Campagnes gaan nou wel over het klimaat

  73
  1168

  Leestijd: 2 minuten.

  In de campagnes voor de verkiezingen van de Tweede Kamer ging het over veel dingen, maar niet over het klimaat. Dat kwam, zoals voorzitter Ed Nijpels van het klimaatoverleg zei, bij de onderhandelingen over een nieuw kabinet als een konijn uit de hoge hoed. De Nederlanders hadden, en hebben nog steeds geen idee, hoe de politiek het klimaatprobleem gaat aanpakken. Over wat klimaatapostel Al Gore de “ongemakkelijke waarheid” noemde, ging in ons land vervolgens niet de politiek, maar de polder.

  Jarenlang is geprobeerd het probleem aan te pakken door burgers en bedrijven te verleiden met subsidies voor energiebesparing en het opwekken van groene energie. Dat leidde tot onder meer betere isolatie van huizen, zonnepanelen en betere productieprocessen in de industrie. Die goede resultaten bleken niet op te wegen tegen de toenemende uitstoot van het broeikasgas CO2 als gevolg van de groei van de economie.

  De tijd van dwingend beleid was aangebroken, maar de politieke moed ontbrak om te komen tot impopulaire maatregelen als rekeningrijden of een (verhoging van) CO2-heffing voor bedrijven. Toen onvermijdelijk werd dat klimaatbeleid offers vraagt van burgers en bedrijven, schoof de politiek het hete hangijzer voor zich uit. De polder moest de oplossing brengen. Klimaatminister Eric Wiebes relativeerde het probleem door te zeggen dat de kosten van het klimaatbeleid niet meer hoeven te bedragen dan wat we in ons land per jaar nog steeds aan rookwaar wegpaffen, maar ook hij wist dat het probleem niet zit in de omvang van de kosten, maar de verdeling van de financiële pijn.

  Meer dan honderd organisaties schoven aan bij vijf zogeheten klimaattafels. Zij spraken in achterkamertjes niet alleen vanuit hun deskundigheid, maar ook vanuit het belang van hun achterban. “Meestribbelen” noemde oud-milieuminister Pieter Winsemius dat. De gewone burger kon, net als bij de kabinetsformatie, alleen maar gissen wat zich in de achterkamertjes afspeelde, maar zag wel een toekomst voor zich zonder aardgas in huis en een hogere prijs voor autorijden.

  Zonder draagvlak in de samenleving gaat de transitie naar een broeikasloze samenleving niet lukken, betoogde het kabinet. De polder moest dat draagvlak gaan brengen. Maar na een jaar van overleg en de presentatie van een concept-akkoord, waar de milieubeweging en de vakbeweging de handen vanaf trokken, ontbreekt dat draagvlak nog steeds. Althans volgens de fractieleider van de VVD, Klaas Dijkhoff. Hij bekritiseert plotseling niet alleen de uitkomst, maar ook het proces, omdat het fout was dat de gewone man niet aan tafel zat.

  Volgens de VVD’er komt de gewone man, via de politiek, nu wél aan tafel. Het concept-akkoord is pas een akkoord als de politiek ermee instemt, benadrukt hij in De Telegraaf. En het is niet zijn akkoord. Dijkhoff noemt bovendien de politicus die het klimaatakkoord het meest verdedigt, Rob Jetten van D66, een “drammer”. Door zoveel afstand te nemen van het concept-akkoord, waar zijn eigen VVD nauw bij betrokken was, verwijst de grootste fractie dat akkoord in feite naar de prullenbak.

  Nederland heeft een jaar lang gekeken naar een poppenkast van mensen die zeggen het beste met de wereld voor te hebben alvorens in besloten overleg te beraadslagen, zeg maar te onderhandelen, over ons aller welzijn. Dat ligt nu achter ons. Wat voor ons ligt zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Pluspunt is dat de campagnes voor die verkiezingen nu wel gaan waar ze over zouden moeten gaan: Klimaatbeleid.

   

   

  73 REACTIES

  1. @Gerald&Haasnoot
   Ik vraag me wel af wat de relevantie is van al die cijfers over CO2 als de relatie tussen CO2 en  klimaat onduidelijk is en de invloed van Nederland op CO2 verwaarloosbaar is.
   Zelfs onze klimaatguru Samsom heeft gezegd dat de burger nog even de kat uit de boom moet kijken voordat hij een warmtepomp in zijn huis installeert. Hij is niet alleen duur, maar er zijn allerlei kanttekeningen te plaatsen:
   1. Voor een appartementencomplex is hij sowieso geen oplossing.
   2. Het is de vraag of een warmtepomp voldoende capaciteit heeft om een huis bij strenge vorst warm te houden.
   3. De pijpen, die heel diep de grond gaan, gaan roesten onder invloed van zout water. Ik neem niet aan dat de loodgieter dat in een dagje gaat repareren.
   4. De warmtepomp maakt herrie.
   5. De warmtepomp trekt veel stroom. Net als bij elektrisch verwarmen zal men een zwaardere aansluiting op het elektriciteitsnetwerk moeten hebben.

   Mijn advies (ook aan gemeenten): laat de gasleidingen liggen en wacht af. Er zal altijd wel Russisch of Amerikaans gas voorhanden zijn en wellicht gaat Shell straks waterstof door de leidingen sturen.

   • @Holleman,
    Verstandige woorden, helemaal mee eens.
    De relevantie van cijfers is m.i. om ieder geval vast te stellen dat ALS de menselijke CO2-uitstoot de oorzaak is dan OOK vast te stellen wie hiervan voornamelijk de oorzaak is. Dat is China. Maar die heeft als derde wereldland (?) een uitzonderingspositie gekregen bij het Parijsakkoord. India ook. USA doet niet mee. Als de EU dan verplicht wordt de CO2-uitstoot naar 0 te brengen zet dat natuurlijk gewoon geen zoden aan de dijk. Het is evident dat ons klimaatakkoord DAN weggegooid is. Resultaat op het klimaat -0,0000. Een inconvenient truth.

    Afijn, zit hier het lezerspubliek te informeren krijg ik ineens een stalkende linkse trol op mijn dak die hier politieke propaganda zit te bedrijven. Meneer wil voorkomen dat het publiek politiek ‘onwelgevallige’ info krijgt.
    Er volgt een ‘aanval’ van selectief gedateerde😡 cijfers en allerlei manipulaties, leugens ook, om deze info ONGEDAAN te maken! Puur voor politieke BEELDVORMING. Niet de waarheid… 🤧
    Dat pik ik niet. Want hij zit hier wel even het lezerspubliek te belazeren.
    Ook dat is een relevantie hier.

    • Ik stel bloedserieus voor om deze discussie te stoppen. U heeft uw standpunt en vooral uw beeld van mij, geventileerd. Ik heb mijn standpunt hier en elders duidelijk gemaakt en geïllustreerd met verwijzingen, cijfers, meningen en interpretaties. Ik schat de lezer zo hoog in, dat ik ervan uitga dat zij nu zelf een mening kunnen vormen. Sommigen zullen af blijven gaan op wat ze verteld wordt door links of rechts, anderen zullen zelf op zoek gaan en komen dan links of rechts uit. En dat is precies waarom het gaat, eigen en volwassen meningsvorming.

     Ik zou het verder zeer op prijs stellen, dat u mij voortaan geen trol meer noemt, ook geen linkse, noch leugenaar, stalker, leverancier van selectief gedateerde cijfers of manipulator. U heeft geen idee wie ik ben. En ik ga dat hier ook niet rondbazuinen, hoewel de neiging me soms wel bekruipt.

  2. @Haasnoot
   U tovert overal cijfers vandaan, soms onvergelijkbaar, soms onjuist, soms wel juist maar onjuist geïnterpreteerd. Het is heel eenvoudig om andere cijfers te vinden die zich lenen voor andere maar wel correcte conclusies. Een enkel voorbeeld:
   * De Chinese economie groeide met 7 %, de CO2 uitstoot met 1,7% (NRC)
   * Afrika is geen land en hoort dus niet in deze rijtjes
   * etc., etc.

   • Nog een aanvulling die me net in de drukte ontschoot. Cijfervergelijkingen door leken zijn bijna altijd te simpel. Dat is niet raar, want het gaat om heel complexe zaken, maar een beetje bescheidenheid is dan wel op z’n plaats.

