Dag 25

  0
  237

  Leestijd: 2 minuten.

  Zet in Den Haag een pot geld op tafel en de politici reageren als indianen in een reservaat op een vat whisky. Dat zei een voormalig topambtenaar over de noodzaak van een fonds om geld opzij te zetten voor grote investeringen. Hij wilde ervoor waken dat het geld van het aardgas al werd uitgegeven, voordat het werd opgepompt.

  Dat politici tegen zichzelf beschermd moeten worden als ze geld ruiken, was ook de stelling van Hans Wiegel zaterdag in de Telegraaf. De veteraan van de VVD had het niet over de aardgasbaten, maar over geld dat er nog helemaal niet is. Het Centraal Planbureau (CPB) voorspelt een overschot op de Rijksbegroting van 11 miljard euro in 2021. “Daar kijken politici met blinkende ogen naar. Er kan weer worden uitgegeven,” aldus Wiegel.

  De VVD-coryfee kan het weten. Hij is een ervaringsdeskundige. Toen hij vicepremier was liepen de uitgaven zo sterk uit de hand dat de minister van Financiën daarvoor niet de verantwoording wilde nemen en aftrad. Het valt te prijzen dat Wiegel door ervaring wijs is geworden en dat hij al die wijsheid nu met ons wil delen.

  De voorspellingen van het CPB komen slechts zelden uit, maar het is een kniesoor die daar op let. Dus ook Wiegel niet. “Laat de formatie maar lang duren,” aldus Wiegel. Als er voor Prinsjesdag nog geen nieuw kabinet is, komen er ook geen nieuwe voorstellen om al dat geld uit te geven. En met die niet uitgegeven miljarden kunnen we dus de staatsschuld terugdringen. “In het Koninkrijk der Belgen heeft, niet eens zo lang geleden, de kabinetsformatie anderhalf jaar geduurd. Het is daar nog nooit zo goed gegaan als toen!” Aldus Wiegel.

  Er is geen wet die bepaalt dat je als ex-politicus consequent moet zijn, en dus zullen we ook Wiegel maar niet aan zijn woord houden. Elders in zijn artikel vindt Wiegel het heel erg prima dat er nu geld is voor de “broodnodige hervorming van het belastingstelsel en verlaging van de belasting voor burgers en bedrijven”. Over de noodzaak om niet te dralen met andere hervormingen, zoals het pensioenstelsel of het ontslagrecht, rept Wiegel overigens niet.

  Het is de vraag of Edith Schippers luistert naar de wijze raad van het orakel van de VVD. Kennelijk hecht ze wel waarde aan de adviezen van de directeuren van het CPB en van De Nederlandsche Bank, want die kwamen op uitnodiging van de verkenner vertellen dat we niet moeten interen op een overschot dat er nog niet is. Zij waren overigens niet de enigen die kwamen adviseren. Ook de top van het Sociaal en Cultureel Planbureau, het Planbureau voor de Leefomgeving en de Sociaal- Economische Raad mocht aanschuiven bij de onderhandelaars. Zo is in de Stadhouderszaal een beeld ontstaan van de problemen waarvoor ons land volgens de deskundigen staat.

  Het oplossen van die problemen lijkt nu het vertrekpunt van de onderhandelingen en niet het naast elkaar leggen van de verkiezingsprogramma’s van de beoogde regeringspartners. Dat lijkt verstandig nu er vier partijen aan tafel zitten met grote ideologische verschillen. Dat betekent waarschijnlijk dat de wens van Wiegel om de formatie lang te laten duren sowieso uitkomt.

  Overigens houdt Wiegel er rekening mee dat de besprekingen met GroenLinks vastlopen en dat dit vervolgens ook gebeurt met de ChristenUnie. En dan komt toch weer de PvdA in beeld. PvdA-leider Lodewijk Asscher houdt immers de deur op een kier. Volgens Wiegel zou Jeroen Dijsselbloem (PvdA) ook voor de komende jaren een prima minister van Financiën zijn.