Darwin krijgt helemaal gelijk

  20
  856

  Leestijd: 3 minuten.

  Na de Tweede Wereldoorlog was het allemaal eenvoudig, opbouwen en opbouwen, snelle bevolkingsgroei, af en toe een dipje of kleine recessie, maar er was vertrouwen en er waren zekerheden. Ging het even slechter, kwamen er snel weer betere tijden. De laatste decennia is het hele wereldgebeuren in de hoge snelheidstrein gestapt, de ene technologische revolutie was nauwelijks koud of de volgende was er al weer. En morgen is het mobieltje van vandaag al weer hopeloos verouderd.

  Het internet veroverde de wereld, computermodellen berekenen de beste winstkansen of de beste productiesites, werknemers zijn weer terug op het niveau van de 19e eeuw, nuttig zo lang ze nuttig zijn en daarna dispensable. Het groeiende leger ZZP’ers is een goed voorbeeld, alle verantwoordelijkheid hebben deze werknemers zelf, pensioenvoorziening en zorg maar zelf voor een verzekering als je arbeidsongeschikt wordt. Maximale winstkansen voor ondernemers die vroeger nog garant moesten staan voor al die zekerheden.

  En het gebeurt niet alleen in Nederland, de computer- en ondernemingsmodellen gelden wereldwijd. Er is dan ook geen weg terug, deze globalisering houden we niet meer tegen. Het socialistische kussentje dat kon ontstaan op de overvloed na de oorlog is definitief weg, het is ieder voor zich, dat geldt voor individuen en staten. Trump heeft met ‘America first’ het startsein gegeven. Darwin wist het ook al, ‘the survival of the fittest’, in dit geval de slimst denkende landen, ondernemingen en individuen.

  Helaas heeft ons pensioensysteem deze razendsnelle ontwikkelingen niet bijgehouden. Dat is nog gebaseerd op werknemers die decennia bij een baas blijven, een normaal rentepeil, een constante instroom van premies en deelnemers die netjes op tijd dood gaan. Dat klopt allemaal niet meer, mensen wisselen snel van baan of worden zelfstandig, om de economie en vooral de zwakke eurolanden te steunen wordt de rente extreem laag gehouden en mensen leven ook langer. Het is leuk dat euronaties hun enorme staatsschulden prettig kunnen omwisselen voor nieuwe leningen die vrijwel niks kosten. Het potverteren uit het verleden en het nalaten om tijdig de tering naar de nering te zetten worden zo leuk onder het tapijt geveegd. Wellicht wordt zo voorkomen dat na Griekenland Italië onderuit gaat, een gebeurtenis die Europa eigenlijk niet meer zou kunnen financieren.

  En dan zitten we nog met het feit dat we Roomser dan de paus zijn, strenge regels moeten voorkomen dat jongeren nadeel ondervinden als ouderen in slechte tijden de pensioenpotten leegeten. Dat heet rekenrente. Met een laag rentepeil moeten pensioenfondsen er rekening mee houden dat ze heel veel kapitaal moeten hebben om te kunnen voldoen aan toekomstige pensioenverplichtingen. En met de huidige superlage rente komen ze dus miljarden tekort. En dus dreigen kortingen.

  Er was nu net een nieuw pensioenakkoord gesloten wat zou moeten voorkomen dat er gekort moet worden. Maar helaas is nu duidelijk dat de rente nog jaren superlaag blijft en daar helpen zelfs de nieuwe pensioenafspraken niet tegen.

  Met de Franse Christine Lagarde straks aan het hoofd van de ECB is ook niet te verwachten dat daar enige verandering in komt, zij zet het beleid van de Italiaan Draghi gewoon door. En zo worden de zuidelijke landen die onverantwoord financieel beleid hebben gevoerd uit de wind gehouden en krijgen de oppassende noordelijke landen de rekening. Landen die best een iets hogere rentepeil zouden kunnen verdragen.

