Dag 193

  8
  369

  Leestijd: 1 minuten.

  Het Centraal Planbureau (CPB) kreeg een week geleden een groot deel van het conceptregeerakkoord toegestuurd om door te rekenen. Dat schijnt inmiddels gebeurd te zijn, maar we kennen de uitkomst nog niet. Die is namelijk nog niet gelekt. Naar verwachting zal dat komende dagen gebeuren, want nu de onderhandelingen eindelijk bijna klaar zijn, zullen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie wel willen weten wat hun achterban van de plannen vindt. Het is gebruikelijk in politiek Den Haag om ze dan via de media naar buiten te brengen.

  Dat gebeurt meestal niet door ze in één keer op straat te gooien. Partijen lekken bij voorkeur alleen die delen van hun voornemens waarvan ze mogen veronderstellen dat hun kiezers er blij mee zijn. Probleem is alleen dat de vier partijen niet hetzelfde electoraat hebben. Iets dat bijvoorbeeld de aanhang van D66 toejuicht, kan de ChristenUnie-kiezers woedend stemmen en omgekeerd. Het is in een situatie als deze dan ook de gewoonte dat de partijen afspraken maken over wat en wanneer er gelekt wordt. En hoe. Want de toekomstige coalitiepartners hebben allemaal hun eigen favoriete media.

  Zo lekt de VVD graag naar De Telegraaf, heeft het CDA een voorkeur voor Trouw of de regionale bladen, gaat D66 ervan uit dat veel van zijn grachtengordelkiezers NRC Handelsblad lezen en werkt de ChristenUnie het liefst met het geestverwante Nederlands Dagblad. Allemaal doen ze ook zaken met het NOS Journaal of RTL Nieuws, want deze veelbekeken tv-rubrieken hebben de grootste impact. Maar niet alle nieuws is geschikt om via de beeldbuis naar buiten te brengen. Ingewikkelde fiscale plannen, om maar eens iets te noemen, kunnen beter via de krant worden ‘ingestoken’.

  Kortom: bij lekken komt meer kijken dan je denkt. Het vereist, zeker nu er maar liefst vier partijen een kabinet gaan vormen, een ragfijne afstemming. Dat een paar weken terug de medisch-ethische deals en het uit de grondwet halen van de burgemeestersbenoeming in het AD terecht kwamen, was waarschijnlijk een ongelukje. Anders zou ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers daar nooit zo woedend op gereageerd hebben. Al kun je – als je een liefhebber bent van complottheorieën – ook vermoeden dat hij de informatie zelf heeft gelekt om te kijken hoe het slechte nieuws zou vallen in de bible belt. En dat hij vervolgens voor de camera’s een bijzonder knap toneelstukje opvoerde.

  8 REACTIES

  1. @ redactie

   Correctie:
   Het bericht over het gemiddelde vermogen van gepensioneerden was van de CBS niet van het CPB.
   Niet dat het zoveel uit maakt voor mijn ingezonden betoog… Maar ik zal het toch even willen vermelden.

  2. Ik vind dat CPB geen onafhankelijk instituut en dat neem ik haar kwalijk. Ik weet nog goed hoe voor de verkiezingen, op het moment dat 50PLUS hoog in de peilingen stond, het CPB met rare ‘veronderstellingen’ naar buiten kwam. O de cijfers klopten wel hoor, maar het is maar hoe je ze brengt en… wat je weg laat.
   Vooral dat laatste riekt naar ‘je laten inschakelen door de (regerings)politiek voor partijpolitieke doeleinden.’ Zo zat de gemiddelde AOW’er goed in de slappe was… Met andere woorden: 50PLUS moest niet klagen…
   Tja, men neme 10 gepensioneerden, eentje heeft een miljoen op zijn bankrekening de andere negen niets, zijn ze gemiddeld alle tien goed voor een ton…
   Nog zo’n grote misleiding: dikke krantenkoppen: pensioen terug naar 65 jaar kost 12 miljard per jaar! Suggestie: onbetaalbaar! Wat bleek later: het CPB doelde op het jaar 2060 (maar die info – een niet onbelangrijke context – stond er niet bij). Bovendien, waar hebben we het over? Dat is wel over 43 jaar! Tegen die tijd (men neme een gemiddelde economische BNP-toeneming van een schamele 1%) neemt het BNP met zeker 50% toe, de belastinginkomsten stijgen navenant, de geldontwaarding is meer dan 50% dus…
   Die 12 miljard zijn in die context a – slechts een klein deel van de verhoogde inkomsten van het Rijk en derhalve, zou je in deze context kunnen concluderen, zeer betaalbaar door de geldontwaarding, tegen die tijd minder dan 6 miljard waard…
   Maar zo wordt het niet gebracht, net voor de verkiezingen! De suggestie is: het kost nu 12 miljard!
   En nog zo iets…
   Geld was er bijna niet – zeker niet voor dit soort zaken – maar de verkiezingen waren net voorbij of de berichtgeving was ineens van halleluja! Zie daar grote economische groei!
   Dat had het CPB voor de verkiezingen niet zien aankomen? En net na die verkiezingen groeit die economie binnen een maand of 2 met meerdere procenten?
   Het CPB maakt zich in mijn ogen volstrekt onbetrouwbaar..
   Het is geen krant waar naar de regering lekt. Maar het fungeert wel als zodanig als cijfermatige spreekbuis die de werkelijkheid voor de verkiezingen toch op een zeer dubieuze manier afschildert toevallig zeer ten voordele van regeringspartijen en ten nadele – in mijn voorbeeld – van 50plus op een moment dat zij hoog in de peilingen staat.
   Vanuit deze constatering is het ook een cijfermatige propaganda-instituut voor de regeringspartijen.
   Dat maakt dat ik het CPB politiek gekleurd vind en niet meer vertrouw….

