Dag 13

  3
  356

  Leestijd: 2 minuten.

  Je zou bijna vergeten dat de verkiezingen al geweest zijn. Het debat dat zoals verwacht uitmondde in de benoeming van verkenner Edith Schippers tot informateur Edith Schippers had dinsdag in de Tweede Kamer een tijdlang de felheid van een tv-debat. Fractieleider Geert Wilders van de PVV kreeg het aan de stok met Sybrand Buma van het CDA. Ze beschuldigden elkaar zelfs van leugens, ook al werd dit woord niet gebezigd.

  Wilders zei dat Buma “totaal bezijden de waarheid sprak” en Buma stelde op zijn beurt dat Wilders “de waarheid ontkent”. Te vrezen valt dat hiermee de toon is gezet voor de volgende debatten in de Kamer. Het ging niet over de nieuw te vormen regering, maar om oud zeer, en dat komt waarschijnlijk nooit meer goed.

  Nu de PVV met 20 zetels als tweede partij uit de stembus is gekomen, voelt Wilders zich buitenspel gezet door VVD en CDA, die niet met hem willen regeren. Buma, en ook Mark Rutte, die niet als demissionair premier maar als Kamerlid van de VVD deelnam aan het debat, herinnerden eraan dat Wilders in 2012 als gedoogpartner van hen wegliep. Rutte verweet Wilders dat hij in tijden van crisis niet de verantwoordelijkheid nam om het land aan een regering te helpen. “Wilders koos partijbelang boven landsbelang,” aldus Rutte. Een politieke doodzonde die hem niet vergeven wordt.

  Het was niet alleen tussen deze kemphanen een herhaling van zetten. Aan de linkerzijde van het politieke spectrum botste Emile Roemer van de SP weer eens met Jesse Klaver van GroenLinks, die nu aan de onderhandelingstafel aanschuift bij Mark Rutte. “Een Samsommetje doen,” noemde Roemer dat: voor de verkiezingen forse kritiek uiten op de VVD om er vervolgens mee te regeren. Hij noemde Klaver “redelijk naïef”, omdat die denkt ook maar iets van zijn idealen te kunnen verwezenlijken met de VVD als partner.

  Klaver op zijn beurt wil komen tot “grote veranderingen met kleine stappen”. Hij pleitte voor het instellen van een Themacommissie Naleving Klimaatverdrag, maar daarover deed de Tweede Kamer dinsdag nog geen uitspraak. Klaver benadrukte dat hij niet de scherpe randjes wil “wegvijlen” van rechts beleid, maar dat er een “agenda van verandering” moet komen.

  Lodewijk Asscher van de PvdA, nu nog demissionair minister van Sociale Zaken, schikte zich na het megaverlies van zijn partij al in zijn nieuwe rol als Kamerlid van de oppositie. Hij probeerde Buma een steuntje in de rug te geven bij de strijd die de CDA’er  in de onderhandelingen moet voeren om het flexwerk terug te dringen.

  Het debat was de opmaat naar de volgende fase in de onderhandelingen. De verkenning is voorbij en het echte onderhandelen kan beginnen. Met spanning wordt nu gekeken of de verschillen tussen vooral VVD en GroenLinks, die volgens Jesse Klaver megagroot zijn, overbrugd kunnen worden.

  Maar voor Tunanan Kuzu van DENK is het helemaal niet spannend. Hij weet al hoe het afloopt: De gesprekken hebben nu tot doel om GroenLinks uit te sluiten en ten slotte uit te komen bij de PvdA van Asscher.

  Dat is dus niet het scenario van een meerderheid in de Tweede Kamer. VVD, CDA, D66 en GroenLinks wachten zware, en daarom waarschijnlijk zeer lange, onderhandelingen.

   

  3 REACTIES

  1. Beste Piet,
   Jouw repliek op Petra gaat behoorlijk in de richting van een pleidooi om als verkiezingsprogramma maar een A-4tje in te dienen met wat thematische punten.

  2. De botsing tussen Roemer (SP) en Klaver (GL) is logisch. De SP leek hoge ogen te gaan gooien met het nationaal zorgfonds met belangrijk punt hierin het afschaffen van het eigen risico. Dit eigen risico zorgt ervoor dan nu al honderdduizenden Nederlanders zorg mijden omdat ze moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen. GL nam handig de SP de wind uit de zeilen door ook het afschaffen van het eigen risico in hun programma op te nemen – nadat GL eerder nog mee was gegaan met het verhogen van het eigen risico.
   Echter, nu ze kunnen meeregeren met een zeer rechts kabinet, zijn ze direct bereid dit punt te laten vallen. Het verwijt van Roemer dat Klaver ‘een Samsommetje doet’ is dus wel degelijk terecht! Want in 2012 nam de PvdA alle succesvolle punten van de SP over om dit ook direct na de verkiezingen te laten vallen.

   • Één ding begrijp ik dan niet. Als de SP zoveel positieve punten heeft (ik kan me daar wel iets bij voorstellen), waar anderen zó jaloers op zijn, dat ze ze zelfs overnemen (dat zou de SP toch als compliment moeten zien), waarom heeft de SP bij de laatste verkiezingen dan toch zulke tegenvallende resultaten??? Het lijkt mij dan, dat ze tenminste strategisch iets helemaal niet goed doen.

    Verder heb ik nog niet gehoord, dat Klaver dat lagere eigen risico al heeft laten vallen en dat daarom het verwijt van Roemer terecht is. Volgens mij loop je op de feiten vooruit.

    Er wordt door veel mensen de denkfout gemaakt, dat het inruilen van programmapunten tegen andere wel te realiseren punten gelijk staat aan landverraad of kiezersbedrog. Maar in ons stelsel moet elke regeringspartij concessies doen. Zo’n concessie is voor mij geen landverraad, maar een tegenvaller die dan wel iets anders belangrijks moet hebben opgeleverd. Het opgegeven punt was kennelijk niet realiseerbaar. Over een paar jaar kun je proberen alsnog dat punt gerealiseerd te krijgen. Je kunt er ook voor kiezen om helemaal niets van je programma te realiseren en in de oppositie te gaan. Maar met een zorgvuldig gekozen concessie bereik je in ieder geval iets. Over de aard van die concessie kun je vervolgens discussiëren of dat niet beter wat anders had moeten zijn. En een enkele keer blijkt de oppositie de enige acceptabele positie.

  Comments are closed.