Dag 203

  5
  368

  Leestijd: 1 minuten.

  Nu het regeerakkoord zo goed als af is en het Centraal Planbureau de boel heeft doorgerekend, beginnen de formerende partijen die boel te laten lekken. Zoals in deze rubriek al was voorspeld zijn het vooral de leuke dingen die naar buiten komen. Voor de minder leuke moeten we nog even wachten op de presentatie van  het regeerakkoord, naar verwachting begin volgende week.

  Wat die leuke dingen betreft: we weten inmiddels dat twee van de huidige vier belastingtarieven gaan verdwijnen. Er blijven er nog maar twee over: één van waarschijnlijk 37 procent en een tweede van 49,5 procent, waarmee alleen de hogere inkomens te maken krijgen. Een fijne lastenverlichting voor heel veel huishoudens dus. Ook voor de rijken onder ons, want het toptarief bedraagt nu 52 procent.

  Wanneer dit mooie systeem wordt ingevoerd, valt uit de uitgelekte informatie echter nog niet op te maken. Ook de vraag hoe dat allemaal betaald moet worden, blijft vooralsnog onbeantwoord. Want laten we er geen doekjes om winden: de introductie van een vlaktaks – waar bovenstaand systeem toch dicht bij in de buurt komt – kost geld. Dat kan alleen gevonden worden door het mes te zetten in aftrekposten, zoals de hypotheekrenteaftrek. Gaat dat ook gebeuren? We zullen zien.

  Vanochtend kwam via de NOS nog een tweede cadeautje voor de belastingbetalers naar buiten, althans voor de beter gesitueerden onder hen. De vermogensbelasting wordt verlaagd. Op dit moment wordt deze belasting geheven over vermogens vanaf 25.000 euro per persoon. Die grens schuift op naar 30.000 euro. Verder zijn VVD, CDA, D66 en ChristenUnie van plan het tarief van de vermogensbelasting ‘iets’ te verlagen, meldt de NOS. Wat is ‘iets’? We zullen het moeten afwachten.

  De plannen van Rutte III zouden personen met flink wat geld op de bank gemiddeld 60 euro per jaar schelen, ofwel 5 euro per maand. Geen bedrag waarover in deze kringen een langdurig vreugdegehuil zal losbarsten, maar niettemin een lastenverlichting. En bovendien moeten ze in Wassenaar en Het Gooi niet zaniken: in Rutte II circuleerden nog plannen om de vermogensbelasting te verhogen.

  5 REACTIES

  1. Beste Mikel,

   Uiteraard voert een rechts kabinet vlaktaks door want dit betekent zeer goed nieuws voor de hoge inkomens.
   Dat er eigenlijk helemaal geen geld is voor dit verlies aan inkomsten voor de Staat, blijkt wel uit de miserabele staat van politie, defensie, onderwijs, ouderenzorg, psychiatrische zorg, jeugdzorg, sociale huurwoningenaanbod enz.
   Dit is een democratisch gekozen kabinet. Mensen kiezen een partij vaak voor één item zoals hyotheekrenteaftrek, christelijke grondslag of vrees voor buitenlanders maar men overziet vaak niet welke schadelijke andere zaken deze partijen voorstaan. De tweedeling zal veel groter worden en daarmee meer kans op onlusten.

   • Zoals in het artikel al terecht wordt opgemerkt is het interessant om te weten hoe de lagere belastingopbrengst a.g.v. een ander belastingstelsel zal worden gefinancierd. Pas dan en samen met alle andere veranderingen die men zal hebben bedacht kan een gefundeerd oordeel worden gegeven. Nu zijn het alleen nog maar vermoedens.

    Ik ben het niet met je eens, dat veel mensen een partij kiezen op grond van één enkel beleidsthema. Gelukkig niet, al zal het wel eens gebeuren. Maar dat zijn dan de minder intelligente en minder opgeleide kiezers, die afgaan op de simpele uitingen van sommige partijen en partijleiders. Een stuitend voorbeeld was in 2017 de partij van Niet-Stemmers, nota bene met advocaat Plasman als lijsttrekker. Jammer, dat belediging van de democratie niet strafbaar is, al was het maar een symbolische straf. De meesten van die “simpele” partijen worden ook niet in de Tweede Kamer gekozen.

    • Beste Piet,

     Ik heb mensen op straat eens geconfronteerd met punten uit de verkiezingsprogramma’s waar ze op hadden gestemd. Echt, de meerderheid had er geen idee van. Laat staan dat ze op de hoogte waren van het soms meer dan tegenstrijdige stemgedrag in de Tweede Kamer. Helaas.
     Mijn leerlingen probeerde ik wat beter geïnformeerd te maken door ze argumenten te laten zoeken bij politieke partijen voor het voeren van een debat. Dat maakte de kwaliteit van deze debatten stukken beter én ze waren beter politiek geïnformeerd.

  2. We hebben voor de tijd weinig over de vlaktax gehoord.
   Ik heb hier voor de verkiezingen nooit geen debat over gehoord.
   Hij wordt nu onverwacht ingevoerd.
   Hoe denkt de oppositie hierover?

  Comments are closed.