    Er kan enige waarde worden gehecht aan een eendimensionale cijfervergelijking, dus het vergelijken van cijfers op één bepaald moment en plaats. Twee dimensies voegen al veel waarde toe, dus de ontwikkeling waarin die cijfers een plekje hebben, maar heel veel andere cijfers ook, Maar pas echt waardevol wordt een vergelijking als ook het effect op andere verschijnselen wordt meegenomen, want dan pas krijgen die cijfers werkelijk betekenis.
    Het is net als met het weer. Dat het vannacht 5 graden vroor heeft nauwelijks betekenis, wel als toegevoegd wordt dat het winter is en nog meer als ook wordt vermeld, dat de temperatuur een dalende lijn laat zien. Als we dat bovendien koppelen aan de mogelijkheden voor wintersporters heeft dat ene getal plotseling heel veel betekenis.

    Net zo moeten we de Chinese economie bekijken, inclusief haar invloed op de hele wereldeconomie, klimaat, etc., etc. Zo simpel is het dan ook wel weer.

   • Men zou niet China moeten gebruiken als excuus om vooral zelf niets te hoeven doen. Ik ben geen fan van China, noch politiek, noch qua mensenrechten en zakendoen. Maar sommige Chinese acties zijn toch anders dan hier vaak voorgesteld. De Chinese cijfers kunnen zonder context niet goed gebruikt worden. Nog eens op een rij:
    * China huisvest 20% van de wereldbevolking en produceert een daarbij passende hoeveelheid CO2. Dat moet minder en dat vinden ze zelf ook.
    * De CO2 uitstoot is per capita is 30% minder dan in Nederland.
    * China groeide economisch 7% met een groei in CO2 uitstoot van 1,7% door gebruik van duurzame bronnen. Daar zouden heel veel landen, ook Nederland, een voorbeeld aan kunnen nemen.
    * China investeert nu al meer dan wie ter wereld ook in de energietransitie.
    We moeten op geen enkele manier China als voorbeeld nemen, behalve op het gebied van klimaatmaatregelen. Maatregelen hier uitstellen tot China heeft bewogen is het allerslechtste wat we kunnen doen voor klimaat, maar ook voor onze eigen economie en welzijn. Want tegen die tijd ligt China op allerlei gebied onbereikbaar ver voor.

   • @De lezers,
    De misleiding om de Inconvenient Truth vooral te verbergen opdat links politiek haar klimaatdictatuur in Nederland kan vestigen kent voor een bepaald figuur op deze site werkelijk geen grenzen. Ontkenning van feiten worden opgevoerd, dan wel gemanipuleerd en selectief aangevoerd met een doel: links via het klimaatakkoord aan de macht te brengen opdat zij via belastingknoppen u kan ‘verblijden’ met de grootste kostenpost aller tijden!
    Het is waar dat alleen het NRC met het vreemde getal komt. Alleen dit buitenbeentje wordt door meneer opgevoerd. De rest van de data gaat hij ontkennen… 🤥 Google maar eens op “CO2 uitstoot China” en u weet genoeg. Wat hier gebeurt is in een woord: misleiding.
    Feit is en blijft: uw klimaatgeld zet geen zoden aan de dijk ALS het besteed wordt met HET DOEL door de Nederlandse of zelfs de hele Europese CO2-beperking de opwarming tegen te houden. 🤓
    Het water komt, omdat alle CO2 beperking van de EU alleen al door China extra wordt opgeslurpt en uitgestoten. En dan komt India met nog meer inwoners (en bevolkingsexplosie) er ook nog bij. Met groeipercentages die China overtreffen.
    https://www.hier.nu/themas/voor-vakmensen/uitstoot-china-14-hoger-dan-vs

    • Aanvulling 21 jan. 04.21

     De link met het PBL rapport is uit 2008 en laat juist zien hoe de zaken toen al speelden. Het is nog evident voor deze tijd omdat 10 jaar later China nog steeds niet is verbeterd. Het haalde toen in 2008 de VS in – de CO2 problemen werden toen al geconstateerd en ook China wist het – en tien jaar later in 2018 is de uitstoot van China zelfs het dubbele van de VS geworden. Dus wat doet dit mondiale vervuilingsmonster?
     De feiten spreken voor zich.
     Overigens: mijn opponent baseert zijn cijfers op’t het NRC.
     De cijfers die ik hanteerde uit het Financieel Dagblad zijn die die de VN ook hanteert. Ze komen van de gerespecteerde internationale onderzoeksorganisatie Global Carbon Project en worden door de VN en op de klimaattoppen ook gehanteerd. Zelfs de volkskrant gebruikt het (zie link).
     Vreemd dat mijn opponent daar geen ‘weet’ van heeft. 🤥 Tegen beter weten in zeg ik het dus maar voor de tweede keer: hij zou zijn visie door deze data eens moeten aanpassen. 👨‍🎓
     https://www.volkskrant.nl/wetenschap/wereldwijde-uitstoot-co2-dit-jaar-weer-toegenomen~b8162827/

     • @Haasnoot

      Natuurlijk ken ik heel veel rapporten, ook van het GCP. Maar “uw” cijfers heb ik er niet in kunnen vinden. Kan aan mijn zoeken liggen.

      Ik wil u echt graag gelijk geven en heb de neiging dat nu ook inderdaad te doen. Verrassend, hé?

      Die 1,7% CO2-toename van China uit NRC was in 2017 en komt ook in andere publicaties voor en is ongeveer gelijk aan eerdere groei. De blijkbaar door het GCP genoemde (ik kan het daar helaas niet vinden, maar in andere bronnen wel) betreft 2018, maar werd al in het najaar gepubliceerd. Hoe betrouwbaar die cijfers dan zijn, weet ik niet, maar ik neem ook deze graag over. Ik vind het verschil in toename tussen 1,7% en 4,7% opvallend groot, maar het kan natuurlijk wel.
      We lijken dus beiden gelijk te hebben: 1,7% CO2 toename in 2017 en 4,6% in 2018. Bij het IPCC vinden ze dit nog niet dramatisch voor het doel, nul-uitstoot in 2050, maar dan moet wel in 2020 een daling te zien zijn. China is, volgens heel veel berichten, met veelbelovende ontwikkelplannen bezig die veel verbeteringen zouden moeten brengen.

      • @De lezer,
       1 Het is niet verrassend dat ik gelijk krijg, immers de aangeleverde cijfers bij mijn links laten geen twijfel bestaan van de feiten.

       2 De stelling van meneer: “Uw cijfers heb ik niet kunnen vinden,” is in die context toch wel het bewijs dat deze man u op het verkeerde been wilde zetten: immers ik heb de werkelijke cijfers van 2018 in links toegevoegd voor u de lezer. Hij heeft ze dus ook kunnen lezen. ☝🏿
       Misleiding is en blijft nog steeds zijn troef hier. 🤧

       3 Ik verwijs u naar ’t begin van mijn betoog: 21 jan. 04.21 die woorden zijn nu dan wel bewezen en met zijn antwoord nu, wordt m.i. zijn poging tot bedrog van u, hierbij juist bevestigd.

       4 Resumerend: de cijfers van 2018 liegen er niet om. (zie mijn reactie 19 jan 10.00) Het laat de Inconvenient Truth over de monsterlijke CO2-uitstoot zien van China die ons klimaat bedreigt – iets wat mijn opponent uit alle macht voor u probeert te verbergen of wanneer het NIET anders kan: te bagatelliseren – om het linkse klimaatakkoord uit alle macht ‘politiek te beschermen.’

       5 Geen middel wordt geschuwd. De waarheid wordt ‘aangepast’. De info aan u verdraaid.

      • Even kort en dan stop ik deze discussie omdat u mijn andere stellingen negeert. Ik zei niet dat “uw” cijfers niet kloppen, in tegendeel, maar dat ik ze niet kon vinden in rapporten van het GCP. U citeert uit het FD en die info is op veel sites te lezen. Ik wacht rustig de officiële cijfers over 2018 af en sluit zeker niet uit, dat “uw” cijfers daarmee bevestigd worden.

       Ik ben wel oprecht blij, dat u met bovenstaande tekst duidelijker dan ooit de klimaatdreiging onderschrijft. Anderen hier houden zich stil, waar ik dan maar steun voor dit standpunt uit afleid. Dat is in ieder geval winst. Als u nu ook het gecijfer met rendementen van warmtepompen, investeringen, kosten en de verdeling daarvan wat aanpast aan de stand van het politieke debat, komen we toch waar we blijkbaar allemaal willen komen: energietransitie. Alleen de weg er naartoe is nog mistig.

