CDA geeft toe aan druk van boeren

  4
  467

  Leestijd: 2 minuten.

  Protesterende boeren die het CDA onder druk zetten om niet in te stemmen met strenge milieuregels claimen dat ze succes hebben. In Brabant stapten de twee CDA-gedeputeerden op. Ze waren het niet eens met de coalitiegenoten – VVD, D66, PvdA en GroenLinks – over de aanpak van de stikstofcrisis. De twee CDA’ers willen dat de boeren meer tijd krijgen voor het aanvragen van vergunningen voor het bouwen van milieuvriendelijke stallen, maar kregen geen harde toezeggingen.

  De twee gedeputeerden stapten op in de nachtelijke uren. Dat gebeurde even voordat het CDA-congres in Utrecht op zaterdagmorgen zou beginnen. Daar dreunde de klap door. De twee gedeputeerden kregen steun van partijgenoten, die daarvoor applaus kregen van de zaal.

  Het congres van het CDA trapte bovendien krachtig op de rem, toen een discussiestuk van het Wetenschappelijk Instituut van de partij over de toekomst van de landbouw werd besproken. Volgens dat rapport moet Nederland er niet langer naar streven om de tweede exporteur van voedsel in de wereld te blijven. Dierenwelzijn en duurzaamheid zijn volgens dat rapport belangrijker dan massaproductie. Die tekst werd afgezwakt. Productie en duurzaamheid zouden “in balans” moeten zijn. Jaco Geurts, de landbouwwoordvoerder in de Tweede Kamer, zei dat hij “gaat meepraten” over het discussiestuk en dat hij verwacht dat er nog aanpassingen zullen komen.

  Bij het bestrijden van de stikstofcrisis zijn allereerst noodmaatregelen nodig. Het CDA lijkt daarbij de uitstoot van stikstof door de boeren meer te willen ontzien dan de regeringspartners D66 en VVD. Voor de VVD weegt zwaar dat de automobilist niet teveel in de weg wordt gelegd en binnen die partij is er weerstand tegen een algehele verlaging van de maximumsnelheid van auto’s.

  Voor dat laatste pleitte zaterdag daarentegen het congres van D66. Dat congres sprak uit dat die snelheid omlaag moet naar 90 kilometer per uur. Voor de langere termijn pleit D66 voor halvering van de veestapel om het milieu en de natuur te sparen. Dat lijkt niet te kunnen zonder een gedwongen sanering van een bedrijven en dat valt slecht bij de aanhang van het CDA.

  Voor de VVD weegt zwaar dat de bouw van huizen en de aanleg van wegen weer snel op gang komt, nadat provincies en gemeenten de benodigde vergunningen niet verstrekken als gevolg van de stikstofcrisis.

  Binnen de coalitie in de Tweede Kamer strijden tegenstrijdige belangen om voorrang. Dat gebeurt ook op provinciaal niveau. Het aanpakken van stikstofcrisis wordt er niet eenvoudiger op als dit in de provincies leidt tot grote spanningen binnen de coalitie, zoals nu in Brabant het geval is.

  4 REACTIES

  1. In de discussie over Pfas heb ik nog niet gehoord dat we de Amerikaanse fabriek in Dordrecht die Teflon produceert voor heel Europa (Dupont) moeten sluiten. Ik denk niet dat daar veel werkgelegenheid mee verloren gaat.

   In de bouw wordt geen aarde vervuild met Pfas, maar alleen verplaatst. Wat dat betreft is het een Pfas-neutrale activiteit die veel banen oplevert. Maar ja, de relaties met Amerika hebben voor onze regenten een hogere prioriteit dat de werkgelegenheid van de eigen burgers en Dupont brengt waarschijnlijk veel belastinggeld in het laatje. Dan knijp je een oogje toe waar het de gezondheid van Nederlanders betreft.

  2. CDA geeft toe aan druk van boeren, luidt de kop van dit artikel.
   Maar wat weggemoffeld wordt is dat dit kabinet al jaren toegeeft aan de druk van de activisten van Groen Links en D66, om maar te kunnen blijven zitten. Daar moet een eind aan komen en daarom sta ik achter boeren, bouwbedrijven en wat dies meer zij, inclusief harde acties! Nederland moet ophouden het braafste jongetje van de klas te zijn en het lachertje van de wereld!

  3. Zonder naar de consequenties te kijken hebben ze 162 natura 2000 gebieden ingesteld. Om maar uit de Brusselse pot te kunnen graaien…

   De hoorzitting geeft duidelijk aan dat andere landen het anders doen dan wij of helemaal niet…. Werken ze met andere cijfers en hebben ze een heel ander idee van natuurparken.

   Wat bijvoorbeeld hier een natuurpark heet, graven ze in Duitsland gewoon af en maken ze er landbouw grond van. bv. Manderheide en Engbertsdijksvenen.

   Ik wil hiermee duidelijk maken dat we uit een ander vaatje moeten gaan tappen…..
   Met andere cijfers werken, met andere afstanden, met andere regels of zelfs met de miljoenen, waar ze nu de boeren mee weg willen kopen, bij Brussel de natuurparken terug draaien.

   Want een ding klopt namelijk ook niet, dat iedereen over natuurparken praat . Als de mens het heeft aangelegd, is het namelijk alleen maar een PARK!!!!

  4. Het lijkt mij dat het “stikstof probleem” lijnrecht indruist tegen de “klimaat maatregelingen”.
   Wellicht leidt meer stikstof in de lucht en grond tot meer plantaardige groei en daardoor zal de heide overwoekerd worden door grassen, struiken en bomen. Maar deze nemen veel meer CO2 op dan heide-plantjes. En dus vertraagt meer stikstof de opwarming van het klimaat.
   Dus de heide of het klimaat?

  Comments are closed.