Computerpolitiek

  3
  276

  Leestijd: 0 minuten.

  IBM heeft een computer ontwikkeld die kan debatteren. Dat gaat ongekende mogelijkheden bieden. Ook in de politiek.

  Debatten in de Tweede Kamer en de Raadszaal zijn vaak saai. Enige debatkunst is de meeste politici vreemd. Er zijn wel een paar goeie, Alexander Pechtold, Mark Rutte, Jesse Klaver, Geert Wilders als ze hun dag hebben, maar de meeste dobberen rond de retorische nullijn. Matige argumentatie, zwakke presentatie, slaapverwekkend. Is niet goed voor het toch al schrale imago van de politiek.

  Ter verhoging van het peil zou de computer eerst kunnen ingezet worden bij de debattraining. Zoals bij het schaken computers de zwakheden van hun menselijke tegenstanders genadeloos blootleggen.

  Dat is nog maar het begin. De visionairen onder ons voorzien al veel grootsere dingen. Computers geprogrammeerd volgens partijstandpunten die met elkaar in de slag gaan. Geen krom redenerende, hakkelende volksvertegenwoordigers van vlees en bloed meer. Maar feilloze redeneerkunst. DENK tegen Wilders! Als dan de stoppen maar niet doorslaan..

  3 REACTIES

  1. We gaan een heerlijke nieuwe wereld tegemoet. De mens gedegradeerd tot een robot; de robot gepromoveerd tot mens. Na een hevige machtsstrijd komt er verzoening en vrede in het land. De robotmens en de mensrobot vrijen dat het een lieve lust is en de verbroedering kent alleen maar winnaars. De tijd dat een strijd alleen maar verliezers kent was er alleen toen er nog geen robotmensen en mensenrobots waren. Het mensensoort roeit zichzelf uit en dat leidt tot het afschaffen van oorlogen, onderdrukking, uitbuiting. Ik verlang zo naar de heerlijke nieuwe wereld, waar niet de mens het laatste woord heeft, maar de robotmens en de mensenrobot.

  2. Dat lijkt me fantastisch. Dan krijgen we heel veel tijd voor andere zaken, want de Tweede Kamer redt zichzelf wel. Het gaat dan net als met de effectenbeurs, die ook volledig is geautomatiseerd. Alleen moeten we wel oppassen, dat niet dezelfde rampen gebeuren als op de geautomatiseerde beurs, als de koersstijging een zichzelf versterkend proces wordt, met tot grote hoogte opgejaagde koersen totdat een specialist dit stopt en de handel stillegt. In parlementaire termen zou dit tot een oorlogsverklaring kunnen leiden, die pas gestopt wordt als de eerste bommen op een hoofdstad vallen en men wakker schrikt. Dus ………. misschien toch niet doen?
   Verder vrees ik, dat geautomatiseerd debatteren een ongelijkheid introduceert tussen populisten en andere politici aan de linker en rechter zijde. Populisten werken met stokpaardjes die hen door de massa worden aangereikt. Er diep over nadenken is meestal niet de bedoeling en ook niet zo gebruikelijk. En precies dat is voor een computer een stuk gemakkelijker dan de meestal weldoordachte en complexe strategieën van serieuze linkse en rechtse politici. Het resultaat van zo’n geautomatiseerd debat laat zich dan raden. Introductie van de debatcomputer zou daarom een grote stap naar een populistische meerderheid betekenen, een nachtmerrie dus.

   • De echte nachtmerrie is het verraad van sociaal-democraten en D66. Democratie, principes, referenda, het wordt direct overboord gegooid als ze aan de macht zijn. Het opengooien van grenzen voor illegalen, voorkeursbehandeling plaatsen in huizen van asielzoekers, langer doorwerken bevolking, pensioen bevoegdheden overhevelen naar Europa, belasting op je huur, water, het gedogen van inbrekende illegalen (krakers), bejaardentehuizen gesloten, etc.. etc..
    Minder, minder, minder voor de eigen autochtoonse bevolking.
    Meer, meer, meer voor Europa, Islam, allochtonen, asielzoekers en immigranten.
    Afbraakbeleid en bedrog, ze denken er mee weg te komen.
    Het verraad is te veel op op te noemen. En helaas is het geen droom maar werkelijkheid.
    Gelukkig is de bevolking zo wijs deze oneerlijkheid de rug toe te keren en verdwijnen de sociaal-democraten langzaam maar heel zeker, van het politieke toneel…
    Gerechtigheid.
    Natuurlijk: de nachtmerrie van deze salon-socialisten – de bevolking loopt steeds vaker over naar de populisten. Dat zijn de realisten…. van deze tijd.

  Comments are closed.