Dag 224

  3
  503

  Leestijd: 1 minuten.

  Het heeft lang geduurd, maar vandaag is het dan toch zover: dit is de laatste dag van de kabinetsformatie. Vanmiddag komen de ministers bijeen voor het constituerend beraad, de oprichtingsvergadering van het nieuwe kabinet. Daar wordt de exacte taakverdeling vastgelegd – in een team met onder meer twee ministers van Onderwijs en twee ministers van Zorg geen overbodige bezigheid – en dan is Rutte III klaar om beëdigd te worden.

  Die plechtigheid vindt donderdag plaats in paleis Noordeinde. De vaste locatie voor de beëdiging, paleis Huis ten Bosch, is vanwege een ingrijpende verbouwing namelijk niet beschikbaar. Een andere bijzonderheid: deze ministersploeg is de eerste waarvan koning Willem-Alexander de eed afneemt, want in 2012 was zijn moeder nog staatshoofd.

  In totaal heeft de formatie 224 dagen in beslag genomen, een nationaal record. Niet dat er al die tijd is dooronderhandeld, want de betrokken partijen hebben zichzelf diverse malen een vakantie toegestaan. Zou dat niet zijn gebeurd, dan was het oude record (kabinet-Van Agt in 1977, 208 dagen) wellicht niet gesneuveld. Maar zelfs dan zou de totstandkoming van Rutte III een enorme hoeveelheid tijd hebben gekost.

  De onderhandelaars wijzen er graag op dat de lange formatieduur nodig was omdat er maar liefst vier partijen aan tafel zaten, met op onderdelen sterk uiteenlopende standpunten. Maar een overtuigend excuus is dat niet. Aan het kabinet-Den Uyl in 1973 namen vijf partijen deel, die qua opvattingen minstens zo sterk verschilden als de huidige coalitiepartners. En toch kostte de formatie van dat kabinet ‘slechts’ 163 dagen. En het zat op een maand of twee na zijn rit nog uit ook.

  Of dat Rutte III ook gaat lukken, blijft afwachten, maar de verwachtingen zijn niet hooggestemd. Een voordeeltje is wel dat het nieuwe kabinet geen vier jaar hoeft vol te maken, maar slechts 3,5. De volgende Kamerverkiezingen staan immers geagendeerd voor 17 maart 2021. Wel zijn er volgend jaar gemeenteraadsverkiezingen en het jaar erop Europese, Provinciale Staten- en Eerste Kamerverkiezingen. Die kunnen, zoals in het verleden herhaaldelijk is gebleken, zorgen voor politieke spanningen, met alle risico’s van dien.

  Het einde van de formatie betekent ook het einde van dit formatiedagboek, dat behalve in de vakantieperiodes dagelijks is verschenen. In maart 2021 begint Frontbencher met een nieuwe serie. Of eerder, mocht Rutte III voortijdig ten val komen. Tot dan, trouwe lezers!

  3 REACTIES

  1. Ik sluit mij aan bij de andere reacties. Het was vast lastig om toch iets interessants te melden op elke dag dat de onderhandelaars geen nieuws naar buiten brachten, maar jullie hebben het toch 224 dagen lang voor elkaar gekregen. Hartelijk bedankt voor deze fijne rubriek.

  2. Geachte redactie. Bedankt voor de vele leerzame berichten. Toen jullie hieraan begonnen, zullen jullie niet aan 224 hebben gedacht. Maar jullie hebben de rit kundig en blijmoedig uitgezeten. Bedankt en groet, Roland

  3. Beste redactie van Frontbencher,
   Ik weet dat ik namens velen spreek als
   ik u op deze plek zeer, zeer hartelijk
   wil bedanken voor 224 keer Formatie-
   dagboek: “ondertussen bij de formatie”.
   Niet alleen waren deze artikelen zeer in-
   formatief, maar ook zeer positief kritisch,
   kortom van hoog nivo. Ik heb er vanaf
   maart dit jaar van genoten. Nogmaals,
   namens vele lezers: dank!
   Bert.

  Comments are closed.