‘Cold shoulder’ voor Macron

  11
  364

  Leestijd: 1 minuten.

  Voorlopig heeft de Franse president Emmanuel Macron een ‘cold shoulder’ geoogst tijdens de EU-top in Tallinn wat betreft zijn plannen voor meer Europese integratie. Bij tal van regeringsleiders was de nodige reserve te bespeuren en dat is niet voor niets.

  Het euro-project heeft bewezen dat Europa bepaald niet onfeilbaar is en dat het enorme inspanningen vergt om ‘weeffouten’ weer recht te breien. Europa is altijd een Europa geweest van kleine stapjes vooruit en gelet op de achterdocht bij de bevolking over ‘nog meer macht naar Brussel’ is het ook verstandiger dat zo te houden.

  Het grootste knelpunt bij Macron is dat hij financiële integratie wil, één Europese minister van Financiën en eurobonds, obligaties gedragen door alle eurolanden. Maar in de praktijk betekent dit dat zwakke landen relatief goedkoop kunnen lenen onder dekking van de sterkere zoals Duitsland en Nederland. We hebben gezien wat er gebeurde toen bij de invoering van de euro Grieken, Italianen en Spanjaarden opeens supergoedkoop konden lenen. Eurobonds zijn alleen verantwoord als alle lidstaten hun financiën prima op orde hebben met garanties voor de toekomst.

  Bondskanselier Angela Merkel heeft voorlopig de handen ook vol aan het vormen van een nieuwe regering en zal ervoor passen dat Duitsland net als bij Griekenland het grootste deel van de rekening moet oppakken als het mis gaat. Ook de andere landen zijn huiverig de controle over hun eigen begroting uit handen te geven. Die vlieger van Macron gaat dus niet op.

  Waar hij wel kans mee maakt is meer samenwerking op defensiegebied. Als de Britten straks afhaken, zal dat meer dan nodig zijn. En om het migrantenvraagstuk structureel aan te pakken is ook meer samenwerking nodig, net als voor uniforme regelgeving rond de afwikkeling van failliete banken en wetgeving op digitaal gebied. Nu al nemen landen die vergevorderd zijn met digitalisering een voorsprong en Estland laat zien dat je daarvoor geen groot land hoeft te zijn.

  Enige samenwerking is dus noodzakelijk om te voorkomen dat er een EU van meerdere snelheden ontstaat waarbij de afstand wel erg groot kan worden. De zuidelijke eurolanden kunnen echter lang wachten voordat de noordelijke ermee akkoord gaan hen blijvend uit de wind te houden. Begrotingsdiscipline blijft dus het sleutelwoord.

  11 REACTIES

  1. Vervolg…
   Op ongekozen figuren als Timmermans .
   Van wie bekend is dat hij meerdere talen spreekt, maar met zijn gespleten tong zit hij Nederland meer in de weg dan dat hij iets van waarde toevoegt.

  2. Ronaldo

   Uiteindelijk gaat het altijd om macht, want wie de macht heeft bepaalt.
   In de praktijk betekent dat controle over alles, en de kans om alles van de anderen dat je kunt gebruiken naar je toe te harken.
   En dat is m.i. wat hier gebeurt.
   Op een slinkse manier worden onze verworvenheden ons bij stukjes en beetjes ontfutseld.
   Dat onze politici hier in mee gaan is ongelooflijk maar waar. Totale macht en herverdeling in de handen van ongekozen