      • @De lezer,
       De suggestie dat ik ‘iets’ onderschrijf is niet dat ik het Nederlandse klimaatakkoord steun. Van het gas af van de burger is m.i. de grootste kostbare kolder uit dit akkoord. 235 Miljard aan verbouwkosten terwijl veel elektriciteit door extra nieuw te bouwen gascentrales wordt opgewekt met diezelfde CO2 uitstoot is een economische blunder. Ontstaan uit de paniek door de aardbevingen in Groningen.
       Verder blijft de inconvenient truth dat dankzij het vervuilingsmonster China – straks terzijde gestaan door India – zoveel kolencentrales worden gebouwd dat al het geld dat Nederland of heel de EU besteed niet één enkel smeltend ijsklontje tegen zal houden.
       Het Parijsakkoord is in die zin een politieke miskleun. Want zij staat dat toe.
       Daarmee heeft Thierry Baudet een punt. Alles zal weggegooid geld blijken te zijn want het ijs zal er niet minder HARD om blijven SMELTEN. Een EU handelsoorlog die China verplicht alleen ‘groen geproduceerde’ producten in Europa te verkopen zal effectiever zijn.

       Verder verwijs ik naar de volgende link: https://www.dagelijksestandaard.nl/2019/01/het-klimaatakkoord-is-een-vergaarbak-van-deugmensen-onzin-geworden/

      • @ Ronaldo Haasnoot 22 januari 2019 at 22:36
       Niet om toch het laatste woord te hebben, wel om u iets te laten zien, dat u zich misschien niet bewust bent. En daar komen de grootste misverstanden van die ik vanaf nu graag wil vermijden.

       U bestrijdt hierboven mijn bewering, dat u het klimaatakkoord zou onderschrijven. Ik heb natuurlijk al lang heel goed begrepen, dat u dat niet doet en dat heb ik daarom ook helemaal niet beweerd. Ik concludeerde wel, dat u de klimaatdreiging erkent, maar dat is heel wat anders, want dat is het ooit te bereiken doel van het akkoord. Het klimaatakkoord is een weg naar dat doel toe en die weg is, zoals ik schreef, nog mistig.

    • Heeft u het artikel op http://www.hier.nu (pro-klimaatpolitiek) zelf eigenlijk wel gelezen? Het dateert van 16 juni 2008, ruim 10 jaar geleden! Toch enkele interessante citaten/kanttekeningen, nog steeds relevant:

     * China telt 4x zoveel inwoners als de USA met een uitstoot van slechts 14% meer.

     * “………. de emissies per capita, de nationale uitstoot gedeeld door het aantal inwoners. Deze is voor China nog steeds veel lager.”

     * “Zoals het Chinese gezegde luidt: hoge bomen vangen veel wind. De overheid is zich ervan bewust dat de status van grootste uitstoter in volume, tezamen met een ongeremd beleid voor de nieuwbouw van steenkoolcentrales, China een moreel nadeel verschaft in de internationale diplomatie,” GERALD: China heeft inmiddels gigantische investeringen in groene energie gepland. Helaas zien ze nog geen mogelijkheid om de nieuwbouw van kolencentrales volledig te vermijden. Maar de ambities zijn indrukwekkend.

    • Vervolg:
     Overigens voor de goede orde, de Volkskrant die de Global Carbon Project-cijfers hanteert spreekt in haar artikel wel over het feit dat China per hoofd van de bevolking nu ondertussen net zoveel CO2 produceert als Europa per hoofd van de bevolking. Ook daarin heeft China de EU al ingehaald. 🤧
     Als 20% van de wereldbevolking 27% van alle CO2- uitstoot voor haar hoede neemt: dan spreek je toch echt over een vervuilend monster.
     Groter dan wie ook.
     Toch beweert mijn opponent iets heel anders. Veel sussende woorden totaal andere cijfers en maar een enkele bron ter vermelding: het NRC dat net zo links is als hij. Ik kan het weten: ik ben er op geabonneerd.
     https://www.volkskrant.nl/wetenschap/wereldwijde-uitstoot-co2-dit-jaar-weer-toegenomen~b8162827/

     • @Haasnoot
      Discussiëren met u is uitermate moeilijk. Ik mag NRC niet als bron noemen, want die vindt u te links voor betrouwbare info. Ze hadden het wel over een ander jaar, maar dat wist u nog niet. De Volkskrant, een stuk linkser dan het NRC (ik ben op beide geabonneerd geweest, voor ik Trouw nam), maar die vindt u betrouwbaarder. Past die info u beter? Als u verder zoekt, vindt u nog meer verschillende visies, waar u uit kunt kiezen.

      China is een grote vervuiler, daarover geen misverstand. Maar China is met grote ambitieuze projecten bezig. China nu gebruiken om zelf vooral niets te hoeven doen, vooral daartegen maak ik bezwaar, omdat we daar later vooral ook zelf de lasten van zullen ondervinden.

      Ik vind dit eigenlijk wel een boeiende discussie, maar vind het jammer, dat u andere stellingen van mij negeert: rendement warmtepont, prof. Smeulders, effectiviteit van investeringen, investeringen of kosten, etc., etc. U hoeft daar van mij niet op terug te komen, maar vanaf nu iets meer aandacht voor serieuze reacties, graag. U wordt er beter van.

   • Vervolg…
    China en India (die binnenkort de emissie-waarden van de EU evenaart en overtreft) zijn te samen goed voor 40% van de wereldbevolking. Je kan dan wel stellen als moraal: besteed uw geld en welvaart aan’t klimaatakkoord, da’s best, maar wees gewaarschuwd: het voorkomt niets van dien aard wat het beloofd. Die 40% gaat ‘vrolijk’ door, waardoor de poolkappen smelten en de badkuip toch overstroomd. ☝🏿
    Al uw geld zal DAT beslist NIET voorkomen.
    De dijken zullen even hard moeten worden opgehoogd.
    Ondertussen is uw portemonnee al aardig leeggeroofd.

    Aan het echte probleem – de menselijke bevolkingsexplosie – wordt helemaal niets gedaan. Daarover zwijgt het akkoord van Parijs. 🤐 Het enige wat de VN en de Gutmenschen kunnen verzinnen = een Pact van Marrakesh bedoeld voor de aankomende massa-immigratie en uw voorbereiden op andere eetgewoonten om toch straks 10 miljard mondjes te voeden.
    Het is een hulpeloos verhaal. Tenzij de rest van de wereld ook haar steentje bijdraagt. 🤝
    Maar da’s nu net wat er NIET gaat gebeuren. Want tja geloof en cultuur…
    Volgens het linkse dictaat moeten we ons hele leven veranderen. 👏🏽 Voor Arabië, India, Afrika, en Azië want die doen het niet.

    • Ik vind het jammer, dat u voor een gezonde beeldvorming niet ingaat op stellingen die bij grote groepen burgers en wetenschappers gemeengoed zijn. U bevestigt het beeld, dat populisten niet-passende citaten en verwijzingen gewoon negeren. Ik denk, dat u uw feiten niet eens verifieert, zoals bijvoorbeeld het warmtepomp-rendement, en in het wilde weg interpreteert. Dan ziet u het ontbreken van logica in uw redeneringen nooit. Onkritische lezers worden hiermee misleid. Mijn feiten kloppen vast ook niet allemaal, maar dat hoor ik dan graag.

     U sluit mij buiten of negeert mij door heel aandoenlijk @Lezer te schrijven. U kent mij, mijn dagelijkse activiteiten en mijn infobronnen niet. Beter zou zijn, om mijn bijdragen, die ik ook elders uitdraag, kritisch te lezen en overeenkomstig te reageren. Dat probeer ik ook, maar uw opmerkingen over het Akkoord van Parijs, Pact van Marrakesh, ESM, Transferunie, pensioenen getuigen van zo’n gebrek aan kennis en inzicht dat reageren door mij en anderen niet goed mogelijk is.

     Ik heb gegoogeld op “CO2 uitstoot China”. Daar staat op veel meer sites dan alleen NRC wat ik citeerde, inclusief de context die u negeert, maar die nodig is om correct te kunnen interpreteren.