  In ons geval zijn er nu vier grote pensioenfondsen die in 2020 mogelijk de pensioenen van acht miljoen deelnemers moeten korten, het ABP, Zorg & Welzijn en de metaalfondsen PME en PMT. En daarmee gaat na de baanzekerheid, het vertrouwen in de toekomst nu ook het laatste heilige huisje omver, de zekerheid over een ordelijk pensioen.

  Jonge mensen kunnen zich nog voorbereiden, ze weten nu dat ze het zelf moeten doen, sparen, een eigen huis vrij hebben als de pensioendatum nadert, er liefst meerdere professies op na houden om straks nog wat bij te kunnen verdienen en ga zo maar door. De vijftigers hebben nauwelijks de mogelijkheid nog zelf voor een buffer te zorgen en dreigen tussen de wal en het schip te belanden.

  En zo heeft de politiek weer een volkswoede geschapen, eerst iedereen blij maken met een pensioenakkoord en dan is het toch een lege dop. Ongetwijfeld winst voor de protestpartijen, maar die kunnen er ook weinig aan doen. De razendsnelle mondiale ontwikkelingen, de komst van de euro en daarmee de internationale financiële verwevenheid hebben het speelveld definitief veranderd.

  En de kaarten voor Europa met een snel vergrijzende bevolking liggen in dit mondiale plaatje niet bijster gunstig. Darwin had gewoon helemaal gelijk.

  20 REACTIES

  1. @Holleman, uw schrijven 20 juli 14.46
   Mocht de redactie mijn twee antwoorden geplaatst hebben op u schrijven hier beneden nog het volgende: begrijp mij niet verkeerd, ik ben niet boos op u…
   Terrecht wordt door u en ook velen anderen waaronder 50Plus de vraag gesteld: waarom de aandelenrendementen niet verdisconteerd in de rekenrente. En waarom die sowieso lager is dan de Europese. Zo laag zelfs dat de DNB uniek is in de wereld…. 🤔
   Dat neemt niet weg dat de handelswijze van de ECB en het – politiek zwijgend – teloor laten gaan een sterke euro – die zo sterk zou zijn als de oude gulden en mark – in een rente-lire op mij overkomt als het belonen van financieel-economisch wanbeleid van twee actoren – Italië en Frankrijk – die zich maar niet aan het stabiliteitspact weten te houden.
   De ECB overtreedt straks compleet haar mandaat en het is dus een Draghi en een Lagarde die evenwel bepaalt dat mijn pensioen straks in rook opgaat. Da’s de prijs die ik betaal voor de euro(zone) die via ‘financiële vervlechting’ de Franse en Italiaanse tekorten overhevelt naar de spaarders en pensioenen in de EU. Ik vind het onacceptabel. Vandaar mijn eerdere populistische betoog over de ‘Pleuro’… 🤗

  2. Het artikel heeft weinig tot niks te maken met Darwin en ziin evolutie theorie.

   Darwinisme, het gezin/de familie zou heilig moeten zijn want daarin ligt het doorgeven van jou genen. Ouders geven het beste aan hun kinderen (ook als ze volwassen zijn), en kinderen zouden hun ouders daarvoor dankbaar moeten zijn. En dus helpen hun ouders als ze niet zo goed meer voor hun zelf kunnen zorgen.

   Pensioen en AOW zijn het tegenovergestelde van Darwinisme.

   Misschien heeft Karl Marx wat te zeggen hierover.

   • @Bert 19 jul 13
    U heeft natuurlijk gelijk. Na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog die rijk en arm beiden troffen, was er een verhoogd gevoel van solidariteit, die vaak via religie beleefd wordt. In een langdurige periode van vrede verliest de mens het besef dat we van elkaar afhankelijk zijn. De kerken lopen leeg en iedereen streeft zijn eigen welvaart na, waarin sommigen beter slagen dan anderen. Communisme en socialisme pogen verschillen te verminderen maar stuiten op de menselijke natuur, waardoor de systemen inefficiënt en corrupt worden en de leiders zich ontpoppen als dictator. Alleen een nationale ramp kan de solidariteit terugbrengen.

   • @Bert:
    “Pensioen en AOW zijn het tegenovergestelde van Darwinisme.”

