De Aziatische Tijgers doen het verreweg het best

  27
  917

  Leestijd: 4 minuten.

  In Beijing blazen ze momenteel hoog van de toren. De aanval van het Corona-virus is afgeslagen. Dankzij het voortreffelijke werk van de Partij in het algemeen en de sturende kracht van president Xi JinPing in het bijzonder. De rest van de wereld, en vooral het democratische Westen, kan daar een puntje aan zuigen. Het Chinese model zou weer eens zijn superioriteit hebben bewezen.

  Dat is bij totalitaire regimes nooit meer dan half waar en vrijwel altijd propaganda. Beijing was volkomen overvallen door het virus. De autoriteiten hebben eerst uit alle macht geprobeerd de uitbraak onder het tapijt te vegen. Pas toen dat niet langer mogelijk was, zetten de bonzen alle middelen van de politiestaat in om de epidemie te bestrijden. Inmiddels was wel kostbare tijd verloren, waren meer mensen dan nodig overleden en had de economie een enorme optater gekregen.

  De Wereld Gezondsheidsorganisatie begeleidde het Chinese borstgeroffel met een bizarre lofzang. De aanpak van Beijing werd de wereld ten voorbeeld gesteld. En meteen sloegen de bonzen door. Het virus was niet van Chinese oorsprong maar afkomstig van een Amerikaanse marinebasis. De suggestie was duidelijk: China was vooral slachtoffer, van het vuige Westerse imperalisme.

  Toch zullen ze in Beijing enkele onwelgevallige feiten onder ogen moeten zien. De uiterst onhygiënische toestanden op de voedselmarkten zijn een permanent risico voor de volksgezondheid. Net als een kleine 20 jaar geleden met de Sars-epidemie moeten ze daar de oorzaak van de Corona-uitbraak zoeken. Net als toen zijn vleermuizen hoogst waarschijnlijk de belangrijkste dragers van het virus. Je vraagt je af waarom de autoriteiten deze broedplaatsen van onheil nog steeds niet hebben opgeruimd.

  Het nu zo bejubelde systeem bleek aanvankelijk niet in staat adequaat te reageren. Later werd zoals gezegd het grove geschut ingezet, maar dat is in een democratie niet mogelijk en al helemaal niet wenselijk. Dus een voorbeeld nemen aan China?

  We kunnen beter kijken naar de aanpak in (buur)landen als Zuid-Korea, Taiwan, Hongkong en Singapore, de Aziatische Tijgers. Het virus dook daar net zo onverwacht op maar de aanpak bleek veel doeltreffender. De epidemie is in die landen vermoedelijk over haar hoogtepunt met naar verhouding veel minder doden en zonder het land op slot te gooien zoals in China.

  Dat succes is volgens experts makkelijk te verklaren. Er is niets buitengewoons aan. Ze hadden de inspiratie van Xi helemaal niet nodig. Ze hadden geleerd van de fouten die gemaakt waren bij de Sars-epidemie die toen ook in hun landen veel slachtoffers heeft gemaakt.  De gezondheidszorg werd zo gereorganiseerd dat ze een uitbraak van een nieuwe epidemie snel het hoofd konden bieden. Het is dus in de eerste plaats een kwestie van goed bestuur.

  De verleiding is groot om dat toe te schrijven aan de meerwaarde van de democratie. Een democratie zou flexibeler zijn en beter in staat lessen te leren van geblunder in het verleden. Zuid-Korea en Taiwan zijn inderdaad democratieën, maar Singapore is een autoritair geleide stadstaat en Hongkong is op weg een provincie van Beijing te worden. Hun succes bij de Coronabestrijding heeft dus niet zo gek veel te maken met de vorm van het staatsbestel.

  (De autoriteiten hebben als bijkomend voordeel dat ze een beroep kunnen doen op de collectivistische cultuur in deze landen. Het wij-gevoel is veel sterker ontwikkeld dan in het meer individualistische Westen. Men accepteert makkelijker door de staat opgelegde maatregelen. ‘Dwarsdenken’ is er niet bij en in China bovendien levensgevaarlijk).

