Maar liefst zeven partijen, goed voor een meerderheid van meer dan twee derde in de Tweede Kamer, verdedigden donderdag nog de nieuwe klimaatwet tegenover een minderheid van klimaatsceptici. De regeringspartijen en de linkse oppositie stonden zij aan zij in de visie op de toekomst.

  henk van lierop/frontbencher/jesse klaverVan die eensgezindheid is drie dagen later weinig over. Jesse Klaver van GroenLinks vindt dat de industrie niet bereid is de prijs te betalen voor de vervuiling die het veroorzaakt. Hij pleitte er zaterdag in 1Vandaag voor om het grote bedrijfsleven weg te sturen van de onderhandelingstafel om zo een klimaatakkoord te redden. Dat viel  helemaal verkeerd bij Sybrand Buma van het CDA, bleek zondag in het tv-programma Buitenhof.

  Zo verweet Buma GroenLinks dat het aanstuurt op een vroegtijdige sluiting van vervuilende kolencentrales in ons land. Dat kan volgens hem leiden tot meer import van elektriciteit uit Duitsland, waar nog stroom wordt opgewekt met bruinkoolcentrales, die veel meer vervuilen dan de Nederlandse kolencentrales. Buma vreest dat industrie verdwijnt naar het buitenland als de heffingen hier te hoog worden. Hij pleit voor een internationale aanpak van het probleem, waarbij Nederland zou kunnen behoren tot een “kopgroep in Europa” samen met landen als Duitsland en Denemarken.

  Het klonk allemaal heel redelijk, maar Buma zei er ook bij dat “boe roepen vanaf de zijlijn” het belangrijkste dreigt te worden in de Nederlandse politiek. En hij herinnerde er maar even aan dat Klaver wegliep bij de onderhandelingen over het vormen van een nieuw kabinet.

  Buma was milder tegenover zijn jonge collega Rob Jetten, de fractieleider van regeringspartner D66 in de Tweede Kamer. Jetten verweet Buma dat die op de rem trapt bij het aanpakken van het klimaatprobleem. Buma vindt het terecht dat de elite zich zorgen maakt over de toekomst van de wereld, maar die moet niet vergeten dat de gewone man zich zorgen maakt over het halen van het einde van de maand. Hij wil de rijders van een Tesla en die van een tweedehands dieseltje bij elkaar brengen. Eerder suggereerde Buma al dat er ook voor de gele hesjes een plaats gereserveerd zou kunnen worden aan de klimaattafel.

  Voor wie het nog niet duidelijk was: Buma wil niet op de rem trappen, maar ook weer niet te hard lopen op de weg naar een toekomst zonder broeikasgas.

  7 REACTIES

  1. Buma heeft boter op zijn hoofd als hij beweerd dat de burger ontzien moet worden wat betreft de kosten van de energie-transitie. Hij houdt immers de vervuilende bedrijven het hand boven het hoofd. Het gaat toch wel ernstig de verkeerde kant op als je kijkt wat er feitelijk met onze energierekening gebeurt, beste mensen.
   Klimaatarmoede staat voor de armlastige burger voor de deur.
   Hierbij een link van RTL-nieuws. Dit is de realiteit anno 2019. Hoewel die burger, zo zegt RTL-nieuws, maar 10% van de CO2 vervuiling veroorzaakt en het bedrijfsleven 90%, krijgt zij grotendeels de transitiebelastingen via de energierekening op zich afgewenteld. Belastingen die onze regering vrolijk uitkeert aan vervuilende bedrijven in de vorm van subsidies.
   De burger draait dus op voor de energietransitie van het bedrijfsleven.
   Een belasting die bovendien de armere gezinnen ook nog eens onevenredig treft.
   Kijk, dat KAN beslist niet Buma!
   U zegt het een maar doet ondertussen gewoon het ander. U liegt en bedondert de zaak! ☝🏿
   https://www.rtlz.nl/life/personal-finance/artikel/3752856/de-energierekening-gaat-hard-omhoog-consumenten-betalen-voor

  2. Het blijkt maar weer dat politici die verantwoording dragen en daar dus absoluut niet voort weglopen, net als het bedrijfsleven haar verantwoording neemt en er echt niet voor wegloop het zeer zwaar hebben en voor enorme ethische dilemma’s staan. Ik denk dat alleen nog gebed en intense bijbelstudie ons, de hele wereld, kan redden. Laten wij boete doen, kruistochten organiseren en Buma tot koning uitroepen omdat hij van de partij is die niet naar links buigt, noch naar rechts. Alleen buigt voor Hem die gekruisigd is tot vergeving van zonden. LEVE BUMA!!!! LEVE HET CDA!!!!!

