Dag 102

  0
  282

  Leestijd: 2 minuten.

  Komende week gaat het dan echt gebeuren, na 100 dagen zinloze exercities gaat er dan gepraat worden over de laatste kans om een meerderheidskabinet te vormen. Na een etentje bij Garoeda kunnen Alexander Pechtold en Gert-Jan Segers weer gezamenlijk in één ruimte verblijven en Segers heeft de verzekering op zak dat de PvdA echt niet meer op de achterhand zit.

  Een vooruitblik van wat er op tafel ligt. Grootste pijnpunt is natuurlijk het dossier “voltooid leven”. D66 wil dat ouderen die om wat voor reden dan ook niet meer willen leven, hulp moeten krijgen bij zelfdoding. Dat gaat niet alleen drie bruggen te ver voor de ChristenUnie, ook het CDA heeft grote bezwaren. Wel erg moeilijk om hier uit te komen. Het beste waar D66 op mag hopen is dat hun visie niet onder het tapijt gaat, maar dat er “nader op wordt gestudeerd”.  Een commissie is toch al gauw de duur van een kabinetsperiode bezig.

  De dossiers inkomensverdeling en klimaat zijn nauw met elkaar verweven, een akkoord kan dan ook alleen over beide tegelijk komen. Hier is de ChristenUnie wel een bondgenoot van D66, anders dan VVD en CDA willen D66 en CU de inkomensverschillen niet verder vergroten en liefst verkleinen. In elk geval willen ze meer lucht voor de middengroepen en aan de onderkant.

  En ook op milieugebied mogen we de CU als “links” karakteriseren.  Zowel D66 als de CU zijn voor milieubelastingen en/of een kilometerheffing, al willen ze hierin veel minder ver gaan dan GroenLinks. VVD en CDA willen vooral op innovaties rekenen vanuit het bedrijfsleven om het milieu schoner te krijgen. Er zijn echter geen extreme standpunten, dus hier moet een compromis mogelijk zijn. Het vervelende is alleen dat milieuheffingen relatief harder doortikken in een kleine portemonnee dan in een grote, dus dat moet dan weer bij het inkomensbeleid worden gecorrigeerd. Lastig, maar niet onmogelijk.

  De kans dat de ChristenUnie het “aanrechtsubsidie” er weer uit sleept, terugdringen van het belastingnadeel van de kostwinner, is echter bijzonder klein.

  En dan het migratiedossier, het onderwerp waarop de formatie met GroenLinks stuk liep. Hier wordt de discussie vergemakkelijkt omdat op Europees niveau al steeds meer maatregelen worden genomen om de asielstroom uit Afrika in te dammen. De ChristenUnie is ook geen tegenstander om met Afrikaanse landen soortgelijke afspraken te maken als met Turkije, dus ook hier liggen geen blokkades.

  Alles bij elkaar moet het kunnen lukken. De eerste 100 dagen vergeten we maar, in feite begint het serieuze werk nu pas, al zal het niet binnen een paar weken gepiept zijn.