  Dat de staatsvorm minder van belang is blijkt ook uit de problemen met het virus in gevestigde democratieën als Italië en de VS. Nu hebben die landen hun eigen specifieke organisatorische belemmeringen bij de aanpak van de epidemie. De VS zijn een federale staat en de Coronabestrijding zal daardoor per staat variëren. Italië kent grote regionale verschillen, met die tussen het rijke noorden en het arme zuiden als meest opvallende, maar is toch min of meer een eenheidsstaat.

  Ondanks deze belangrijke verschillen, en er zijn er vast nog meer, hebben ze één ding gemeen. De kwaliteit van het bestuur is in beide landen niet om over naar huis te schrijven.

  In Italië is dat met haar door corruptie verziekte politiek sinds jaar en dag de natuurlijke toestand, zoals we in de EU bijna dagelijks mogen ondervinden. En dat zie je nu ook bij Corona-epidemie. Net als de andere landen werd de regering in Rome overvallen. Maar de chaos die vervolgens losbarstte was toch vooral a la Italiana. Er ging veel mis, wat niet mis had hoeven te gaan.

  Het openbare leven ligt nu volledig stil en de Italianen kunnen zich uitleven in de nationale specialiteit, improviseren en er ondanks alles het beste van maken.

  In de VS is de afbraak van het federale bestuur het directe gevolg van een ideologische reflex, voornamelijk bij de Republikeinen maar ook bij rechtse Democraten. In de VS geldt een sterke overheid als iets on-Amerikaans. Het is een van de redenen waarom een verzorgingsstaat zoals wij kennen nooit van de grond is gekomen. Dat is ‘socialisme’ en daarmee meteen taboe.

  Donald Trump is dus niet de oorzaak maar onder hem is het wel nog erger geworden. Dat wreekt zich nu bij de Coronabestrijding. De VS waren/zijn absoluut niet voorbereid op een epidemie-uitbraak. Dat Trump zeker in het begin geheel in stijl volhardde in de ontkenningsmodus en daarna allerhande onzin verkocht, hielp niet maar het probleem zit dieper. De supermacht is bij de gezondheidszorg in vele opzichten een derde wereldland. ‘Italiaanse toestanden’, hield een expert bij CNN daarom zeker voor mogelijk.

  Een epidemie als Corona stelt als geen andere ramp de kwaliteit van het bestuur en zijn bestuurders op de proef. Of we in West-Europa die test net zo goed doorstaan als de Aziatische Tijgers, moeten we nog zien. Maar dat we er beter voor staan dan Italië en de VS, daar mogen we toch van uitgaan.

  27 REACTIES

  1. Een ding is duidelijk geworden: een virus als corona legt, los van het aantal zieken en doden, de hele wereldeconomie plat.
   Ik beweer niet dat Corona opzettelijk is los gelaten, maar het is wel opvallend dat Corona zich net als Sars, vanuit China heeft verspreid.
   Via een markt, zo wordt ons door de doorgaans onbetrouwbare en oncontroleerbare Chinese overheid verteld. Daar kun je aan twijfelen; corona kan net zo goed uit een van de laboratoria nabij Wuhan ontsnapt zijn, alleen dat zou dat nooit worden toegegeven door de Chinese overheid.

   Corona geeft maar weer eens aan hoe effectief biologische oorlogvoering zou kunnen zijn. Hoogste tijd om laboratoria voor biologische oorlogvoering net als kernwapens te verbieden en dat te controleren.

