Dag 221

  2
  314

  Leestijd: 4 minuten.

  Het kan natuurlijk een ironische speldenprik zijn geweest, dat demonstratief wijzen van D66 op het feit dat coalitiepartners VVD, CDA en ChristenUnie er niet in zijn geslaagd evenveel vrouwen als mannen naar Rutte III af te vaardigen. Niettemin, een serieuze ondertoon valt niet uit te sluiten. Zij deden het toch maar stukken beter: zelfs meer vrouwen dan mannen! Daar valt nog net geen kroonjuweel van te maken, helaas,  maar het staat in elk geval mooi in de partij-annalen. Het kabinet kan een reuzensof worden, met mannelijke én vrouwelijke brekebenen, maar dat dondert niet. D66 was op dit punt mooi wel voortrekker.

  Dit is zo’n kwestie waarvan je gehoopt had dat we die onderhand waren ontgroeid. Geen misverstand: man en vrouw zijn gelijkwaardig, ook op de salarisstrook. Ze moeten gelijke kansen krijgen, in de politiek, de ambtenarij, het bedrijfsleven en wat we nog meer aan maatschappelijk relevante activiteiten kunnen verzinnen. Waar vrouwen nog een achterstandspositie hebben moet die snel worden ingelopen. En ja, mannen die zich schuldig maken aan Weinstein-achtige praktijken dienen zonder aanzien des persoons te worden aangepakt. Net als vrouwen die hun machtspositie uitbuiten trouwens. Dat staat allemaal buiten kijf. Daar kan geen zinnig mens tegen zijn.

  Dat vastgesteld hebbend, is het misschien toch goed om op zoek naar geschikte kandidaten voor de belangrijkste politieke ambten in de eerste plaats naar kwaliteit te kijken.

  Zou het kunnen dat er bij de VVD en het CDA om welke reden dan ook, anders dan bij het met vrouwelijk talent zo rijkelijk bedeelde D66, momenteel niet voldoende geschikte vrouwen waren te vinden voor een kabinetspost? Misschien hadden ze geen zin, was de affiniteit met de praktische politiek niet groot genoeg (komt voor), voelden ze er weinig voor om permanent in het kruisvuur van de belangstelling te staan (die mensen zijn er) of misschien hebben ze wel banen die beter betalen en waarbij je op tijd thuis bent. Het getuigt misschien niet van een warm gevoel voor de publieke zaak of grote feministische ambities maar vooruit, het is hun leven. Hoe dan ook, we kunnen dankbaar zijn dat VVD en CDA komende week omwille van het vrouwenquotum geen evident ongeschikte dames naar het bordes met de koning sturen.

  Er was de afgelopen weken het een en ander te doen over een op zich weinig opmerkelijke stand van zaken. De politiek, het parlement, is geen getrouwe afspiegeling van de bevolking. Geen echte volksvertegenwoordiging. Te weinig laagopgeleiden, te weinig mensen met een immigratieachtergrond, een overschot aan hoogopgeleiden. Alsof het ooit anders is geweest.

  Toch zou de kloof burger-politiek nu zo diep zijn dat er met spoed iets aan gedaan moet worden, anders zou de bevolking zich niet langer bij de politiek betrokken of zelfs buitengesloten gaan voelen. Dat is slecht voor de politiek en speelt het populisme in de kaart. De staatscommissie-Remkes gaat ermee aan de slag. Verwacht er vooral niet teveel van.

  Nog veel slechter voor de politiek is wanneer iemand (m/v) wordt benoemd die ongeschikt is. Je kan zelfs  op basis van een veelbelovende cv, een aardige carrière in de gemeenteraad of een prominente rol in de partijafdeling nooit garanderen dat mevrouw X of meneer Y het op een department goed zullen doen. Dat is toch van een andere orde. Er zijn voorbeelden te over van hoog geprezen talenten die het op het Binnenhof ten onder gingen. Het wemelt er van de bedrijfsongevallen. Kijk maar naar het aantal bewindslieden dat tijdens Rutte II is gesneefd.

  De ballotage kan met andere woorden niet streng genoeg zijn. Daarbij is het geslacht van de kandidaat, anders dan op andere, vitale terreinen des levens, van volstrekt ondergeschikt belang. Net als huidskleur (waar we vast en zeker ook meer over gaan horen), het al dan niet hebben van een zwemdiploma, en een voorkeur voor Ajax, Feyenoord of Roda JC. Van geslacht of etnische afkomst een criterium of een belangrijk punt maken is symboolpolitiek. Dat geeft vaak een goed gevoel maar of de zaak er mee is gediend is een tweede. Het is ook niet fair tegenover de kandidaat die niet weet of hij/zij primair wegens zijn/haar kwaliteiten of uiterlijke kenmerken is geselecteerd.  Geen zelfrespecterend mens wil als Excuus-Truus of Excuus-Guus opdraven.

  De kiezer is niet altijd even rechtvaardig, goed beleid dat niet beloond maar afgestraft wordt, en soms te veeleisend, maar hij/ zij, heeft te allen tijde recht op competente bestuurders. Dat hoort in het basispakket van de democratie. En of die competentie een broek of rok draagt, zal hem/haar vermoedelijk geen fluit kunnen schelen.

  Het is afwachten of de dames en heren van Rutte III aan deze fundamentele eis voldoen. Er zullen ongetwijfeld bewindslieden onverwacht door de mand vallen en andere zullen zich onverwacht ontpoppen tot topministers. Dat is altijd zo geweest. In tijden dat de politiek het domein was van grijze mannen en het zal vermoedelijk niet anders zijn wanneer ooit, in de grote feministische droom,  op elk Kamerbankje en elke ministersstoel een vrouw zit.

  2 REACTIES

  1. Nou, nou, lieve lezer,
   De baantjes-caroussel in Den Haag draait
   weer op volle toeren. Waar vindt Mark ge-
   schikte mensen. Natuurlijk bij de Haagse
   vriendjes. Wie had anders verwacht.
   Of Wim Kan al deze mensen “zeer bekwaam”
   zou noemen, al dan niet gekscherend, vraag
   ik mij af. We zullen het ermee moeten doen.
   Maar dat deze club een afspiegeling is van wat
   de kiezer op 15 maart voor ogen stond, wens
   ik zeer te betwijfelen; en velen met mij.
   Bert.

  2. De CU had als enige partij een vrouw bij de vooronderhandelingen. Verder is het erg lastig om een gelijk aantal vrouwen als mannen te hebben in het kabinet als je kunt beschikken over 2 ministers en een staatssecretaris. Maar de CU heeft die ene vrouw wel de plek toebedeeld van een vice premier. Anders is het inderdaad bij de VVD en het CDA. Dat had wel anders, en beter, gekund.

  Comments are closed.