D66 zoekt probleem bij oplossing

  3
  391

  Leestijd: 2 minuten.

  Een commissie onder leiding van de commissaris van de koning in Noord-Holland, Johan Remkes, komt dit najaar met voorstellen voor staatkundige vernieuwing. D66 wil daar niet op wachten en probeert het debat nu al naar haar hand te zetten. Aan het congres van de partij wordt een resolutie met 15 voorstellen voorgelegd. Daaruit moet blijken dat de partij nog even verfrissend en vernieuwend is als in 1966, toen hun voorman Hans van Mierlo de politiek opschudde.Voorstellen voor bestuurlijke vernieuwing zijn lang de “kroonjuwelen” geweest van D66, maar er kwam weinig tot niets van terecht. Bij het vormen van nieuwe regeringen moest de partij water bij de wijn doen, en als er al afspraken werden gemaakt met andere partijen leidde dat steevast tot teleurstelling. D66 maakte daarna geen speerpunt meer van de bestuurlijke vernieuwing bij de verkiezingen, maar verlegde het accent naar onder meer beter onderwijs. Zo ook bij de verkiezingen die leidden tot de vorming van het huidige kabinet Rutte 3. Maar nu ligt er dus een kloek stuk van 33 bladzijden voor het congres van de partij, die het fletse gezicht van D66 in de rechtse coalitie weer wat kleur moet geven.

  Nou is D66 ook een pragmatische partij. Dus de voorstellen zijn niet allemaal letterlijk hetzelfde als die van vroeger. Zo is het streven naar een rechtstreeks door het volk gekozen minister-president omwille van de haalbaarheid vervangen door het voorstel om voortaan de formateur rechtstreeks door de bevolking te laten kiezen. D66 denkt dat de bevolking zo meer bij de politiek wordt betrokken.

  De resolutie stelt dat D66 bij de oprichting de bestuurlijke vernieuwing nodig achtte omdat in een tijd van ontzuiling de politieke spelregels dezelfde bleven. Anno 2018  is ons politieke bestel niet klaar voor digitalisering, globalisering en individualisering. Na de ontzuiling is er nu dus een oude oplossing voor nieuwe problemen.

  En zo is het voorstel van de rechtstreeks door de bevolking gekozen burgemeester terug van nooit helemaal weggeweest. In de visie van D66 is de burgemeester het boegbeeld van de gemeente en zou die dus gekozen moeten worden. Maar hoe verhoudt een verkiezingsstrijd om het burgemeestersschap zich tot een burgemeester die een neutrale voorzitter van de gemeenteraad moet zijn en die boven de partijen moet staan? Dat probleem ziet ook D66. Er moet bij een gekozen burgemeester “speciale aandacht komen voor zijn nieuwe positie te midden van wethouders, gemeenteraad en de lokale ‘driehoek’ (burgemeester, politie en Openbaar Ministerie)”.

  D66 zou D66 niet zijn als het congres de resolutie met de 15 voorstellen niet gaat amenderen. Een goed amendement zou zijn het benoemen van een commissie die zich buigt over de positie van de gekozen burgemeester. Of hadden we daar al een commissie voor?

  3 REACTIES

  1. Van onrealistische kroonjuwelen naar realistische kroonjuwelen. Na ruim vijftig jaar breekt bij D66 het licht door en nu nu maar afwachten wat zijn huidige politieke vrienden daar van vinden.

  2. Als D66 deze democratische veranderingen echt wil, moet zij – wil ze haar geloofwaardigheid terug krijgen – dat nu tot beleidsinzet maken bij de regering nu ze aan de macht is. Maar dat gaat niet gebeuren…
   Aangezien een meerderheid van de bevolking het referendum wil en D66 die stemmen komt ze met ‘doekjes voor het bloeden’ terwijl na een halve eeuw ‘vechten’ zij zelf nu het prille referendum in de prullenbak gooit. Toch zit er weer het referendum in’t program. Hoe valt dat te rijmen?
   Fungeert D66 niet als ‘katvanger’ voor deze pro-referendum stemmen? Zodat zij, als ze over 50 jaar weer eens aan de macht komt, de kartel-regering kan verblijden met kroonjuwelen die afgeschaft kunnen worden, in ruil voor een baantje als minister.
   Het is heel sinister, maar D66 denkt wellicht dat het volk zo dom is dat ze het haar weer 50 jaar aan’t lijntje kan houden met loze beloften… Haar kroonjuwelen zijn immers slechts handelswaar gebleken. Daar hoef je als echte vernieuwer niet op te stemmen.
   D66 kan zich beter diep schamen en realistisch besluiten zich op te heffen.
   Forum voor Democratie, de SP en 50Plus nemen deze democratische vernieuwingsronde wel over.

   • Excuus. Ik vergeet nog twee partijen te vermelden die voor het referendum zijn: de PvdD en de PVV….
    Het is dus aardig druk in de democratische vernieuwingsvijver…

  Comments are closed.