‘Coalitie straks op 28 à 30 zetels in Senaat’

  2
  1659

  Leestijd: 1 minuten.

  In een nieuwe peiling van De Hond zakt de VVD een zetel omlaag, waarmee de partij uitkomt op 23 stoelen. Dit schrijft hij erover:

  “De electorale positie van de drie grootste partijen van de coalitie is zwak. Na D66 en het CDA is ook de VVD steeds meer aan het wegzakken. Alleen de ChristenUnie ontkomt
  aan dit proces en doet het beter dan bij de laatste Tweede Kamerverkiezing. Inmiddels is de PVV, die een geleidelijke stijging doormaakt, dicht in de buurt van de VVD terecht
  gekomen. Groen Links staat op de derde plaats en de PvdA is na Forum voor Democratie de partij die op de grootste winst staat en op de vierde plaats terecht is gekomen.

  Op basis van de huidige landelijke peiling en de inschatting van het effect van die lagere opkomst is de volgende tabel mijn beste inschatting op dit moment van de
  samenstelling van de volgende Eerste Kamer. Daaruit blijken ieder van de drie grootste coalitiepartijen te verliezen, waarvan D66 het meest. Op basis van de electorale
  verhoudingen van dit moment zou een score van 28 à 30 zetels voor de coalitie het meest waarschijnlijk zijn.

  Het is nog minder dan 4 maanden tot de verkiezingen voor de Provinciale Staten, die leiden tot een nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer. Vanzelfsprekend is er op dit
  moment geen goede voorspelling te geven van die uitslag. Maar het is wel interessant om uitgaande van de huidige peilingen een vertaling te maken naar de nieuwe
  samenstelling van de Eerste Kamer. Daarbij wordt rekening gehouden met het feit dat bij de Provinciale Statenverkiezing de opkomst rond de 50 procent zal zijn, terwijl dat bij de
  laatste Tweede Kamerverkiezing boven de 80 procent lag. Bij bepaalde kiezersgroepen is de daling van de opkomst minder fors dan bij andere kiezersgroepen. Zo doet het CDA
  (gemiddeld oudere kiezers) het bij Provinciale Statenverkiezingen altijd beter dan de landelijke trend bij de peilingen. En scoorde de PVV bij de laatste twee Provinciale
  Statenverkiezingen duidelijk lager dan bij de landelijke peiling van de Tweede Kamer op dat moment.

  Natuurlijk kunnen er de volgende 4 maanden nog electorale verschuivingen plaats vinden, maar het lijkt me zeer onwaarschijnlijk dat de coalitie dicht in de buurt gaat komen
  van de benodigde 38 zetels. Zelfs een score van 36, een belangrijke score gezien de 2 zetels die de SGP zal gaan halen, zal moeilijk haalbaar zijn.”

  2 REACTIES

  1. Op de keper beschouwd gaat dit kabinet m.i. ten onder aan haar eigen machts-egoïsme. Immers, zij respecteerde de uitslag niet van het volksreferendum over het associatie-verdrag met de Oekraïne. Dat loste zij met inlegvelletje…. 😖
   Als antwoord daarop kwam Thierry Baudet met 2 zetels in de Tweede Kamer.
   Het antwoord van’t kabinet: het bruut afschaffen van het referendum zodat het volk nooit meer in haar wielen kon rijden. Alleen de macht hebben, niets delen, de mondsnoeren van’t volk en wel zo snel mogelijk, met terugwerkende kracht!
   En het Forum voor Democratie groeide…
   En nu opnieuw gedonder – dankzij politiekklokkenluider Baudet.
   Want zonder debat in de Tweede Kamer – was de bedoeling – wilde de regering het Marrakesh-pact tekenen. Van’t referendum had ze ondertussen niets te vrezen. Het debat wel. Zelfs links had er geen zin in… Migratie moest stilletjes… extra gelegaliseerd worden.
   Maar Thierry brult het van de daken en nu komt Rutte weer met een inlegvelletje.
   Inlegvelletjes, meneer Rutte, betekenen minder, minder, minder… zetels voor dit kabinet.

   • Overigens: dit ‘Marrakesh’ kabinet moet wel beseffen, dat als pro-Europa ook pro-migratie betekent, en zij onder het mom van ‘de terugkeer van de illegale migrant’ een pact tekent om ze per ommekeer legaal te accepteren, zij geen ENKEL probleem oplost maar een nieuwe schept: de ondergang van een elitair Europa.
    De gele hesjes in Frankrijk zijn daar de krachtigste uiting van in Frankrijk. Elitair West-Europa gaat beven onder het verzet vanuit het volk dat niet meer pikt, dat boven hun hoofden via VN-immigratie plannen en ongrijpbare klimaatplannen de bevolking democratisch buitenspel gezet wordt terwijl zij de gevolgen ervan mogen dragen en er voor betalen!
    De rijken zitten veilig, de elitairen ook…
    Maar Marrakesh-gangers en de partijen die zich achter VN en inlegvelletjes verschuilen zullen tot de orde geroepen worden door’t volk! Het kan even duren, maar hier in Nederland zien we het aan de teloorgang der zetels… In Frankrijk, waar ooit de revolutie is begonnen, wordt Macron straks afgezet. Le Pen zal sterker dan ooit ten tonele verschijnen! Oost-Europa met Oostenrijk – voor hen geen pro-immigratie Europa.
    En zo gaat het project ten onder… Brexit ging het voor…

  Comments are closed.