    Niet waar!Pensioen en AOW zijn gewone verzekeringen waar je 40 jaar voor betaald hebt en dus recht op hebt als je met pensioen gaat. Kortingen daarop zijn hetzelfde als een verzekering die de uitkering beperkt omdat die te duur worden; een vorm van oplichting!
    De rendementen van pensioenfondsen zijn 4-5% per jaar maar de fondsen moeten zich arm rekenen met de rekenrente die onder de 1% ligt; dat heeft Dijsselbloem zo geregeld! En daarmee is de nieuwe pensioenovereenkomst een vorm van oplichting!
    Overigens mogen banken wel 2.2 % p.j. aanhouden als rendement; als pensioenfondsen die rente ook mochten gebruiken zouden er geen kortingen nodig zijn.
    Vandaar dat er begin September een bodemprocedure tegen de Staat wordt gestart omdat deze kortingen van pensioenen onrechtmatig zijn volgens EU-wetgeving.

    • @Joop 20 jul 18:19
     Wat Bert waarschijnlijk bedoelt is dat AOW een element van solidariteit heeft dat strijdig zou zijn met survival of the fittest. Immers de premies zijn inkomensafhankelijk en voor zover ze niet toereikend zijn, wordt de AOW uit de algemene middelen betaald, waaraan rijken ook meer bijdragen dan armen. Uw AOW heeft u met uw opleiding als scheikundige wellicht helemaal zelf gefinancierd, voor mensen met een minimumloon is de premie niet kostendekkend.

     In landen als Indonesië, waar men alleen solidair is met de familie, zijn ouderen aan de goedheid van hun kinderen overgeleverd. Doordat in Nederland de staat overal voor zorgt, is die familieplicht in het slop geraakt. De vraag is natuurlijk of Nederlanders van zichzelf minder familiemensen zijn, of dat het systeem hen zo gemaakt heeft.

     Omdat kinderen in Nederland hun ouders niet hoeven te verzorgen, hebben ze hun handen vrij hebben om geld te verdienen en is Nederland misschien daardoor ook welvarender. Dat rechtvaardigt dan weer die AOW als bijdrage aan de survival of the fittest. Een doordenkertje😐

    • Dat ik meer AOW-premie betaald heb dan minder verdienenden vind ik niet erg.
     Dat mijn aanvullend pensioen echter stukje bij beetje wordt gestolen door de Nederlandse overheid, daar ben ik woedend over; geld dat helemaal niet van de overheid is maar van ons maar waar de Overheid naar hartenlust in graait.
     Daarom zal ik op geen enkele manier meer solidair zijn met ons land en nergens aan meewerken.
     Mijn kennis en ervaring zal ik alleen aanwenden voor zaken waar ik achter sta en niet voor ons land.

     • @Joop 22 jul 21:31
      Ja, ik baal ook dat mijn PME-pensioen in 2020 voor de tweede keer zal worden gekort. Maar als ambtenaren volgend jaar ook gekort worden, zal de pleuris wel uitbreken.
      Dan moet DNB zijn rekenrente uitleggen in een parlementaire commissie. Ook voor Europa voorzie ik geen lang leven na de Brexit. Het is niet de eerste keer dat een muntunie uit elkaar valt. Nog even volhouden.

      Voorlopig komt het gevaar uit de Perzische Golf.

      • En dan te bedenken dat toenmalig premier Lubbers rond de jaren ’90 zo’n 22 miljard uit de pensioenfondsen heeft gestolen ten behoeve van het algemeen belang.
       Overheden en regeringen kun je echt niet vertrouwen. Je bent stapelgek als je nog iets voor ons land doet.

