Dag 222

    0
    386

    Leestijd: 2 minuten.

    Het kabinet-Rutte III kun je op verschillende manieren typeren. Bij de ministers zitten tamelijk weinig vrouwen (zes van de zestien). Er is geen enkele allochtoon bij. De meesten zijn tussen de 40 en de 55 jaar, dus van middelbare leeftijd. Maar één ding springt er echt uit als je de cv’s van de teamleden bekijkt: ze hebben vrijwel allemaal een flinke portie Haagse ervaring.

    Het duidelijkst is dat het geval bij Mark Rutte. Die wordt nu al voor de derde keer premier, nadat hij ook Tweede Kamerlid, staatssecretaris van Sociale Zaken en staatssecretaris van Onderwijs was. Eric Wiebes en Sander Dekker waren staatssecretaris in het vorige kabinet. Halbe Zijlstra was staatssecretaris in Rutte I en vervolgens vijf jaar fractievoorzitter van de VVD. Ook Ank Bijleveld (CDA) mocht zich eerder staatssecretaris noemen: ze vervulde die functie in Balkenende IV. Ook zij zat trouwens jarenlang in de Tweede Kamer. VVD’er Bruno Bruins was staatssecretaris van Onderwijs in Balkenende II en III.

    Arie Slob maakte van 2001 tot 2015 deel uit van de Tweede Kamer en hij leidde diverse jaren de fractie van de ChristenUnie. Carola Schouten en Wouter Koolmees zijn al geruime tijd Kamerlid. Ingrid van Engelshoven zit nog maar een paar maanden in de Kamer, maar ze werkte in het verleden als fractiemedewerkster van D66. In de tussentijd was ze onder meer partijvoorzitter. Cora van Nieuwenhuizen (VVD) is nu Europarlementariër, maar was ook vier jaar Kamerlid. Wopke Hoekstra zat nooit in de Tweede Kamer, maar is wel sinds 2011 lid van de Eerste (voor het CDA).

    De Rotterdamse wethouder Hugo de Jonge heeft geen directe parlementaire ervaring, maar hij was beleidsmedewerker van de CDA-fractie. Bovendien werkte hij een jaar of vier bij het ministerie van Onderwijs, onder meer als politiek assistent van minister Maria van der Hoeven. Kajsa Ollongren is op dit moment D66-wethouder in Amsterdam, maar voordien was ze topambtenaar op Algemene Zaken, het departement van de premier. Sigrid Kaag, die namens D66 minister voor Ontwikkelingssamenwerking wordt, was ambtenaar op Buitenlandse Zaken en diplomate bij de VN.

    De enige nieuwe bewindsman die nooit eerder minister, staatssecretaris, Kamerlid, fractiemedewerker of departementaal ambtenaar is geweest, is Ferdinand Grapperhaus. Wel is deze hoogleraar Europees arbeidsrecht al meer dan tien jaar lid van de Sociaal-Economische Raad, een belangrijk adviesorgaan van het kabinet. En bovendien zou je kunnen zeggen dat hij de politiek met de paplepel ingegoten heeft gekregen: zijn vader Ferd was in de jaren zestig staatssecretaris van Financiën.