  2. Aan Holleman,
   Mijn boosheid richt zich uitsluitend op hen die om politieke redenen een wetenschappelijke instelling als het RIVM van broddelwerk beschuldigen en zelfs de onpartijdigheid van het instituut als een lachertje beschouwen. Maar dan uiteraard wel op het valse politieke kompas van Wilders en Baudet gaan varen. Stel, er was direct gekozen voor een lock-down, zou dan het rechts-populistische antwoord niet zijn geweest: “Man, je helpt de hele economie naar de knoppen”. Ik zie geen essentiële verschillen met Duitsland, België en veel andere landen Holleman. Waar haal je die onzin vandaan? Als we ons aan de voorschriften houden vallen hier geen 40.000 tot 80.000 doden door het coronavirus , geloof me maar. Al blijft het uiteraard mogelijk dat in de toekomst besloten wordt om de boel toch op slot te gooien. Tenslotte nog dit: Beschimpen doe ik alleen diegene die ouwe koeien (Grieken) uit de sloot haalt, spreekt van “over lijken gaan” en zonder noodzaak en niet gehinderd door enige kennis, een apocalyptische dreiging oproept.
   Ook de oproep om mondkapjes te dragen als die niet voorradig zijn is van grote domheid.
   Maar reken rustig creatief verder. Het zijn toch barre tijden voor populistisch rechts.

  3. Je moet het toch vergelijken met de griep (flu). De ervaring leert dat je die dus moeilijk kan uitroeien. Zelfs met de vaccins die er zijn. Het uitroeien van het corona virus in een tijger land of China betekent niet dat het virus uitgeroeid is. Het zal deze landen infecteren keer op keer.
   We moeten gewoon immuun worden. Een vaccin zal weliswaar helpen maar het zal altijd mensenlevens kosten – mensen die te vroeg overlijden.
   Het virus komt uit China, geboren op een markt met hele rare praktijken. SARS hetzelfde. China heeft schuld hieraan. Aan al die mensenlevens. En ook in andere situaties in andere landen die dat soort vreemde praktijken hebben (bv het geval met Ebola).

  4. De coronatoespraak van Rutte, door 90% van de bevolking als informatief en wetenschappelijk onderlegd beoordeeld, doet niettemin de rechts-populistische onderbuik-gevoelens van Haasnoot en Holleman weer opspelen. Ergens schrijft de een of andere dronken steuntrekker dat onze premier “bloed aan zijn handen heeft”. Hier wordt ook de fatsoensnorm overschreden door woorden als “over lijken gaan” en “krijg maar de corona”. Nog onfatsoenlijker is echter dat ze, met behulp van armzalige berekeningen zich voordoen als zeer bekwame virologen. 70.000 doden als de boel niet op slot gaat. Dat is een inkt-zwart scenario, berekend door iemand die als creatief-boekhouder ontslagen zou moeten worden. Nederland had met Noord-Brabant direct al een achterstand. In Friesland, Groningen en Drenthe zijn er maar enkele tientallen besmettingen. Het is duidelijk: Voorlopig geen lock-down! Stuitend is dat ter ondersteuning van die door kinder-calculaties gefabriceerde cijferbrei, de meningen van collega-virologen als Wilders en Baudet worden opgevoerd. Door al die deskundologie schrijven Haasnoot en Holleman daarom “corona” met een hoofdletter.

   • @Glasnjet
    Bah. Wat gaat u weer polemisch te keer! Is het immoreel om aan het beleid van de RIVM te twijfelen, als je hoort dat andere deskundigen anders adviseren? Rutte heeft zelf in zijn rede van vrijdagavond gesproken over groepsimmuniteit die bij corona bereikt wordt bij 60% besmetting. Zijn boodschap was helder. Aan de hand daarvan maakte ik berekeningen die andere mensen op TV bevestigden.

    Maar maandag begonnen de uitvluchten dat hij iets anders had bedoeld. Rutte fixeert zijn beleid op beschikbare IC-bedden, maar slechts 25% van de patiënten overlijdt op de IC. Wilders en Rutte willen beiden het aantal doden minimaliseren. Rutte focust op de aanbodzijde: de capaciteit van de zorgverleners. Wilders op de vraagzijde: het aantal patiënten, maar omdat het Wilders is, is dat verdacht. De discussie gaat dus over welke mate van lock-down de minste doden oplevert. Nu beweert Rutte dat hij hetzelfde doet als de rest van Europa, terwijl dat evident niet waar is. En hoe verklaart u het verschil tussen Duitsland en Nederland? Je gaat dan toch denken dat de Duitsers iets beter doen. Probeer zelf eens na te denken in plaats van anderen te beschimpen.