  3. Piet en Maas, ik denk dat de waarheid in het midden ligt. Je moet aardig wat in je mars hebben om Europarlementariër of Eurocommissaris te kunnen worden.
   Kritiek mag je natuurlijk wel hebben, dat heet vrijheid van meningsuiting. Ik heb ook de nodige kritiek op Timmermans want waarom stond hij in de Oekraïne het volk op te hitsen tegen een democratisch gekozen regering? Wat je ook van die regering vindt, het is toch niet de taak van een Eurocommissaris om een burgeroorlog te ontketenen? Vooral niet toen bleek dat een andere machtige man in de EU, Verhofstadt, hier persoonlijk financieel gewin bij had!
   Of de uitspraak dat mensen nog in leven waren toen het burgervliegtuig in de Oekraïne neerstortte en dat hij zich afvroeg of de mensen elkaar nog hadden omhelst. Vreselijk ongepast en afschuwelijk voor de nabestaanden om dit zo te vernemen. En onjuist, want Timmermans trok in zijn onkunde een onjuiste conclusie (het zuurstofmasker was gevallen maar niet opgezet).
   De woede van de mensen op de EU komt ook voort uit het totale niet luisteren naar wat de bevolking wil. Vraag het aan de mensen: ze willen géén uitbreiding van de EU. Toch dendert die trein voort. Straks Albanië? Ook een manier om vluchtelingenstromen in te dammen – maak dat ze gewoon legaal als EU-burgers bij ons de goedkope arbeidsplaatsen kunnen vervullen… o zo leuk voor de multinationals!
   Of het TTIP-verdrag dat zo nodig achter gesloten deuren moest worden afgehandeld. Iets te verbergen? Jazeker!
   En zo wordt wat begon als een idealistisch streven, een mooie EU met samenwerking en een garantie voor vrede binnen de grenzen tot een monsterlijk elite dienend gedrocht, waar vooral gestemd wordt in het belang van multinationals en de mening van het volk onbelangrijk is geworden. Dé oorzaak van de opkomst van extreem rechts is naar mijn idee het gebrek aan echte democratie!

   • @Petra,
    Helemaal met je eens, op 1 ding na…
    Ik verwacht van Timmermans dat hij nu ook op het plein van Barcelona verschijnt. Roepend dat de EU achter wil van de bevolking staat en…
    Als klap op de vuurpijl: Catalonië een associatie-verdrag met de EU belooft.
    Mocht er nog een referendum in Nederland plaatsvinden, deze keer zeg ik volmondig ja!

   • Het enige waartegen ik bezwaar maakte was de onbegrijpelijke kwalificatie door iemand van mensen die hij of zij niet kent. Dat weet ik natuurlijk niet zeker, maar gezien de kwalificaties kan het niet zijn, dat hij/zij die personen kent, alleen van naam en wat er dubieuze media over hen wordt geschreven.
    En verder: kritiek mag, moet vaak ook zelfs, maar wel graag inhoudelijk.

   • Helemaal mee eens Petra. Ik ben dan ook voor een gouvernementele samenwerking in Europa, geen federale. In een federale samenwerking wordt het belang Europa ‘het hoofdbelang’ waar alles aan ondergeschikt wordt gemaakt. Europa is dan immers de Staat.
    Democratisch gezien heeft Nederland in dat federale Europa 26 zetels in een Europarlement bestaande uit 750 zetels + een voorzitter. Dat is ongeveer een macht in de orde van grote van 4%.
    Vergelijkbaar met een partij als de CU in het Nederlandse parlement.
    De Nederlandse macht wordt in dit geval ernstig gereduceerd.
    Gouvernementeel hebben we binnen Europa het ‘gewicht’ van een land met op bepaalde terreinen zelfs veto-recht. Ik zie niet in waarom een handelsland als Nederland zijn belangen – macht – praktisch weg zal geven aan een superstaat Europa.
    Het druist in tegen alle logica van het gezonde handelsverstand.
    Feitelijk heft ze zichzelf daarmee op als zelfstandig land.
    Toch is dat schijnbaar de intentie van een aantal Nederlandse partijen.
    Ik hoop ook dat dhr. Rutte en de VVD genoeg handelswijsheid bezitten om de aspiraties van dhr. Macron en dhr. Juncker om een souvereine, solidaire en democraties Europa te stichten in te tomen. Want hoe groter de souvereiniteit van hun Europa wordt, hoe kleiner de Nederlandse.
    Democratisch is in dit geval Nederland in een Europees Parlement te reduceren tot een politieke partij niet groter dan de CU.
    En solidair betekend voor het ‘rijke’ Nederland betalen van gelden aan armere leden.

   • @Petra
    Mee eens. Maar jouw kritiek is inhoudelijk en daarover kun je vervolgens van gedachten wisselen. Mensen “wereldvreemde snoeshanen” noemen, “uitgekotst (Timmermans) door hun eigen regeringen omdat ze te onbenullig waren voor een positieve bijdrage in hun eigen land”, is alleen maar laster, demoniserend en op geen enkele manier feitelijk te onderbouwen. Dan gaat het alleen maar om het beschadigen van mensen. Dat gebeurt teveel op politieke nieuwssites; hier gelukkig nog steeds heel weinig en ik hoop, dat dat zo blijft.