  3. Iedereen kent toch het spreekwoord: wie niet werkt zal niet eten en wie beweert dat ook de ouderen niet hoeven te werken voor hun boterham? Ik sta werkelijk met stomheid geslagen dat de verzorgingshuizen niet heringericht zijn tot oude lieden gestichten waar eenieder nog nuttig werk verricht als de tuin bij houden, schoonmaken, kleren verstellen, aardappelen schillen en wat is er mis om wat arbeid te verrichten aan de lopende band om zo een bijdrage te leveren in natura voor de goede zorg? En wie hebben de armere EU landen binnen gehaald? Juist ja. Maar alles komt goed. Er komt heus wel een tijd dat we hier Chinees spreken en de Chinezen dankbaar zijn dat de ouderen goed verzorgd worden er een goed pensioenstelsel is en het enige wat China van ons vraagt is gehoorzaamheid, onderdanigheid en dankbaar net als de huidige machthebbers van ons verlangen, alleen de verpakking is anders. Overal trer wereld zal de sterkste de zwakste misbruiken.

  4. Citaat: “Darwin had gewoon helemaal gelijk…”
   De auteur had ook kunnen zeggen – hoewel hij het vast niet over zijn lippen zal kunnen krijgen – Wilders had gewoon gelijk. Did wilde immers uit de euro. Liet het zelfs doorrekenen door een Engels buro. Da’s natuurlijk onafhankelijker dan een Nederlandse, zoals het PBL dat de regering gebruikt voor doorrekening van het klimaatbeleid.
   Maar Wilders wordt natuurlijk niet geloofd. Wordt geïsoleerd en in de doofpot gegooid.
   Citaat: “De komst van de euro en daarmee de internationale (lees Europese) financiële verwevenheid hebben het speelveld definitief veranderd.” schrijft de auteur.
   Wilders ziet dat toch anders…
   Baudet ook.
   Definitief vind ik een groot woord.
   Waarom geen gulden? En wat, minder, minder, minder, Europese financiële vervlechting???

  5. Een artikel waar ik het roerend mee eens ben.
   1. De hele economie bestaat uit het opsouperen van werknemers en die dumpen als ze niet meer nodig zijn, terwijl de CEO’s en andere grote jongens keurig buiten schot blijven.
   2. Geldstromen verlopen vrijwel uitsluitend via banken die in opdracht de rente laag en de kosten hoog houden; zo wordt de gewone burger van zijn geld beroofd. Pensioen, hetgeen niets anders is als uitgesteld en eerder verdiend salaris, wordt misbruikt om het gewenste politieke doel te dienen.
   En om zgn. het zwarte geld tegen te gaan moet iedereen in een streng gareel waarbij de Overheid je inkomsten en uitgaven controleert.
   3. Politiek en Overheid beweren dat we democratie hebben en dus invloed op ons bestaan, maar niets is minder waar. Politici zijn ordinaire verkopers geworden van besluiten die ons door de strot gewurgd moeten worden op een wijze die opstanden tegen het “gezag” en het grote geld voorkomen.

   Gelukkig kunnen ze mijn kennis en vrijheid van denken niet afnemen; die zijn en blijven van mij alleen en die kan ik aanwenden wanneer en zoals ik dat wil. Ik leg hierover niemand verantwoording af!

  6. Laten we eerlijk zijn mensen, ons Eurofiele kabinet beschermt NIET onze nationale pensioenreserves van 1500 miljard, NEE ze verkopen hun ziel aan de EU en het geven het weg… 😡
   En slopen daarmee bewust ons pensioen systeem. Moeten wel, zeggen ze, want ze dienen niet ons maar een andere heer. Een maffiosi bij de ECB. Da’s onze echte – ongekroonde – koning.
   Een Italiaan die maar één ding wil: Italie van een bankroet redden – onder het mom “Ik redt de euro: what ever it takes.” Ook Frankrijk zit in zwaar weer. Van Draghi gaan we dus naar Lagarde.
   En de Italiaanse regering draait als dank het pensioen terug naar 63 jaar voor haar bevolking 🤗
   Onerdtussen wordt een Nederlands pensioensysteem – met 1500 miljard in de pot – om zeep geholpen. 🤧
   O Europa, wat is er van ons geworden. 😱
   Van Spaanse koning naar een Italiaanse Capi, buigen onze regeerders straks het hoofd voor een Franse keizerin. De prijs… Ons pensioensysteem. Tja het keizerrijk Europa mag wat kosten… De Italianen en Fransen hebben geen geld. Die zuinige Hollanders wel.
   Hadden ze maar niet zo hard moeten sparen… 🤣🤣🤣

   • Ronaldo, je geeft precies aan waarom het van levensbelang is om uit de EU te stappen; kwestie van kunnen overleven. En daarom sta ik achter Forum voor Democratie!
    P.S. Wat Glasnjet en andere Eurofielen daar van vinden is volstrekt onbelangrijk; Glasnjet en co. doen er niet toe!