     • @De lezer,
      Tja, iemand kan dat nu wel even hier beweren, maar ik zeg u: die cijfers die deze linkse heer ziet, zie ik nergens!
      Maar ja, zoals ik al betoogde aan het begin, meneer doet alles om links aan de macht te krijgen. Het klimaatakkoord mogen uitvoeren is immers aan de macht zijn of veel stemmen krijgen geworden. Propaganda en pure misleiding om u als lezers en potentiele kiezers van de wijs te brengen wordt niet meer geschuwd.
      Ik waarschuw u maar even, de reeks werderom lezend, zie ik hoe iemand heel sluw en ook dom als je wat onderzoek pleegt, harde feiten negeerd en een totaal onwaar beeld neer zet.

  3. Het klimaat verandert altijd, al miljarden jaren. We leven kort en denken over de afgelopen periode van circa 20 jaar, dat de wereld extreem verandert. Wat hebben een groot aantal personen een bedenkelijk laag verstandelijk vermogen, dat men wil ingrijpen om dit proces van klimaatverandering te beinvloeden. Dit is inderdaad zoals Baudet het verwoordde 0,0000000000000 procent.
   Deze politicus heeft een bovengemiddeld iq. van meer dan 140.
   Dat Klaas Dijkhoff nu de knuppel in het hoenderhok gooit heeft ook te maken met stemmentrekkerij.
   Maar hij blijft wel bij zijn standpunt en trekt zich niets aan, wat anderen, daarvan denken.
   Vergis je niet. Hij is de toekomstige minister-president en wil regeren met o.a. Baudet.
   En er komen ook in de toekomst nieuw politici opduiken. Met Fortuyn plannen.

   • @Arjen
    Van harte aanbevolen: https://klimaatverandering.wordpress.com bevat heel veel links naar allerlei sites en onderzoeken, die de fouten in uw simpele denkwijze aantonen. Als iets al miljoenen jaren zich op een bepaalde manier voordoet, zegt dat niets over de unieke omstandigheden van vandaag waarin die ogenschijnlijke wetten niet meer gelden. Dat ongetwijfeld hoge IQ van Baudet zegt niets over zijn deskundigheid op heel bepaalde kennisgebieden. Op klimaatgebied heeft hij in ieder geval grote onzin uitgekraamd, een wetenschapper als hem “onwaardig”. Zie wederom de site hierboven.

   • @Arjen,
    Je hebt een gelijk dat links weigert in te zien.
    Zolang India en China en vele andere landen, waaronder heel Afrika, zelf niet meedoen met a – CO2-uitstootbeperking en b – geboortebeperking heeft het geen enkele zin hier in Nederland de burger van honderden miljarden welvaart te beroven puur voor een ideologisch moraal.
    Want het maakt ons arm en het heeft nagenoeg geen effect op het klimaat.
    Het is dus water naar de zee dragen die in tijd toch stijgt, wat we ook doen en welvaartvernietiging voor niets anders dan een gevoel. Een ideologie.
    Nogmaals: zonder klimaateffect.
    We rennen naar’t ravijn van klimaatarmoede en for what?
    Ergo: ze zijn bereidt om het als dictaat – zonder de burger te horen – het ons op te leggen.
    Het is een ondemocratisch gebeuren dat ons kapitalen gaat kosten en velen arm zullen maken. Het is niet voor niets dat de burger het in Frankrijk niet meer pikt. De gele hesjes eisen inspraak in de (klimaat) politiek! Ze eisen referenda en echte democratie!
    Gelukkig hebben wij in Nederland een Thierry Baudet die hier net op tijd te voorschijn komt met een Forum voor Democratie om op te stemmen. Het tij is nog te keren beste mensen. Want de klimaatdictatuur staat voor de deur.

    • @Haasnoot
     Ik schrijf het toch nog een keer, want de vorige keren is het niet geland. U noemde al vaker China als de grootste vervuiler op aarde, Feitelijk klopt dat, maar er hoort nog wat info bij. China is het grootse land te wereld en dat verklaart al veel. Bovendien is het bezig met een grote economische inhaalslag. Per hoofd van de bevolking stoot China plm. 30% minder CO2 uit dan Nederland. Maar daarboven zijn ze bezig met investeringen in groene energie van ruim 300 miljard. Heel veel meer dan welk land dan ook en niet in meer dan tien jaar, maar vóór 2020. Kritiek op China is mogelijk en zeker ook nodig. Maar we moeten het wel in het juiste perspectief zien.

     Voor India geldt in mindere mate hetzelfde. Waarom u Afrika noemt is me niet duidelijk. Het is geen land, de CO2-uitstoot is onvergelijkbaar met de EU. En ze lopen qua welvaart heel ver achter, maar zijn wel degelijk bezig met een energietransitie.

     En ook geboortebeperking is realiseerbaar met betere gezondheidszorg, beter onderwijs en betere economie. U hebt het kunnen lezen, maar reageert niet inhoudelijk.

     Ik blijf het herhalen, want het is een werkelijkheid die teveel mensen weigeren te zien. Ik hoop op de “stiekeme” lezers hier.

     • @De lezers,
      Het is ook altijd het zelfde liedje. Alles wordt geschreven ter steun voor de energie-transitie. 😇 Al is het hartstikke onwaar.
      Dan maar even wat cijfers ter beoordeling.
      Is China bezig met een groene energietransitie? Ter vervanging (zoals bij ons) van fossiele energie-opwekking? Nee. ☝🏿
      Het zou zelfs een leugen zijn dat te stellen. Er is geen sprake van vervanging = transitie. Wat groen is wordt simpelweg toegevoegd. Da’s geen energie-transitie.
      De harde cijfers: China heeft 2363 kolencentrales (da’s 14% van heel de wereld CO2-uitstoot!) en wil dat uitbreiden met 1171 centrales.
      India idem. Die heeft nu al meer kolencentrales (589) dan HEEL de EU (468). En bouwt er vrolijk 446 bij.
      Overigens: dit met toestemming van het Parijsakkoord! 🤔
      M.a.w. ons volk wordt 1000 miljard armer gemaakt terwijl de volkeren in China en India rijker worden dankzij kolencentrales en extra CO2-uitstoot. Want kolen = goedkoop.
      Harde conclusie: de zeespiegel blijft gewoon stijgen. Tenzij deze landen met de echte transitie meedoen.
      Dat is gewoon DE waarheid. Zie link…
      https://www.climategate.nl/2017/07/1600-nieuwe-kolengestookte-elektriciteitscentrales-planning-aanbouw-wereld/

      • Zie mijn eerdere reactie over de Chinese uitstoot per hoofd van de bevolking.
       Ongeveer 20% van de wereldbevolking en die stoten “slechts”14% van de CO2 uit. Niet om het goed te praten, maar wel om de cijfers wat te nuanceren.
       In het Parijs-akkoord is de investering in Chinese kolencentrales meegenomen. Dat moest helaas, maar dat wordt dus gecompenseerd door veranderingen elders om op die gewenste 2% uit te komen. China heeft een lange weg te gaan, maar ook in te halen. Zo gaan onderhandelingen nu eenmaal. Er is geen wereldmacht die e.e.a. even afdwingt, gelukkig maar.

      • @de lezer,
       U wordt verkeerd voorgelicht en op het verkeerde been gezet door iemand die niet van de feiten op de hoogte is. 😖

       1 Chinees staatsbedrijf is verantwoordelijk voor 14,32% CO2-uitstoot mondiaal van de hele wereld. (Link 1). Dat zijn 2363 kolencentrales. Uit te breiden met: 1171 centrales… (Dik 20% van alle CO2-uitstoot in de hele wereld 😷)

       China zelf is de GROOTSTE vervuiler ter wereld. Ze staat nota bene op eenzame hoogte in de modiale vervuilinglijst. 👨‍🎓

       Cijfers: Uitstoot CO2 in miljard ton in de wereld jaar 2018 en CO2-uitstootgroei: (link 2)
       1 – China 10,3 +4,7%
       2 – VS 5,4 +2,5%
       3 – EU. 3,5 -0,7%
       4 – India. 2,6 +6.3%
       5 – Rest van de wereld 15,3 +1,8%
       1 https://www.welingelichtekringen.nl/natuur-en-milieu/851198/een-bedrijf-is-verantwoordelijk-voor-ruim-veertien-procent-van-alle-co2-uitstoot.html
       2 https://fd.nl/achtergrond/1280913/airco-is-een-blinde-vlek-in-het-klimaatdebat

