Van Dam toch naar Kamer om eiercrisis

  6
  234

  Leestijd: 1 minuten.

  Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren heeft het voor elkaar. Ze is erin geslaagd haar collega’s in de Tweede Kamer te overtuigen van het belang van een spoedige vergadering over de eiercrisis. Kamerleden komen volgende week terug van het zomerreces en dat komt zelden voor.

  De laatste keer was dat in 2015, toen de PVV het initiatief nam om het steunpakket voor Griekenland te bespreken. Daarvoor werd in 2011 het zomerreces onderbroken om de problemen rond de eurozone te bespreken, maar dat bleef beperkt tot de commissie Financiën.

  De leden van de commissie Economische Zaken komen volgende week donderdag bijeen voor een algemeen overleg. Als er dan voldoende steun is om moties in te dienen komt daarna de voltallige Tweede Kamer bijeen om die in een debat te behandelen en er eventueel over te stemmen.

  Staatssecretaris Martijn van Dam (Landbouw) zal dus toch verantwoording moeten afleggen over de fipronil-affaire. De PvdA-er vertrekt per 1 september naar de publieke omroep. Als de voltallige Tweede Kamer na de vergadering van de commissie Economische Zaken wacht tot na het reces om de moties te behandelen zou hij daarbij niet meer aanwezig zijn.

  Eerder deze week beantwoordden minister Edith Schippers (Volksgezondheid) en Van Dam een pakket van Kamervragen over de fipronil-affaire. De bewindslieden brachten de Kamer bewust niet op de hoogte van het mogelijk illegaal gebruik van een middel om bloedluis te bestrijden. Ze wilden een strafrechtelijk onderzoek niet in de wielen rijden.

  6 REACTIES

  1. @Petra 18 augustus 2017 at 11:50
   Als iemand met 100 km. per uur in de dorpsstraat iemand dood rijdt is niet de politie schuldig, omdat hij niet geflitst werd. Ook niet als de politie een kwartier na de wandaad werd gewaarschuwd. Er is maar één schuldige, de automobilist. Net zo min is de NVWA schuldig aan de fipronilaffaire. Dat is alleen de verkoper en misschien de gebruiker, als hij er tenminste van af wist. Dat er bij de NVWA veel te verbeteren valt is duidelijk, maar hen als hoofdschuldige aanwijzen gaat te ver.
   Verder heeft de NVWA geen inspecteurs werkeloos naar huis gestuurd. Ze hebben enkele jaren geleden, na jarenlang overleg met betrokken belangengroepen, het inspectiewerk uitbesteed, inclusief de betrokken inspecteurs en zichzelf de rol van toezicht, op de uitbestede inspecties dus, opgelegd. Dat leverde een kleinere overheid op, goedkoper dus. Maar er was geen enkele sprake van afschaffen van inspecties. Maar ook wat dit betreft is er helaas toch nog veel te verbeteren.

   • Beste Piet, ook jij hebt in mijn ogen
    best gelijk. Maar laat ik dit onderwerp
    eens doortrekken naar de criminaliteit.
    Als in grote delen van ons land compleet
    het toezicht van onze politie ontbreek, ook
    m.n. door bezuinigingen, moet je toch echt
    niet raar staan te kijken dat in die delen
    van het land de criminaliteit toeneemt.
    Wat jij beweert is, toenemende criminaliteit
    is dan de schuld van de criminelen en niet
    door het ontbreken van politie(toezicht).
    Leuk, toch dat jullie jij en ook Petra gelijk
    hebben. Vaak kent iets twee kanten.
    Bert.

    • Bert, de criminaliteit m.i. inderdaad 100% schuldig, ook bij afwezigheid van politie, al helpt het natuurlijk niet als er te weinig politie is. Maar je kunt de politie niet de schuld geven van iets dat volledig door een ander wordt veroorzaakt.
     Bij inspecties ligt het iets gecompliceerder. De inspecties zijn uitbesteed, niet afgeschaft dus. Die uitbesteding is niet z’n gek idee, omdat het bedrijfsleven er alle belang bij heeft dat er op een goede, gezonde manier wordt gewerkt. Alleen dan blijft de reputatie goed en daarmee de afzet op peil, evenals de export. Maar er zijn altijd individuele ondernemers die vooral op eigen gewin voor de korte termijn gaan en die bereid zijn tot criminele acties als fipronil-gebruik. Juist daarvoor zijn die inspecties en het overheidstoezicht daarop. Dat is wat anders dan de slager die zijn eigen vlees keurt. Dat kan heel goed werken, maar zover zijn we nog niet, helaas. En nogmaals, van inspecteurs ontslaan is geen sprake geweest.

  2. Ik hoop dat er dan ook gesproken wordt over de enorme bezuinigingen die de laatste jaren zijn doorgevoerd bij inspecterende instanties. Het populistische ‘laten we vooral ambtenaren werkeloos maken’, heeft nu enorme financiële gevolgen voor de eierboeren, voor de fabrikanten die producten maken waarin eieren verwerkt zijn (Nederlandse wafels worden bijv. ook in het buitenland uit de schappen gehaald), en bijna onbetaalbare imagoschade.
   En dat voor een – in verhouding – zeer kleine bezuinigingswinst. Goedkoop is duurkoop.
   Dit geldt overigens ook voor de inspecties in de bouw. Ineens zijn balkons onveilig, vallen soms zelfs naar beneden. In Engeland, ook al zo’n rechts bezuinigingsland, heeft het zelfs vele doden gekost omdat men ongemerkt kon werken met brandbaar materiaal in flats. Overigens heeft men dit materiaal ook ontdekt in een flat in Nederland maar ik weet niet of men wel alle flats onder de loep heeft genomen – ik vrees van niet.
   Heel goed van de PvdD dat ze de Tweede Kamer wist over te halen. Het is een megaprobleem geworden. Bepaald geen eitje!

  Comments are closed.