Dag 209

  5
  241

  Leestijd: 2 minuten.

  ‘Vertrouwen in de toekomst’ is de titel van het regeerakkoord, maar ‘voelen dat het beter gaat’ had de inhoud beter weergegeven. Het nieuwe kabinet gaat van start in een groeiende economie, lagere werkloosheid en betere overheidsfinanciën. Er is ruimte voor lagere lasten én voor hogere uitgaven. Alle Nederlanders moeten in de portemonnee gaan voelen dat het beter gaat.

  Er komt belastingverlaging voor de middenklasse. Tegelijkertijd gaat er meer geld naar defensie, politie, onderwijs en zorg. Het nieuwe kabinet kan werk maken van een agenda die voorziet in een nieuw belastingstelsel, een pensioenvoorziening die minder collectief en meer individueel wordt, en een nieuwe verhouding tussen flexwerk en vaste banen. En dan belooft het nieuwe kabinet ook nog eens het meest ambitieuze klimaatbeleid.

  Toch leek het nog even moeilijk te worden. In de laatste dagen voor het vandaag gepresenteerde regeerakkoord ging het lekken van informatie over in wat informateur Gerrit Zalm noemde ‘sproeien’, maar dat heeft volgens hem de onderhandelingen niet geschaad. Daarbij zat ook de pijnlijke maatregel om oude mensen die hun hypotheek hebben afgelost aan te slaan met een eigenwoningforfait. Dat bommetje is door de demissionaire, tevens nieuwe, premier Mark Rutte vakkundig onschadelijk gemaakt. Er wordt dertig jaar uitgetrokken om dit geleidelijk in te voeren, zei hij dinsdag bij de presentatie van het  akkoord.

  De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie toonden zich alle even tevreden. Niemand krijgt het volle pond van het verkiezingsprogramma, en het valt niet mee om na meer dan drie maanden van gesprekken achter gesloten deuren een duidelijke winnaar of verliezer aan te wijzen. Rutte maakte dit keer niet dezelfde fout als bij de vorige formatie, toen hij zijn VVD-fractie onder tijdsdruk zette en hij snel zijn plannen moest bijstellen op het punt van de inkomensafhankelijke zorgpremies. Ook werden dit keer de ‘fractiespecialisten’ meer betrokken bij het opstellen van het regeerakkoord. Dat moet leiden tot een beter draagvlak in de fracties en dat is hard nodig bij een meerderheid voor de coalitie van één zetel.

  Toch is het niet alles goud wat er blinkt. Een verhoging van de btw, het lage tarief gaat van 6 naar 9 procent, maakt de dagelijkse boodschappen een stuk duurder. Het kabinet verlaagt ook fors de belasting voor bedrijven en dat belooft weer een welles-nietes spel met de linkse oppositie over het al dan niet verkleinen van inkomensverschillen. Er komt een vliegtaks voor de consument en een heffing op broeikasgas voor bedrijven, maar het blijft de vraag met welke maatregelen de klimaatdoelstelling gehaald kan worden. Voor CDA en ChristenUnie blijft het pijnlijk dat het eigen risico, volgens de SP een boete op ziek zijn, niet wordt verlaagd.

  Naast lastenverlichting en hogere uitgaven zijn er ook bezuinigingen die optellen tot vier miljard. Volgens Rutte gaat het dan onder meer om een ‘beperking van de stijging van de kosten in de zorg’. Dat is precies wat in de afgelopen jaren bezuinigingen werden genoemd; bezuinigingen die de regeringspartijen VVD en PvdA bij de verkiezingen zwaar werden aangerekend.