      • Vervolg: uit deze cijfers is te herleiden dat nummer 1 China bijkans net zoveel CO2-uitstoot als de nummers 2,3 en 4 van de wereld te samen. Daar zou de transitie dus acuut MOETEN beginnen. ☝🏿
       Maar nee. China heeft bedongen een ‘ontwikkelingsland’ te zijn bij het Parijsakkoord. Wat zijn wij toch stom bezig in het Westen beste mensen. Geen wonder dat Trump dit niet pikte. China als tweede economie ter wereld en allergrootste vervuiler verdient juist geen enkele uitzonderingspositie!
       De EU, zo’n beetje de helft van de Chinese bevolking, heeft in 2018 zo bezien zelfs een lagere CO2-afdruk per hoofd der bevolking. ☝🏿
       En China verhoogt haar emissies gewoon met 4,7% per jaar terwijl de EU zelfs krimpt met 0,7%. En mag dat van het Westen.
       Da’s buitengewoon belachelijk gezien de harde cijfers.
       Wellicht baseert mijn opponent zich op oude kennis maar het is evident dat China de EU ruimschoots heeft ingehaald en dat hij met deze data zijn inzicht eens zou moeten bijstellen.
       De nummers 1,2 en 4 der wereldvervuilers doen niet mee het (EU) klimaatakkoord. Dus wat heeft onze geldverslindende transitie dan voor klimaateffect? -,00000. 🤨
       Its a inconvenient truth…

    • Vervolg: 15 januari 15.02

     En zie hier wat voor een volgend klimaatdictaat ons te wachten staat!
     Niet alleen m.b.t. CO2 maar ook omdat Afrika weigert ook maar iets aan het bevolkingsprobleem te doen, want tja hun ‘geloof en cultuur’ staan nu eenmaal een oplossing in de weg.
     Of wij in het Westen dan naast een energietransitie ook nog eens even ons eetpatroon willen veranderen. Want tja, door de bevolkingexplosie, zo vragen wetenschappers zich af, hoe voeden we straks 10 miljard mondjes voornamelijk onstaan uit ‘onaanpasbare’ Afrikaanse gewoonten?
     Oplossing: u in’t westen moet op vleesrantsoen. 👏🏽
     Klimaatdictaten en politieke klimaatdictatuur alhier zodat men in Afrika lekker hun gang kunnen gaan? Linkse mensen als Gerald zullen beweren: ja maar… het is allemaal wetenschappelijk bewezen hoor. (Zie link)
     Ik zal populistisch zeggen: het zal mij een ‘worst’ wezen. Stoppen daar, met het maken van klimaatarmoede door te veel kinderen! Wat dacht u daar van! Als iedereen zijn steentje moet bijdragen, ook Afrika en Arabië! ✊
     https://www.nu.nl/wetenschap/5688590/wetenschappers-radicaal-ander-eetpatroon-noodzakelijk-om-wereld-redden.html

     • @Haasnoot
      U verwijst naar mij, wat mij de vrijheid geeft om te reageren, toch?

      U bent al op leeftijd. Denkt u eens terug aan uw jeugd. Hoeveel vlees at u toen. Mijn ouders, wellicht dezelfde generatie, hielden het toen op 50 à 100 gram vlees per dag. Dat was goed vlees en niet die opgeblazen bewerkte stukjes smakeloze vezel die je tegenwoordig in de supermarkt koopt. Die mensen zouden dat graag terug willen. Is dat nou zo erg?

      Dank voor de link naar het artikel. Het Klimaatakkoord geeft een gewenste vleesconsumptie aan van 40% van de eiwitinname, tegen 60% vandaag. Daarbij zijn twee aanvullingen wat weggevallen. Het Voedingscentrum adviseert vandaag al 50% eiwitinname door vlees. En het gaat over de periode tot 2050! Denkt u nu eens aan uw eetgewoonten van 30 jaar geleden. Over dertig jaar: kweekvlees (niet van echt te onderscheiden), producten van insecteneiwitten, vleesvervangers (zelfs Unilever begint er nu al mee).
      Verder is veelzeggend, dat 40% van de Nederlanders in 2018 minder vlees is gaan eten.
      Zo ver weg is het allemaal niet!

     • Dat bevolkingsprobleem is inderdaad een groot probleem. Maar ingrijpen in een cultuur is heel complex en kan alleen met grote risico’s. Nog afgezien van de vraag of je dit zomaar mag of wilt doen. Je verbiedt a.h.w. een essentieel cultuurkenmerk, hoe noodzakelijk ook.

      Ik vergelijk het graag met het roken in onze samenleving. Aantal doden 20.000 per jaar, kosten voor gezondheidszorg gigantisch. Dan zou ieder weldenkend mens zeggen: “Meteen verbieden”. Doen we dat dan?

      En dat onsje vlees minder per week? Iedereen die iets van gezondheid weet en het klimaat een warm (?) hart toedraagt zal de noodzaak zien. Moeten we dat dan maar gewoon gaan doen, met overheidsmaatregelen als belasting, prijsstelling, rantsoenen, o.i.d.

      Roken en vlees, waar hebben we het over, maar als dat al onmogelijk blijkt, hoe moet dat dan met het krijgen van kinderen, als die bovendien nodig zijn voor de gezinsinkomsten en de oude dag.
      Daarom: zorg voor betere gezondheidszorg, onderwijs en economie. Dan daalt dat geboortecijfer vanzelf.

     • Vervolg:
      Maar weet u beste lezers, van ons wordt alles gevraagd, nee als (Groen)links aan de macht wordt, zelfs als een dictaat opgelegd. Wij moeten stoppen met vlees, roken, van’t gas af, en al onze gewoontes veranderen.
      Want klimaat en Afrika. CO2-uitstoot en 10 miljard mondjes die moeten eten. Uw vrijheid van keuze hoe te leven en te eten wordt bij deze opgeheven per klimaatdictaat! U moet uw cultuur en gewoontes veranderen! ☝🏿Da’s goed voor onze planeet.
      Maar aan de gewoontes en cultuur, ja ook het geloof, van Arabieren en Afrikaanse volkeren, daar kan volgens de linkse Gutmensch niets veranderd worden. Ergo, wij moeten maar veel geld overmaken want dan stoppen ze met kinderen maken. Gelooft u het?
      Wel leest u deze link dan maar. Het gaat over boeren die goed boeren in Niger. Zodra de oogsten beter worden kunnen ze er een extra vrouw en kinderen bij nemen. Da’s hun luxe… En recht in een streng Islamitische cultuur. Meer geld = meer kinderen. Ik ga deze week een extra biefstuk eten. Da’s mijn vrijheid en mijn keuze.
      https://www.volkskrant.nl/kijkverder/2018/voedselzaak/artikelen/huh-is-dit-de-sahel-dankzij-lokale-boeren-wordt-de-woestijn-weer-groen/

  4. Er is helemaal geen sprake van een transparante co2 discussie. Er wordt van alles beweerd wat vervolgens niet door iedereen controleerbaar is. Je kan via youtube allerlei filmpjes bekijken van bijv nobelprijswinnars, en andere absolute topwetenschappers die enstige twijffels uitten over het hele co2 verhaal. Ook kan je lezen over een miniijstijd, een zgn maunders minimum die voor de deur staat. Het lijkt steeds duidelijker dat de temperatuur op de aarde vooral wordt bepaald door de zon. Als we politicy hebben die alleen maar onzin vertellen dan zijn we te laat als zeer binnenkort blijkt het miniijstijdje begonnen is. Het gaat uiteindelijk om de waarheid.

   • Voor zover ik kan nagaan is er slechts één Nobelprijswinnaar, Ivar Giaever, die stelling neemt tegen de CO2-plannen. Maar dat is een specialist in supergeleiding. Ik schreef eerder, dat vertrouwen op zijn deskundigheid op klimaatgebied hetzelfde is als een briljant neuroloog een openhartoperatie laten uitvoeren. Dat doet namelijk niemand. Ook andere top-wetenschappers, zoals de Nederlandse Thoenes en Berkhout (toppers op hun gebied, maar geen van beiden klimaatdeskundige), presenteren zich als specialisten op klimaatterrein. Maar duizenden echte klimaatdeskundigen zien het heel anders: de aarde wordt bedreigd door toedoen van mensen..

    Die CO2-discussie is veel transparanter dan u voorstelt. Kijk maar op https://klimaatverandering.wordpress.com/. Daar vindt u links naar honderden relevante onderzoeken naar klimaatverandering en de rol van CO2. Niet altijd even simpel om te lezen, maar het is nu eenmaal complexe materie, helaas, maar het is allemaal wel heel toegankelijk. Er proberen veel te veel nep-deskundigen, zoals Ivar Giaever, Guus Berkhout en Dick Thoenes, mee te kletsen, zonder te weten waarover het nu precies gaat.