  7. Het is maar zeer de vraag of de jongeren zich nog kunnen voorbereiden. Dat is slechts voor enkelen weggelegd die geboren zijn in de “juiste wieg” of specifieke vaardigheden hebben, waarvoor hoogopgeleid zijn een pré is. Het grote gros zal stranden en verzanden in zzp, uitzend, nul en één uur contracten of snabbelen in de ‘gig’- kruimeleconomie dus waar moet je dan van kunnen sparen.
   Het echte vaste contract is door Prutte III vervangen door het “vaste” contract WAB Koolmees stijl, gestript van ontslagbescherming waarbij de achterdeur van de werkgever alvast op een kier staat en dat geldt niet alleen maar voor jong.
   Een gemeenschappelijke deler in leeftijdsgroepen is er bij het pensioendebacle waarbij de ja stemmers zichzelf in de voet hebben geschoten met het compromis van de angst;

   https://adbroere.nl/web/nl/columns/de-onnodige-afbraak-van-ons-pensioenstelsel.php
   https://adbroere.nl/web/nl/columns/het-kan-niet-en-toch-gebeurt-het.php

   En in het neo Darwinisme schijt de duvel via het neoliberalisme natuurlijk altijd op de grootste hoop;
   https://biflatie.nl/de-slachtoffers-van-inflatie/

   • De rekenrente voor pensioenfondsen wordt bepaald door de DNB. Helaas kan die niet helder uitleggen waarom die zo laag gehouden wordt, waardoor iedereen gefrustreerd raakt. Ik weet niet of het onwil is of dat de materie te complex is voor ons eenvoudige zielen. Uitleg zou in ieder geval veel frustratie wegnemen. Uit onderstaande link krijg ik de indruk dat er serieus wordt nagedacht bij DNB en dat ze op termijn hun beleid gaan aanpassen. Helaas kan dat om allerlei redenen pas over twee jaar.

    https://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/Persberichten2019/dnb384398.jsp#

    De link van Corné
    ( https://adbroere.nl/web/nl/columns/de-onnodige-afbraak-van-ons-pensioenstelsel.php)
    suggereerde dat een reden van een pensioenfonds om niet te indexeren zou zijn dat als je dit jaar indexeert, je dat volgend jaar weer moet doen. Dat lijkt me een broodje aap, zoals de professor ook aangaf. Bedoeld wordt waarschijnlijk dat je de indexatie niet ongedaan kan maken.

    • “Helaas kan de DNB niet uitleggen….”
     Dat zij als toezichthouder van onze pensioenfondsen ook een loket van de ECB is en als dependance fungeert voor het doorsluizen van ‘rente-winsten’ die pensioenfondsen toekomen naar de staatsschulden van Italië en Frankrijk? 🤔
     Italië (met Draghi) had de hoogste staatsschulden. Had? Ja zeker, want nu heeft Frankrijk Italië ingehaald (link 1) dus wordt het de tijd van Lagarde. Toevallig? Welnee….
     Maar de DNB en ECB zijn toch onafhankelijk? Dan hebben zij toch niets te maken met ‘andermans’ staatsschulden?
     De DNB bewaakt toch ‘onze’ financiële stabiliteit?
     Ons… Nederlanders…
     https://www.tijd.be/politiek-economie/europa/economie/eurozone-torst-meer-dan-10-000-miljard-schulden/10146551.html

     • Dat er een relatie is tussen de reële rente en de rekenrente voor pensioenfondsen is niet het discussiepunt. Zo lang we in de Eurozone blijven, zullen we het met de ECB moeten doen. Nederland heeft daar weinig in te brengen. En 2% hypotheekrente is ook wel prettiger dan de 11 % van de jaren ’70.