  5 REACTIES

  1. Beste Petra,
   Je had eerder gelijk! Rutte III wordt een
   zeer rechts kabinet. Een zegen voor de
   meer welgestelden en het bedrijfsleven.
   Maar wat ik zo ongelooflijk vind, is dat
   Pechtold daarin meegaat; het nieuwe
   regeringsakkoord “geweldig” vindt. Zo
   blijken ze ook weer eens salonsocialisten.
   Niet opkomen voor de minderbedeelden,
   maar bah, wel voor de semi-intellectuele
   linkse baantjesjagers. De macht op het
   pluche. Over VVD, CDA en CU verbaas ik
   mij niet wel over D66! Ik gun deze partij
   een enorm verkiezingsverlies in maart ’18
   bij de gemeenteraadsverkiezingen.
   Wat een huichelaars in die partij.
   Bert.

   • Beste Bert,
    Dank je. Je verbaast je over D66 omdat D66 vaak links wordt genoemd. Dat is D66 wel als je bijvoorbeeld kijkt naar het standpunt t.a.v. vluchtelingen maar daarmee houdt het wel zo’n beetje op.
    D66 begon als een sociale partij maar werd allengs steeds iets rechtser. Femke Halsema vroeg specifiek om zelfs fysiek in de Tweede Kamer letterlijk naar rechts te mogen opschuiven terwijl ze zei: ‘Ik wil zitten in het centrum van de macht!’ Daarmee nam ze afstand van de voormalige linkse ‘vrienden’ van de SP, PvdA en GL en zocht ze aansluiting bij bijv. het CDA.
    Onder Pechtold ging deze gang naar rechts zelfs nog verder en D66 haalde de VVD regelmatig rechts in. Dat gold overigens ook voor het CDA dat ook al een ruk naar rechts maakte.
    Kijken we naar het stemgedrag in de Tweede Kamer van D66 en het CDA, dan zien we dat ze de VVD voor zo’n 90% steunden.
    Ik vermoed dan ook dat dit kabinet de volle vier jaar met gemak gaat uitzitten. Er wordt royaal uitgedeeld aan de rijkste Nederlanders en aan de grote bedrijven.
    Dat de BTW omhoog gaat, zal het MKB nog lelijk gaan opbreken. Maar zeker zullen de mensen die moeten leven van een arbeidsongeschiktheidsuitkering, AOW of anderszins heel veel moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Het eigen risico blijft 385,- euro en dat maakt dat de zorg nog onbereikbaarder wordt want de kosten voor het levensonderhoud stijgen immers.

    NASCHRIFT REDACTIE: Femke Halsema is toch van GroenLinks?

   • Helemaal mee eens Bert. Het is een schandaal dat D66 meewerkt om het referendum om zeep te helpen. Net zo als het een schandaal is dat de PvdA meewerkte aan de AOW-verhoging.
    Ze zeggen voor rechten op te komen die – als ze aan de macht zijn – vervolgens afgebroken worden. Dat moet afgestraft en eigenlijk afgeschaft worden.
    Kiezersbedrog.
    Een vorm van fraude.

  2. Een onevenredig groot deel gaat naar lastenverlichting van de rijkste mensen en bedrijven van ons land.
   De hogere BTW op de eerste levensbehoeften raken een mens met alleen AOW natuurlijk veel harder dan de man of vrouw met een dik salaris.
   Waar ik ook een zorgelijke ontwikkeling vind is de afbraak van de rechten van de huurders.

   • Ja Petra, regeren met de VVD is regeren met de omgekeerde Robin Hood.
    De PvdA heeft daaraan al haar medewerking gegeven. Het verkiezingsresultaat: een pak slaag die het nog nooit zo heeft ervaren en terecht!
    Nu nog een paar andere partijen. De politiek is schijnbaar hardleers.
    Eerst moeten ze de nederlaag ervaren – zoals Spekman – voordat het inzicht eindelijk aan de horizon gloort. Wellicht dat de verkiezingen in maart 2019 voor nieuwe aardverschuivingen kan zorgen.
    Hoop ook dat de SP zich bezint op de nieuwe werkelijkheden.
    Met een krimppartij als PvdA kan zij weinig beginnen…

  Comments are closed.