  5. Het lijkt allemaal wel milieuvriendelijk dat we van het gas af moeten en uiteindelijk verplicht in elektrische auto’s moeten rijden. Maar of het milieu er beter van wordt, betwijfel ik. Elektrische auto’s moeten geproduceerd worden. Dit gebeurd in meestal niet milieuvriendelijke fabrieken. En wat doen we met de versleten accu’s vol met zware giftige metalen en het zeer schadelijke accuzuur. De accu’s hebben een levensduur van ongeveer 4 misschien 5 jaar. En de huizen verwarmen zonder gas of koken zonder gas, betekend een veel groter vraag naar elektriciteit. Ook dit wordt vaak niet opgewekt in milieuvriendelijke centrales. Brandstofcellen en hybride auto’s lijken mij een veel praktischer oplossing. En een verbod op het produceren en verkopen van brandstof slurpende zware S.U.V. auto’s.

   • @Bert van der Meer
    U zet een v.w.b. energiegebruik verre toekomst af tegen de energieopwekking vandaag. Dat lijkt sterk op appels en peren vergelijken en geeft een vertekend beeld. Het doet me denken aan de reacties kort voor de introductie van de stoomtrein: koeien zouden minder of zure melk geven, paarden zouden op hol slaan, artsen voorspelden verstikkingsgevaar en hersenziekten. Allemaal angsten die niet te onderbouwen waren, omdat ze gingen over een toekomst die nog lang niet helder was. Gelukkig kwam die trein er.

    Natuurlijk zullen er grote uitdagingen komen bij de overschakeling van gas naar elektriciteit. Dan kun je twee dingen doen, tenminste als je de noodzaak voor de verandering ziet. Je kunt alles bij het oude laten en eerst die uitdagingen aanpakken. Je kunt ook de aanstaande verandering alvast aanpakken, voorbereiden, beginnen en tegelijkertijd die al voorziene obstakels uit de weg ruimen. Dat laatste levert het snelst resultaat, bij het eerste zijn we misschien te laat.

  6. Wie besluit (ineens) dat we van het gas af moeten – verbouwingskostenpost burgers van 235 miljard? VVD-minister Wiebes. Wie tekent er voor nog veel meer CO2-reductie dan noodzakelijk is in de EU? Premier Rutte VVD. Wie verhoogd onze energie-rekening voor steeds meer transitie-subsidies: Wiebes van de VVD.
   Wie is de klimaatpaus van alle klimaattafels. Nijpels, ex-VVD.
   Wie beweerde dat het klimaatbeleid buiten de verkiezingen gehouden moet worden zodat de burger zich er niet over uit kan spreken: Klaas Dijkhoff VVD.

   Wat een verkiezingsonzin beste mensen. De VVD is gewoon bang veel stemmen aan het FvD te verliezen. Pinokkio II staat hier in de steigers om Rutte op te volgen als Neerlands nieuwe fopsigaar.
   Het is immers juist de VVD die de burger laat vallen en de industrie spekt met een dikke klimaatgeldpot betaald door u en ik via onze energierekening.
   Klaas Dijkhoff komt nu voor die burger op, zegt hij? 🤣
   ‘T is zeker een carnavalsgrap. 🥳

   • De VVD zou eens dit artikel moeten lezen. Want wat Dijkhoff zegt tekent wel voor de verplichtingen van de klimaatwet. Dus die hele CO2-reductie moet er van hem toch wettelijk komen…
    Persoonlijk zeg ik: voor slechts 2 miljard bouw je 4 stikstoffabrieken die het geïmporteerde hoogcalorisch aardgas geschikt maakt als Gronings aardgas. Dan hoef je niet voor 235 miljard euro de burgers hun huizen laten verbouwen die slechts 14,1% CO2-uitstoot veroorzaken. Concentreer je maar eerst eens op die andere 85,9% CO2-uitstoot. Voornamelijk van industrie..
    Heel Europa gaat over op aardgas. Waarom moet Nederland van Wiebus (VVD) tegen exorbitante hoge kosten zonodig heel anders dan de hele wereld doen???
    Omdat Wiebes door de aardbevingen in Groningen in paniek raakte?
    Nederland gaat in het klimaatakkoord 3x zoveel gascentrale’s bijbouwen om van geïmporteerd gas elektriciteit te maken. Dan, beste Klaas, kan de burger toch net zo goed aan’t gas blijven?
    Dat scheelt 235 miljard euro! En vervang in tijd rustig geïmporteerd aardgas door waterstofgas.
    https://www.telegraaf.nl/financieel/2986582/column-rutte-moet-snel-kiezen-voor-ander-klimaatbeleid

  7. Mensen, laat u zich niet in de maling nemen door zowel de VVD als het CDA!
   Nu weer de dappere jongen uithangen (Rutte) en de kiezers in de maling nemen met het (zogenaamd!) afzwakken van het milieuakkoord. Het is weer veel verkiezingsretoriek en het grootste gedeelte van het volk laat zich weer in de maling nemen.
   Als de kiezers hun verstand gebruiken stemmen ze “en masse” op het FvD en laten ze zich niet meer in de maling nemen door de “stoere” Rutte en de “nietszeggende” Buma. Bah, wat een slapjanussen.

  8. Wat te denken van het volgende artikel:
   https://klimaatgek.nl/wordpress/co2/ (Ron de Vos):

   De belangrijkste bronnen voor atmosferisch CO2 zijn de oceanen ( 90 gigaton/jaar), vegetatie (60 gigaton/jaar) en bodems (60 gigaton/jaar).
   De inbreng van de mensheid is slechts 5,5 gigaton/jaar. De menselijke inbreng in atmosferische koolstof is dus 2,6%.

   Dit artikel bevestigt mijn vermoeden dat
   1. De aarde opwarmt.
   2. De invloed van CO2 daarop onduidelijk is.
   3. De invloed van de mens op het CO2-gehalte beperkt is.
   4. De invloed van Nederland daarop verwaarloosbaar is.
   5. Dat Nederland wordt geregeerd door dwazen.
   6. Dat je om droge voeten te houden beter een huisje hoger op in de bergen kunt kopen in een land waar de klimaatgekte nog niet heeft toegeslagen. Dat noem je “kurieren am symptom” en is wellicht veel goedkoper.

   Kortom: verhef in maart je stem tegen dwaze beleidsmakers (of volg advies 6 op).

   • Het menselijke aandeel in de totale CO2 uitstoot van de aarde is inderdaad zeer klein, maar oceanen, vegetatie en bodems nemen ongeveer evenveel CO2 op als dat ze uitstoten, terwijl de CO2 die door de mens wordt uitgestoten in de atmosfeer blijft hangen: https://www.youtube.com/watch?v=kQ9hPl9dl98 De mogelijkheid van de natuur om CO2 op te slaan wordt ook nog eens gehinderd door grootschalige bomenkap en het verlies van onderzeese biodiversiteit.

   • Het aandeel van Nederland hierin is inderdaad ook verwaarloosbaar, maar wij hebben in wereldwijd verband een verdrag getekend waarin is afgesproken dat ieder land noodzakelijke stappen zet om CO2 uitstoot tegen te gaan. Wanneer een land zich dan niet aan de afspraak houdt heeft dat een algemeen demotiverend effect en stort het hele systeem in elkaar. Internationale minachting wordt dan ons deel,
    maar de negatieve gevolgen voor Nederland bij een opwarming van de aarde van meer dan anderhalve graad Celsius gaan uiteraard veel verder dan dat. Mocht de verwachte stijging van de zeespiegel van 5 meter u als Nederlander op wat voor manier dan ook koud laten, denk dan als de ongetwijfeld rechtse rakker die u bent aan de vluchtelingencrises die zullen worden veroorzaakt wanneer de atollen in de Grote Oceaan overstromen en de regio’s rond de evenaar door verwoestijning onbewoonbaar worden.

