Dag 110

  0
  249

  Leestijd: 1 minuten.

  Op dag 110 van de kabinetsformatie kwamen de medisch-ethische thema’s aan de orde. Althans: volgens informateur Gerrit Zalm zou daarover worden gesproken door VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Of het ook gebeurd is valt voor de buitenwereld nauwelijks na te gaan. Want de partijleiders waren zeer zwijgzaam toen ze na urenlang vergaderen naar buiten kwamen. Het waren “goede gesprekken”, was zo’n beetje het enige dat ze kwijt wilden.

  Het is begrijpelijk dat het viertal zich midden in de moeizame besprekingen niet in de kaart wil laten kijken. Onderhandelen doe je nu eenmaal niet en plein public. Maar vervelend is het wel, altijd naar diezelfde dooddoeners te moeten luisteren. “De sfeer was goed.” “We hebben het hele terrein in kaart gebracht.” “We boeken voortgang.” ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers gooide er vandaag nog een ander formatiecliché tegenaan: “Er is pas een akkoord als er over alles een akkoord is,” tekende een NRC-verslaggever uit zijn mond op. Gaap.

  Waarom doen politici eigenlijk dit soort zinledige mededelingen na afloop van besloten beraad waarover ze niet uit de school kunnen klappen? Het antwoord is simpel: omdat er verslaggevers staan met draaiende camera’s, opnameapparatuur en notitieblokjes. En die verslaggevers willen een quoteje. Dus zeg je iets. “Het waren goede gesprekken.” “We hebben het hele terrein in kaart gebracht.” “De sfeer was goed.”

  Informatie geef je daar niet mee, maar dat was ook niet de bedoeling. De journalisten snappen wel dat ze de hele dag voor Piet Snot voor de deur van de Stadhouderskamer hebben staan posten. Teleurgesteld bergen ze hun spullen op en sjokken terug naar hun redactie om te vertellen dat het vandaag niet veel soeps was. Gelukkig is er morgen weer een dag, maar de “grote doorbraak” (of niet)  is nog wel even weg.