De commissie-Borstlap wil te veel overhoop halen

  2
  404

  Leestijd: 2 minuten.

  Vanmiddag is pas de officiële presentatie, maar al sinds gisteravond staan alle media er vol van. De commissie-Borstlap heeft onderzoek gedaan naar de situatie op de arbeidsmarkt en zoals al te verwachten viel zijn vrijwel al haar conclusies eerder op straat beland. Allerlei zeer strenge veiligheidsmaatregelen bleken niet te baten. Oud-topambtenaar Hans Borstlap zelf zal daar overigens niet al te verbaasd over zijn, want hij werkte van harte mee aan het voortijdig bekend raken van zijn bevindingen. Diverse kranten en omroepen voeren hem immers al sprekend, uitleggend, en betogend op. Borstlap kon blijkbaar ook niet wachten op zijn persconferentie.

  Wat de naar hem genoemde commissie wil is een complete hervorming van de spelregels op de arbeidsmarkt. Die is nu vooral gericht op de relatie werkgever-werknemer,  terwijl het in de praktijk krioelt van de zzp’ers en andere flexwerkers. Hun aantal zal de komende jaren verder blijven groeien. De kloof tussen deze groepen moet gedicht, vinden Borstlap c.s. Daarvoor zijn niet alleen vergaande ingrepen in het arbeidsrecht nodig, maar ook in de sociale zekerheid. Ons uitkeringsstelsel is namelijk gebaseerd op het inmiddels achterhaalde gegeven van een vast contract tussen baas en werknemer en dus niet meer houdbaar.

  Borstlap doet zijn uiterste best de noodzaak van al deze veranderingen te onderstrepen. Niets doen is volgens hem geen optie meer. “Onze welvaart gaat er dan aan,” zegt hij tegen de NOS. Volgens de voormalige topambtenaar is het eigenlijk zelfs al een beetje te laat.

  Maar het is nog maar de vraag of zijn aanbevelingen breed overgenomen zullen worden. In vakbondskringen klinkt  (naast waardering) nu al kritiek door en de PvdA is zelfs ronduit vernietigend over onder meer het voorstel om het ontslaan van personeel te vergemakkelijken. En de meeste reacties moeten nog komen. Borstlap kan, om het met een voor de hand liggend cliché te zeggen, zijn borst nat maken.

  De gedachte van de commissie lijkt te zijn dat de politieke partijen bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma’s rijkelijk uit het rapport zullen putten. Dat zal ook wel gebeuren, maar waarschijnlijk op een andere manier dan de commissie hoopt. De partijen zullen uit de aanbevelingen die dingen pikken die in hun kraam te pas komen en de rest negeren. Dat is niet zo moeilijk bij een advies dat werkelijk alles overhoop haalt.

  Misschien is dat de makke van deze commissie: ze wil te veel tegelijk en als het even kan ook nog eens zo snel mogelijk. Dat zal niet lukken, want de Nederlandse politiek is nu eenmaal ingericht op het sluiten van ingewikkelde compromissen na langdurige debatten. Je kunt je afvragen wat het voor zin heeft een commissie te laten studeren op oplossingen die voor een groot deel toch politiek onhaalbaar zullen blijken. Je kunt je zelfs afvragen of het überhaupt zin heeft een commissie te installeren als er problemen zijn waar je zelf niet uitkomt. Maar dat is weer een heel ander verhaal.

  2 REACTIES

  1. Eerst hele volksmassa’s de onzekerheid in jagen van losse banen, geen toekomstperspectief en lage veelal lage salarissen. Geen woningen ook… Zie hier de ‘zegeningen’ van drie kabinetten Rutte.
   Dus nu is ‘men’ zo ver te erkennen: dit gaat niet zo langer op de arbeidsmarkt?
   En als antwoord op deze politieke gecreëerde tweespalt in arbeidsonzekerheid komt een commissie met het door de VVD en werkgevers gewenste antwoord: dan moeten alle vaste banen maar losser worden want: dan worden de verschillen kleiner??? 🤧
   Onze tijd gaat toch ondertussen echt door dit kabinetsbeleid op de crisisjaren 30 van de vorige eeuw lijken, beste mensen.
   Ik zie geen grote verbetering in de voorstellen, ik zie DE grote PRIJS van een verdergaande verslechtering. Straks zijn alle vaste banen (de k)los geworden. 🤑
   VVD-beleid: herschept het rauwe kapitalisme van de jaren 30 van de vorige eeuw en noem het flexibiliteit en innovatie. De afbraak van (arbeids)rechten van de burger gaat ondertussen onverminderd door. Eigenlijk op alle terreinen.
   Het wordt er niet minder op het wordt slechts: erger, erger, erger…

  2. Je kunt je afvragen wat het voor zin heeft een commissie te laten studeren op oplossingen die voor een groot deel toch politiek onhaalbaar zullen blijken…Wat een opmerking. Een commissie is er om uitstel te krijgen voor de dames en heren politici en die vervolgens mogen graaien in de grabbelton vervolgens opnieuw met elkaar de strijd aan gaan zodat volk en vaderland optimaal gediend wordt, Dat mogen wij nooit vergeten. Het devies van elke politicus/politica is: Ik ben gekozen om te dienen en niet om gediend te worden, soms hoor ik wel eens vanuit de politiek: wie mij lief heeft volge mij en dat klinkt als: als de vos de passie preekt, boer pas op je kippen. .

  Comments are closed.