    • @Techy Snelder,
     Grappig dat u, ongetwijfeld als linkse rakker, dan meteen overstapt op een vluchtelingencrisis. Wel de bomenkap, die juist CO2-opname vermindert, komt door de overbevolking. Vluchtelingencrisis zullen voornamelijk het gevolg zijn van aan overbevolking gerelateerde oorzaken.
     Zelfs de hoeveelheid CO2-uitstoot heeft een oorzakelijk verband met veel te veel mensen op de aarde. De aankomende bevolkingsexplosie in Afrika en Azie en met name de Arabische landen die in vooral in onvruchtbare gebieden liggen zullen deze zaken in gigantisch verergeren.
     Dus, net zo noodzakelijk als CO2-uitstootbeperking is geboortebeperking. Dat scheelt enorm veel vluchtelingencrises in de toekomst en ook CO2-uitstoot.
     Als NL haar verantwoordelijkheid moet nemen zo ook Afrika en Arabië.
     Kijk da’s rechts gedachtegoed die veel ellende voorkomt!

     • @Haasnoot
      Geboortebeperking heeft alleen duurzaam effect als het uit de mensen zelf komt. Ik heb eerder wetenschappelijke onderzoeken aangehaald die aannemelijk maken dat er drie soorten acties nodig zijn om zowel de overbevolking als het migratieprobleem op te lossen:

      1. Zorg voor betere gezondheidszorg, want lagere zuigelingen sterfte leidt tot een lager geboortecijfer, omdat dan minder baby’s gemaakt worden.
      2. Zorg voor beter onderwijs, want beter opgeleide mensen krijgen minder kinderen en kunnen hun geboortecijfer beter beheersen.
      3. Zorg voor een betere economie, want een gezonder economie dempt het geboortecijfer en leidt bovendien tot minder economische vluchtelingen

      Zo “eenvoudig” is het. Het wordt complex, omdat die landen dat niet zelf kunnen en de rijke landen het moeten financieren.

      • @Gerald 13 jan 21:04
       Merkt u niet uw koloniale toontje:
       “Zorg voor betere gezondheidszorg”. Kom op! Waarom moeten wij daar voor zorgen? Het zijn toch mensen zoals u en ik, alleen met een zwart kleurtje? We gaan toch niet discrimineren? Ze wisten toch zo zeker dat ze het zonder kolonisten konden toen ze die naar huis stuurden? Laat ze nu bewijzen dat ze op eigen benen kunnen staan en niet aan de hand moeten worden genomen door Europeanen of Chinezen. Als Congo niet voortdurend in burgeroorlog verwikkeld was, had het genoeg minerale rijkdommen om een prachtig gezondheidssysteem op te zetten! Waar zijn ze in godsnaam mee bezig? HIV oplopen door promiscuïteit en dan maagden verkrachten om daar weer van af te komen!

       Ze kunnen het wel, maar dan moet hun mentaliteit drastisch veranderen.

      • Eric Holleman weet blijkbaar niet dat de geldstromen nog steeds van het zuiden naar het noorden lopen. Afrika wordt nog steeds uitgebuit.

      • We MOETEN niet voor de gezondheidszorg zorgen. We doen het al decennia lang en met steeds meer succes. Bovendien bedenk ik dat toontje niet, maar dat doen erkende demografen die deze drie “zorgen” hebben geformuleerd als oplossingen voor een groot aantal problemen in onderontwikkelde landen, namelijk overbevolking en migratie. En precies dat zijn problemen waarover allerlei personen in de politiek en hier voortdurend op wijzen.

       Ik kan in 200 woorden helaas niet zo heel erg genuanceerd formuleren, maar u begrijpt vast wat ik bedoel.

      • Je kunt natuurlijk ook de boel omdraaien en denken dat die 3 punten +de VN voor de groei verantwoordelijk is.
       Oei wat bedenk ik mij nu foei.

      • @ Bruinsma 15 januari 2019 at 11:25
       Je kunt de boel niet omdraaien. Maar dat is wel wat veel vaker gebeurt. Allerlei fantasten, u niet natuurlijk, verzinnen weer de een of andere theorie, complot of erger en lanceren dat als waarheid, suggestie, onvermoede mogelijkheid, of iets anders vaags. Ik beweerde niets, ik verwijs slechts naar uitkomsten van serieus onderzoek naar migratie en overbevolking. Dat lijkt me voor iedereen, ook klimaatsceptici en migratie-afwijzers, interessant. Maar ik ben bang dat ik de leergierigheid van menigeen overschat.

   • @Tycho Snelder 13 jan 00:31
    Mijn bijdrage heeft u kennelijk zo geërgerd dat u zich midden in de nacht geroepen voelde te reageren. Uw bewering dat oceanen CO2-neutraal zijn kan ik niet controleren. Bij 90 gigaton lijkt me 5,5 gigaton menselijke uitstoot in de foutenmarge liggen. Ik ben het met u eens dat verbranding van organische stoffen die in het verleden door de aarde geproduceerd zijn vervuilend is. Ik ben het met u eens dat CO2-opname van de natuur ernstig wordt verhinderd door het kappen van tropische regenwouden. Het artikel waarnaar ik verwees betwijfelt juist de relatie tussen CO2-concentraties en aardtemperatuur. Maar de Nederlandse invloed op het stijgen van de zeespiegel is aantoonbaar nihil en rechtvaardigt de kosten niet. Terwijl andere Europese landen voor aardgas en kernenergie kiezen, breken wij ons gasnetwerk af. Zo absoluut is het klimaatakkoord dus niet. Het feit dat wij onzinnige verdragen tekenen schaar ik onder punt 5 van mijn stellingen. Ik voel me niet schuldig aan het onderlopen van atollen. Dat is de loop van de natuur die wij niet als Don Quichotes kunnen tegenhouden. Als realisme je kwalificeert als rechtse rakker, dan zij het zo.

    • Linkse mensen denken aan het grotere geheel, rechtse mensen kiezen voor korte termijn eigenbelang. Vandaar dat geen van twee ooit echt wint. Je hebt beide perspectieven nodig.

     • @Ludovica
      Ik zou willen dat veel meer mensen dit zien. Dit is m.i. de essentie van politiek. De één kan niet zonder de ander. Links bestaat niet zonder rechts en v.v. Groene politiek heeft mijn voorkeur, maar niet zonder behoud van het goede van vandaag en verbetering of bescherming van de leefomstandigheden van hen die dit nodig hebben. Het gaat altijd om het maken van keuzen, vaak tussen uitersten. Verschansing op die uiteinden betekent altijd, dat zo iemand uiteindelijk verliest.
      Kortom, het links/rechts-onderscheid heeft afgedaan; we hebben een andere ordening nodig.

      • Nee je begrijpt me verkeerd. Het onderscheid heeft helemaal niet afgedaan. Het is als met touwtrekken: het zoekt een evenwicht.

       Dus er moeten wel mensen zijn die rechts én links trekken. Anders valt het touw op de grond. Of zoals Rutte zegt: dan valt het vaasje op de grond.

       Ikzelf trek aan de linkerkant van het touw. Maar dat wil niet zeggen dat ik de waarde van de andere kant niet zie.

     • @Ludovica,
      Dan is het vreemd dat juist links het rechtse perspectief uitsluit. Immers met de populisten wil zij geen zaken doen.
      Dus de wijheid die je zegt is in ieder geval geen linkse gemeengoed. Ergo: zij sluit het juist uit polariseert het politiek!
      Da’s precies tegenovergesteld.

     • @Ludovica 14 jan 18:10
      Iemand heeft ooit gezegd: “Communiceren is zo dicht mogelijks langs elkaar heen praten” U en ik vinden het sneu dat mensen.op atollen moeten verhuizen vanwege het stijgende water. Als ik betoog dat onze inspanningen dat proces niet gaan stoppen, dan zegt u dat ik geen oog heb voor het geheel. Beter ware het om te bewijzen dat die wel gaan helpen. Ik begrijp uw dadendrang, maar als die nergens toe leidt, dan gooi je toch geld over de balk? Dat zal zelfs iemand die de wereld wil redden toch wel inzien?

      • @Holleman,
       Wat u stelt is zeker waar…
       Maar of u gelijk krijgt betwijfel ik omdat het klimaatakkoord nu ondertussen volledig gepolitiseerd is. Derhalve gaat het vaak niet meer om ‘logica’ of ‘de feiten’ of de afweging van meerdere keuzes.
       Er is voor bepaalde scenario’s door politieke partijen al gekozen VOOR u. Het gelijk hebben of krijgen = macht krijgen is NU in de ‘discussie’ de essentie geworden.
       Communicatie wordt in de vorm propaganda gegoten. Ik zou u aanraden daar rekening mee te houden.

       Feitelijk is er natuurlijk helemaal GEEN publiek debat geweest. U en wij allen zijn in essentie op dit onderwerp al gepasseerd. 🤫 Al wat u nu nog rest is te kiezen op een partij die voor u een klimaatscenario heeft uitgedacht.
       Da’s representatieve democratie.