  4. @Maas
   Wat een ontzettend constructieve bijdrage aan deze site. Daar hebben we echt wat aan. Eindelijk iemand, de heer of mevrouw Maas, die waarschijnlijk in de maatschappij van vandaag wat heeft bereikt, zodat hij of zij kan oordelen over andere mensen. Mensen, die het steeds maar blijven proberen, maar geen steek verder komen. Voorbeelden? Macron en Timmermans, toch??? Als ik hun biografieën lees kom ik inderdaad niets tegen waar ik respect voor zou kunnen hebben, of misschien zelfs wel bewondering. Ze hebben hun hele leven tot nu zitten suffen en werden pas wakker toen ze in een moment van onoplettendheid plotseling Europese Commissaris bleken te zijn of leider van de nieuwe en grootste Franse politieke beweging en even later President van Frankrijk. Het zal je maar gebeuren en dan niet meer terug kunnen naar je eigen vertrouwde onbetekenende stekkie. En iedereen maar verwachtingsvol naar je kijken. Ik moet er niet aan denken.

   Ironisch bedoeld natuurlijk, Maas, maar DAT begreep je vast al. Nee, met deze mensen hoef je het niet eens te zin; je mag er zelfs fel tegenstander van zijn. Dergelijke steun verwachten ze zelf ook niet van iedereen. Maar ze beschuldigen van wereldvreemdheid, uitgekotst zijn, onbenullig voor een positieve bijdrage in eigen land (of elders misschien ook?), dat kan geen enkel weldenkend mens onderbouwen. Ik vraag me af in wie je wel een iets ziet, als je mensen met de statuur van Timmermans en Macron zo laag kwalificeert. Ik kan werkelijk niemand aanwijzen, rechts niet en links ook niet.
   Het gaat om respect, niet om het met iemand eens te zijn.

  5. Die eenwoording van Europa ? Het gaat niet gebeuren. Waarom?
   Omdat er in Brussel wereldvreemde snoeshanen zitten, uitgekotst (Timmermans) door hun eigen regeringen omdat ze te onbenullig waren voor een positieve bijdrage in hun eigen land.
   En ook omdat steeds meer burgers in Europa de kwalijke gevolegen ondervinden van die wereldvreemde beslissingen .

   • @Maas,
    De vraag is wat voor soort ‘eenwording’ er ‘kan’ komen en of dat wel wenselijk of beter gezegd gewenst is en door wie. De bevolking?
    De politiek wil wel, maar zoals Petra zo goed in bovenstaand stuk beschrijft, het is een samenvoeging van macht die de burgers niet per se ten goede komt waardoor verzet in de vorm van extreem rechtse partijen vanuit die bevolking opkomt.
    En dat is politiek – gezien de geschiedenis – spelen met vuur.
    De EU, zo wordt gezegd, zorgt voor vrede. Maar zoals de trein nu voortdendert ontstaat er veel te veel onvrede. Wat zich uit in steeds sterker wordende anti-EU partijen. En het kantelpunt is bijna bereikt. Toch ‘schreeuwen’ de federalen dat we nog verder moeten integreren (nu het nog kan).
    Samenwerken is op een aantal gebieden gewenst. Dat deden we in de goede oude EEG al. Overigens jammer dat men zich schijnbaar niet bedenkt, dat dit model best succesvol was.
    Ik beschrijf dan ook in bovenstaand stuk het verschil tussen gouvernementele en federale samenwerking in de EU en de gevolgen daarvan voor de Nederlandse macht en soevereiniteit.
    Maar omdat men in het verleden zo nodig een euro moesten invoeren, met ‘zogenaamde’ weeffouten die m.i. expres gemaakt zijn om de oplossing daarvan, een monetaire en politieke unie – een federaal Europa dus – in de toekomst af te dwingen, zitten we nu in het schip waarvan de route in het verleden door de politieke elite uitgestippeld is.
    Wellicht is houden van wat je hebt, de route van het schip bijstellen, en een ander Europees samenwerkingsmodel, eentje waar (bijna) iedereen zich in kan vinden het slimste op dit moment.
    De federalisten maken het nu een buigen of barsten model van…

  Comments are closed.