Daar is de lijst met zware beroepen weer

  5
  1693

  Leestijd: 2 minuten.

  De onderhandelingen tussen vakbonden, werkgevers en kabinet over een nieuw pensioenstelsel zijn in november stukgelopen omdat de bonden de toezeggingen van de overheid onvoldoende vonden. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) heeft daarna wel pogingen ondernomen om de partijen weer aan tafel te krijgen, maar vergeefs. De bonden willen niet. Op 18 maart houden ze een grote landelijke actiedag voor een beter pensioen.

  Daar zit het kabinet natuurlijk niet op te wachten, zo kort voor de Provinciale Statenverkiezingen. Maar ook de werkgevers zijn er niet blij mee. Die schieten niets op met ruzie in de polder, en zouden veel liever zien dat de rust weerkeert en de pensioenbesprekingen verdergaan.

  Vandaar dat ze vandaag in De Telegraaf een aanbod doen om ‘het overleg weer vlot te trekken’, zoals dat in hun boeventaal heet. De voorzitters van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland stellen voor om een lijst van zware beroepen te maken. Staat je beroep op die lijst, dan mag je eerder met pensioen.

  Hiermee hopen de werkgeversorganisaties tegemoet te komen aan een van de grootste struikelblokken voor de bonden in het pensioenoverleg: de verhoging van de AOW-leeftijd. Die is door het vorige kabinet in gang gezet omdat mensen steeds ouder worden en de oudedagsvoorziening anders niet meer te betalen zou zijn. Maar de hogere AOW-leeftijd pakt nadelig uit voor bouwvakkers, vrachtwagenchauffeurs, verpleegkundigen en anderen die op lichamelijk inspannende wijze hun brood moeten verdienen. Zij houden dat niet vol tot na hun 65e, luidt de redenering. En omdat beoefenaren van zware beroepen doorgaans niet tot de grootverdieners behoren, kunnen zij niet op eigen kosten eerder met werken stoppen. Iets wat hoogleraren, ingenieurs, advocaten en andere hoogopgeleiden wel gegeven is.

  Het voorstel van de werkgevers is simpel: wij stellen een lijst op met zware beroepen en het kabinet trekt de knip om hen eerder te pensioneren. Probleem opgelost. De onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel kunnen weer starten (en hopelijk snel afgerond worden uiteraard).

  Nu is dat idee van die uitzonderingspositie voor zware beroepen al diverse malen geopperd. Maar tot dusver is het nog niet gelukt een sluitende lijst te produceren. In België is er eindeloos over geredekaveld, zonder dat de betrokkenen het eens werden. Het probleem is namelijk dat heel wat beroepsgroepen die niet op zo’n lijst voorkomen ook hun plekje opeisen. Over metaalarbeiders en stratenmakers zal niet snel discussie ontstaan, maar hoe zit het bijvoorbeeld met postbodes of treinconducteurs? Hebben die dan geen zwaar beroep? En als je nog even doorredeneert hebben ook tandartsen een zwaar beroep, want zij staan de hele dag en werken met hun handen.

  Maar goed, de werkgevers willen toch weer een poging wagen. Ze wijzen op Oostenrijk, waar wel een lijst met zware beroepen tot stand schijnt te zijn gekomen. Die heeft, zeggen ze, nog niet tot problemen geleid.

  Mij lijkt dat het kabinet niet om het werkgeversaanbod heen kan. Laat ze maar snel aan de slag gaan met die zware beroepenlijst. Mocht blijken dat het maken ervan toch tot onoverkomelijke twistpunten leidt, dan is het onderwerp in elk geval over de verkiezingen heen getild. Maar laten we niet meteen zo negatief zijn: misschien lukt het deze keer wel.

  5 REACTIES

  1. Is het niet eenvoudiger om bij het UWV te informeren bij welke beroepen men op een bepaalde leeftijd arbeidsongeschikt raakt? Volgens mij gaat het om zowel stratenmakers als docenten. Docenten Nederlands hebben bijv. altijd een volle klas (verplicht examenvak) en relatief veel nakijkwerk. Het omgaan met weerbarstige pubers eist ook zijn tol.
   Nachtwerkers zijn ook eerder opgebrand.
   Eén ding is men het over eens: het is te belachelijk voor woorden om een stratenmaker langer dan 65 te laten doorwerken – het is al een wonder als hij de 65 haalt.

  2. Allemaal leuk en aardig die discussies over de ‘zware’ beroepen, maar momenteel zijn stressgerelateerde klachten doodsoorzaak nummer 1 in Nederland en de meeste stress zitten in de beroepen met de grote verantwoordelijkheden, die niet meetellen in welk lijstje dan ook van de zware beroepen, dus zie ik straks alle kantoormensen rond hun 70e met hartfalen dood vallen achter hun bureau, omdat zij langer meoten dorowerken, zodat de ‘handwerkers’, terecht overigens, met hun 65e al met pensioen mogen.