      De vraag is of DNB kan uitleggen waarom deze rekenrente en niet het historisch gemiddelde rendement de dekkingsgraad bepaalt. Vreest men een crisis die het gemiddelde rendement op het niveau van de rekenrente zal brengen? Voorlopig hebben aandelenkoersen alleen maar baat bij een lage reële rente.

      • @Holleman,
       Ja, daaaaaag….!
       Een 0% hypotheekrente is nog veeeel prettiger. 🥳 Ook de regering is blij als zij -2,5% rente voor haar obligaties krijgt. Verdient zij een kwart miljard op een 10-jarige obligatie van een miljard! 🤑
       Frankrijk en Italië die samen de helft van de eurozone schulden bezitten – zo’n 5000 miljard – lossen niets af en bij een reëele rentestand van 2% kost die schuld 100 miljard elk jaar terwijl ze ALTIJD een begrotingstekort hebben!
       Zij lenen dus gewoon alles bij elkaar en lossen niets af waardoor hun schuld ONEINDIG blijft groeien… DAT is de nieuwe eurozone-crisis! 😡 In een normale wereld moeten zij UIT de euro gezet worden!!! Maar die slappe hap van een EU en ECB handhaven de regels niet!!!
       Dus lossen zij het op door geld ‘bij te drukken’ zoals Duitsland voor de Tweede Wereldoorlog deed!
       Daarmee keren ze de natuurlijke renteorde om, zodat geldlenen geen geld meer kost maar geld opbrengt. Zo lost de schuld zich vanzelf af, denkt men.
       Als huurder (geen hypotheekhouder) verlies ik dus mijn pensioengeld omdat de euro is een Zeuro is geworden met zware geldontwaarding net als de lire/frank van weleer.
       Macronomics krijg lekker de Pleuro! 🤮

      • Vervolg….
       U snapt evenwel dat ik dit onacceptabel vind en daarom stem op een partij die mij uit de euro brengt, want een Pleuro is niet wat ik verdien omdat ik wel gespaard heb en de Fransen en Italianen niet!
       Pleur dan op met je EU die welvaart voor mij afbreekt en Macronomics hanteert zoals Duitland eerder hyperinflatie creëerde. Dat is wat Lagarde voor mij betekent.
       Economics met de Franse slag.
       Om het nog erger te maken wil Macron zijn begrotingstekort (= tekort aan belastinginkomsten) oplossen door een extra eurozonebegroting te creeeren waarin Nederland zijn begrotingsoverschot aan kan uitkeren!
       En die f**king Hoekstra en Rutte tekenen voor het kruisje al doen ze alsof ze tegen zijn. We worden totaal overgenomen.
       Die euro gaat ons meer kosten dan ons lief is.
       Ondertussen beweert de politiek doodleuk dat je dankzij de euro een maandsalaris per jaar extra hebt. 🤥 Pleur toch op zeg. Het zijn complete leugens aan het worden die miljoenen Nederlanders hun pensioengeld kost! Ze zullen er wel achter komen. Maar onze regering en de DNB weten dit al lang hoor. Dijsselbloem ook. Kartelliaanse figuren zijn allang op de hoogte en stemmen hiermee in. 🤫

  8. De vijftigers die tussen wal en schip vallen, weten dat wanneer ze niet tot de Elite behoren, dat ze zeer waarschijnlijk moeten werken tot hun dood. Dus dan hoeven ze ook geen pensioen meer, dit levert weer mogelijkheden voor de jongeren.
   Ook is de kans groot dat de vijftigers die niet tot de elite behoren niet zo lang zullen leven als hun ouders en/of grootouders. Dit zal in de toekomstige levensverwachting wel naar voren komen. Dit scheelt weer in de AOW. Ook goed nieuws voor de jongeren.
   Dus het probleem lost zich vanzelf op in de lange termijn.

  Comments are closed.