   • Het RIVM is een overheidsinstelling. Het verbaast me dat u zoveel vertrouwen heeft in overheidsinstellingen na het gestuntel bij de IND, de UWV (vroegere baas Bruno Bruins) en de belastingdienst. Rutte doet het aardig als buikspreekpop van het RIVM, maar deze historicus is even de weg kwijt als hij een exponentiële stijging van het aantal besmettingen moet uitleggen. We kennen hem nog van de € 50 miljard onderschatting van de steun aan de Grieken. Geen wonder dat deze creatieve boekhouder de cijfertjes even narekende. Rutte’s scenario zal zeker meer doden kosten dan totale lock-down en het is helemaal niet zeker dat corona niet zal terugkeren als zijn lock wordt opgeheven na enige maanden. We zijn dan nog ver van groepsimmuniteit . Laat hem tenminste erkennen dat beide scenario’s rekenen op de komst van een vaccin.

  5. Met stijgende verbazing kennis genomen van de propaganda-retoriek van de Chinees overheid. Je moet maar durven. Het Chinese totalitaire regime is zelf de oorzaak van de uitbraak door de eerste paar weken de informatie over de uitbraak te verzwijgen voor de eigen bevolking en medische sector. Dat is de zwakte van een totalitair system waarin media en vrije pers aan banden is gelegd. Levens gevaarlijk. Overigens is het coronavirus niet zomaar ineens verdwenen in landen als China en omliggende Aziatische landen.

   • @Anton,
    Met stijgende verbazing de tijdslijn en ‘houding’ en ‘maatregelen’ dan wel ‘adviezen’ van het kabinets expertise centrum RIVM gelezen. (Zie link) Waar Rutte zijn volledige vertrouwen in heeft.
    Over informatie ‘interpretatie’ gesproken…
    Overigens: ons kabinet sloot geen grenzen en alle virusdragende mensen konden gewoon het naar Nederland brengen om het onder de bevolking te verspreiden. Men deed 0,0000 % niets.
    In China wisten ze eerst niet hoe gevaarlijk dit virus was. En hun houding is typerend voor elke regering. 🙈 Maar in Nederland – 2 maanden na de uitbraak in China en 1 maand (begin februari) na de uitbraak in Italië – WILDE men (RIVM en kabinet) het gewoon niet weten. Ze zijn trager dan stroop hier en ziende blind.
    En nog steeds beweert men: mondkapjes hebben geen zin (voor de bevolking)…
    Ondertussen besmet iedereen in Nederland elkaar in de overvolle supermarkten. En het wordt nog steeds toegestaan. 1 + 1 = 2 is nog steeds niet doorgedrongen…
    Het is gewoon tenenkrommend! China deed dom ja…
    Hier moeten ze er nog achterkomen.
    https://www.dagelijksestandaard.nl/2020/03/dds-exclusief-paul-cliteur-over-toespraak-rutte-wie-zijn-de-ware-deskundigen/

   • Ik ga vooral af op arts-viroloog van het UMC Marc Bonten, die in Utrecht direct betrokken is bij de inperking van de corona besmetting; dus geen ambtenaar van het RIVM.
    Deze echte expert is van mening dat de gekozen aanpak van Rutte in dit geval de juiste is.
    Je zou van FvD verwachten, gezien hun gemiddeld opleidingsniveau, dat ze een onderbouwd oordeel door Rutte kunnen begrijpen; helaas is dat niet zo en dat geeft te denken voor als ze ooit aan de macht komen. FvD is net zo star als het kartel dat ze zeggen te bestrijden. Daarom heb ik mijn lidmaatschap beëindigd.

