Dag 40

  4
  248

  Leestijd: 1 minuten.

  Wereldwijd gingen afgelopen weekeinde wetenschappers de straat op. Ze willen serieus worden genomen in een tijd dat feiten er minder toe lijken te doen en iedereen direct zijn mening klaar heeft. In Nederland deden 90 hoogleraren er nog een schepje bovenop. Zij uitten in een brief hun zorg over het klimaat en willen dat Nederland een koploper wordt in de nieuwe groene economie.

  Daarmee doen ze een serieuze poging om de knuppel weer eens in het politieke hoenderhok te smijten. Voor een goed klimaatbeleid is zo’n 200 miljard euro nodig en dat gaan we allemaal merken op onze meest gevoelige plek, de portemonnee. De hoogleraren willen net als een grote meerderheid in de Nederlandse politiek dat we onze huizen niet langer verwarmen met aardgas en dat we in een elektrische auto stappen als onderdeel van een samenleving die op weg is naar kleinschalige opwekking van energie met zon en wind. Maar daar blijft het niet bij.

  De hoogleraren nemen ook stelling in politiek omstreden kwesties, die gezien de verkiezingsprogramma’s ook aan de orde moeten komen tijdens de onderhandelingen in de Stadhouderszaal. Ze pleiten voor een extra nationale heffing op de uitstoot van het broeikasgas CO2, bovenop het Europese systeem van de verhandelbare emissie rechten. Een ander heikel punt is het op korte termijn sluiten van kolencentrales. Ook zijn de hoogleraren voor kilometerheffing. En last but not least willen ze dat de aardgaswinning in Groningen in vijf jaar tijd wordt gehalveerd en in 15 jaar tijd wordt afgebouwd.

  De brief van de hoogleraren draagt weinig nieuwe ideeën aan en is een steuntje in de rug voor Jesse Klaver van GroenLinks. Door de timing kunnen ze nu het verwijt krijgen dat ze een politiek pamflet hebben geschreven. En dan worden ze toch niet helemaal serieus genomen.

  4 REACTIES

  1. Op FTM kunnen we dit weekend lezen dat de VVD wordt geleid door een onversneden, schaamteloze zakkenvuller. Gezien het feit dat de VVD de grootste partij in Nederland is, moeten we concluderen dat het veel Nederlanders helemaal niet interesseert hoe het anderen vergaat. Laat staan hoe het de wereld vergaat.
   De vrijheid van de VVD is de vrijheid om anderen te beroven, van hun geld of van hun gezonde leefomgeving.

  2. Als ik al eens klaag over het Nederlandse klimaat is het uitsluitend omdat het te koud is.

  3. Sandra Beckerman (nu Tweede Kamerlid SP) organiseerde vorig jaar in het hele land discussieavonden op universiteiten over het belang van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek.
   Partijen zoals de VVD vinden dat universitair onderzoek best door het bedrijfsleven kan worden bekostigd maar hier kleven behoorlijke risico’s aan. Zo betaalde fabrikanten van suikerhoudende middelen (bijv. Danoontje) voor onderzoek en wie betaalt, bepaalt. Lobbywaakhond CEO stelde in een rapport (Het Parool 30 juli 2016) dat ‘De suikerlobby de besluitvorming in Brussel in zijn greep heeft’. Dit werd bevestigd door Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA). Zij vertelde dat veel van haar collega’s ineens anders stemden over Red Bull die de claim ‘goed voor het uithoudingsvermogen en concentratie’ op het blikje wilden plaatsen zonder de nadelige gevolgen. Deze collega’s waren intensief bezocht door de lobbyisten van Red Bull. Zet je daar dan ook nog eens gekocht wetenschappelijk onderzoek naast met daardoor dubieuze uitkomsten, dan weet je als consument (en als arts!) dus nooit meer wat wel en wat niet waar is.
   Neem de farmaceutische industrie. In Engeland en de VS zijn parlementaire hoorzittingen gehouden over de invloed van de farmaceutische industrie op onderzoekers en controlerende instanties (publicatie april 2005) en de conclusie luidde dat de beïnvloeding van de gezondheidszorg enorm was toegenomen. Vooraanstaande wetenschappers bleken tegen een riante vergoeding hun naam onder wetenschappelijke artikelen te zetten die door ghostwriters waren geschreven. (House of Commons Health Committee. The Influence of the Parmaceutical Industry. 5-4-2005)
   gesponsorde onderzoeken leiden tot positievere resultaten dan niet gesponsorde onderzoeken; onderzoeken met negatieve resultaten worden niet gepubliceerd. (Lexchin J.m Djulbegovic B., Clark O. Pharmaceutical Industrie sponsorship and research outcome and…) Ernstig? Jazeker! Bij SSRI’s (antidepressiva) bleken ernstige bijwerkingen bewust te zijn achtergehouden. In juni 2003 kwam het advies van het Britse Committee on safety of Medicines om Seroxat niet meer voor te schrijven aan patiënten jonger dan 18 jaar nadat gebleken was dat uit het onderzoek was weggelaten dat er een vergrote kans op suïcide bestond (ook nu nog is het omstreden omdat de remmingen niet alleen tot meer zelfmoorden maar ook tot moorden zouden leiden!)

   Excuses voor mijn lange uiteenzetting maar geloof me, er kunnen boeken over dit onderwerp worden geschreven. Wat mij betreft is het vijf voor twaalf: zorg voor onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek want het is van levensbelang!

  Comments are closed.