Dag 220

  3
  359

  Leestijd: 2 minuten.

  De bewindslieden van Rutte III zijn nu allemaal bekend. Gisteravond, na een bijeenkomst van formateur Mark Rutte met de partijleiders Sybrand Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie), werden de namen van de laatste twee onthuld. Ze zijn allebei lid van D66 en ze worden allebei staatssecretaris.

  Van de ene, Stientje van Veldhoven, komt de beoogde benoeming zeker niet onverwacht. Ze stond als tweede op de kandidatenlijst van haar partij en ze gaat zich bezighouden met infrastructuur en milieu, beleidsonderdelen waarvoor ze als Kamerlid al jaren een warme belangstelling koesterde. Maar de tweede kandidaat is wel een verrassing. Het betreft Menno Snel, die staatssecretaris wordt van Financiën en daarmee (dat is althans traditie) verantwoordelijk voor de Belastingdienst.

  We mogen de heer Snel, een tot dusver politiek onbeschreven blad en pas heel kort partijlid, wel veel sterkte wensen, want het staatssecretariaat van Financiën geldt als een hoofdpijnportefeuille. De aanvankelijke voorganger van Snel, Frans Weekers (VVD), stond voor zijn benoeming bekend als een groot politiek talent, maar op Financiën ging hij hopeloos ten onder. Begin 2014 moest hij aftreden omdat hij de ‘Bulgarenfraude’ niet onder controle kreeg. Die draaide om Oost-Europese bendes die zich met valse papieren inschreven bij een Nederlandse gemeente, huur- en zorgtoeslagen opstreken en daarna weer met de noorderzon vertrokken. Maar ook los van de Bulgarenfraude gingen er bij de Belastingdienst voortdurend dingen mis. De stroom van lekken die vanuit de fiscale burelen de buitenwereld bereikten, dikwijls met hulp van de vakbond Abvakabo, maakte dat duidelijk.

  Weekers werd opgevolgd door zijn partijgenoot Eric Wiebes, tot dan een veelbelovend wethouder van Amsterdam. Deze ‘whizzkid’ zou aan de strubbelingen bij de fiscus met bekwame spoed een einde maken, zo beloofde de VVD bij zijn aantreden.

  Dat bleek enorm tegen te vallen, want ook Wiebes reed de ene scheve schaats na de andere. De goudgerande, volstrekt averechts werkende vertrekregeling voor belastingambtenaren was wel zijn ergste blunder. De staatssecretaris gaf bovendien regelmatig blijk van een zwak ontwikkeld politiek inschattingsvermogen. Normaal gesproken had hij al minstens een jaar geleden moeten aftreden, maar zijn partij slaagde er met kunst- en vliegwerk in hem in het zadel te houden. En nu Wiebes alle ellende heeft overleefd, wordt hij ook nog eens beloond met een ministerschap voor Economische Zaken. Wie zei daar dat de Nederlandse politiek zo voorspelbaar is?

  Maar goed, na Wiebes mag D66’er Snel gaan proberen het lek boven te krijgen. Zijn cv ziet er goed uit, want Snel was onder meer bewindvoerder van het Internationaal Monetair Fonds en vervolgens topman van de Nederlandse Waterschapsbank. Dat zit wel snor, zou je denken, maar dat dachten we van Wiebes in eerste instantie ook.