    • @Henk,
     Als je 60% van de bevolking (10 miljoen mensen) wil laten besmetten is dat dan ‘inperking’?
     Uitsmeren in tijd, da’s alles wat ze ‘pogen’ te doen er 2000 beademingsapparaten in Nederland zijn. Dus de logica leert dat de besmettingspiek niet hoger zijn dan 40.000 per maand want dan zijn ze allemaal bezet.
     Bij een besmettingspiek van 100.000 moeten 5000 mensen aan de beademing. Bij 200.000 – 8000. Er zijn maar 2000 die je kan redden, de rest moet je dan laten stikken. 😇
     Vertraging ja – maar ‘inperking’???
     De ziekte wordt gewoon ‘loslaten’ op het volk daarin zie IK persoonlijk geen ‘onderbouwd beleid’. 10 miljoen besmettingen toestaan en doen ‘alsof’ het virus dan ‘controleerbaar’ zou zijn… 🤔 Tja, het is maar hoe je het ‘verhaaltje’ brengt. Deel die 10 miljoen besmettingen door 40.000 ‘inperkingen’ Henk en dan ben je 250 maanden bezig. Da’s dik 10 jaar! De WHO schat dat een vaccin over 24 maanden beschikbaar is. Mijn conclusie: ik moet mijzelf dus voor 24 maanden beschermen 😷
     Rutte zegt immers tegen mij: krijg maar de Corona.

   • Als 60% van alle Nederlanders (zeg 10 miljoen) ziek moeten worden om een immunisatiewal op te bouwen, en optimisch geschat 0,7% daarvan overlijdt, dan is dat offer wel 70.000 Nederlanders!!!

    Na het zien van het interview gisteren in Nieuwsuur met bioloog Carl Bergstrom uit Seattle besef ik dat we alles op alles moeten zetten om verspreiding van Corona te voorkomen totdat er een goed vaccin is. Dat kan een jaar duren. We moeten ons voorbereiden op een zware recessie. De methode Rutte om de economie snel op de been te helpen is immoreel.

    https://nos.nl/l/2327459

    • @Holleman,
     Hierbij een interessante link met daarbij een vergelijk met de Spaanse griep zo’n 100 jaar geleden. Die kwam in drie golven waarbij de laatste de gemeenste was. Tja, zo’n virus past zich genetisch elk rondje aan… da’s zo’n vervelende eigenschap van dit soort virus.
     Na de derde golf ontstond er ‘groepsimmuniteit’…
     ‘T koste wel 2% van de toenmalige wereldbevolking het leven.
     Laten we hopen dat in deze moderne tijd onze wetenschappers snel een corona-serum uitvinden…
     https://www.welingelichtekringen.nl/gezond/1616064/experts-coronacrisis-kan-nog-jaren-duren.html

   • Van der Staay had de goede vraag: als we het argument van groepsimmunisatie als moreel onbereikbaar en dus irrelevant weglaten, wat is dan de beste optie: totale lockdown of het beleid van Rutte. Volgens mij is de keuze hoeveel doden mag deze economische crisis kosten? Nederland heeft nu 52 doden en Duitsland 27. Trek zelf uw conclusie.

   • Rutte en Baudet praten over de aanbodzijde: de Ic-bedden, terwijl Wilders – terecht – praat over de vraagzijde: het aantal mensen dat ernstig ziek is. Dat laatste lijkt me essentiëler en humaner.

   • In het afgesloten Italië moet het overbelaste ziekenhuispersoneel kiezen tussen mensenlevens: jij wel en jij niet. Frankrijk en Spanje gaan ook die kant op.

    Wij doen het veel beter.