  3. Buma maakt een vreemde koppeling van standpunten van Klaver en Buma m.b.t. de klimaatdiscussie. Want, citaat: “… Buma zei er ook bij dat “boe roepen vanaf de zijlijn” het belangrijkste dreigt te worden in de Nederlandse politiek. En hij herinnerde er maar even aan dat Klaver wegliep bij de onderhandelingen over het vormen van een nieuw kabinet.” Einde citaat. Geen verdere toelichting over het wat en waarom van dat weglopen.
   Dat weglopen had helemaal niet te maken met opwarming, zeespiegelstijging, CO2-uitstoot, want Klaver brak de onderhandelingen af omdat ze het niet eens konden worden over de migratiekwestie. En hoewel er mensen schijnen te zijn, die de migratieproblematiek ook koppelen aan de klimaatproblemen, gaat mij dat toch te ver.

  4. Bij het vorige kabinet -waar het CDA geen deel van uitmaakte- was het Buma zelf die boe stond te roepen vanaf de zijlijn. Het is dus een zeer hypocriete opmerking die hij maakt.

   De oplossing van het dilemma “einde van de wereld” versus “einde de van de maand” is simpel: klimaatrechtvaardigheid. Maar Buma wil niet kiezen voor een oplossing, hij wil alleen traineren.
   Voor Buma telt maar 1 ding, en dat is het voorkomen van het einde van de carrière van Buma.

  5. Klimaatgurus zoals Jesse Klaver zijn helemaal gegrepen door hun missie om de opwarming van de aarde van nu tot 2050 terug te brengen tot 1,5° C. Ze baseren zich op wetenschappelijke rapporten maar geven er herhaaldelijk blijk van dat rekenen niet hun sterkste kant is. Wat ze het volk niet willen zeggen is dat al die klimaatuitgaven een aanslag op onze welvaart zullen zijn en ze geven ook niet aan hoe ze de pijn eerlijk gaan verdelen. Stel dat een elektrische auto € 45.000 kost, terwijl iemand met een modaal inkomen van € 35.000 nu in een benzineauto van €25.000 rijdt, dan moet de staat € 20.000 subsidie geven om deze Jan Modaal over de streep te trekken. Om de pijn eerlijk te verdelen zou de subsidie evenredig met de salarisstijging moeten dalen en dus bij een inkomen van €55.000 nul moeten zijn. Het huidige voorstel van € 6.000 voor iedereen Is gewoon een denivellerende maatregel, die heel slecht zal vallen bij de bevolking. Hetzelfde verhaal kan men ophangen voor de warmtepomp.

   De overheid gaat die subsidies niet geven en dus zullen al die lasten de inkomensongelijkheid vergroten. Groen is het wel, maar verre van links.

   • @Holleman,
    Mee eens. Onbesuisd klimaatwetten invoeren die niet goed doorgerekend zijn is mij toch een brug te ver. Het lijkt wel paniekvoetbal! Geldt voor GroenLinks en overigens ook voor de VVD. Rutte weet alles goed naar zich toe te rekenen. Althans voor’t Rijk en bedrijfsleven. Hij ziet er zelfs winst in, nou dan ben je niet goed snik, net als Macron.
    Zijn winst zijn immers echte kosten voor de burger. 👎
    En over hoe hoog die kosten werkelijk zijn daarover wordt grofweg gelogen. Door deze ‘rekenwonders’. Het hele volk wordt zo bedonderd! ‘T is bijkans 2x de staatsschuld die op een generatie wordt afgewenteld. En dat noemen ze winst!
    En kijk eens naar de a-morele houding van dit kabinet. Die vliegtaks verdwijnt gewoon als extra winst in de algemene middelen. ‘T is politiek wel erg simpel. Het wordt NIET gebruikt voor het milieu of transitie.
    Gisteren in het FD een artikel over Buma. Hij begreep de gele hesjes. Wat een onzin zegt het FD. Zijn partij verhoogt de rente op de leenkosten der studenten. ‘T was bedoeld voor de basisbeurs. Maar dat ging niet door. Maar de rentestijging wel, ‘t gaat in de algemene pot.
    Nog meer ‘winst’ voor de regering.

   • @Holleman
    Even wat feiten: Jesse Klaver verrekende zich inderdaad tijdens een klimaatdebat in oktober. Dat was na middernacht en ook spreker Baudet had het toen niet door. Van beiden op dat tijdstip heel begrijpelijk en geen diskwalificatie als rekenwonders.

    Klimaatrapporten worden heel grondig doorgerekend. Kijk maar eens naar IPCC-rapporten, die allemaal op internet te vinden zijn. En probeer eens even grondig doorgerekende rapporten te vinden van klimaatsceptici. Ik lees graag het resultaat van deze zoektocht, want ik hoop van harte dat de klimaatsceptici 100% gelijk hebben. Dat scheelt een heleboel problemen en geld.

    En niemand ontkent, dat die transitiekosten een aanslag zijn op onze welvaart, die blijkbaar te hoog is. Maar de kosten a.g.v. maatregelen tegen de gevolgen van zeespiegelstijging, opwarming zijn minstens zo hoog, ongeacht of we de mens nu wel of geen rol toekennen.

    Ik ben nu vooral benieuwd naar de uiteindelijke hoogte en de financiering van die kosten, want daarover is nog maar weinig gezegd.

  Comments are closed.