  3 REACTIES

  1. De Bulgarenfraude toont vooral aan dat het mis is met de controles op de Europese lidstaten. Er wordt weinig aan gedaan want er zijn nogal wat landen die profiteren van deze ongecontroleerde geldstromen. Zo kreeg Hongarije miljoenen euro’s voor de aanleg van een treinbaan van niks naar niks terwijl bij ons het ene na het andere onmisbare OV-traject wordt afgestoten en doodleuk vervangen door onbetaald vrijwilligerswerk.
   Dat Wiebes een idiote vertrekregeling in het leven riep voor de Belastingdienst was echt volstrekt belachelijk. Want de Belastingdienst klaagt al jaren onderbezet te zijn dus waarom een vertrekregeling? Een onafhankelijk Engels onderzoek bracht aan het licht dat Nederland honderden miljoenen laat liggen omdat er te weinig ambtenaren zijn om de belastingontduiking aan te pakken. En dan is het antwoord van de VVD wegbezuinigen van ambtenaren met zo’n goudgerande regeling dat alle goedopgeleide mensen direct vertrokken? Ongeacht of men zo iemand eigenlijk helemaal niet kon missen? Natuurlijk, ik mag de VVD er niet van beschuldigen dat ze bewust proberen belastingontduiking niet aan te pakken maar ik mag er toch wel vragen bij stellen…
   Ik ben benieuwd of D66 (in mijn ogen toch inmiddels echt een net partij die net zo rechts is als de VVD) wél de Belastingdienst weer op orde weet te brengen. Het geld is immers hard nodig voor de zorg, onderwijs, politie en veiligheid…

  2. Tja, die Wiebes. Dat was me toch een staaltje eigen belang bij de belastingen. Hoewel de VUT te grave is gedragen voor de Nederlandse bevolking en ergo, de vorige regering (met daarin de PvdA) zelfs een boeteregeling in de steigers zette voor bedrijven die het waagden hun personeel toch eerder met pensioen te laten gaan, een boete die nota bene door de belastingdienst opgelegd moest worden, wisten de dames en heren van de belastingen ineens van niets, toen het hun eigen ‘afvloeiingsregeling’ betrof. Afvloeiingsregeling geen VUT. En ach ja die ‘vergeten’ boeteregeling… Gelukkig konden ze die bij zich zelf heffen en innen. Boekhoudkundig mooi geneutraliseerd.
   Nee, nee, het was geen VUT of fraude, stelde de staatssecretaris en zelfs minister Dijsselbloem moest er aan te pas komen. De Tweede Kamer was overtuigd…
   Ja, ja.. Van de VVD weten we ondertussen niet beter, maar die PvdA toch…
   Jan en Petronella kunnen naar hun VUT fluiten en worden, elke keer dat de VVD regeert, makkelijker ontslagen met steeds minder geld. Maar dat de PvdA ‘onze’ arbeider en zijn/haar rechten op pensionering te grabbel heeft gegooid en hier het ‘tenenkrommende’ geklungel – want dat was het, geen opzettelijke frauduleuze bedoelingen hoor – van het hoge belastingkader en deze VVD staatssecretaris wel stond te verdedigen…
   Droevig. In- en in-droevig.
   Maar goed, ze werden niet voor niets beloond met 9 zetels. Zelfs Spekman moest het veld ruimen. Wiebes niet. Tja, nu dan maar een promotie naar een ‘makkelijker’ baan? Wel in de lijn van de VVD – follow the money – want dat ‘klimaat’ is natuurlijk meer dan klimaat alleen…
   Big money and bigger to be. En o zo mooi, indirecte belastingen.
   Dus tijd voor de VVD truc. De omgekeerde Robin Hood. Haal het weg bij de bevolking en geef het aan de bedrijven…
   Vandaar natuurlijk dat klimaat en economie samengevoegd worden en een ‘ervaringsdeskundige’ vanuit belastingsfeer daar minister moet worden. Natuurlijk: een VVD, Robin Hood.
   Succes Wiebes. Het ga je goed. Ik weet niet of het klimaat er beter zal van worden maar de ‘vette’ SDE-pot zal ongetwijfeld een citroenpers zijn waar dikke bedrijfsknollen uit zullen rollen.

   • Goede reactie, Ronaldo. Als het gaat om de verlaging van belastingen bij de hoogste inkomens vraagt niemand zich af of daar eigenlijk wel geld voor is. Terwijl het bedrag dat het verlagen van deze belastingen de schatkist kost, veel hoger ligt dan de bezuinigingen op de thuiszorg opbrachten. Het is maar wat je voor waarde hecht aan menselijke waardigheid, saamhorigheid en solidariteit.

  Comments are closed.