       Aan u gelijk toegeven zou gelijk staan aan het niet-gelijk van een partijstandpunt dat nu juist tijdens de campagne vurig verdedigd of gepromoot. 🤓
       Zulke feiten worden naar mijn ervaring dan liever genegeerd. In actiefste geval zelfs constant verdraait en gemanipuleerd.
       Ik ken iemand die er een dagtaak aan heeft. 🤥
       Derhalve heeft het soms geen enkele zin meer over de ‘inhoud’ te discussieren. 🤨

   • Ik heb een paar weken geleden diverse onderzoeken aangehaald die vrijwel alles wat in het door u gelikte artikel wordt ingezet om de opwarming van de aarde te nuanceren, wordt weerlegd. Zelfs die z.g. time-lag van Al Gore, die er in grafieken heel overtuigend uitziet, maar in werkelijkheid heel anders is. Als het u interesseert bent u vast in staat om mijn bijdragen terug te vinden. Via https://klimaatverandering.wordpress.com/ wellicht, want daaruit citeerde ik.

   • PS
    De voorbeeldfunctie van Nederland als argument om het klimaat akkoord te tekenen en uit te voeren klinkt nogal potsierlijk. Dacht u dat China en India zich iets aantrekken van wat een vlekje aan de Noordzee doet? De Verenigde Staten doen niet eens mee! Terwijl wij gloednieuwe schone kolencentrales afbreken en de kosten daarvan op de burger afschuiven, gaan zij gewoon door met het bouwen van vieze centrales. Tel uit je winst.

    • @Holleman,
     En daarin heeft u volstrekt gelijk! Dat maakt ook wat Techno Snelder zegt kompleet irrelevant. Waarom moeten wij het beste jongetje van de klas zijn terwijl het mondiaal niet help? Volstrekte waanzin ook om je bevolking voor honderden miljarden te verarmen. Dat water komt toch wel.
     Ondertussen mogen landen in het Parijsakkoord zelfs doorgaan met de verhoging van hun CO2-uitstoot. Da’s toch echt water naar de zee dragen.
     En Gerald kan dan wel steeds beweren dat zijn geleerden het wel bij het rechte eind hebben en anderen dan dus wel nep moeten zijn. Ach de burger kan het niet deren, want dat wordt ondertussen een kwestie van geloof geloof ik. Voor andermans geloof en ideologie ga ik niet financieel krom liggen.
     Zeker als het ook nog eens feitelijk mondiaal 0,0000 helpt!
     Deze linkse hysterie zal ons nog tot de bedelstaf brengen!

     • @Haasnoot
      Ik lees nog steeds geen inhoudelijke bezwaren tegen de talloze onderzoeken waaruit ik citeer. Maar ik ben geduldig en wacht rustig af. Die onderzoeken deugen namelijk. En die onderzoeken die het tegendeel beweren deugen bijna nooit en bovendien zijn ze er ook nauwelijks.

      Voor de geïnteresseerde lezers die e.e.a. zelf willen controleren: https://klimaatverandering.wordpress.com. En kijk voor de grap ook op https://www.climategate.nl/ om het niveau van het “echte” onderzoek daar te beoordelen.

   • Wat deze niet afgestudeerde zich in een keer afvraagt is:
    Is er ooit wel eens specifiek direct aan de noord Canadese waterlijn geboord om te kijken of er sporen te vinden zijn van veranderingen in de doorsnee waterlijn ?
    Bijvoorbeeld 10 km land inwaarts en 10 km het water op?
    En dan zo diep geboord dat je +/- 2000 jaar terug kan gaan?
    Zal wel een domme vraag zijn maar toch?

    • Domme vragen bestaan niet, domme antwoorden wel. Maar wat zou u met een dergelijk onderzoek willen aantonen?

    • @Bruinsma 15 jan 10:56
     In 2014 maakten mijn vrouw en ik een cruise naar de Zuidpool. Een gids in Vuurland vertelde ons dat 20.000 jaar geleden – gisteren naar geologische maatstaven – Vuurland bedekt was met 2 km dik ijs. Je hoeft niet gestudeerd te hebben om te bedenken dat de zee toen veel lager was. Engeland was toen nog niet splendid isolated. Zelfs na Christus zijn en nog behoorlijke schommelingen geweest in het klimaat. De excursies van de Vikingen waren daar waarschijnlijk het gevolg van.

     • Moet mooi zijn geweest mijn dochter was daar vorig jaar.
      Maar sinds het smelten van de ijskappen(ijstijd)komt de aarde omhoog dacht bij canada iets van 3cm per jaar.
      Dit kan niets anders betekenen dat dit water verplaatst.
      En op die door mensen nog niet teveel vergiftigde gebieden is misschien iets te vinden of er eerder opwarming is geweest
      Als door die verplaatsing ook niveau stijging plaats vindt, Kan ik mij wat minder schuldig voelen, want ik heb mijn dieseltje belooft samen nog vele jaren het vertrouwen te geven en samen op weg naar de 1000000 Km te gaan.

      • Wat ik eigenlijk wil weten sinds het smelten van de ijskappen. En dit begon al ver voor de homo sapiens shell als medeverantwoordelijke of mijn autootje kon aanwijzen.
       Hoeveel is de land en zeebodem gestegen en hoeveel gaat het nog stijgen? Wat is de invloed op waterlijn?
       En als het straks weer onvermijdelijk kouder wordt moeten wij dan als gekken kolen en hout verbranden of word dan alle eventuele opgeslagen co2 weer losgelaten.
       Ik ben niet tegen het veranderen van ons gedrag maar de paniek die nu om ons heen grijpt? Dat gaat mij een brug te ver.
       Ik zie de laatste smelt fase van het ijs meer als een dompelaar effect, hang het in een emmer en na een tijdje is alles warm.

      • Door de verandering van de ijskap, vooral op Groenland, verandert ook de zeebodem, maar het effect wereldwijd is zowel positief als negatief. Daarover is veel info te vinden. Natuurlijk noem ik weer https://klimaatverandering.wordpess.com, waar via de zoekfunctie heel veel info is te vinden. Ik las alleen even snel https://klimaatverandering.wordpress.com/2018/01/16/hoe-013-mm-jaar-door-vervorming-van-de-zeebodem-in-de-media-wordt-vervormd/. Dat gaat, ietwat hilarisch, over een onderzoeksresultaat en hoe dat in de loop van heel weinig tijd volledig vervormd in de media wordt gepresenteerd door klimaatsceptici. Zij menen daarmee aan te tonen, dat al die z.g. deskundigen volledig de plank misslaan. Heel boeiend om te lezen hoe massacommunicatie werkt.

  9. Mijn hele stem leven CDA gestemd, tot dat voor mij misselijkmakende gedrag van Eurlings en Klink in 2010.
   Dan maar VVD.
   Kwam toen nog als het meest te vertrouwen over tot?
   Juist die ene dag dat wij verleid werden om strategisch te stemmen want anders het alles vernietigende PVDA!
   Nog nooit heb ik mij zo verraden en in het kruis getast gevoeld als toen.
   HET continue verwijten van de PVV door het CDA en VVD als zijnde niet betrouwbaar maar niet willen zeggen wat hun schuld in dit gebeuren was?
   Het regelmatig in de kamer een stelling innemen maar in Brussel anders doen!
   Dit heeft mij op een andere gedachte gebracht van hoe stem ik.
   Wie irriteert mij het minst! helpt mij aardig op weg met mijn keuze.
   Als windhaan krijgt de VVD van mij een 10 ik zie ze zelfs als het niet anders kan met Denk regeren.
   Voor betrouwbaarheid een dikke onvoldoende.
   Na de verkiezingen denk ik dat Klaas Dijkhoff weer braaf aanschuift en braaf ondertekent wat hem onder de neus geschoven wordt.
   Jammer dat de dames en heren in politiek zichzelf zo goedkoop hebben gemaakt.

   • Ps

    If you can’t beat them, join them.

    Blok? gister Rutte vandaag Dijkhoff
    Willen zij zich aansluiten bij populisten ?
    Is dit een zeer tijdelijke inzinking?
    Of gaat bij hun een lichtje branden?
    Maar tot voor kort waren dit toch populistisch uitlatingen?
    Of heet dit voor oude partijen voortschrijden inzicht?
    Ik denk vandaag weer veel te populistisch merk ik 🙁

  Comments are closed.