Dag 109

  6
  397

  Leestijd: 2 minuten.

  Een van de grootste nadelen van een coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie is haar wankele parlementaire draagvlak. Zowel in Tweede als in Eerste Kamer hebben de partijen samen maar een Kamermeerderheid van 1 zetel. Dat betekent dat zich straks maar één Kamerlid hoeft af te splitsen en het kabinet-Rutte III is in nood.

  De afgelopen regeerperiode bleek hoe groot het risico op afsplitsingen is. De coalitie van VVD en PvdA had na de verkiezingen in 2012 een redelijk comfortabele meerderheid van 4 zetels. Maar gedurende de rit begonnen drie PvdA’ers en één VVD’er voor zichzelf. De partijen mochten nog van geluk spreken dat de laatste PvdA’er die zich afscheidde dat pas enkele maanden voor de verkiezingen deed, toen het er allemaal niet meer zo erg op aankwam. Anders had Rutte II de eindstreep waarschijnlijk niet gehaald.

  In het geruchtencircuit klinken zelfs al namen van Kamerleden uit de beoogde coalitie die wel eens heel moeilijk zouden kunnen gaan doen. Joël Voordewind van de ChristenUnie bijvoorbeeld, een ex-PvdA-medewerker met nogal linkse opvattingen als het over de opvang van vluchtelingen gaat. Maar ook in de andere partijen zitten wel een paar dwarse types, van wie het afwachten blijft hoe ze zich zullen opstellen als er straks moeizaam bereikte compromissen moeten worden uitgevoerd.

  Toch is het geen wet van Meden en Perzen dat kabinetten die steunen op een kleine meerderheid gedoemd zijn te mislukken (net zomin als kabinetten met een zeer ruime meerderheid een garantie hebben op succes). Neem het eerste kabinet-Van Agt (1977-1981), dat tot stand kwam na een recordformatie van 208 dagen. De coalitiepartijen CDA en VVD hadden samen slechts 77 Kamerleden. De CDA-fractie telde bovendien 6 “loyalisten”  die veel liever met de PvdA hadden geregeerd dan met de VVD, en die het kabinet met tegenzin overeind hielden. Niettemin zat dit kabinet – zij het piepend en krakend – de rit uit.

  Bovendien kan Rutte III – als het er komt – in de meeste gevallen waarschijnlijk rekenen op gedoogsteun van de SGP. Dat is een gouvernementele partij die niet snel een regering in een crisis zal storten, zeker niet als daar de geestverwante ChristenUnie deel van uitmaakt. De SGP bewees ook tijdens Rutte I en II diverse malen haar diensten.

  Maar het belangrijkste argument om de coalitie van motorblok plus ChristenUnie door te zetten blijft natuurlijk dat er geen alternatief is. Samenwerking met GroenLinks bleek onhaalbaar, SP en PvdA willen niet, de PVV wordt door iedereen uitgesloten en onderhandelen met de Partij voor de Dieren (die net zoveel zetels heeft als de ChristenUnie) is geen seconde serieus overwogen. We zullen het de komende jaren moeten doen met “rechts met den bijbel”, zoals PvdA-leider Asscher het kabinet-in-wording al spottend heeft betiteld. En als de formatie mislukt wordt het een minderheidskabinet of nieuwe verkiezingen.

  6 REACTIES

  1. Correctie: de SP wil wel maar niet met de VVD. De SP wil niet hetzelfde als de PvdA jarenlang heeft gedaan: een rechtse agenda uitvoeren.
   Weliswaar zit de SP in Amsterdam ook in een rechts blok met de VVD en D66 maar daar kreeg de SP de kans om zoveel voor de mensen binnen te halen op het gebied van armoedebestrijding, dat de SP deze kans wel moest grijpen.
   Het blok van VVD + CDA + D66 op regeringsniveau is echter behoorlijk rechts. D66 haalde VVD vaak rechts in! en CDA en D66 steunden de afgelopen jaren vrijwel alle keiharde voorstellen van de VVD. Het was niet voor niets CDA die met Donner indertijd al begon om de huren behoorlijk omhoog te jagen. U weet wel, de man die een huis kocht voor 9 ton en een hypotheek van boven een miljoen die de belastingaftrek voor huizenbezitters ongemoeid wilde laten. Dat is een van de redenen waarom CDA niet met SP wil regeren want de SP wil de aftrek voor hypotheken beperken tot de eerste 350.000,-. Dat is nog steeds leuk voor miljonairs maar dan hoeven de gewone belastingbetalers zoals winkeliers, thuiszorgmedewerksters etc. niet meer op te draaien voor het subsidiëren van extreem dure villa’s. Inderdaad, zoals het huis van Donner.

  2. De PVV wordt uitgesloten door alle andere partijen. Dus een gesprek met deze partij, die hele goede standpunten heeft gebeurd niet.
   Dit is erg ondemocratisch. PVV kiezers, blijf Wilders steunen. De PVV zal overwinnen.
   De rest is bang voor hun eigen veiligheid. Durf te zeggen, wat je denkt !
   Dit is een NEPPARLEMENT. Volksverlakkerij. Vroeg of laat slaan terroristen ook in Nederland toe.
   Als het kalf verdronken is dempt men de put.
   Nu ingrijpen waar mogelijk en schoon schip maken in Nederland.

   • Ook in Amsterdam begon het met praten en toen bleek er plotseling meer te kunnen dan men tevoren dacht. Zo kun je heel verrassend tot een college komen, en dus ………………. ook tot een regering. Ik begrijp niet, dat de SP het niet heel even, helemaal vrijblijvend, probeert. Het lijkt een sterk vooroordeel en daar komt nooit iets goeds van. Als je zo graag een links of linkser dan nu kanbinet wilt, zet dan dat eerste kleine stapje, namelijk even praten. Als blijkt, dat de gesprekspartners verwachten dat je meewerkt aan een rechtse agenda, meteen stoppen.

   • @Aljan Punsas
    Maar dit gebeurt toch veel vaker, in Nederland, maar ook daarbuiten??? Heel vaak wordt de tweede partij uitgesloten, omdat de eerste, eventueel met wat steun van kleinere partijen, een voldoende meerderheid heeft om te regeren. Kijk naar Engeland, Frankrijk, België, Spanje, Italië, Noorwegen, etc. In Nederland is de PvdA op die manier zelfs uit de regering gehouden terwijl ze de grootste waren.

   • Zolang de PVV niet de absolute meerderheid heeft -en God verhoede dat- staat het alle andere partijen vrij zonder de PVV een regering te vormen. Daar is niets ondemocratisch aan.
    Probleem met PVV’ers is juist dat zij zeggenschap voor zichzelf eisen die ze anderen misgunnen. Dat is nou net ondemocratisch.

  Comments are closed.