   Terwijl dit helemaal niet nodig is.

   Stel nou eens dat wij die 1000 miljard eens niet gaan uitgeven aan de klimaathysterie. Voor ongeveer 140 miljard kunnen wij onze dijken en kusten afdoende beschermen tegen een potentiële zeespiegelstijging, die ik nog maar moet zien gebeuren. Blijft er nog 860 miljard over. Voor 5 miljard per jaar kan voor iedereen de AOW op 65 blijven. Dit zal iets meer worden omdat we schijnen te vergrijzen, maar dat betekent dat we minimaal nog 150 jaar met ons 65e met pensioen kunnen en wellicht zelfs een vorm van VUT of pre-pensioen kunnen herintroduceren.

   Voordeel is tevens dat de ‘oudjes’ de banen niet meer bezet houden voor de starters op de arbeidmarkt.

  3. Ik kan wel huilen van vreugde. Hoe het kabinet, en alle politieke partijen en alle werkgevers en werknemers keihard knokken voor mensen met een zwaar beroep. Deze lieve schatten van mensen mogen niet kapot gemaakt worden voordat ze met pensioen gaan. Zelfs dit soort mensen mag toch wel een beetje genieten na gedane arbeid. Maar ja, hoe lang en hoeveel mogen zij van hun pensioen genieten en dar wordt keihard voor geknokt. Helaas niet eensgezind omdat de ene partij zich nog meer inzet voor dit soort mensen dan de andere partij en dan komen de meningsverschillen bovendrijven en dat leidt weer tot decennia lang polderen. Het is een groot cabaret waar mensen aan opgeofferd worden

  4. Dat de regeringspartijen – met de PvdA en GroenLinks voorop – beweren dat de AOW onbetaalbaar is… is een keuze: maar geen waarheid. Da’s natuurlijk wel iets HEEL anders. ?
   GroenLinks en PvdA willen dolgraag een veelvoud van het bedrag – dat het vorige kabinet VVD/PvdA dankzij de bankencrisis op de AOW bespaarde – aan het klimaat uitgeven en aan hordes vluchtelingen besteden.
   De VVD en het CDA tekenden voor een nieuwe eurozone begroting. Enig idee wat dat EU-geintje ons in de toekomst kost? Wedden dat het meer is dan die 12 miljard per jaar die de vergrijzing met een pensionering op 65 jaar in 2060 extra kost. Overigens: een vergrijzing die ook nog eens… tijdelijk is, maar daar hoor je ze (natuurlijk) niet over. ☝?
   Het redden van Europese banken (vooral Italiaanse) met uw belastingsgeld, heeft natuurlijk een hogere prioriteit. Want dat die bankencrisis er opnieuw aankomt, weten ze wel. Daarom tekende dit kabinet laatst voor het borgstaan voor de reddingskosten.
   Sneu toch te constateren dat juist in die landen waar men straks banken redt de pensioenleeftijd lang niet zo hoog is… Uw AOW is onbetaalbaar? Ach, wel nee. Ze bekostigen er gewoon hun eigen politieke hobby’s mee. Da’s de waarheid. ?‍?

   • Kijk hier is weer eens zo’n beslissing (zie link). De PvdA – nu in de oppositie – brulde bij de laatste verkiezingen nog het hardst dat de AOW-leeftijd terug naar 65 jaar ‘onbetaalbaar’ is.
    Voilà, de FNV wil het nu bevriezen op 66 jaar. Da’s toch een jaartje winst voor’t kabinet. ?
    Dat ‘kost’ volgens D66 minister Koolmees 9 miljard per jaar.
    Nu wil de PvdA net voor de verkiezingen wel even 8 miljard per jaar uittrekken voor de koopkracht van huishoudens lees ik. 8 Miljard per jaar is schijnbaar ineens geen enkel probleem meer voor meneer Asscher. Goh… Het is de huishoudens gegund hoor, maar da’s wel bijkans het bedrag wat hij in persoon zelf, heeft bezuinigd op de AOW.
    Onbetaalbaar, meneer Asscher is echt een verkeerd woord! Want u geeft deze bezuiniging nu gewoon opnieuw weg en daar mogen wij arbeiders allemaal een paar jaar extra voor blijven doorwerken. Da’s dan voor u lekker goedkoop. Wel u wordt bedankt hoor. Maar ik zie dit soort verkiezingsstuntjes nu echt als ‘een PvdA-sigaar uit eigen doos’…
    Kijk, dat noem ik onbetaalbaar!
    https://www.rtlz.nl/algemeen/politiek/artikel/4633631/pvda-wil-acht-miljard-voor-koopkracht-huishoudens

  Comments are closed.