    • Ja, hoor slimpie Floris, en Brabant al helemaal… (Zie link)
     Overigens: de maximale opschaling met Intensive Care bedden (even met Hoofdletters speciaal voor Glasnjet) ligt op 2000 (!) bedden met beademingsapparatuur in Heel Nederland.Daarna houdt het op. Niet de Corona overigens, die gaat onder een volk zonder mondkapjes vrolijk door.
     Dan houdt het op, beter te zijn met Italië. Dan slaat de mortaliteit ineens ook hier op hol en hebben wij (over twee weken) ineens…
     Italiaanse toestanden in Nederland.
     https://www.nu.nl/coronavirus/6038751/brabant-verwacht-komende-week-tot-1000-nieuwe-ic-patienten.html

  6. Wij als west europa tegenover Italie? Volgens mij is Italie onderdeel van west europa. Evenals Frankrijk en Spanje. Of wij het beter doen dan de U.S.? Jury is still out.

  7. Zag op de tv hoe de bevolking van Hong Kong het aanpakte. Wijzer geworden van de veel dodelijker SARS en van een overheid die traag reageert, heeft iedereen een mondkapje op. Niet om besmetting tegen te houden, maar om zelf niemand te besmetten – want DAAR helpen die (dunne) mondkapjes wel tegen…
   Kan je ze niet meer krijgen? Op de tv wordt uitgelegd hoe je ze zelf van o.a. keukenpapier of stof kan maken. Het Corona-gevaar hebben ze daar ‘gewoon al’ onder de knie gekregen omdat niemand het zelf verspreidt. Hoe simpel…
   Hier zegt de regering: mondkapjes helpen niet.
   RIVM advies: idem.
   Terwijl Hong Kong laat zien dat zo iets wel werkt! Een miljoenenstad lukt het! Iedereen een mondkapje op, klaar… 🤗 Kunnen Rutte, Bruins en het RIVM dat werkende feit niet erkennen? 🙈 Als iedereen dit voorbeeld volgt is het probleem straks WEL opgelost. En alle bedrijven, scholen zouden open kunnen blijven… Geen economische crisis en tienduizenden doden. Klaar. Wat wil je als regering en maatschappij nog meer?
   https://eenvandaag.avrotros.nl/item/met-deze-uitleg-voor-zelfgemaakte-mondkapjes-pakt-hongkong-corona-aan/

  8. Toch zullen ze in Beijing enkele onwelgevallige feiten onder ogen moeten zien. De uiterst onhygiënische toestanden op de voedselmarkten zijn een permanent risico voor de volksgezondheid. Net als een kleine 20 jaar geleden met de Sars-epidemie moeten ze daar de oorzaak van de Corona-uitbraak zoeken. Net als toen zijn vleermuizen hoogst waarschijnlijk de belangrijkste dragers van het virus. Je vraagt je af waarom de autoriteiten deze broedplaatsen van onheil nog steeds niet hebben opgeruimd. Dat is natuurlijk een deel van de ‘waarheid’. Het o, zo goede Westen kan de Chinese overheid helpen door sancties in te stellen op handelsgebed wanneer zij de broedplaatsen van onheil niet aanpakken. Maar, ja dat kost ons ook geld en dan is de keuze snel gemaakt.

  9. Inmiddels is de besmettingsgraad in China weer enigszins aan het stijgen. Vast niet de schuld van de President en de partij maar van de gewone mensen, toch?

   • @Henk,
    Hoe het (ver)loopt kan niemand zeggen maar het volgende bericht geeft wel hoop. (Zie link) Nu een lockdown in een land met meer mensen dan de EU en USA te samen het lijkt te lukken kunnen we mooi zien of… Het daar bij blijft of niet.
    Daar kunnen wij – onze politiek dan natuurlijk – straks toch mooi een les uit leren of niet? Steekt het weer op – en zo ja kan je er dan direct bij zijn en het isoleren = gecontroleerd houden – of begint het weer helemaal opnieuw…
    Zoals onze RIVM-specialisten en onze regering steeds beweren. Over een maand weten ‘we’ het. En dat… het KUNNEN weten is in onzekere tijden als deze een ‘Chinees’ geschenk aan de wereld.
    https://nos.nl/artikel/2327584-geen-nieuwe-besmettingen-gemeld-in-corona-epicentrum-wuhan.html

  Comments are closed.