   • @redactie

    Het is a – ….. dus zeer betaalbaar
    En b – door de geldontwaarding, tegen die tijd (is die 12 miljard) minder dan 6 miljard waard…

    Excuus… (b – stond er niet)

   • Helemaal mee eens Ronaldo. De voorlaatste verkiezingen scoorde de VVD omdat het CBS groot kopte met het gegeven dat de banengroei bij de VVD het grootste was. Dat dit pas in 2040 zou worden gerealiseerd, liet men maar even buiten beschouwing.
    En ondertussen werd bijna doodgezwegen dat de banengroei bij de SP in het heden het grootst zou zijn en dan ook nog met fatsoenlijke banen in plaats van flutbanen. In de tegenwoordige denkwijze ben je al niet meer werkeloos als je een baan hebt met zo weinig uren dat je het minimuminkomen niet eens haalt. In mijn ogen ben je dan toch nog werkeloos.
    Bovendien realiseerde de VVD dus een banengroei ver na de vergrijzing, want dan hebben we de babyboom-vergrijzing allang achter ons gelaten. Sterker nog – banengroei realiseren op een moment dat de bevolking niet meer groeit maar juist afneemt, is dus juist niet wat je wil. De pers nam echter helaas exact over wat het CBS bracht, volkomen in het straatje van de liberalen.

  3. Goed verwoord. Je merkt dan ook dat de mensen zeer beperkt geïnformeerd zijn want wie leest én de Volkskrant (PvdA) én de Telegraaf (VVD) de Trouw (CDA, CU, SGP) en het NRC (D66, VVD, GL)? En waar wordt de SP vertegenwoordigd? oeps, nergens dus. En ja, dat maakt een partij kansloos!
   Want ook op TV zie je die vertegenwoordiging. Ik sprak eens mensen van een omroep (ik vind het niet netjes om ze te verraden, dus ik zal niet zeggen welke omroep). De SP zat geheel op één lijn wat betreft het foute systeem van brievenbusfirma’s. Toch vertelden deze TV-mensen dat men op de redactie vooral D66 stemden. Ik vroeg waarom. Hierop kwam aarzeling. Ik vulde toen in: ‘Omdat je het gevoel hebt dat je daar thuishoort?’ Opluchting, ja, dat was het.
   Ik vertelde ze toen dat er uit opiniepeilingen bleek dat er veel hogergeschoolden onder de D66-aanhang zitten. Dus stemmen hogergeschoolden, als ze zich niet in een programma hebben verdiept, dan maar op D66 met het idee dat die andere hogergeschoolden er wel over zullen hebben nagedacht. Bij mij op school stemden de overwerkte docenten vrijwel unaniem D66 omdat Pechtold de partij steeds bestempelden als ‘de onderwijspartij’. Als ik ze vroeg wat D66 dan had bereikt voor het onderwijs, bleef het antwoord uit. Men wist zelfs niet dat D66 medeschuldig was aan het afschaffen van de studiebeurs…
   Kortom, onze voorlichting schiet tekort. Dat is een probleem maar het zal wel nooit veranderen.

  4. Als de redenering uit het artikel klopt, is het geen lekken, maar een goed doordachte communicatiestrategie. Burgers smullen nu eenmaal van spannende verhalen en dan oogt een “gelekt” artikel veel beter dan een saai beleidsstuk, dat op de politieke pagina in de krant staat. Bovendien kan men nu, zoals aangegeven, gericht en selectief “lekken” voor het gewenste effect in de eigen doelgroep.

  Comments are closed.